Byla 2A-193/2013
Dėl skolos už statybos subrangos darbus ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys Kauno miesto savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Veda“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-571-154/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Veda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ dėl skolos už statybos subrangos darbus ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys Kauno miesto savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Veda“ 2010 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Titano ranga“ 122 494,76 Lt skolą už atliktus statybos subrangos darbus, 1 867,04 Lt delspinigių, 6 proc. metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 5 d. su atsakovu (tuomet UAB „NCC titanas”) buvo sudaryta „Statybos subrangos sutartis Nr. 22/08-S/RA-08-71“(toliau –Sutartis), pagal kurios 1.2. p. UAB „Veda” įsipareigojo atlikti šios Sutarties 1.1. p. nurodytus darbus VšĮ Kauno 2-oje klinikinėje ligoninėje, esančioje ( - ), t. y. rekonstruoti gydymo korpusą 11D4 (sterilizacinę). Minėtos Sutarties 6.7 p. buvo nurodyta, kad atsakovas įsipareigoja apmokėti papildomai už darbus, atliktus viršijant Sutarties 2.1 p. nurodytą darbų kainą tuo atveju, jei buvo padaryta esminių projektinių sprendimų pakeitimų ir tik šalims raštiškai dėl to susitarus. Ieškovas su atsakovu 2009-01-23 ir 2009-03-02 pasirašė susitarimus priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2 prie 2008-12-05 Sutarties dėl papildomų darbų atlikimo, taip pat pasirašė aktus Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 33 ir lokalines sąmatas. Atsakovui UAB „Titano ranga” 2010-10-05 buvo pranešta, kad 2010-10-15, 10 val. atsiųstų savo atstovą priimti ieškovo UAB „Veda“ atliktų papildomų darbų bei pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktus, tačiau 2010-10-13 raštu atsakovas nurodė, kad jis nesutinka priimti papildomų darbų ir jų atstovas neatvyks. Atsakovo atstovui neatvykus, atlikti papildomi darbai buvo perduoti vienašališkai pasirašant atliktų darbų aktus, kas konstatuota antstolio S. U. kontoros faktinių aplinkybių konstatavimo 2010-10-15 protokolu Nr. 67. Atsakovui 2010-10-21 išsiųsta PVM sąskaita-faktūra VDK Nr. 1001692, kad pastarasis sumokėtų 122 494,76 Lt už atliktus papildomus darbus, o taip pat pridėta pažyma apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų aktai. Atsakovas iki ieškinio padavimo teismui dienos PVM sąskaitos-faktūros VDK Nr. 1001692 neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 122 494,76 Lt.

6Vadovaujantis 2008-12-05 Sutarties 3.2 p., už pasirašytus atliktų darbų aktus turi būti apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos -faktūros išrašymo datos, todėl UAB „Titano ranga“ sąskaitą privalėjo apmokėti iki 2010-11-20, tačiau savo prievolės atsiskaityti Sutartyje nustatytais terminais neįvykdė. Pagal Sutarties 8.1.1 p., jeigu generalinis rangovas nepagrįstai delsia atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, jis turi sumokėti subrangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl atsakovas ieškinio padavimo dienai (2010-12-17) yra skolingas 1 867,04 Lt delspinigių. Be to, vadovaujantis CK 6.38 str. ir 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo sumokėti ieškovui 6% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes sutarties šalys yra verslininkai.

7Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Titano ranga“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad iš tiesų 2008 m. gruodžio 5 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti gydymo korpuso 11D4 rekonstravimo darbus VšĮ Kauno 2-oje klinikinėje ligoninėje. Sutarties 2.1 p. buvo numatyta subrangos darbų kaina – 317 176,34 Lt, įskaitant PVM. Sutartimi (6.7 p.) šalys susitarė, kad atsakovas apmokės papildomai už darbus, atliktus viršijant Sutarties 2.1 p. nurodytų darbų kainą tik esant šioms abiems sąlygoms: 1) jei buvo padaryta esminių projektinių sprendimų pakeitimų ir 2) tik šalims raštiškai dėl to susitarus. Sutartimi (12.5 p.) šalys nustatė, kad visi Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų sutarties šalių, kas atitinka CK 6.183 str. 1 d. nuostatas. Sutarties šalys laikėsi šių Sutarties nuostatų, nes Sutarties vykdymo eigoje, atsiradus poreikiui atsisakyti kai kurių darbų pagal Sutartį atlikimo ir atlikti papildomus darbus, ieškovas su atsakovu 2009-01-23 pasirašė Sutarties priedą Nr. 1 dėl nevykdomų ir keičiamų darbų atlikimo, o 2009-03-02 pasirašė Sutarties priedą Nr. 2 dėl papildomų darbų atlikimo (toliau –Susitarimai). Galutinė darbų pagal Sutartį ir du Susitarimus suma tapo 332 111,16 Lt. Be to, Sutartimi ieškovas buvo įsipareigojęs sumokėti atsakovui 6 proc. Sutarties kainos mokestį už naudojimąsi energijos ištekliais (Sutarties 5.28 p.) ir ieškovas, pateikdamas atsakovui apmokėti sąskaitas, iš karto taikė įskaitymą bei nuo mokėtinos sumos atimdavo minėtą mokestį. Ieškovo UAB „Veda” prašomų apmokėti papildomų darbų atlikimas nebuvo numatytas nei Sutartyje, nei Susitarimuose, todėl ieškovas neturi pagrindo teigti, kad jis buvo susitaręs su atsakovu dėl šių darbų atlikimo. Atsakovas netikrino papildomų darbų, jų nepriėmė ir neapmokėjo, nes tam nebuvo teisinio pagrindo ir apie tai atsakovas ne kartą raštu informavo ieškovą. Ieškovas papildomus darbus atliko savo rizika ir savo iniciatyva, galimai dėl jų atlikimo ir apmokėjimo būdamas susitaręs su objekto užsakovu - Kauno miesto savivaldybe, ar rekonstruojamo pastato naudotoju - VšĮ Kauno 2-ąja klinikine ligonine, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo užmokėti už šiuos darbus. Ieškovo teismui pateikti aktai ir lokalinės sąmatos nėra pasirašytos tuo metu buvusio atsakovo UAB „NCC titanas” direktoriaus S. V., o pasirašytos tik atsakovo techninio darbuotojo - statybos vadovo A. K., tačiau byloje nėra duomenų, kad A. K. būtų veikęs atsakovo vadovo vardu ir jo vardu užsakęs papildomus darbus. Pagal Sutartį darbai buvo atliekami vadovaujantis paties ieškovo UAB „Veda” sudarytomis lokalinėmis sąmatomis (sąmatas sudarinėjo ieškovo atstovė V. S.), tuo tarpu teismui pateiktų papildomų darbų sąmatas sudarė statybos vadovas A. K.. Šalių susitarimą pateikti objekto užsakovui – Kauno miesto savivaldybės administracijai-papildomų darbų sąmatas patvirtina pridedami visų statybos procese dalyvavusių asmenų pasirašyti pasitarimų protokolai. Kauno miesto savivaldybės administracija atsisakė užsakyti iš atsakovo (generalinio rangovo) papildomus darbus, numatytus minėtose A. K. sudarytose lokalinėse sąmatose, todėl atsakovas (generalinis rangovas) neužsakė papildomų darbų bei nesudarė su ieškovu (subrangovu) jokio susitarimo dėl naujų papildomų darbų atlikimo. Sutartimi šalys buvo aiškiai susitarusios, kad atsakovas neprivalo mokėti už Sutartyje nenumatytus darbus, net jei šių darbų atlikimas yra būtinas tinkamam Sutarties įgyvendinimui. Vadovaujantis Sutarties 4.1. p., subrangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2009-01-30; darbų terminai galėjo būti pratęsti tik šalims sudarius papildomą susitarimą. Tuo tarpu ieškovo pateiktuose papildomai atliktų darbų aktuose nurodyta, kad perduodami darbai už 2010 m. spalio mėnesį. Akivaizdu, kad šie darbai atlikti jau pasibaigus sutarties vykdymo terminui, šis terminas nebuvo pratęstas, todėl atsakovas dar ir dėl šios aplinkybės neturi pareigos šiuos darbus priimti ir juos apmokėti.

8Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą dėl UAB „Veda“ ieškinio, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes papildomi darbai, kuriuos atliko ieškovas UAB „Veda“, nebuvo numatyti nei Sutartyje, ieškovo sudarytoje su atsakovu, nei dviejuose papildomuose Susitarimuose, vadinasi, papildomus darbus ieškovas atliko savo rizika, todėl neturi teisės reikalauti iš atsakovo apmokėti už šiuos darbus. Nurodė, kad užsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nesiejo jokie sutartiniai santykiai su ieškovu UAB „Veda“ ir dėl papildomų darbų su ieškovu jis nesitarė.

9Trečiasis asmuo VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (nuo 2011-02-28 VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės teises ir pareigas perėmė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė) atsiliepime dėl UAB „Veda“ ieškinio nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovas (subrangovas) UAB „Veda“ ir atsakovas (generalinis rangovas) UAB „Titano ranga“ Sutartyje buvo nustatę atliekamų darbų apimtį ir kainą, kurią vėliau pakeitė dviem šalių pasirašytais Susitarimais, kuriuose taip pat buvo nurodyta, kaip keičiama darbų apimtis ir darbų kaina. CK 6.685 str. 2 d. numatė teisę rangovui (šiuo atveju subrangovui) UAB „Veda“ reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiškai statybos darbų kaina padidėjo daugiau nei 15 procentų, tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų reikalavęs perskaičiuoti Sutartyje ar papildomuose Susitarimuose nurodytą darbų kainą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 13 d. sprendimu UAB „Veda“ ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui 8 000 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Taip pat iš ieškovo valstybės naudai priteisė 84,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

12Teismas nurodė, kad abi Sutarties šalys pripažino, kad dėl ieškovo (subrangovo) UAB „Veda“ atliktų papildomų darbų už 124 361,80 Lt šalys nebuvo susitarusios nei 2008 m. gruodžio 5 d. Sutartimi, nei 2009-01-23 ir 2009-03-02 Susitarimais prie šios sutarties. Tai 2011-06-13 teismo posėdyje patvirtino ieškovo UAB „Veda“ direktorius R. M.. Nustatė, kad Sutarties 2.1. p. nurodyta, kad Sutarties darbų kaina 317 176,34 Lt; už šią kainą atliktinų darbų apimtys ir sąlygos nurodytos ieškovui pateiktoje projektinėje dokumentacijoje, brėžiniuose, techninėse specifikacijose ir kt. dokumentuose, kuriuos ieškovas yra gavęs ir su jais susipažinęs (Sutarties 1.1.-1.8. p.). Atkreipė dėmesį, jog iš Sutarties šalių 2009-01-23 ir 2009-03-02 sudarytų Susitarimų prie Sutarties matyti, kad Sutarties šalys šiais Susitarimais pagal suderintas darbų sąmatas iš dalies pakeitė Sutartyje numatytus atitinkamus darbus ir šių darbų apimtis, atsisakydamos kai kurių darbų ir sutardamos atlikti kai kuriuos papildomus darbus, o tuo pačiu suderino ir nustatė konkrečias šių darbų kainas. Iš to darė išvadą, kad šalys vadovavosi Sutarties 12.5. p. nuostatomis, jog „visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių“. Sutarties šalys 6.7. p. numatė, kokia tvarka bus tariamasi dėl galimų papildomų darbų apmokėjimo ir nustatė, kad toks apmokėjimas galimas „tik šalims raštiškai dėl to susitarus“. Teismas dar kartą pažymėjo, kad raštiško šalių susitarimo dėl ieškovo reikalaujamų apmokėti papildomų darbų tarp šalių nebuvo. Dėl šios priežasties teismas laikė nepagrįstais ir neįrodytais ieškovo argumentus, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti apmokėti už ieškovo atliktus papildomus darbus Sutarties 6.7 p. pagrindu.

13Ieškovas UAB „Veda“ nurodė, kad teisminė praktika pripažįsta ne tik oficialų, formalų šalių susitarimą pakeisti (papildyti) sutartį, bet ir kitokį, šalių tikrąją valią išreiškiantį susitarimą. Tačiau teismas šioje byloje nenustatė ir tokio susitarimo būvimą. Nustatė, kad iš ieškovo ir atsakovo teismui pateiktų aktų „Papildomi darbai“ matyti, kad papildomų darbų atlikimo poreikis objekto užsakovo – Kauno miesto savivaldybės, naudotojo - Kauno 2-osios klinikinės ligoninės, techninės priežiūros vadovo - UAB „Ekspertika“, projekto vykdymo priežiūros vadovo ir projekto autoriaus – UAB „Cedra“, rangovo - UAB „NCC titanas“, ir subrangovo - UAB „Veda“, atstovų buvo konstatuotas nuo 2009-03-05 iki 2010-01-20. Iš byloje surinktų įrodymų teismas sprendė, kad Sutarties šalims buvo žinoma apie papildomų darbų poreikį, jos Sutartyje nustatyta tvarka (6.7.p.), t. y. pasirašydamos 2009-01-23 ir 2009-03-02 papildomus Susitarimus, išsprendė šį klausimą, t. y. suderino subrangovo atliktinų papildomų darbų apimtis, nustatė konkrečią šių darbų kainą, bendrą statybos rangos darbų kainą padidindamos nuo – 317 176,34 Lt iki 332 111,16 Lt (įskaitant PVM), todėl, teismo nuomone, spręsti apie kokius nors kitus ieškovo ir atsakovo susitarimus ar atsakovo įsipareigojimus dėl papildomo apmokėjimo už ieškovo atliktus darbus, pasireiškusius atsakovo tylėjimu ar atitinkamų raštų (prašymų) siuntimu užsakovui –Kauno miesto savivaldybės administracijai, nėra jokio pagrindo. Teismas vertino, kad tokiu būdu minėtais rašytiniais Susitarimais Sutarties šalys įgyvendino CK 6.684 str. 4 d. nuostatas.

14Tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo pagal Sutartį nebuvo papildomo susitarimo ar sutikimo apmokėti už ieškovo atliktus papildomus 124 361,80 Lt vertės darbus, teismo nuomone, patvirtina šios faktinės aplinkybės:

 1. Ieškovo UAB „Veda“ atstovas direktorius R. M. teisme patvirtino, kad „<...> mums buvo pasakyta, kad pinigų bus, kad mes vykdytume darbus; kai pinigų mums niekas nesumokėjo, teko kreiptis į teismą“, kas patvirtina, jog ieškovas, atlikdamas papildomus darbus, dėl kurių nebuvo raštu susitarta su atsakovu UAB „Titano ranga“, tikėjosi šių darbų apmokėjimo iš kitų šaltinių, juolab, kad objektas buvo vykdomas etapais, priklausomai nuo užsakovo –Kauno miesto savivaldybės administracijos, gaunamo finansavimo šiam objektui, ką teisme patvirtino liudytojai V. B., S. N.. Kauno 2-osios klinikinės ligoninės direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams S. N. teisme nurodė girdėjęs, kad buvo kalbama, jog už papildomus darbus ieškovui bus apmokėta, kad ir ligoninės administracija žadėjo apmokėti, nes projektas buvo tęstinis. Liudytojas S. S. (UAB „Ekspertika“ techninis prižiūrėtojas) nurodė, kad ieškovo atlikti papildomi darbai buvo surašyti į atskirą „Statybos darbų žurnalą“, nes papildomų darbų apmokėjimas dar nebuvo garantuotas ir kad tie darbai nesusimaišytų su tais darbais, kuriems apmokėjimas jau buvo garantuotas; kad papildomų darbų viešojo pirkimo konkurso sąmatoje nebuvo; kad buvo manyta, jog „viskas išsispręs civilizuotai, taip, kaip buvo susitarta; kad subrangovas patekęs į beviltišką padėtį, pamatęs, kad pinigų už atliktus papildomus darbus jam niekas nemoka, surašė atliktų darbų aktus ir dėl šios priežasties jie (aktai) buvo surašyti tik kitais metais“.
 2. Iš teismui ieškovo pateikto „Statybos darbų žurnalo“ matyti, kad tituliniame lape statybos užsakovu nurodyta VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė, rangovu nurodytas UAB „NCC titanas“, tačiau už rangovą šiame lape yra pasirašęs VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės direktoriaus pavaduotojas S. N., uždėtas šios ligoninės antspaudas; „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše“, lape „Pagrindiniai duomenys apie statinį“ statinio rangovas visai nenurodytas, nurodyta faktinė darbų pradžia 2009-02-26, pabaiga 2009-04-24; „Statybos darbų žurnale“ už atitinkamus įrašus yra pasirašę UAB „Veda“ direktorius R. M., direktorius gamybai R. B., techninis prižiūrėtojas S. S., Kauno 2-os klinikinės ligoninės vyr. inžinierius V. Š.; paslėptų darbų patikrinimo aktuose ir bandymų aktuose kaip rangovo atstovas pasirašęs Kauno 2-os klinikinės ligoninės vyr. inžinierius V. Š.. Atsakovo UAB „NCC titanas“ atstovai šiame žurnale neįvardinti, jame nėra pasirašę, nors darbai pagal šį žurnalą vyko nuo 2009-02-26 iki 2009-04-24, t. y. galiojant Sutarčiai.
 3. Iš ieškovo pateiktų „Atliktų darbų aktų“, kurių pagrindu ieškovas yra pareiškęs 124 361,80 Lt ieškinį atsakovui, matyti, kad šie aktai surašyti už 2010 m. spalio mėnesį atliktus darbus. Minėtuose aktuose atliktų darbų laikas neatitinka paties ieškovo pateiktame „Statybos darbų žurnale“ nurodyto papildomų darbų atlikimo laiko ir šalių bei liudytojų parodymų, kurie patvirtino, kad papildomų darbų poreikis iškilo jau 2008 m. pabaigoje ir ieškovas papildomus darbus atliko 2009 metais. Sutarties 5.9. p. buvo numatyta, kad subrangovas įsipareigoja iki einamojo mėnesio 22 kalendorinės dienos už einamąjį mėnesį pateikti generaliniam rangovui atliktų darbų perdavimo- priėmimo aktus ir pažymą forma Nr. 3 apie atliktų darbų vertę; atliktų darbų kokybė turi būti suderinta su generalinio rangovo objekto statybos darbų vadovu ir techninę priežiūrą vykdančiu inžinieriumi, o vertė - generalinio rangovo objekto statybos darbų vadovu, tačiau, kaip matyti iš 2010-10-05 ieškovo UAB „Veda“ pranešimo Nr. 10-01-450, priimti ieškovo 2009 m. atliktus papildomus darbus atsakovui pasiūlyta atvykti tik 2010 m. spalio mėnesį, t. y. jau pasibaigus Sutarties terminui, o PVM sąskaita- faktūra atsakovui išrašyta tik 2010-10-21.
 4. Iš atsakovo UAB „NCC titanas“ 2010-01-29 rašto Nr.52 ieškovui UAB „Veda“ matyti, kad atsakovo pozicija dėl apmokėjimo už sutartimi nesulygtus papildomus darbus buvo nuosekli, nes šiuo raštu atsakovas atsisakė atvykti priimti ieškovo atliktus papildomus darbus, nurodydamas, kad nei generalinio rangovas UAB „NCC titanas“, nei užsakovas –Kauno miesto savivaldybės administracija, nebuvo užsakę atlikti minėtus darbus, o Sutartimi sulygti darbai yra priimti ir už juos visiškai atsiskaityta.

15Teismas nurodė, jog neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovas UAB „Titano ranga“, kreipdamasis su prašymu į užsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl ieškovo UAB „Veda“ atliktų papildomų darbų apmokėjimo, pripažino užsakęs atlikti šiuos darbus ir už juos apmokėti, nes buvęs atsakovo direktorius S. V. teisme patvirtino, kad tai tebuvo bandymas padėti ieškovui gauti apmokėjimą iš užsakovo už atliktus papildomus darbus. UAB „Titano ranga“ direktoriaus S. V. ieškovui 2010-12-06 rašytame rašte Nr. 320 taip pat nurodoma, kad UAB „Titano ranga“ ieškovo prašymu kreipdamasi į užsakovą dėl apmokėjimo tik tarpininkavo ieškovui, tačiau nepripažino užsakęs šiuos darbus.

16Ieškovo argumentą, kad UAB „Veda” negavo iš atsakovo jokio įspėjimo ar pretenzijos, kad papildomi darbai būtų nutraukti arba kad už darbus nebus apmokėta, todėl suprato, kad atsakovas sutinka su ieškovo atliekamais papildomais darbais, teismas vertino kaip nepagrįstą, nes abi Sutarties šalys išsprendė klausimą dėl papildomų darbų atlikimo, pasirašydamos Susitarimus.

17Pažymėjo, kad Sutarties 8.5. p. buvo numatyta, kad jeigu ieškovas savo pasiūlytoje bei suderintoje su atsakovu kainoje nenumato kai kurių darbų (darbų vykdymo sąlygų ir sudėtingumo, medžiagų, konstrukcijų, įrengimų ir kt.), reikalingų atlikti Sutartyje aprašytus darbus, laikoma, kad šie darbai, vykdant objekto statybą, papildomai neapmokami. Tokiu būdu Sutartimi šalys buvo susitarusios, kad atsakovas neprivalo mokėti už Sutartyje nenumatytus darbus, net jei šių darbų atlikimas yra būtinas tinkamam Sutarties įgyvendinimui.

18Įvertinęs įrodymų visumą teismas sprendė, kad ieškovas UAB „Veda“ nei sutarties, nei įstatymo pagrindu neįgijo teisės reikalauti iš atsakovo UAB „Titano ranga“ apmokėti už jo atliktus 124 361,80 Lt vertės papildomus statybos rangos darbus.

19Kadangi teismas netenkino UAB „Veda“ ieškinio dėl apmokėjimo už statybos rangos darbus, tai netenkino ir ieškovo reikalavimų dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo, nes šie reikalavimai yra išvestiniai.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

21Ieškovas UAB „Veda“ pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – UAB „Veda“ ieškinį tenkinti visiškai. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad jis nenustatė šalių susitarimo pakeisti (papildyti) sutartį, kuris išreiškia tikrąją šalių valią. Apeliantas mano, kad ši teismo išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams ir yra nepagrįsta, nes:

 1. Teismas neįvertino to, kad UAB „Veda“, paaiškėjus, kad yra būtina atlikti papildomus darbus, kurie projektavimo eigoje buvo neprieinami, 2009 m. sausio 15 d. kreipėsi raštu Nr. 09-01-13 į atsakovą nurodydama, kad statybos darbai yra sustabdomi iki atsakovas nepatvirtins papildomų darbų sąmatų. Atsakovas šias sąmatas patvirtino, dėl ko UAB „Veda“ atliko visus papildomus darbus, kurie buvo būtini atlikti. Be to, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius pasitarimų protokolus, kurie yra pasirašyti atsakovo, bei 2010 m. sausio 6 d. atsakovo raštą Nr. 10, kuriame pats atsakovas pripažįsta faktą, jog pasitarimuose buvo aptarti būtini atlikti papildomi darbai ir suderintos sąmatos, aktai bei pasitarimų protokolai.
 2. Pirmosios instancijos teismas iš viso nepasisakė ir neįvertino, to, kad atsakovas ne tik raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, bet ir papildomiems darbams surašė atliktų darbų aktus, kas akivaizdžiai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas deklaruoja, jog jis atliko papildomus darbus (per subrangovą UAB „Veda“) ir išrašė sąskaitą-faktūrą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2010 m. sausio 8 d. raštą Nr. 19 pasirašė tuo metu buvęs atsakovo atstovas - valdybos pirmininkas S. V., kuris duodamas parodymus teisme teigė, kad jeigu savivaldybė būtų sumokėjusi pinigus atsakovui už papildomus darbus, atsakovas juos būtų pervedęs UAB „Veda“. Šios aplinkybės iš esmės leidžia teigti, kad atsakovo pozicija nėra nuosekli, nes teisme liudytojas S. V. jau tvirtino, kad jokių papildomų darbų atsakovas iš UAB „Veda“ neužsakė ir dėl jų nesusitarė.
 3. Teismas priimdamas sprendimą neįvertino, kad atsakovas ne vieną kartą užsakovui pateikė atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitą-faktūrą. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Veda“ ne kartą kvietė atsakovą atvykti ir priimti atliktus papildomus darbus ir tik 2010 m. spalio 15 d. šie darbai vienašališkai pasirašytais UAB „Veda“ aktais buvo perduoti atsakovui. Atsakovas gavęs atliktų darbų aktus ir, kaip nurodo 2010 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. 299, remdamasis patvirtintais UAB „Veda“ atliktų darbų aktais, teikė Kauno miesto savivaldybės administracijai papildomai atliktų darbų aktus ir sąskaitą-faktūrą apmokėjimui. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas pripažino, kad dėl papildomų darbų už 122 494,76 Lt su UAB „Veda“ buvo susitaręs ir davęs UAB „Veda“ sutikimą dėl papildomų darbų atlikimo ir konkrečios darbų kainos keitimo. Paminėtina, kad liudytojas S. V. teisme patvirtino, jog UAB „Veda“ atlikti papildomi darbai buvo būtini, o jų neatlikus atsakovas nebūtų galėjęs tinkamai įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų Kauno miesto savivaldybės administracijai. Apibendrinant galima teigti, kad atsakovo veiksmai buvo aiškūs ir pakankami, jog buvo išreikštas sutikimas dėl sutarties pakeitimo ir sutarties sąlyga dėl statybos rangos darbų kainos buvo pakeista įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Šalių pasirašytos Sutarties 6.7. p., priešingai nei nurodoma sprendime, yra nuostatos ne dėl apmokėjimo už papildomus darbus, bet aptariamas atvejis kai pasikeičia darbų kaina, o ne apimtis. Iš esmės nei vienas Sutarties punktas nereglamentuoja atvejo, dėl kurio kilo šis teisminis ginčas, tai yra atvejo, kai atsiranda būtinybė atlikti papildomus darbus nepasikeitus projektiniams sprendimams.
 5. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.684 str. 4 ir 5 d. UAB „Veda“ pateikė 2011 m. gegužės 2 d. eksperto išvadą Nr. 11-05/01-1, kurioje konstatuota, kad nekyla abejonės dėl papildomų darbų atlikimo būtinumo, siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Atlikti darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. RA-08-71/10-1 iki RA - 08-71/10-13, atitinka užsakovo VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės interesus. Be to, liudytojas S. V. patvirtino, kad atlikti papildomi darbai atitiko ir atsakovo interesus. Šis įrodymas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Veda“ turi pagrindą reikalauti, kad atsakovas apmokėtų atliktų papildomų darbų vertę.
 6. Visiškai nepagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad esą tai, kad UAB „Veda“ aktai surašyti už 2010 m. spalio mėnesį atliktus darbus. Šios teismo išvados prieštarauja faktinėms bylos aplinkybės ir byloje esantiems įrodymams iš kurių galima daryti išvadą, kad ginčo darbai buvo atlikti iki 2010 m. sausio 6 d., ką patvirtina atsakovo raštas Nr. 10, o perduoti atsakovui 2011 m. spalio 15 d. surašant ir UAB „Veda“ vienašališkai pasirašant perdavimo aktus.
 7. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atsakovui atvykti priimti papildomus darbus pasiūlyta pasibaigus Sutarties terminui. Ši teismo išvada prieštarauja Sutarties 12.1. p., kuris numato, kad Sutartis galioja iki šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį visiško įvykdymo ar sutarties pasibaigimo įstatymuose ar sutartyje numatytais atvejais.
 8. Šioje byloje atsakovas neginčijo ieškovo vienašališkai pasirašytų darbų perdavimo - priėmimo aktų, dar daugiau, jų pagrindu pats surašė atliktų darbų perdavimo aktus Kauno miesto savivaldybės administracijai, todėl jie turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašyti abiejų šalių, o atsakovas turi prievolę atsiskaityti su UAB „Veda“ pagal pateiktus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus.
 9. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė atsakovo naudai išlaidas advokato pagalbai apmokėti. CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą. Šioje byloje atsakovą atstovavo advokatas A. J., o sąskaitas už teisinę pagalbą išrašė ir pinigus gavo J. J., kuri nedalyvavo byloje.

22Atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja argumentus, pirmosios instancijos teismo nurodytus skundžiamame sprendime. Papildomai nurodo šiuos argumentus:

 1. Ieškovas apeliaciniame skunde klaidina teismą, esą ieškovas, paaiškėjus, kad būtina atlikti papildomus darbus, 2009-01-15 raštu Nr. 09-01-13 kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, kad statybos darbai yra sustabdomi iki atsakovas nepatvirtins papildomų darbų sąmatų ir esą atsakovui patvirtinus šias lokalines sąmatas, ieškovas atliko visus papildomus darbus, kurie buvo būtini atlikti. Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, kad pačiame ieškovo 2009-01-15 rašte Nr. 09-01-13 nėra nurodyta detali papildomų darbų apimtis, o apie prie rašto pridedamą priedą - Santechnikos montavimo darbų objektinė sąmata - ieškovas nutyli. Būtent 2009-01-15 rašto Nr. 09-01-13 priede Santechnikos montavimo darbų objektinė sąmata yra nurodyta papildomų darbų apimtis, dėl kurių atlikimo ieškovas kreipėsi į atsakovą. Visi šie darbai buvo aptarti po minėto rašto pateikimo tarp ieškovo ir atsakovo sudarytais Susitarimais ir už jų atlikimą atsakovas yra sumokėjęs.
 2. Nepagrįsti yra apeliacinio skundo motyvai, esą pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius pasitarimų protokolus, kurie yra pasirašyti atsakovo, bei 2010- 01-06 atsakovo raštą Nr. 10, kuriame neva pats atsakovas pripažįsta faktą, jog pasitarimuose buvo aptarti papildomi darbai ir suderintos sąmatos, aktai bei pasitarimų protokolai. Taip pat apeliantas nurodo, kad esą pirmosios instancijos teismas neįvertino ir kito atsakovo rašto 2010-01-08 Nr. 19. Kaip jau atsakovas paaiškino pirmosios instancijos teismui, raštus užsakovui atsakovas rašė paties ieškovo prašymu padėti ieškovui dėl Papildomų darbų apmokėjimo gavimo išužsakovo. Apie ką yra nurodyta atsakovo 2010-12-06 rašte Nr. 320 (pateiktas teismui su atsiliepimu į ieškinį) ieškovui.
 3. Apeliantas teigia, kad atsakovas neginčijo ieškovo vienašališkai pasirašytų priėmimo - perdavimo aktų, dar daugiau, jų pagrindu surašė atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus Kauno miesto savivaldybei, todėl jie turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašyti abiejų šalių, o atsakovas turi prievolę atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktus atliktų darbų priėmimo -perdavimo aktus. Ieškovo teismui pateiktame vienašališkai pasirašytame atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Teismui pateiktas vienašališkai ieškovo pasirašytas aktas yra surašytas dėl papildomų darbų, kurių atlikimo atsakovas niekada neužsakė, todėl atsakovui nekilo pareiga šių darbų priimti, kaip ir nekyla pareiga jų apmokėti. Tokiam aktui sudaryti apskritai nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl jų ginčyti atsakovas neprivalėjo.
 4. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pažymėtina, kad visus procesinius dokumentus byloje rengė advokatė J. J.. Be to, įstatymas nedraudžia įsipareigojimų pagal sutartį vykdymui pasitelkti trečiuosius asmenis. Pagal atstovavimo sutartį advokatė J. J. turėjo teisę perįgalioti kitus asmenis atstovauti atsakovą teismuose. Pasinaudojusi šia teise J. J. perįgaliojo A. J. atstovauti atsakovą. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš ieškovo atsakovui priteisė išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

23Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo atsiliepime pritaria ir pakartoja pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime ir atsakovo UAB „Titano ranga“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus. Papildomai trečiasis asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CK 6.653 str. 4 d. ir 6.684 str. 4 d. nuostatas, nes ieškovas neinformavo atsakovo apie būtinus atlikti darbus ir neįrodė, jog minėtų darbų atlikimas atitiko užsakovo interesus, nes priešingu atveju statybos objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas, todėl neteko teisės reikalauti minėtų darbų apmokėjimo.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas netenkintinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

27Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,Veda“ ir atsakovo UAB ,,Titano ranga“ 2008 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 22/08S/RA-08-71, pagal kurią UAB ,,Veda“ įsipareigojo atlikti šildymo, vėdinimo, šilumos tiekimo kaloriferiams, šalto ir karšto vandentiekių, vidaus nuotekų tinklų, vandens valymo įrengimų, ventiliacijos automatikos įrengimo darbus VšĮ Kauno antroje klinikinėje ligoninėje, esančioje ( - ), gydymo korpuso 11D4 rekonstravimą. Byloje nėra ginčo dėl sutartimi aptartų darbų priėmimo ir apmokėjimo. Sutarties 6.7 punkte buvo nurodyta, kad atsakovas įsipareigoja apmokėti papildomai už darbus, atliktus viršijant sutarties 2.1 nurodytą darbų kainą tuo atveju, jei buvo padaryta esminių projektinių sprendimų pakeitimų ir tik šalims raštiškai dėl to susitarus. Ieškovas su atsakovu 2009 m. sausio 23 d. ir 2009 m. kovo 2 d. pasirašė susitarimus prie 2008 m. gruodžio 5 d. subrangos sutarties dėl papildomų darbų atlikimo, abiejuose susitarimuose pažymėdami, kad atsiskaitymo už visus atliktus darbus ir visos kitos subrangos sutarties sąlygos nesikeičia (b. l. 14, 15, T. 1), t. y. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad už papildomai sulygtus darbus bus atlyginama sutarties nustatyta kaina jos nekeičiant.

28Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino 2008 m. gruodžio 5 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos subrangos sutarties Nr. 22/08-S/RA-08-71 sąlygas ir netinkamai taikė normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą.

29Pagal suformuotą konkrečiose bylose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo dėl vienos iš šalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2000).

30Kaip yra nurodyta minėtos subrangos sutarties 1.2 punkte darbų apimtį nustato generalinio rangovo pateiktas techninis projektas ir suderintas su ieškovu sutarties priedas Nr. 1 – lokalinės sąmatos. Nustatyta darbų kaina – 317 176,34 Lt įskaitant PVM (sutarties 2.1 p.). Tokiu būdu, šalys susitarė dėl esminių statybos rangos sutarties sąlygų – statybos darbų apimties ir kainos (CK 6.681 str. 1 d.). Pagal sutartį šalys pagrįstai galėjo tikėtis, kad ieškovas atliks sutartimi nustatytos apimties darbus, o atsakovas apmokės šia sutartimi nustatytą kainą. Kaip minėta, šalys taip pat nustatė, kad visi sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių (sutarties 12.5 p.).

31Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. 5 d. nustato, kad aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo. Pažymėtina, kad sutarties vykdymo eigoje kilo poreikis atsisakyti kai kurių darbų, numatytų sutartyje, atlikimo ir būtinumas atlikti papildomus darbus. Būtini atlikti papildomi darbai buvo fiksuojami papildomų darbų aktais, lokalinėmis sąmatomis, susitarimais – sutarties priedais, o perduodami atliktų darbų aktais. 2009 m. sausio 23 d. šalys pasirašė sutarties priedą Nr. 1 – šalių susitarimą dėl nevykdomų ir keičiamų darbų atlikimo, t. y. kad subrangovas UAB ,,Veda“ nevykdo ir keičia šildymo, šalto ir karšto vandentiekių, šilumos tiekimo ir vidaus nuotekų montavimo darbus VšĮ Kauno 2-oje klinikinėje ligoninėje pagal suderintas darbų sąmatas (b. l. 109, T. 2).

322009 m. kovo 2 d. šalys susitarė, kad subrangovas objekte atliks papildomus šildymo, vandentiekio ir vidaus nuotekų montavimo darbus pagal suderintas darbų sąmatas (b. l. 127, T. 2). Byloje nėra daugiau duomenų, kad šalys darė subrangos sutarties pakeitimus.

33Apelianto požiūriu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Civilinio kodekso normas, reglamentuojančias statybos darbų kainų keitimą. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Civilinio kodekso normas, reglamentuojančias šalių galimybę keisti rangos sutarties kainą, yra nurodęs, kad statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme nenustatyta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 str. 5 d.). Ši teisės norma draudžia keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006).

34Taip pat pažymėtina, kad objekto užsakovas Kauno m. savivaldybės administracija neskyrė papildomo finansavimo ieškovo nurodytiems papildomiems darbams finansuoti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad atsakovas UAB ,,Titano ranga“ galėjo disponuoti tik tomis lėšomis, kurias skyrė užsakovas Kauno m. savivaldybės administracija.

35Pagal subrangos sutarties 1.2 punktą ieškovas įsipareigojo darbus atlikti pagal atsakovo pateiktą techninį projektą. Vykdant šį įsipareigojimą ieškovui kyla pareiga nenukrypti nuo iš atsakovo gauto techninio projekto iki nebus gautas įstatymo nustatyta tvarka pakeistas techninis projektas ir iki nebus susitarta dėl papildomų darbų apimties, kainų, atlikimo terminų ir kitų esminių statybos rangos sutarties sąlygų. Ieškovas yra verslininkas, vykdantis statybos rangos darbus, todėl jam yra keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai bei darytina išvada, kad ieškovui, kaip statybos srities profesionalui, buvo žinoma projekto sprendinių pakeitimų įforminimo tvarka. Apeliantas nurodo, kad vykdant subrangos sutartį buvo padaryta esminių projektinių sprendimų pakeitimų, ką patvirtina 2008 m. gruodžio 11 d. ir 2008 m. gruodžio 16 d. komisijų aiškinamieji raštai, tačiau iš šių raštų turinio matyti, kad jų paskirtis buvo ne pakeisti projekto užduotis, o pateikti informaciją užsakovui dėl projekte nenumatytų darbų atlikimo poreikio.

36Pažymėtina, kad projektinių sprendinių pakeitimai galėjo būti įforminti tik laikantis statybos techninio reglamento nuostatų. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju projektiniai sprendiniai nustatyta tvarka nebuvo pakeisti, ką pripažįsta apeliaciniame skunde ir ieškovas. Pateiktas statybos darbų žurnalas nepatvirtina, kad ieškovo nurodytus papildomus darbus užsakė atsakovas. Statybos darbų žurnale yra nurodyta, kad objekto užsakovas yra VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė, su kuria atsakovas neturi jokių teisinių santykių.

37Ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos CK 6.684 str. 4 ir 5 d., nes jis pagrindė papildomų darbų atlikimo būtinumą, šie darbai atitiko užsakovo interesus, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas už šiuos darbus apmokėtų. Minėta, kad atsakovas nėra susijęs teisiniais santykiais su VšĮ Kauno 2-ąja klinikine ligonine, rangos sutartis sudaryta su Kauno m. savivaldybės administracija.

38Pažymėtina, kad ieškovas sudarydamas sutartį nurodė, kad sutarties prieduose - lokalinėse sąmatose, kurios buvo pridėtos prie sutarties jos sudarymo metu, yra įvertinti visi darbai reikalingi projekto sprendiniams įgyvendinti (sutarties 1.2 p.). Ieškovas sutartimi garantavo, kad yra susipažinęs su projektine dokumentacija, brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, tekstine projekto dalimi, sąlygomis darbų atlikimo vietoje, normatyviniais reikalavimais jo atliekamiems darbams bei kitomis aplinkybėmis, kylančiomis iš sutarties, ir nereikalaus papildomo atlygio už darbus, būtinus tinkamam sutarties darbų atlikimui, nors jie ir nebuvo įvertinti jo sąmatiniuose skaičiavimuose (sutarties 1.8 p.). Jeigu ieškovas savo pasiūlytoje bei suderintoje su atsakovu kainoje nenumato kai kurių darbų (darbų vykdymo sąlygų ir jų sudėtingumo, medžiagų, konstrukcijų, įrengimų ir kt.), reikalingų atlikti sutartyje aprašytus darbus, laikoma, kad šie darbai, vykdant objekto statybą, papildomai neapmokami (sutarties 8.5 p.).

39Ieškovo požiūriu, vadovaujantis CK 6.653 str. 4 d., nagrinėjamu atveju pakako informuoti rangovą apie būtinumą atlikti papildomus darbus ir dėl to atsiradusį poreikį didinti sutarties kainą, tačiau rašytinė sutartis, kurioje yra išlyga, kad sutartį pakeisti ar papildyti galima tik raštu, negali būti pakeista ar papildyta kitokiu būdu ( CK 6.183 str. 1 d.). Sutartyje buvo išlyga, kad sutartis gali būti keičiama, o kartu ir papildomi darbai užsakomi, tik sudarius rašytinius susitarimus (sutarties 6.7, 12.5 punktai). Kadangi atsakovas nesudarė susitarimų su ieškovu dėl sutarties pakeitimo, t. y. dėl ieškovo reikalaujamų apmokėti papildomų darbų įtraukimo į sutartimi nustatytą darbų apimtį, ieškovas atitinkamai turėjo teisę atsisakyti sutarties, tačiau šia teise nepasinaudojo, t. y. atliko papildomus neužsakytus darbus savo rizika. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad spręsti apie kitokius ieškovo ir atsakovo susitarimus ar atsakovo įsipareigojimus dėl papildomo apmokėjimo už ieškovo atliktus darbus, pasireiškusius atsakovo tylėjimu ar atitinkamų raštų siuntimu užsakovui - Kauno miesto savivaldybės administracijai, nėra jokio pagrindo. Apeliantas teigia, kad atsakovas neginčijo ieškovo vienašališkai pasirašytų priėmimo-perdavimo aktų, dar daugiau, jų pagrindu surašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Kauno m. savivaldybei, todėl jie turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašyti abiejų šalių, o atsakovas turi prievolę atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, tačiau ieškovo pateiktame vienašališkai pasirašytame atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, nes vienašališkai ieškovo pasirašytas aktas yra surašytas dėl papildomų darbų, kurių atlikimo atsakovas niekada neužsakė, todėl atsakovui nekilo pareiga šių darbų priimti, kaip ir nekyla pareiga jų apmokėti. Tokiam aktui sudaryti apskritai nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

40Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad Kauno m. savivaldybės administracijos galimybės skirti papildomas lėšas ribojo Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai ir viešojo pirkimo pagrindu sudarytos 2008 m. lapkričio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. 201-2-2437 sąlygos, t. y. kad sutarties kaina yra fiksuota ir nustatyta visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kiekvienais metais, patvirtinus finansavimo sumą sutarties objektui, tiems metams pasirašomas papildomas susitarimas, kuriame nurodoma tų metų statybos darbų apimtis, mokama suma ir kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir kad rangovas atlieka tik tuos darbus, kurie nurodyti tų metų papildomame susitarime (b. l. 141-142, T. 2).

41Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl statybos darbų paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties kainos nustatymo, atsisakius skirti papildomas lėšas, dėl kurių šalys įstatymo reikalaujamu būdu nesusitarė ir kurios žymiai padidino sutarties kainą atlikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad galiojančios viešojo pirkimo sutarties pakeitimas gali būti laikomas esminiu, kai labai išplečiama pirkimo apimtis, įtraukiant anksčiau nenumatytą pirkimo objektą, kai ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminėse sutarties sąlygose. VPĮ 18 str. 8 d. imperatyviai nurodyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 str. nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2013).

42Akivaizdu, kad ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo apmokėti už atliktus papildomus 124 361,86 Lt vertės darbus.

43Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

45CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti atsakovas UAB „Titano ranga“, kuriam yra palankus bylos rezultatas. Konkrečiai atsakovas prašo iš ieškovo UAB „Veda“ priteisti 2 875 Lt (b. l. 185-187, T. 3). Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punktu, atsakovui UAB „Titnago ranga“ yra priteistina 1 275 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Veda“ ( - ) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titnago ranga“ ( - ) 1 275 Lt (tūkstantį du šimtus septyniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Veda“ 2010 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į Šiaulių... 5. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 5 d. su atsakovu (tuomet UAB „NCC... 6. Vadovaujantis 2008-12-05 Sutarties 3.2 p., už pasirašytus atliktų darbų... 7. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Titano ranga“ su ieškiniu nesutiko... 8. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė... 9. Trečiasis asmuo VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (nuo 2011-02-28 VšĮ Kauno... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 13 d. sprendimu UAB „Veda“... 12. Teismas nurodė, kad abi Sutarties šalys pripažino, kad dėl ieškovo... 13. Ieškovas UAB „Veda“ nurodė, kad teisminė praktika pripažįsta ne tik... 14. Tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo pagal Sutartį nebuvo papildomo susitarimo... 15. Teismas nurodė, jog neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovas UAB „Titano... 16. Ieškovo argumentą, kad UAB „Veda” negavo iš atsakovo jokio įspėjimo ar... 17. Pažymėjo, kad Sutarties 8.5. p. buvo numatyta, kad jeigu ieškovas savo... 18. Įvertinęs įrodymų visumą teismas sprendė, kad ieškovas UAB „Veda“... 19. Kadangi teismas netenkino UAB „Veda“ ieškinio dėl apmokėjimo už... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. Ieškovas UAB „Veda“ pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos... 22. Atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 23. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,Veda“ ir atsakovo UAB ,,Titano... 28. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino 2008... 29. Pagal suformuotą konkrečiose bylose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 30. Kaip yra nurodyta minėtos subrangos sutarties 1.2 punkte darbų apimtį... 31. Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. 5 d. nustato, kad aiškinant sutartį turi... 32. 2009 m. kovo 2 d. šalys susitarė, kad subrangovas objekte atliks papildomus... 33. Apelianto požiūriu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Civilinio... 34. Taip pat pažymėtina, kad objekto užsakovas Kauno m. savivaldybės... 35. Pagal subrangos sutarties 1.2 punktą ieškovas įsipareigojo darbus atlikti... 36. Pažymėtina, kad projektinių sprendinių pakeitimai galėjo būti įforminti... 37. Ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos... 38. Pažymėtina, kad ieškovas sudarydamas sutartį nurodė, kad sutarties... 39. Ieškovo požiūriu, vadovaujantis CK 6.653 str. 4 d., nagrinėjamu atveju... 40. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad Kauno m. savivaldybės... 41. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl statybos... 42. Akivaizdu, kad ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo... 43. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 47. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 48. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Veda“ ( - )...