Byla e2-18815-909/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. A. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K. A. 421,55 Eur skolą, 56,53 Eur palūkanas, 6,28 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 2014-10-29 pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“ (buvusi UAB „Omnitel“) ir atsakovas sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 1788684, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir įrangą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pasak ieškovės, AB „Telia Lietuva“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras bei pareikalavo įvykdyti kitus, atsakovo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas su pradine kreditore neatsiskaitė ir liko skolingas 421,55 Eur. Taip pat ieškovė atsakovui už laikotarpį nuo 2016-08-11 iki 2019-04-17 priskaičiavo 56,53 Eur palūkanų už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, taip pat 6,28 Eur skolos išieškojimo išlaidų. 2016-08-11 ieškovė ir pradinė kreditorė sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. IL-3023/16-50-08, pagal kurią pradinė kreditorė perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovo skolą.

5Ieškinio egzempliorius, ieškinio priedai ir teismo pranešimas, siųsti atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), įteikti atsakovo motinai A. A. 2019-05-04. Per nustatytą 14 dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Dėl to ieškovės prašymu yra priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-10-29 pradinė kreditorė AB „Omnitel“ ir atsakovas sudarė sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo Nr. OM 1788684, pagal kurią pradinė kreditorė įsipareigojo už užmokestį teikti atsakovui viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas ir mobiliojo interneto paslaugas (duomenų perdavimas judriojo ryšio tinklu) bei kitas paslaugas, teikiamas judriojo telefono ryšio tinko pagrindu sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, o atsakovas įsipareigojo naudotis teikiamomis paslaugomis laikydamasis visų sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka mokėti už minėtas paslaugas. AB „Telia Letuva“ sutartyje numatytas paslaugas suteikė tinkamai ir 2015-01-31 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5135373880 – 7,57 Eur sumai, 2015-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5135373881 – 26,58 Eur sumai, 2015-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5138191274 – 3,78 Eur sumai, 2015-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5138191275 – 18,39 Eur sumai, 2015-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5136309933 – 7,38 Eur sumai, 2015-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5136309934 – 23,51 Eur sumai, 2015-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5137249151 – 7,24 Eur sumai, 2015-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija JUP Nr. 5137249152 – 22,88 Eur sumai. Bendrai – 117,33 Eur sumai. Tačiau atsakovas aukščiau minėtų PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo ir pradinei kreditorei liko skolingas 117,33 Eur.

9Iš rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, kad pradinė kreditorė taip pat paskaičiavo ir pareikalavo atsakovo iki 2015-05-28 apmokėti 304,22 Eur dydžio netesybas už laikotarpį nuo kiekvieno abonento paslaugų nutraukimo/atsisakymo dienos iki minimalaus naudojimosi paslaugomis termino pabaigos, t. y. už laikotarpį nuo 2014-10-29 iki 2016-10-29.

10Ieškovė ir pradinė kreditorė 2016-08-11 pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. IL-3023/16-50-08, pagal kurią pradinė kreditorė atlygintinai perleido ieškovei visas reikalavimo teises, susijusias su atsakovo skola už paslaugas. Pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teisę į 421,55 Eur dydžio skolą.

11Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovė nurodo, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnyje nustatyta tvarka, pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą (2016-09-09 pranešimas dėl reikalavimo perleidimo). Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

12Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas tenkintinas ieškovei iš atsakovo priteisiant 421,55 Eur dydžio skolą (CK 6.38, 6.200 straipsniai, 6.720 straipsnio 3 dalis).

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 56,53 Eur dydžio palūkanas, paskaičiuotas taikant 5 procentų dydžio metinių palūkanų dydį nuo 2016-08-11 iki 2019-04-17. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra tenkintinas priteisiant iš atsakovo 56,53 Eur dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2016-08-11 iki 2019-04-17.

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 6,28 Eur ikiteisminio skolos išlaidų. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 dalimi, nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, tai, kad atsakovas su ieškove neatsiskaitė net po ieškovės raginimų išsiuntimo atsakovui, ieškovės reikalavimas tenkintinas priteisiant ieškovei 6,28 Eur skolos išieškojimo išlaidas iš atsakovo (CK 6.63 straipsnio 2 dalis).

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai at sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (484,36) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. ieškovo ieškinį patenkinus visa apimtimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 92, 96 straipsnio 6 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, iš atsakovo K. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) 421,55 Eur (keturių šimtų dvidešimt vieno euro 55 ct) dydžio skolą, 56,53 Eur (penkiasdešimt šešių eurų 53 ct) dydžio palūkanas, 6,28 Eur (šešių eurų 28 ct) dydžio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (484,36 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

21Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka – per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo, paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ pareikštu... 4. Ieškovė nurodė, kad 2014-10-29 pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“... 5. Ieškinio egzempliorius, ieškinio priedai ir teismo pranešimas, siųsti... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-10-29 pradinė... 9. Iš rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, kad pradinė kreditorė taip pat... 10. Ieškovė ir pradinė kreditorė 2016-08-11 pasirašė Reikalavimo teisių... 11. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 12. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 56,53 Eur dydžio palūkanas,... 14. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 6,28 Eur ikiteisminio skolos išlaidų.... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 16. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. ieškovo ieškinį... 17. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834,... 21. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių...