Byla e2-15911-566/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovei O. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad 2015-01-14 atsakovė su UAB „Nordecum“ sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 212098, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 700,00 Eur kreditas 12 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti kredito sumą bei mokėti palūkanas. Atsakovė sumokėjo dalį įmokų ir liko skolinga 391,11 Eur. UAB „Nordecum“ pareiškė atsakovei pretenziją, tačiau atsakovė po pateikto reikalavimo nesumokėjo. 2017-05-30 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus buvo perleista naujam kreditoriui – ieškovui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės jo naudai 391,11 Eur skolos, 58,05 Eur palūkanas, 40,42 Eur delspinigių, 5 procentų palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio su priedais kopija ir teismo pranešimas įteikti tinkamai - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai atsakovei. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-01-14 pradinis kreditorius UAB „Nordecum“ ir atsakovė, naudodami nuotolinio ryšio priemones, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 212098, pagal kurią UAB „Nordecum“ suteikė atsakovei 700,00 Eur kreditą 12 mėn. terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei mokėti 45,91 proc. metines palūkanas. Atsakovė tinkamai nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir liko skolinga 391,11 Eur negrąžinto kredito ir 58,05 Eur sutartinių palūkanų. Duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovui skolą, byloje nėra (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.872 straipsnio 2 dalimi, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir sumokėti palūkanas.

82017-05-30 OU AF Volamenetlus ir UAB „Nordecum“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią OU AF Volamenetlus perėmė skolos iš atsakovės reikalavimo teisę. 2017-05-30 OU AF Volamenetlus ir UAB „Julianus inkaso“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovas perėmė skolos iš atsakovės reikalavimo teisę.

9Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovė apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuota 2017-07-05 pranešimu.

10Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 391,11 Eur negrąžinto kredito ir 58,05 Eur palūkanų.

11Remiantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarties 5.4, 8.3 punktais šalys susitarė dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių mokėjimo nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 40,42 Eur delspinigių, paskaičiuotų už 180 pradelstas atsiskaityti dienas, tenkintinas.

12Vadovaujantis LR CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovės priteisiant 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 489,58 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2018-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 100,00 Eur už advokato pagalbą, iš viso 115,84 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės O. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Julianus Inkaso“, į. k. 300115639, naudai 391,11 Eur (tris šimtus devyniasdešimt vieną eurą 11 ct) skolos, 58,05 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 05 ct) palūkanų, 40,42 Eur (keturiasdešimt eurų 42 ct) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 489,58 Eur (keturių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 58 ct) sumos nuo bylos iškėlimo 2018-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 115,84 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 84 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai