Byla 2A-1602-657/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Simno servisas“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 22 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1164-979/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ordo“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Simno servisas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Ordo“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Simno servisas 468,59 Eur skolos už parduotas prekes, 251,85 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4). Nurodė, kad su atsakove 2005 m. rugsėjo 22 d. sudarė sutartį Nr. 05/K83, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti prekes pagal atsakovo asortimentą, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovė perdavė atsakovui prekes 2014 -2015 metais ir išrašė keturias PVM sąskaitas faktūras, atsakovas prekes priėmė, pretenzijų dėl prekių kiekio arba kokybės priėmimo perdavimo metu nepareiškė, nerealizuotų prekių negrąžino (Sutarties 3.8. p.), ir su atsakove atsiskaitė tik iš dalies, todėl susidaręs įsiskolinimas, delspinigiai numatyti sutartyje priteistini. – 498,59 Eur. Sutarties 3.9 punktu šalys susitarė, kad pirkėjui neapmokėjus už prekes sutartyje nustatytais terminais, jis privalės mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už laiku nesumokėtą sumą.
 2. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 3 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas.
 3. Atsakovė UAB „Simno servisas“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašė priimtą preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, kadangi ieškovas, prieš kreipdamasis į teismą, nesilaikė 2005 m. rugsėjo 22 d. sutarties ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, atsakovė skolą yra sumokėjusi. Be to, ieškovė neteisingai skaičiuoja delspinigius, paskaičiuoti delspinigiai sudaro 70,77 Eur, kuriuos atsakovė yra sumokėjusi. Mano, jog atsakovė yra tik tarpininkė tarp ieškovės ir galutinio pirkėjo, todėl, vadovaujantis Sutarties 3.1-3.8 punktais, atsakovė su ieškove turi atsiskaityti per penkias dienas nuo prekių pardavimo galutiniam pirkėjui (b.l. 26-27).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 22 d. galutiniu sprendimu pakeitė Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. preliminarų sprendimą ir priteisė iš atsakovės UAB „Simno servisas“ ieškovei 181,08 Eur delspinigių, 11,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (b.l. 51-53).
 2. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl 468,59 Eur skolos, nes atsakovas bylos nagrinėjimo metu sumokėjo 424,64 Eur skolos, grąžino ieškovui 43,95 Eur vertės prekę – akumuliatorių, todėl dėl šio reikalavimo nepasisakytina. Ieškovė su atsakove sudarytos sutarties 3.9 punkte susitarė, jog pirkėjui neatsiskaičius su pardavėju terminais, numatytais šioje sutartyje, pirkėjas moka pardavėjui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo priklausančios sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Pagal Sutarties 3.2. punktą pirkėjas atsiskaito už parduotas prekes per penkias darbo dienas nuo prekės pardavimo dienos. Pagal ieškovės pateiktas sąskaitas – faktūras atsakovė visiškai atsiskaitė tik 2015 m. gruodžio 30 d., todėl ieškovės teisė skaičiuoti delspinigius yra visiškai pagrįsta. Ieškovės teisė į delspinigius atsirado atsakovei praleidus penkių dienų terminą po prekių pirkimo. Teismas darė išvadą, kad ieškinyje nurodyta 281,85 Eur delspinigių suma, paskaičiuota tinkamai, vadovaujantis sutartimi, atsižvelgiant į apmokėjimo už prekes terminus pagal sąskaitas – faktūras. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė sumokėjo ieškovei 70,77 Eur, todėl šia suma reikalavimas dėl delspinigių priteisimo mažintinas ir iš atsakovės priteistina 181,08 Eur. Atsakovė skaičiuodama delspinigius neteisingai aiškina sutarties nuostatas dėl atsiskaitymo ir nurodo, kad delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo to momento, kai prekės parduodamos galutiniam pirkėjui. Duomenų, patvirtinančių iš ieškovės įsigytų prekių pardavimą galutiniam pirkėjui, nepateikė. Pakeitus preliminarų sprendimą, iš atsakovės ieškovei priteistos bylinėjimosi išlaidos – 11,00 Eur žyminis mokestis.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8

 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Simno servisas“ prašė pirmosios instancijos teismo 2016 m. kovo 22 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti (b.l. 57-58). Apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:
  1. Teismas priteisdamas delspinigius rėmėsi 10 metų negaliojančia sutartimi. Ieškinyje nurodytas prekių sąrašas, kaina, išrašytos sąskaitos yra skirti naujam pirkimui įforminti. Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis, todėl nėra pagrindo remtis negaliojančia sutartimi netesyboms skaičiuoti, nes tai neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos.

96.2. Ieškovė nepagrįstai skaičiavo 73 proc. metines palūkanas (po 0,2 proc. už kiekvieną praleistą dieną). Nagrinėjamu atveju netesybų dydis turėjo būti nustatomas remiantis įstatyme numatytais 6 proc. minimaliais nuostoliais tarp verslo subjektų, nes atskira sutartis ieškinyje nurodytoms prekėms nebuvo sudaryta. Be to, netesyboms taikomas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas. Atsakovė sumokėjo ieškovei nurodytą kainą, grąžino neparduotą prekę ir sumokėjo 70,77 Eur netesybas, kas viršija paskaičiuotus realius 14,10 Eur įstatymu nustatytus ieškovės nuostolius.

 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Ordo“ prašė skundą atmesti, o Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 22d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 69-71). Nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 22 d. sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo. Sutartis niekada nebuvo pakeista, nutraukta ar papildyta, todėl ji galiojo ir skolos susidarymo dienai. Netesybos buvo numatytos sutartyje, todėl atsakovei laiku neatsiskaičius už prekes buvo skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai. Atsakovei sumokėjus skolą, dalį delspinigių ir grąžinus neparduotą prekę, ieškovės reikalavimai buvo atitinkamai sumažinti.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).
 2. Nagrinėjamu atveju byloje ginčas kilo dėl delspinigių priteisimo pagrįstumo ir teisėtumo.

13Dėl sutarties galiojimo

14

 1. Atsakovė nesutikdama su teismo sprendimu nurodė, jog teismas priimdamas sprendimą rėmėsi negaliojančia sutartimi. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šių argumentų apeliantė UAB „Simno servisas“ nenurodė pateiktuose prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo ir ieškinio (b.l. 26-28). Pažymėtina, jog sutinkamai su CPK 309 straipsnio 2 dalimi draudžiama apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Ordo“ ir atsakovė UAB „Simno servisas“ 2005 m. rugsėjo 22 d. sudarė sutartį Nr. 05/K83 (b,.l. 8), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti prekes pagal atsakovės asortimentą, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka (sutarties 2 p., 3 p.). Sutarties 4.1. punkte numatyta, jog sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos iki pilno šalių atsiskaitymo; ji gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta šalių raštišku susitarimu (sutarties 4.2 p.); šalis, panorėjusi nutraukti sutartį anksčiau termino, įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo tarpusavio įsiskolinimų grąžinimo (sutarties 4.3 p.).
 3. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, jog ši sutartis buvo nutraukta, pakeista joje nustatyta tvarka, ar buvo sudaryta nauja sutartis, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai kas nurodyta, remdamasis sutarties laisvės principo institutu, sprendžia, jog šalis siejo ilgalaikiai verslo santykiai pagal 2005 m. rugsėjo 22 d. sudarytą sutartį Nr. 05/K83. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Taigi, šiuos kriterijus atitinka ir minėta šalių pasirašyta sutartis, kuria remdamasi ieškovė ir reiškė reikalavimus byloje.

15Dėl delspinigių skaičiavimo pagrįstumo

16

 1. Vienu iš apeliacinio skundo argumentų, apeliantė UAB „Simno servisas“ nurodė, jog teismas nepagrįstai priteisė delspinigius.
 2. Šalių sudarytos sutarties 3.2. punkte nustatyta, jog pirkėjas (nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Simno servisas“) atsiskaito už prekes per 5 dienas nuo prekės pardavimo dienos. Sutartyje taip pat numatyta, jog už nesavalaikį apmokėjimą už prekes pirkėjas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo priklausančios mokėti sumos iki pilno atsiskaitymo (3.9. p.).
 3. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties vykdymo principai, t. y. sudariusios sutartį ir prisiėmusios sutartines teises ir pareigas, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai jas vykdyti. Prievolės neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas yra pagrindas nukentėjusiai šaliai reikalauti taikyti įstatyme įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus. Skolininko pareiga prievolės neįvykdymo atveju sumokėti netesybas įtvirtinta CK 6.258 straipsnio 1 dalyje. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).
 4. Byloje nustatyta, kad ieškovė perdavė atsakovui prekes 2014 – 2015 metų laikotarpiu pagal keturias PVM sąskaitas – faktūras: 2014 m. spalio 7 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1048200 (b.l. 9), 2014 m. spalio 28 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1048813 (b.l. 13), 2015 m. sausio 20 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1049785 (b.l. 15), 2015 m. balandžio 14 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1050867 (b.l. 16). Atsakovė prekes priėmė, pretenzijų dėl prekių kiekio arba kokybės nepareiškė. Bylos nagrinėjimo metu neneigė, jog prekes pagal sąskaitas gavo ir laiku už jas neatsiskaitė.
 5. Kaip jau minėta pagal sutarties 3.2. punktą atsakovė už parduotas prekes turėjo atsikaityti per penkias darbo dienas nuo prekės pardavimo dienos. Byloje nustatyta, jog pagal ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras atsakovė visiškai atsiskaitė tik 2015 m. gruodžio 30 d., todėl apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ieškovės teisė skaičiuoti delspinigius yra visiškai pagrįsta.

17Dėl delspinigių dydžio

18

 1. Jau minėta, kad sutartyje šalys numatė, jog už nesavalaikį apmokėjimą už prekes pirkėjas mokės 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo priklausančios mokėti sumos iki pilno atsiskaitymo (3.9. p.).
 2. Kaip matyti iš ieškovės pateikto delspinigių paskaičiavimo, atsakovė už prekes pagal 2014 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1048200, atsikaitė dalimis: 2014 m. spalio 24 d. sumokėjo 333,52 Lt, 2015 m. sausio 20 d. sumokėjo 280,99 Lt, 2015 m. kovo 26 d. 204,16 Lt. Likusios 466,81 Lt dalies iki ieškinio padavimo nebuvo sumokėjusi. Ieškovė paskaičiavo, jog mokėtina delspinigių suma pagal šią sąskaitą yra 131,83 Eur (455,18 Lt).
 3. Kaip matyti iš ieškovės pateikto delspinigių paskaičiavimo, atsakovė už prekes pagal 2014 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1048813, atsikaitė dalimis: 2014 m. lapkričio 7 d. sumokėjo 158,55 Lt. Likusios 466,81 Lt dalies iki ieškinio padavimo nebuvo sumokėjusi. Ieškovė paskaičiavo, jog mokėtina delspinigių suma pagal šią sąskaitą yra 18,24 Eur (63,00 Lt).
 4. Kaip matyti iš ieškovės pateikto delspinigių paskaičiavimo, atsakovė už prekes pagal 2015 m. sausio 20 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1049785 iki ieškinio padavimo nebuvo sumokėjusi. Ieškovė paskaičiavo, jog mokėtina delspinigių suma pagal šią sąskaitą yra 29,90 Eur.
 5. Kaip matyti iš ieškovės pateikto delspinigių paskaičiavimo, atsakovė už prekes pagal 2015 m. balandžio 14 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą AAB Nr. 1050867 iki ieškinio padavimo nebuvo sumokėjusi. Ieškovė paskaičiavo, jog mokėtina delspinigių suma pagal šią sąskaitą yra 71,88 Eur.
 6. Ieškovė delspinigius paskaičiavo atsižvelgiant į sutrumpintą 6 mėnesių terminą delspinigiams skaičiuoti. Atsakovė pirmosios instancijos teisme neprašė taikyti senaties termino delspinigių skaičiavimui, todėl teismas pagrįstai vertino, jog ieškinyje nurodyta 251,85 Eur delspinigių suma (131,83 + 18,24 + 29,90 + 71,88) paskaičiuota tinkamai.
 7. Įvertinęs tą aplinkybę, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovė sumokėjo ieškovei 70,77 Eur delspinigių, todėl šia suma teismas priteistinų delspinigių dydį pagrįstai sumažino iki 181,08 Eur.
 8. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, neįžvelgia pagrindo nesutikti su pirmos instancijos įrodymų vertinimu nagrinėjamu atveju.
 9. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavęs ieškovę ir atsakovę siejančius teisinius santykius, ginčo išsprendimui taikė tinkamas materialinės teisės normas, todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d.1p).

19Kauno apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai