Byla e2YT-4554-848/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokato padėjėjai Daivai Jonuškaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas paveldėjimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo motina R. B., po savo sutuoktinio K. B., mirusio ( - ) mirties, priėmė jo palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti.

5Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė jo tėvas K. B.. ( - ) mirė jo motina R. B.. Po motinos mirties pareiškėjas, kaip pirmos eilės įpėdinis, kreipėsi į Kauno rajono 1-jį notarų biurą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, todėl buvo užvesta paveldėjimo byla. Paveldėjimo teisės liudijimas dar nėra išduotas. Registrų centro duomenimis, pareiškėjo tėvams R. B. ir K. B. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas su priklausiniais, esantys ( - ). Turtas įgytas gyvenant santuokoje ir registruotas R. B. vardu. Po pareiškėjo tėvo K. B. mirties, notarų biure paveldėjimo byla nebuvo užvesta, nes motina priėmė palikimą pradėjusi jį faktiškai valdyti. Po pareiškėjo tėvo mirties liko ir kilnojamasis turtas, namų apyvokos daiktai, baldai, asmeniniai daiktai. Iki pareiškėjo tėvo mirties jo tėvai gyveno kartu, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiusiame name adresu, ( - ). Šiuo adresu nuo ( - ) buvo deklaruota R. B. gyvenamoji vieta, o nuo ( - ) buvo deklaruota ir jos sutuoktinio K. B. gyvenamoji vieta. Po sutuoktinio mirties R. B. liko gyventi jai ir sutuoktiniui priklausiusiame name, naudojosi santuokoje įgytais ir po jo mirties likusiais baldais bei namų apyvokos daiktais, prižiūrėjo gyvenamąjį namą, valdė jį kaip savo, gerino jo būklę, mokėjo būsto išlaikymo mokesčius, priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti.

7Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad tuo atveju, jei visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad R. B. po K. B. mirties priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, valstybės įmonė Turto bankas neprieštaraus prašymo patenkinimui.

8Teismas

konstatuoja:

9Pareiškimas tenkinamas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjo R. B. motina R. B. mirė ( - ) (el. b. l. 8), tėvas K. B. mirė ( - ) (el. b. l. 6). Po tėvo K. B. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta (el. b. l. 17). Po pareiškėjo motinos R. B. mirties paveldėjimo byla užvesta, paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (el. b. l. 17). Po pareiškėjo tėvų mirties liko nekilnojamasis turtas: pastatas-gyvenamasis namas su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), esantis Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Pilies g. 18 (el. b. l. 14-15).

11Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Kadangi civilinis teisinis santykis atsiradęs iki 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso įsigaliojimo, taikytinas 1964 m. Civilinis kodeksas. Pagal tuo metu galiojusio Civilinio proceso kodekso nuostatas, buvo laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Šie veiksmai turėjo būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo laiko (CK 587 straipsnis).

12Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir nekilnojamasis turtas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą bute po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame bute, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat buto priežiūrą, prievolių, susijusių su butu, vykdymą (mokesčių mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-687-690/2015; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

13Nustatyta, kad po pareiškėjo tėvo K. B., mirusio ( - ) mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai nesudaro pagrindo spręsti priešingai, nei kad palikėjo mirties dieną jo sutuoktinė faktiškai priėmė ir valdė jo palikimą, turtu rūpinosi kaip savo, jį tvarkė, prižiūrėjo, mokėjo visus priklausančius mokesčius. Todėl darytina išvada, jog mirus palikėjui, jo turėtas turtas atiteko šeimos nariui – sutuoktinei, kuri faktiškai pradėjo valdyti palikėjo turtą.

14Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjo motina po savo sutuoktinio mirties palikėjo K. B. turtu rūpinosi kaip savo, jį tvarkė, prižiūrėjo, mokėjo visus priklausančius mokesčius, elgdamasi kaip savininkė, priėmė palikimą faktiškai jį valdydama. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą. Kadangi pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad po jo tėvo K. B. mirties atsiradusį palikimą priėmė jo motina R. B., prašomas faktas nustatomas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis).

15Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis nurodytomis teisės normomis, pareiškėjo pareiškimą tenkina ir nustato juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu (CK 5.66 straipsnis).

17Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš pareiškėjo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 442–448 straipsniais,

Nutarė

19pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. B., asmens kodas ( - ) po savo sutuoktinio K. B., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ) mirties, priėmė jo palikimą, pradėdama paliktąjį turtą faktiškai valdyti.

21Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas paveldėjimo ir nuosavybės... 5. Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė jo tėvas K. B.. ( - ) mirė jo motina... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškime išdėstytas... 7. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas pateikė atsiliepimą,... 8. Teismas... 9. Pareiškimas tenkinamas.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjo R. B.... 11. Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK... 12. Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir... 13. Nustatyta, kad po pareiškėjo tėvo K. B., mirusio ( - ) mirties atsirado... 14. Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjo motina po savo sutuoktinio... 15. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis... 16. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės... 17. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš pareiškėjo valstybei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. B., asmens kodas ( - ) po... 21. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...