Byla 3K-3-36/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vaitkevičiaus kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 19 d. nutarčių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. T. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Robertui Vaitkevičiui, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnybai dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais ir išieškotų lėšų grąžinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas J. T. skundu prašė teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti ir to paties antstolio 2006 m. rugpjūčio 9 d. patvarkymus dėl lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą bei įpareigoti antstolį grąžinti išieškotus 2442,50 Lt.

6Byloje ginčas yra dėl antstolio vykdymo veiksmų teisėtumo, atliekant skolininko lėšų arešto, pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą ir lėšų paskirstymo išieškotinai sumai pagal vykdomąjį dokumentą ir vykdymo išlaidoms padengti, taip pat šių išieškotų sumų grąžinimo pareiškėjui (skolininkui).

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

8Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjo J. T. skundas tenkintas visiškai. Nutartimi teismas pripažino neteisėtu ir panaikino: antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, kuriuo priėmė vykdyti Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnybos 2006 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 3700045 dėl 1750 Lt baudos išieškojimo iš J. T.; antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. rugpjūčio 9 d. patvarkymus dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Nutartimi taip pat antstolis Robertas Vaitkevičius įpareigotas grąžinti pareiškėjui J. T. neteisėtai nurašytus 2442,50 Lt. Teismas priteisė iš antstolio Roberto Vaitkevičiaus J. T. 500 Lt advokato pagalbos išlaidų.

9Teismas nurodė, kad antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą - Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnybos 2006 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 3700045 administracinės teisės pažeidimo byloje - dėl 1750 Lt baudos išieškojimo iš J. T. pažeisdamas CPK 652 straipsnio 1 dalies nuostatas. Antstolis privalėjo pareikalauti, tačiau to nepadarė, kad vykdomąjį dokumentą pateikusi institucija taip pat pateiktų duomenis apie tai, jog baudos iš J. T. negalima išieškoti nei iš jo darbo užmokesčio, nei iš pensijos ar stipendijos. Byloje nėra įrodymų, kad tinkamai atlikta ikipriverstinio nutarimo vykdymo stadija (CPK 652 straipsnis). Pareiškėjas yra neįgalus, gauna invalidumo pensiją, dėl to išieškojimas turėjo būti nukreiptas pirmiausia į pensijos pajamas. Dėl to antstolis negalėjo priimti vykdomojo dokumento priverstinai vykdyti ir turėjo jį grąžinti pateikusiai institucijai (CPK 652 straipsnio 2 dalis). Tuo remdamasis teismas pripažino neteisėtu antstolio 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti ir laikė visus tolesnius antstolio veiksmus vykdomojoje byloje besąlygiškai neteisėtais, todėl įpareigojo antstolį grąžinti pareiškėjui išieškotas lėšas. Teismas nenustatė, kad pareiškėjas praleido CPK 512 straipsnyje įtvirtintą terminą antstolio veiksmams skųsti, nes pareiškėjas 2006 m. rugsėjo 11 d. iš antstolio pranešimo sužinojo apie lėšų nurašymą, o 2006 m. rugsėjo 15 d. padavė teismui skundą, kurio trūkumus pašalinęs 2006 m. spalio 16 d. padavė patikslintą skundą.

10Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 19 d. nutartimi antstolio Roberto Vaitkevičiaus atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir nutarta pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartį:

111. Panaikinti nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymas dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, ir šią bylos dalį nutraukti.

122. Kitą nutarties dalį pakeisti, ją išdėstant taip: pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies, pripažinti neteisėtais antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymų dalį dėl 692,50 Lt pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą ir įpareigoti antstolį grąžinti pareiškėjui J. T. 692,50 Lt, kitą skundo dalį atmesti.

133. Sumažinti priteistą J. T. advokato pagalbai apmokėti išlaidų sumą iki 300 Lt.

14Sprendime apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjo pirminis skundas dėl antstolio patvarkymų, kuriais uždėtas lėšų areštas ir jos pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą, paduotas 2006 m. rugsėjo 15 d., o, ištaisius jo trūkumus, patikslintas – 2006 m. spalio 16 d. Tuo tarpu skundas dėl antstolio 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą panaikinimo teisme gautas tik 2007 m. balandžio 23 d. (b. l. 57), t. y. praleidus naikinamąjį 30 dienų terminą (CPK 512 straipsnis). Kadangi šis skundas negalėjo būti priimtas nagrinėti, tai apeliacinės instancijos teismas nutraukė šią bylos dalį kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Antstolis vykdė CPK 652 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes vykdomajame dokumente buvo žyma apie negalimumą išieškoti baudą CPK 652 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu (b. l. 115). Šiuos duomenis suteikė SODRA pagal antstolio užklausimą (vykdomoji byla, b. l. 7). Vykdymo veiksmų atlikimo metu teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punkte nustatyta, kad antstolis turi patikrinti, ar vykdytiname dokumente yra atitinkama žyma. Antstolis 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymais turėjo teisę areštuoti lėšas ne tik išieškomai sumai, bet ir vykdymo išlaidoms padengti. Išieškojęs išieškotojo prašomą skolą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą antstolis turėtų išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Byloje antstolis apie pareiškėjui priskaičiuotų vykdymo išlaidų dydį nepranešė, dėl to šios išieškotos išlaidos grąžintinos pareiškėjui.

15III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolis Robertas Vaitkevičius prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 19 d. nutarčių dalis, kuriomis antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymai dėl 692,50 Lt vykdymo išlaidų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą pripažinti neteisėtais ir antstolis buvo įpareigotas šią sumą grąžinti pareiškėjui, bei priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

171. Kasatoriaus teigimu, teismų išvada pripažinti neteisėtu antstolio atliktą skolininko lėšų areštą ir jų pervedimą į depozitinę sąskaitą vykdymo išlaidoms padengti yra nepagrįsta. Patvarkymas areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą prilyginamas turto arešto aktui (CPK 689 straipsnio 4 dalis). Sistemiškai aiškinant turto areštą vykdymo proceso metu reglamentuojančias teisės normas antstolis turi teisę areštuoti skolininko turtą tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 675 straipsnio 2 dalis, 689 straipsnio 1-4 dalys). Areštuotas lėšas antstolis turi teisę saugoti pats, dėl to jis gali reikalauti banko pervesti skolininko lėšas išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 683 straipsnio 1 dalis, 689 straipsnio 6 dalis). Tai patvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007.

182. Pagal CPK 753 straipsnio 1 dalies ir 758 straipsnio 1 dalies nuostatas vykdant išieškojimą pirmiausia gautos sumos įskaitomos vykdymo išlaidoms padengti, iš likusių sumų tenkinami išieškotojų reikalavimai. Antstolis negali tenkinti išieškotojo reikalavimų, neišieškojęs vykdymo išlaidų. Tai atitinka ir CK 6.54 straipsnio prasmę, kad kreditorius, paskirdamas gautas skolininkui vykdant prievolę įmokas, pirmiausia skiria atlyginti išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Sprendimų vykdymo instrukcijos 66-68 punktuose taip pat nustatyta, kad reikalavimai pagal vykdomuosius dokumentus tenkinami tik po to, kai atskaitomos vykdymo išlaidos. Antstolis, siųsdamas skolininkui raštus, nurodo išieškotiną sumą kartu su vykdymo išlaidomis, dėl to atskiru raštu informuoti skolininką apie vykdymo išlaidų dydį nėra jokio pagrindo. Siūlymas skolininkui geruoju sumokėti vykdymo išlaidas, kai sumos pagal vykdomąjį dokumentą išieškojimas vyksta priverstine tvarka, prieštarautų protingumo principui. Byloje antstolis skolininkui įteikė patvarkymų areštuoti skolininko lėšas nuorašus, iš kurių matyti apie vykdymo išlaidas.

193. Antstolis 2006 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu paskirstė išieškotas lėšas, tarp jų 692,50 Lt vykdymo išlaidų. Įvykdžius vykdomąjį dokumentą ir jį grąžinus išdavusiai institucijai vykdomoji byla užbaigta 2006 m. rugsėjo 28 d. patvarkymu, kuris nėra nuginčytas. Įpareigodamas antstolį grąžinti pareiškėjui vykdymo išlaidas apeliacinės instancijos teismas įpareigojo atlikti tuos veiksmus, kurie be vykdomojo dokumento antstoliui yra draudžiami (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 586 straipsnio 2 dalis, 585 straipsnio 3 dalis, 758 straipsnio 1 dalis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 66, 66.4 punktai). Teismai neįvertino to, kad skolininkui nebegali būti grąžintos išieškotos vykdymo išlaidos, nes jų užbaigus vykdomąją bylą nėra antstolio depozitinėje sąskaitoje. Teismai netyrė išieškotų lėšų paskirstymo aplinkybių, taip netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką, nes skundo dėl išieškotų lėšų grąžinimo dalykas yra ne tų lėšų arešto patvarkymo teisėtumas, o patvarkymo, kurio pagrindu paskirstytos išieškotos lėšos, teisėtumas.

204. Kai antstolis vykdomąjį dokumentą yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, nes užbaigęs vykdomąją bylą ir neturėdamas vykdomojo dokumento antstolis negali atlikti procesinių vykdymo veiksmų (CPK 586 straipsnio 2 dalis). Asmenys gali kreiptis į teismą bendra tvarka dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (CPK 510 straipsnio 4 dalis).

215. Priteisęs pareiškėjui iš antstolio 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CPK 443 straipsnio 6 dalį, pagal kurią byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, taip pat CPK 93 straipsnio 1 dalį, nes pareiškėjo atstovės turėtos bylinėjimosi išlaidos nebuvo proporcingai padalytos tarp šalių, ir neatsižvelgė į CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodytas maksimalių priteistinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti rekomendacijas.

22Suinteresuoto asmens Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnybos atsiliepimą į suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vaitkevičiaus kasacinį skundą atsisakyta priimti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi dėl to, kad atsiliepimo nesurašė turintis teisinę kvalifikaciją asmuo, nes nepridėti tą patvirtinantys įrodymai, taip pat dėl to, kad atsiliepime nenurodyti išsamūs nesutikimo su kasacinio skundo argumentais motyvai.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

25Antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymu priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas - Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnybos 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 3700045 administracinės teisės pažeidimo byloje dėl 1750 Lt baudos išieškojimo iš J. T. Antstolio 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymais skolininko lėšos areštuotos ir pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą, o 2006 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu paskirstytos išieškotos lėšos, tarp jų 692,50 Lt vykdymo išlaidų. Vykdomoji byla užbaigta 2006 m. rugsėjo 28 d.

26V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

27CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Tačiau įgyvendindamas šį principą antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

28Vykdymo procese skolininkas, be kitų įstatyme išvardytų teisių, turi teisę dalyvauti atliekant vykdymo veiksmus, susipažinti su vykdomosios bylos dokumentais, gauti pažymas apie vykdymo eigą, skųsti antstolio veiksmus (CPK 643 straipsnis). Šios teisės suponuoja antstolio pareigą atsižvelgti ne tik į išieškotojo, bet ir į skolininko teises ir teisėtus interesus. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

29Antstolis Robertas Vaitkevičius turėjo teisinį pagrindą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl administracinės nuobaudos išieškojimo iš skolininko, nes šį vykdomąjį dokumentą pateikusi vykdyti institucija – Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnyba – kreipėsi ikipriverstinio vykdymo stadijoje dėl paskirtos baudos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos ar stipendijos, tačiau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus įrašu, pažymėtu vykdomojo dokumento kitoje pusėje, informuojama, kad nėra duomenų apie skolininko pajamas (b. l. 115). Byloje priimtoje apeliacinės instancijos teismo nutartyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą panaikinimo teisme gautas tik 2007 m. balandžio 23 d. (b. l. 57), dėl to šio teismo nutarties išvada nutraukti bylos dalį dėl nurodyto antstolio patvarkymo yra pagrįsta, nes skundas paduotas praleidus naikinamąjį 30 dienų terminą (CPK 512 straipsnis).

30Kasaciniame skunde antstolis skundžia apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria pripažintos neteisėtomis antstolio 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymų dalys dėl 692,50 Lt vykdymo išlaidų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą ir antstolis įpareigotas grąžinti nurodytą sumą skolininkui.

31CPK ir teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje reglamentuojama vykdomųjų dokumentų vykdymo nuosekli tvarka, apimanti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo ir išieškojimo taisykles. CPK 610 ir 611 straipsniuose nustatyta, kad įvykdžius teismo sprendimą yra išieškomos vykdymo išlaidos. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame apskaičiuoja išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Taigi pagal nurodytas teisės normas antstoliui nesuteikta teisė tuo pačiu metu išieškoti skolininko sąskaita ir teismo sprendime priteistas sumas bei vykdymo išlaidas, nes šių sumų išieškojimas atribotas atskirais įstatyme nustatytais vykdymo veiksmais. Jeigu skolininkas antstolio apskaičiuotų vykdymo išlaidų neperveda į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą, tai antstolis pareiškimu kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą su prašymu priteisti šias išlaidas (CPK 611 straipsnio 1 dalis).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 4 d. nutartyje A. K. v. antstolis R. Vaitkevičius bylos Nr. 3K-3-136/2007 išaiškinta, kad pagal CPK 689 straipsnį ,,antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bet reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų. Išieškojęs išieškotojo prašomą skolą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą antstolis turėtų išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą“. Nagrinėjanti bylą teisėjų kolegija vadovaujasi cituojamos bylos išaiškinimais, nurodytoje byloje esant tapačiai teisinei situacijai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko.

33Vykdomojoje byloje Nr. 0147/06/01065 antstolis 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymu areštavo banko sąskaitoje buvusias skolininko lėšas išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms padengti bei nurodė pervesti šias lėšas į antstolio sąskaitą (vykdomoji byla, b. l. 8). 2006 m. rugsėjo 26 d. antstolis atliko vykdymo išlaidų detalų skaičiavimą ir tos pačios dienos patvarkymu paskirstė išieškotas lėšas išieškotojui skolai ir antstolio vykdymo išlaidoms padengti (vykdomoji byla, b. l. 13, 14). Taigi antstolis nesilaikė CPK 611 straipsnyje nustatytos tvarkos informuoti skolininką apie vykdymo išlaidų dydį ir suteikti jam terminą šioms išlaidoms apmokėti arba jų dydžiui ginčyti. Be to, pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 26 punktą atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime pagal šioje instrukcijoje nustatytą formą. Instrukcijos 2 ir 3 prieduose yra patvirtintos tipinės formos, jos esant reikalui kiekvienu atveju pildomos nurodant vykdymo išlaidų dydį, nustatant terminą jas sumokėti, taip pat išaiškinant skolininkui jo turimas teises. Antstolis nepildė nurodytų reikiamų užpildyti formų ir jų nuorašų nesiuntė skolininkui, taip neinformavo jo apie vykdymo išlaidų dydį. Antstolio pareiga atliekant CPK 611 straipsnyje nustatytą vykdymo išlaidų išieškojimą pranešti apie tai skolininkui pažymėta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje D. K. v. antstolis A. Christenok , bylos Nr. 3K-3-285/2007, kurioje konstatuota, kad ,,procedūros metu antstolis privalo informuoti skolininką dėl vykdymo išlaidų dydžio, o pareiga kreiptis į teismą atsiranda, jeigu skolininkas su šia suma nesutinka, t. y. pinigų nesumoka, pareiškia prieštaravimus ar skundžia jų apskaičiavimą“.

34Kadangi byloje antstolis išieškojo vykdymo išlaidas ne pagal nurodytų procesinės teisės normų reikalavimus ir nesuteikė galimybės skolininkui ginčyti vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumo, tai apeliacinės instancijos teismas nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad išieškotos iš skolininko lėšos vykdymo išlaidoms padengti turi būti grąžintos skolininkui. Šios lėšos išieškotos neteisėtai, nesilaikius privalomos procedūros.

35Dėl kasaciniame skunde išdėstyto argumento, kad vykdomoji byla yra užbaigta, dėl to antstolis, paskirstęs išieškotas lėšas, negali jų grąžinti skolininkui, teisėjų kolegija nurodo, jog antstolio išsiieškotų vykdymo išlaidų sugrąžinimas skolininkui nereiškia baigtos vykdomosios bylos atnaujinimo, nes grąžinamos ne įstatymo nustatyta tvarka, t. y. be teisėto pagrindo, įgytos antstolio lėšos.

36Teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai nepagrįstu ir likusį kasacinio skundo argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje negalėjo priteisti iš antstolio skolininko turėtų bylinėjimosi išlaidų. CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog teismas ypatingosios teisenos byloje priteisia bylinėjimosi išlaidas, kai šalių interesai yra priešingi. Nagrinėjamoje byloje esant ginčui antstolio ir skolininko ginčui dėl išieškotų vykdymo išlaidų akivaizdus interesų priešiškumas, dėl to apeliacinės instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kadangi skolininko skundas tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstytos šalims dalimis. Kasatoriaus teiginys, kad paskirstant bylinėjimosi išlaidas nesilaikyta proporcingumo principo, yra nepagrįstas, nes skundžiamoje nutartyje atsižvelgta į skolininko dalinį skundo tenkinimą kartu jam priteisiant iš antstolio bylinėjimosi išlaidų dalį. Tai, kad teismas nutartyje nenurodė visos šalims paskirstytinos bylinėjimosi išlaidų sumos, nereiškia, kad buvo nesilaikyta proporcingumo principo, nes šios išlaidos paskirstytos šalims išlaikant jiems tenkančias proporcijas.

37Byloje nenustačius teisinio pagrindo skundžiamai apeliacinės instancijos teismo nutarčiai panaikinti, ši nutartis paliekama nepakeista (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas J. T. skundu prašė teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 6. Byloje ginčas yra dėl antstolio vykdymo veiksmų teisėtumo, atliekant... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjo J.... 9. Teismas nurodė, kad antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą - Kauno... 10. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 11. 1. Panaikinti nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas... 12. 2. Kitą nutarties dalį pakeisti, ją išdėstant taip: pareiškėjo skundą... 13. 3. Sumažinti priteistą J. T. advokato pagalbai apmokėti išlaidų sumą iki... 14. Sprendime apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjo pirminis... 15. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolis Robertas Vaitkevičius prašo... 17. 1. Kasatoriaus teigimu, teismų išvada pripažinti neteisėtu antstolio... 18. 2. Pagal CPK 753 straipsnio 1 dalies ir 758 straipsnio 1 dalies nuostatas... 19. 3. Antstolis 2006 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu paskirstė išieškotas lėšas,... 20. 4. Kai antstolis vykdomąjį dokumentą yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali... 21. 5. Priteisęs pareiškėjui iš antstolio 300 Lt išlaidų advokato pagalbai... 22. Suinteresuoto asmens Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Eismo... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 25. Antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2006 m. gegužės 16 d. patvarkymu priimtas... 26. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad įsiteisėjęs teismo... 28. Vykdymo procese skolininkas, be kitų įstatyme išvardytų teisių, turi... 29. Antstolis Robertas Vaitkevičius turėjo teisinį pagrindą priimti vykdyti... 30. Kasaciniame skunde antstolis skundžia apeliacinės instancijos teismo... 31. CPK ir teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 33. Vykdomojoje byloje Nr. 0147/06/01065 antstolis 2006 m. rugpjūčio 29 d.... 34. Kadangi byloje antstolis išieškojo vykdymo išlaidas ne pagal nurodytų... 35. Dėl kasaciniame skunde išdėstyto argumento, kad vykdomoji byla yra... 36. Teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai nepagrįstu ir likusį kasacinio... 37. Byloje nenustačius teisinio pagrindo skundžiamai apeliacinės instancijos... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 40. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...