Byla 2A-661-605/2012
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo. Teisėjų kolegija

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-4792-151-2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams L. K., I. P., R. P., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, B. B. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas prašo (1 t., b.l. 3-5, 117-120) priteisti solidariai iš atsakovų 20457,45 Lt skolos už pateiktą šilumą, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad trečiajam asmeniui B. B. 38/100 buto dalys priklauso nuosavybės teisėmis (mokėtojo kodas 27384808), kitose 62/100 buto dalyse nuomininkės teisėmis gyvena L. K., I. P., R. P. (butas nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei) (mokėtojo kodas 24150082). Visu nurodytu butu naudojasi atsakovai L. K., I. P. ir R. P.. Su atsakovais atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartys nesudarytos, tačiau šalių veiksmai rodo, kad tarp jų yra susiklostę prievoliniai teisiniai (šilumos tiekimo - vartojimo) santykiai. Atsakovai šilumą vartoja, tačiau už ją nemoka. Už patiektą šilumos energiją atsakovai turi atsiskaityti pagal pateikiamas mokėjimo sąskaitas. Atsakovams naudojant patiektą šilumą, atsiranda pareiga už patiektą šilumą mokėti sąskaitoje nustatytais terminais. Atsakovams L. K., I. P., R. P. skola už patiektą šilumą patalpų šildymui nuo 2002-11-01 iki 2010-12-01 yra 8 342,14 Lt. Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatas vartotojai privalo pateikti šilumos tiekėjui atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą. Buitiniam karšto vandens vartotojui, nepranešus šilumos tiekėjui karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų, sunaudoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal vandens suvartojimo normas RSN 26-90. Kadangi atsakovai karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nedeklaravo, karšto vandens sunaudojimas buvo skaičiuojamas pagal normatyvą, įvertinus bute gyvenančių gyventojų skaičių. Už patiektą šilumą karštam vandeniui ruošti nuo 2002-11-01 iki 2010-12-01 susidarė 12 115,31 Lt skola. Iš viso už šilumą atsakovai yra skolingi 20 457,42 Lt.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu (1 t., b.l. 168-170) ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų L. K., I. P. ir R. P. ieškovui AB „Kauno energija“ 5172,12 Lt skolos už patalpų šildymą už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2010-12-01, 9288,98 Lt skolos už šilumą karštam vandeniui ruošti už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2010-12-01, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš atsakovų L. K., I. P. ir R. P. ieškovui AB „Kauno energija“ po 148,10 Lt žyminio mokesčio ir išlaidų už duomenų gavimą. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat priteisė iš ieškovo AB „Kauno energija“ 126,00 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei.

5Sprendime nurodyta, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis nustatyta, jog butas, esantis Verkių g. 6-8, Kaune, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei – 62/100 dalys ir B. B. – 38/100 dalys. Atsakovė L. K. ieškinį dėl skolos už patalpų šildymą už 62/100 dalis buto pripažino, tačiau nesutiko dėl skolos priteisimo už likusias 38/100 dalis buto. Tretysis asmuo B. B. nurodė, jog 38/100 dalimis buto nesinaudoja, nes negali į jį patekti ir tai grindžia 2010-08-06 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu bei 2003-06-05 Kauno apygardos teismo nutartimi. B. B. 38/100 dalys buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune, priklauso nuo 1999-12-06. Kauno apygardos teismo sprendimas, kuriame nurodyta, jog B. B. jai nuosavybės teise priklausančia buto dalimi nesinaudoja ir todėl neturi mokėti už suteiktas paslaugas, priimtas 2003-06-05. Tretysis asmuo nepateikė jokių įrodymų, jog per septynerius metus ėmėsi aktyvių veiksmų apginti savo pažeistą teisę. Teismo informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, jog ieškinys Kauno miesto savivaldybei dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės Kauno miesto apylinkės teisme gautas tik 2010-12-20 ir 2011-09-20 buvo atmestas. Kadangi 38/100 dalių buto savininkas yra tretysis asmuo B. B., kuri remiantis LR CK 4.37 str. 1 d., 4.76 str., 4.82 str. 3 d. nuostatomis, proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), todėl teismas ieškinį dėl skolos už patalpų šildymą už 38/100 dalis buto atmetė. Teismas laikė, jog ieškinys dalyje dėl patalpų šildymo už 62/100 dalis pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 5172,12 Lt skolą už patalpų šildymą už 62/100 dalis priteisė solidariai iš atsakovų ieškovui. Be to, sprendime nurodyta, kad ieškovas skolą už šilumą karštam vandeniui ruošti paskaičiuoja už šešis asmenis (b.l. 22-34), tačiau iš pateikto išrašo apie asmenį (b. l. 12) nustatyta, kad tretysis asmuo B. B. savo gyvenamąją vietą deklaravusi adresu P. P. g. 5-7, Kaunas. Esant tokioms aplinkybės, teismas iš atsakovų priteisė tik skolos dalį, paskaičiuotą už penkis asmenis, t.y. 9288,98 Lt.

6Ieškovas apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 2-4) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-08-06 antstolio M. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame konstatuota, kad 2010-05-28 į butą Verkių g. 6-8, Kaunas, įeita nebuvo, 2010-07-14 į butą Verkių g. 6-8 įeita nebuvo, patvirtina, kad B. B. iki ieškinio iškėlimo datos (2011-01-26) ėmėsi veiksmų patekti į jai priklausanti buto dalį, tačiau patekti į butą negalėjo dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovų nėra sudaryta rašytinių sutarčių dėl šilumos pirkimo-pardavimo, anksčiau išnagrinėtose bylose, kuriose dalyvavo tas pats ieškovas ir atsakovai, buvo nagrinėjamas klausimas, kas faktiškai vartojo šilumą ir kam atsiranda pareiga mokėti už suvartotą šilumą. Šiose išnagrinėtos bylose nustatytas aplinkybes nereikia įrodinėti (CPK 182 str. 2 d.). Šilumos tiekimo-vartojimo (pirkimo-pardavimo) santykiai konkliudentinių veiksmų pagrindu susiklostė būtent tarp ieškovo ir atsakovų, kurie ir privalo atsiskaityti už visą butui patiektą šilumą. Atsakovai nepateikė duomenų, kad faktinė situacija dėl buto naudojimosi pasikeitė.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo B. B. (2 t., b.l.15-17) nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka. Pastaroji įsigijo dalį buto 1999-11-15, tačiau nuo pat pirkimo dienos negalėjo patekti į butą ir juo naudotis, naudotis tiekiama šiluma ir karštu vandeniu, kadangi į butą jos neįleidžia L. K. šeima. Sutartys tarp ieškovo ir B. B., Kauno miesto savivaldybės, o taip pat tarp ieškovo ir L. K., I. P. ir R. P. sutartis dėl šilumos tiekimo nėra sudarytos. Tačiau tarp pastarųjų susiklostė faktiniai šilumos vartojimo santykiai dėl šilumos naudojimo jų poreikiams, gyvenant bute Verkių g. 6-8, Kaune. Ieškinio reikalavimo pagrįstumui visiškai neturi reikšmės, kokių veiksmų ėmėsi ar nesiėmė tretysis asmuo B. B., siekiant apginti savo nuosavybės teises. Anksčiau išnagrinėtose bylose dalyvavo tas pats ieškovas ir tie patys atsakovai B. B. (šioje byloje tretysis asmuo) ir L. K.. Minėtose civilinėse bylose buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, kurios iki šiol nepasikeitė - B. B. ginčo butu nesinaudoja, ji negali patekti į butą Verkių g. 6-8, Kaune, nes į butą neįleidžia L. K.. Visą butą savo poreikiams naudoja L. K. su savo šeimos nariais. Tai patvirtina antstolio M. P. 2010-08-06 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 123-10-66. Atsakovė L. K. įrodymų, paneigiančių aplinkybes, kad B. B. naudotųsi ginčo butu, nepateikė, priešingai, teismo posėdžio metu patvirtino, kad B. B. neįleidžia į butą ir neįleis. Anksčiau išnagrinėtose bylose atsakovais nedalyvavo I. P. ir R. P., tačiau byloje surinkta pakankamai įrodymų, ir tą pripažino patys atsakovai, kad jie gyvena bute Verkių g. 6-8, Kaune. Šiame bute L. K., I. P. ir R. P. deklaravo savo gyvenamąją vietą. Kadangi nei Kauno miesto savivaldybė, nei B. B. sutarčių su atsakovais L. K., R. P., I. P. nesudarė, tai yra atsakovai naudojasi butu panaudos gavėjų teisėmis, tarp trečiųjų asmenų ir atsakovų susiklostė faktiniai panaudos santykiai. Atsakovai L. K., I. P. ir R. P. privalo mokėti buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune, išlaikymo išlaidas, taip pat ir mokesčius už tiekiamą šilumos energiją, kadangi ne tik faktiškai naudoja butą savo reikmėms, bet ir faktiškai naudoja savo poreikiams šio buto šildymui ir naudojamo karšto vandens pašildymui tiekiamą šilumos energiją.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė (2 t., b.l. 19-21) nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka. Šiuo atveju Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ginčo buto dalyje gyvena ir atitinkamai naudojasi buto daliai teikiamomis paslaugomis atsakovai L. K., I. P. ir R. P., todėl jie yra atsakingi paslaugų tiekėjams; už kitą jai nuosavybės teise priklausančią buto dalį paslaugų teikėjams yra atsakinga jos savininkė - tretysis asmuo B. B.. Apeliantas pagrįstai teigia, kad šiuo atveju tretysis asmuo B. B. negali naudotis, valdyti bei disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu dėl to, kad jį yra užėmę kiti asmenys, todėl ji nėra atsakinga paslaugų teikėjams už jos būsto daliai teikiamas paslaugas. Prejudiciniai faktai, kad B. B. negali patekti į jai nuosavybės teise priklausantį turtą, negali juo naudotis dėl neteisėtų L. K. ir jos šeimos narių veiksmų, yra nustatyti 2003 ir 2004 metais nagrinėtose civilinėse bylose.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Dėl šilumos patalpų šildymui.

12Nagrinėjamu atveju ginčo dėl atsakovės L. K. ir kartu su ja gyvenančių asmenų I. P. ir R. P. skolos už patalpų šildymą už 62/100 dalis buto nekilo. Sprendžiant klausimą dėl skolos priteisimo už likusias 38/100 dalis buto, atsižvelgiama į atsakovės L. K. paaiškinimus (1 t., b.l.164), kad ji nesinaudoja 38/100 dalimis buto. Pažymėtina, kad teismui nebuvo pateiktas teismo sprendimas dėl B. B. įkeldinimo į butą ar atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Teismui nebuvo pateiktas ieškovo ir atsakovų L. K., I. P. bei R. P. susitarimas, kad atsakovai mokės už 38/100 dalių buto, priklausančių nuosavybės teise trečiajam asmeniui B. B. nuosavybės teise, šildymą. Taigi priteisti iš atsakovų skolą už 38/100 dalis buto šildymą, kurios jiems nuosavybės teise nepriklauso, kuriomis nesinaudoja, dėl kurių apmokėjimo jie su ieškovu nesitarė, nėra jokio pagrindo. Įvertinusi visas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog iš atsakovų skola už patalpų šildymą priteistina solidariai už 62/100 buto dalis, nes 38/100 dalių buto savininkas yra tretysis asmuo B. B., kuri proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu) (CK 4.37 str. 1 d., 4.76 str., 4.82 str. 3 d.).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punktu, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Aiškindamas ir taikydamas nurodytą proceso teisės normą, kasacinis teismas yra suformulavęs tokias esmines nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose; tam, kad prejudiciniai faktai galiotų ir nedalyvavusiems byloje asmenims, dėl faktų ir teisinių santykių turi būti pasisakyta teismo procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Z. A. v. Varėnos 1-asis notarų biuras, byla Nr. 3K-3-627/2006; 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje I. M. v. UAB „Viknata“, byla Nr. 3K-3-120/2008; 2008 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje I. K. v. G. D., byla Nr. 3K-3-191/2008; 2010 m. liepos 2 d. civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir kt. v. UAB „Naigeda“ ir kt., byla Nr. 3K-3-306/2010). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2003 m. birželio 5 d. nutartimi (1 t., b.l. 73), kuria pakeitus Kauno miesto apylinkės teismo 2003 m. kovo 14 d. sprendimą, ieškinys atsakovei B. R. atmestas, nustatytos aplinkybės turėtų prejudicinę reikšmę, sprendžiant skolos priteisimą iš B. B. (buvusi Rutkauskaitė) (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Šioje byloje ieškovas patikslintu ieškiniu 38/100 dalių buto savininkę nurodė kaip tretįjį asmenį, taigi skolos priteisimo klausimas iš trečiojo asmens apskritai nespręstinas.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas tokios kategorijos bylas ir aiškindamas šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias CK normas (CK 6.584 ir kt.), Šilumos ūkio įstatymą, Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4–260 patvirtintas Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas, kitas specialiąsias teisės normas, ne kartą yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalimis yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas; įtvirtintas teisinis reglamentavimas lemia, jog nepaisant to, kas realiai naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pripažįstama, kad, civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui, šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyviu gali būti ne tik patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Tai reiškia, kad šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas nekliudomai gali susitarti dėl to, jog būtent nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Tačiau nesant tokio susitarimo, šilumos energijos sutarties šalimi (pirkėju) išlieka patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-04 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-549/2009; 2009-10-19 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-432/2009; 2009-07-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009; 2008-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008.). Taigi nesant ieškovo ir atsakovų L. K., I. P. bei R. P. susitarimo dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo trečiojo asmens B. B. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune, daliai, už 38/100 dalių buto šildymą atsakovai nėra atsakingi.

15Dėl šilumos karštam vandeniui ruošti.

16Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatomis vartotojai privalo pateikti šilumos tiekėjui atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą. Buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus šilumos tiekėjui karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų, sunaudoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal vandens suvartojimo normas RSN 26-90. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovai karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nedeklaravo, todėl ieškovas karšto vandens suvartojimą apskaičiavo pagal normatyvą, įvertinęs bute gyvenančių gyventojų skaičių. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad šioje byloje nekilo ginčas dėl suvartoto karšto vandens kiekio ir atsiskaitymo už jį tvarkos, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog tretysis asmuo B. B. savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi adresu: P. P. g. 5-7, Kaunas (b.l. 12), pagrįstai iš atsakovų priteisė tik skolos dalį už penkis asmenis ir likusioje dalyje ieškinį dėl skolos už šilumą karštam vandeniui ruošti atmetė.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra.

18Netenkinus apeliacinio skundo, iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 96 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, 30 Lt (trisdešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas prašo (1 t., b.l. 3-5, 117-120) priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Ieškinyje nurodyta, kad trečiajam asmeniui B. B. 38/100 buto dalys priklauso... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu (1 t., b.l.... 5. Sprendime nurodyta, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 6. Ieškovas apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 2-4) prašo Kauno miesto apylinkės... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo B. B. (2 t., b.l.15-17)... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė (2... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Dėl šilumos patalpų šildymui.... 12. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl atsakovės L. K. ir kartu su ja gyvenančių... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas tokios kategorijos bylas ir... 15. Dėl šilumos karštam vandeniui ruošti.... 16. Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatomis vartotojai... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog... 18. Netenkinus apeliacinio skundo, iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, 30 Lt...