Byla 2A-974-125/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Alvydo Žerlausko, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant atsakovui A. R., atsakovo atstovui advokatui Vytautui Mačiulskiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2241-122/2009 pagal ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui A. R., trečiajam asmeniui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 19 342,15 Lt neatlygintos žalos ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad, atsakovas sužalojo policijos pareigūną A. S., kuris vykdė tarnybines. Atlikus nukentėjusiojo sveikatos ekspertizę dėl tinkamumo tarnybai vidaus reikalų sistemoje, buvo nustatyta, kad pareigūno sužalojimas priskiriamas prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymo. Dėl sužalojimų nukentėjusiam pareigūnui turėjo būti išmokėta 12 mėn. jo darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Kadangi įstaigos, kurios išmokėjo draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja regreso teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 19 342,15 Lt, kurią kaip piniginę kompensaciją sumokėjo A. S..

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-04-21 sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo 19 342,15 Lt žalos atlyginimo ieškovei, 580,26 Lt žyminio mokesčio ir 602,36 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad atsakovas, ketindamas pabėgti, sudavė kelis smūgius policijos pareigūnui A. S., taip sukeldamas nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kadangi pareigūnas buvo sužalotas vykdant tarnybines pareigas, ieškovas jam išmokėjo kompensaciją. Teismas konstatavo, kad žala buvo padaryta atsakovo kaltais veiksmais, todėl ieškovas turi reikalavimo teisę prašyti iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą.

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-04-21 sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant, todėl sprendimas priimtas neišklausius jo paaiškinimų. Apeliantas teigia, kad į bylą turėjo būti įtrauktas nukentėjusysis, nes turėjo būti sprendžiamas jo paties kaltės dydis. Atsakovas nurodo, kad teismas nesiaiškino, kad teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, jog pareigūną jis sužalojo gindamasis, o asmuo, padaręs žalos teisėtai gindamasis, neatsako už užpuolikui padarytą žalą.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

62009-04-21 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareigūno sveikatos sutrikdymo atveju reikia nustatyti svarbias kompensacijai išmokėti aplinkybes, ar pareigūno sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnyba, taip pat nustatyti pareigūno sveikatos sutrikdymo laipsnį ir pažymi, kad šiuo atveju Civilinio kodekso normomis nesivadovaujama, nes Statutas, kaip specialus įstatymas, to nenumato. Kadangi buvo nustatyta, kad sužalojimai susiję su tarnyba, vadovaujantis Centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada ir įvykio aktu, sužeistajam buvo išmokėta kompensacija. Ieškovas nurodo, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi regreso teisę į padariusį žalą asmenį. Taip pat pažymi, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, o atsakovo kaltė preziumuojama. Ieškovas nurodo, kad pateikė įrodymus, patvirtinančius jų išdėstytas aplinkybes, o atsakovui taip pat suteikiama teisė ginčyti ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Ieškovas teigia, kad teismas atsižvelgęs į nustatytas faktines aplinkybes ir įstatymų reikalavimus priėmė teisėtą sprendimą.

7Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno r. policijos komisariatas 2006-08-21 tarnybinio patikrinimo metu nustatė, jog Kauno r. policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų skyriaus Domeikavos poskyrio tyrėjas A. S. 2006-01-12 buvo sužalotas vykdydamas tarnybines pareigas. Tyrimo metu nustatyta, kad sužalojimus pareigūnui sukėlė atsakovo A. R. veiksmai, t. y. atsakovo suduoti smūgiai pareigūnui į galvą bei į veidą. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto išvadoje konstatuota, kad patirti sužalojimai nukentėjusiajam sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Dėl patirtų sužalojimų vykdant tarnybines pareigas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Kauno r. policijos komisariatas nukentėjusiajam išmokėjo 19 342,15 Lt kompensaciją. Ieškovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr. 530 26 p. nustato, jog įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka, todėl prašė iš atsakovo priteisti nukentėjusiajam išmokėtą kompensaciją. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo ieškinį, konstatavo, kad atsakovo kalti veiksmai sukėlė nukentėjusiajam sveikatos sutrikdymą, todėl ieškovas, išmokėjęs nukentėjusiajam kompensaciją, turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, nurodo, kad jo kaltės nėra, kadangi sužalojimai nukentėjusiajam buvo padaryti ginantis, tačiau teismas šių aplinkybių neišsiaiškino, netyrė paties nukentėjusiojo kaltės dydžio, todėl priėmė neteisėtą sprendimą. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo motyvais. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, rėmėsi Kauno rajono apylinkės prokuratūros kaltinamuoju aktu baudžiamojoje byloje, kurioje A. R. buvo kaltinamas pasipriešinimu valstybės tarnautojui pagal BK 286 str. ir taip sukėlė nukentėjusiajam A. S. lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymą. Tačiau iš pateikto Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-09 įsiteisėjusio teismo nuosprendžio matyti, kad atsakovas A. R. pagal BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p. išteisintas nesant nusikaltimo sudėties (b. l. 100–105). Iš teismo nuosprendžio matyti, kad A. R. į Klaipėdos PK budėtojų skyrių tyrėjo N. P. reikalavimu atvyko pats savo automobiliu, pats buvo sužalotas ir gindamasis galėjo sužaloti A. S.. A. R. 2006-01-12 buvo sulaikytas 7.40 val., 10.40 val. perduotas Kauno rajono tyrėjui, o 11.01 val. vėl pristatytas į budėtojų dalį. Teismas nuosprendyje konstatavo, kad A. R. sulaikymo protokolas surašytas nebuvo, todėl jo judėjimo laisvė buvo suvaržyta neteisėtai. Civilinei atsakomybei atsirasti būtinos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo bei kaltė. Kadangi civilinėse bylose taikomas nuosprendžio privalomumas, ir nustačius, kad atsakovo kaltės dėl nukentėjusiajam padarytos žalos nėra, ieškinys dėl nukentėjusiajam išmokėtos kompensacijos priteisimo atmestinas.

10Esant nurodytoms aplinkybėms Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-04-21 sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo (CPK 330 str.) ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą iš ieškovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 440 Lt valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 21 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui A. R., trečiajam asmeniui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl žalos atlyginimo priteisimo atmesti.

13Priteisti iš ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 440 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai