Byla 2S-1006-881/2014
Dėl antstolio D. S. veiksmų, kuria pareiškėjos skundas atmestas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6478-868/2014 pagal pareiškėjos L. K. skundą dėl antstolio D. S. veiksmų, kuria pareiškėjos skundas atmestas.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja L. K. skundu kreipėsi į antstolį D. S., prašydama panaikinti antstolio 2013-12-09 patvarkymą areštuoti lėšas Nr. 1-791-369/2012, 2013-12-09 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 1-791-369/2012, priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas. Ginčijamuose patvarkymuose buvo nurodyta, kad vykdymo išlaidos susidarė vykdant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-28 vykdomąjį raštą Nr. 1-791-369/2012 dėl 500 Lt išieškojimo iš L. K. valstybės naudai. Nurodytas vykdomasis raštas išduotas pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-28 nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-791-369/2012. Pareiškėja teigė, kad nuosprendžio priėmimo dieną, t. y. 2012-09-28, iš pareiškėjos konfiskuoti 500 Lt jau buvo paimti ir buvo valstybės dispozicijoje, todėl pakartotinai išieškoti nuosprendyje nurodytos sumos ir tai daryti priverstiniu būdu nebuvo jokio teisinio ar faktinio pagrindo. Antstoliui nustačius, kad vykdomasis dokumentas yra išduotas nepagrįstai ar yra įvykdytas iki jo pateikimo vykdyti, antstolis turėjo pareigą nesiimti jokių išieškojimo veiksmų. Nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti po to, kai iš pareiškėjos 500 Lt jau buvo konfiskuoti, ir tai buvo nurodyta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-28 nuosprendyje. Iš antstolio veiksmų galima spręsti, kad antstoliui taip pat buvo žinomas šis faktas, nes antstolis nesiėmė jokių priverstinių pinigų išieškojimo veiksmų. Todėl remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 62 p., vykdymo išlaidos iš pareiškėjos negali būti išieškomos.

5Antstolis D. S. 2014-01-03 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininkės skundą ir kartu su vykdomąja byla persiuntė jį nagrinėti teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pagal BPK 342 straipsnio 4 dalies 7 punktą nuosprendžiai dėl baudžiamojo poveikio priemonių – turto konfiskavimo ir išplėstinio turto konfiskavimo, pateikiami vykdyti antstoliams. BPK 357 straipsnio 6 dalis numato, kad nuosprendžio, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vykdymas, jei nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, nuosprendį paskelbęs teismas nuosprendžio nuorašą, konfiskuotino turto dokumentų nuorašus bei vykdomąjį raštą išsiunčia nuosprendžio vykdymo vietos antstoliui ir apie tai raštu praneša teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai. CPK 692 straipsnyje nustatyta, kad teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą antstolis realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Teismas sprendė, jog pareiškėja, savo neteisėtais veiksmais padariusi žalą valstybei, laikoma skolininku, todėl įvykdęs teismo nuosprendį dalyje dėl turto konfiskavimo antstolis turi teisę iš skolininko išsiieškoti vykdymo išlaidas. Taigi antstolis, gavęs vykdomąjį raštą, išieškojimą vykdė vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso normomis bei Sprendimų vykdymo instrukcijos taisyklėmis.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėja L. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti, priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad neneigia antstolių įgaliojimų vykdant teismo nuosprendžius dėl turto konfiskavimo, bet mano, kad vykdymo išlaidos antstoliams turi būti atlyginamos tik tuomet, kai iki nuosprendžio įsiteisėjimo asmens konfiskuotą turtą dar turi tas asmuo ar tretieji asmenys, bet ne pati valstybė savo dispozicijoje. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėja pati negalėjo įvykdyti teismo nuosprendžio, pinigai jau buvo paimti, todėl papildomas ir privalomas pareiškėjos įpareigojimas apmokėti antstolio išlaidas, kurių atsiradimas nepriklausė nuo pareiškėjos valios, prieštarauja protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principams. Be to, teismas nepasisakė dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 62 punkto taikymo.

10Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkinamas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

14Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vykdymo išlaidų atlyginimo, antstoliui vykdant teismo nuosprendį konfiskuoti turtą.

15Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu pareiškėja buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės už BK 227 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą pagal laidavimą ir valstybės nuosavybėn konfiskuoti 500 Lt, kurie nuosprendžio priėmimo dieną buvo saugomi Vilniaus apskrities VPK finansų skyriaus kasoje. 2012 m. spalio 19 d. patvarkymu teismas nuosprendį perdavė vykdyti antstoliui D. S., kuris 2012 m. spalio 24 d. patvarkymu vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti, 2012 m. lapkričio 27 d. patvarkymu paskirstė Vilniaus apskrities VPK finansų skyriaus pervestus konfiskuotus pinigus valstybei ir 2013 m. gruodžio 9 d. priėmė ginčijamus patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš pareiškėjos ir pareiškėjos turto arešto vykdymo išlaidų sumai.

16Sprendimą palikti galioti ginčijamus patvarkymus, t. y. pripažinti antstolio teisę į vykdymo išlaidų atlyginimą iš pareiškėjos, pirmosios instancijos teismas motyvavo teisės aktuose nustatyta nuosprendžių dėl turto konfiskavimo vykdymo tvarka, pagal kurią teismo nuosprendžius dėl turto konfiskavimo vykdo antstoliai, tačiau pareiškėjos nurodytų faktinių bylos aplinkybių ir jų įtakos vykdymo išlaidų atlyginimo klausimams teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė.

17Kaip žinia, teismo sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus antstolis vykdo priverstine tvarka, t. y. teismo sprendimų, kuriuos gera valia įvykdo pats skolininkas arba kurių vykdyti nereikia, antstolis nevykdo. Atitinkamai antstolio teisė į atlyginimą ir kitų vykdymo išlaidų kompensavimą iš skolininko taip pat priklauso tik už priverstinio pobūdžio, t. y. skolininko neveikimo nulemtų, priemonių panaudojimą.

18Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teismo nuosprendžiu iš pareiškėjos konfiskuoti pinigai tiek nuosprendžio priėmimo, tiek nuosprendžio pateikimo ir priėmimo vykdyti dieną jau buvo paimti iš pareiškėjos ir buvo valstybės, kuriai jie buvo priteisti, dispozicijoje; taigi įvykdyti teismo nuosprendį gera valia ir taip išvengti neigiamų turtinių teismo nuosprendžio neįvykdymo pasekmių pareiškėja neturėjo jokių objektyvių galimybių, kita vertus, pati faktinė situacija lėmė, kad jokių aktyvių teismo nuosprendžio vykdymo veiksmų pareiškėja ir neturėjo imtis. Esant tokioms aplinkybėms, tvirtinimas, kad pareiškėja privalo atlyginti vykdymo išlaidas, nors jų atsiradimas ir nepriklausė nuo jos valios, ne tik prieštarauja bendriesiems vykdymo proceso bei teisingumo principams, bet ir iš esmės reiškia naujos bausmės už nusikalstamos veikos padarymą taikymą.

19Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes laiko juos teisiškai nereikšmingais.

20Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, netinkamai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai, kas yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi ir teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.1 punktu, pareiškėjai iš antstolio priteisiama 350 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti paduodant skundą dėl antstolio veiksmų (v. b. l. 23) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008). Įrodymų, patvirtinančių apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, pareiškėja nepateikė, todėl dėl šių išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teismas nesprendžia.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos L. K. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti.

24Panaikinti antstolio D. S. 2013 m. gruodžio 9 d. patvarkymą areštuoti lėšas (Nr. 1-791-369/2012) ir 2013 m. gruodžio 9 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (Nr. 1-791-369/2012).

25Priteisti pareiškėjai L. K. (a. k. ( - ) iš antstolio D. S. 350 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja L. K. skundu kreipėsi į antstolį D. S., prašydama panaikinti... 5. Antstolis D. S. 2014-01-03 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininkės skundą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi pareiškėjos... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėja L. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas tenkinamas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vykdymo išlaidų... 15. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28... 16. Sprendimą palikti galioti ginčijamus patvarkymus, t. y. pripažinti antstolio... 17. Kaip žinia, teismo sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus antstolis vykdo... 18. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teismo nuosprendžiu iš pareiškėjos... 19. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios... 21. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi ir teisingumo ministro kartu su Lietuvos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir... 24. Panaikinti antstolio D. S. 2013 m. gruodžio 9 d. patvarkymą areštuoti... 25. Priteisti pareiškėjai L. K. (a. k. ( - ) iš antstolio D. S. 350 Lt išlaidų...