Byla e2A-871-464/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4099-340/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Litgrid“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ 2015-02-27 kreipėsi į teismą ir prašė: 1) panaikinti 2015-02-03 AB „Litgrid“ sprendimą dėl tiekėjo UAB „Kauno energetikos remontas“ paraiškos atmetimo ir pasiūlymo palikimo nenagrinėtu AB „Litgrid“ skelbiamų derybų būdu organizuojamame „330 kW elektros perdavimo oro linijomis Kruonio HAE- Alytus statybos darbai“ pirkime Nr. 182657; 2) įpareigoti AB „Litgrid“ lygiais pagrindais su kitais tiekėjais vertinti tiekėjo UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymą. Nurodė, kad dalyvavo atsakovo skelbiamų derybų būdu organizuojamame „330 kW elektros perdavimo oro linijomis Kruonio HAE-Alytus statybos darbai“ pirkime Nr. 182657. 2014-09-02 atsakovas informavo ieškovą apie atliktą jo kvalifikacijos vertinimą, pripažino, kad ieškovas atitinka pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodytus reikalavimus bei pakvietė pateikti pasiūlymą. 2014-11-17 ieškovas pateikė pasiūlymą. 2015-02-03 atsakovas informavo apie atliktą pakartotinį ieškovo kvalifikacijos vertinimą, panaikino savo sprendimą dėl ieškovo kvalifikacijos vertinimo ir pripažino, kad ieškovo kvalifikacija neatitinka Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, t. y. pagal pateiktus turimos patirties, vykdant ankstesnės sutartis, dokumentus ieškovas per paskutinius 5 mėnesius nėra įvykdęs bent vienos rangos sutarties, pagal kurią, dirbdamas rangovu ar subrangovu arba kaip jungtinės veiklos partneris, jis atliko 110 kW ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbų už 4 000 000 Lt be PVM. Ieškovas teigimu, jo kvalifikacija atitinka derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovas yra atlikęs 330/110/10kV Panevėžio TP rekonstravimo darbus (toliau - ir Panevėžio sutartis). Šia rangos sutartimi, kuriuos kaina (be PVM) buvo 45 995 000 Lt, ieškovas, dirbdamas rangovu, atliko 330kV ir 110 kV įtampos elektros perdavimo linijų rekonstrukcijos darbus. Vykdydamas darbus pagal Panevėžio sutartį ieškovas buvo pasitelkęs subrangovą AB „Empower“, kuris pagal atskirą sutartį buvo įsipareigojęs ieškovui atlikti darbų už 1 360 000 Lt. Pažymėjo, kad jokia Derybų sąlygų nuostata nenumatė dalyviams pareigos išskaidyti turimą patirtį pagrindžiančias sutartis ir nurodyti, kokia darbų dalis atlikta savo jėgomis, o kokia - pasitelkiant subrangovus. Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte taip pat nebuvo nurodyta, kad numatytus darbus tiekėjas turi įvykdyti tik savo jėgomis, nepasitelkdamas jokių subrangovų. Ši pirkimo sąlygų nuostata laikytina neaiškia ir aiškinama perkančiosios organizacijos nenaudai, juolab kad atsakovas, vertindamas ieškovo kvalifikacijos atitikimą Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte numatytam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui ir nustatęs, kad ieškovo pateikti dokumentai nėra aiškus, tikslūs ir pan., nepasiūlė ieškovui kvalifikacijos patikslinti. Todėl atsakovas pažeidė perkančiosios organizacijos pareigas, numatytas VPĮ 32 straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015-05-06 sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto sąlyga, dėl kurios aiškinimo kilo šalių ginčas, yra skirta patikrinti potencialaus tiekėjo techninį pajėgumą, atsižvelgiant į perkamo objekto specifiką, todėl ši sąlyga turi būti vertinama atsižvelgiant į viešojo pirkimo tikslą. Perkančios organizacijos reikalavimas tiekėjui pačiam, kaip rangovui (subrangovui, jungtinės veiklos sutarties dalyviui), būti įvykdžiusiam rangos sutartį dėl 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos ir šios sutarties kaina arba jo atliktų darbų dalis būtų ne mažiau kaip 4 000 000 Lt (be PVM), yra pateisinamas, nes yra proporcingas pirkimo tikslui, perkamų paslaugų mastui ir specifikai. Teismas nesutiko ieškovo aiškinimu, kad tiekėjo praeityje atliktų rangos darbų kaina neturi reikšmės, o kvalifikacijai pagrįsti užtenka vien jo dalyvavimo rangos sutartyje, kurios bendra kaina yra 4 000 000 Lt, nes toks šios sąlygos interpretavimas prieštarauja pačiam kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tikslui, yra nelogiškas ir nepagrįstas. Ieškovas neprašė paaiškinti jam ginčo sutarties sąlygos, nereiškė pretenzijos dėl šios sutarties sąlygos panaikinimo, todėl teismas padarė išvadą, kad pasiūlymo pateikimo momentu Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto sąlyga ieškovui buvo aiški.

7Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad jo kvalifikacija, kurią jis įrodinėjo 330/110/10kV Panevėžio TP rekonstravimo darbų sutartimi, teigdamas, kad pagal Panevėžio sutartį ieškovas savo jėgomis atliko darbų už 4 431 55,16 Lt ( be PVM), o subrangovas AB „Empower“ – už 1 039 739, 94 Lt (be PVM), atitinka Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte nustatytiems reikalavimams. Kadangi atsakovui buvo aktuali tiekėjų darbo patirtis specifinėje, t. y. 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbų srityje, ieškovo kvalifikacijai patikrinti būtina buvo nustatyti, ar visi ieškovo atlikti pagal Panevėžio sutartį darbai priskiriami prie110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbų. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad darbai, susiję su reline apsauga, kaip ir portalų konstrukcijų statybos bei įrengimo darbai nepriskiriami prie elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijų darbų. Ieškovo atliktų elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijų darbų vertė pagal jo paties pateiktos pažymos duomenis yra tik 679 400 Lt, o kartu su subrangovu tokių darbų atlikta už 1 619 139,90 Lt. Todėl teismas atmetė ieškovo argumentus, kad jo asmeninis indėlis įvykdytoje Panevėžio sutartyje sudaro 4 000 000 Lt. Perkančioji organizacija, turėdama faktinių duomenų apie ieškovo savarankiškai atliktų elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijų darbų vertę (ji pati buvo Panevėžio sutarties šalimi), turėjo pagrindą pakartotinai atlikti ieškovo kvalifikacijos vertinimą, o abejoti kitų tiekėjų kvalifikacijos vertinimu duomenų nebuvo. Taigi atlikęs išimtinai ieškovo kvalifikacijos vertinimą, atsakovas viešųjų pirkimo principų nepažeidė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-05-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto formuluotė atitinka atsakovo aiškinimą bei nepagrįstai minėtą reikalavimą aiškino kitaip, nei jis buvo įtvirtintas sąlygose. Taip pat teismas nepagrįstai atmetė Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje pateiktą Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto aiškinimą ir be jokio teisėto pagrindo konstatavo, jog aiškinimas pagal jo lingvistinę išraišką yra tik formalus ir netinkamas. Taip pat netinkamai įvertino aplinkybes, jog ieškovas pirminėje derybų sąlygų paskelbimo stadijoje objektyvaus pagrindo kreiptis į atsakovą dėl derybų sąlygų išaiškinimo neturėjo. Pirkimo sąlygose neturėtų būti abstrakčių, dviprasmiškai suprantamų ar deklaratyvių formuluočių, dėl ko gali kilti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų.
  2. Derybų sąlygų 6 priede 9 punkte kvalifikacinio reikalavimo pagrindimui tiekėjų buvo prašoma pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, neišskiriant kiekvieno subrangovo atliktų darbų dalių vykdant atitinkamą sutartį. Kai tiekėjas pateiktą sutartį vykdė kaip rangovas ar subrangovas, jo patirtis turi būti grindžiama sėkmingai įvykdytos sutarties kaina, o ne atskirų darbų kainomis. Atsakovas, paskelbęs derybų sąlygas su dviem alternatyvomis, negali keisti jų ar traktuoti plečiamai. Todėl nesutinka su teismo pateiktu aiškinimu, kad pagal Derybų sąlygų 6 priedo 9 punktą ieškovas privalo būti savarankiškai, savo individualiomis jėgomis sėkmingai įvykdęs atskirus 4 000 000 Lt ir daugiau vertės elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbus.
  3. Ieškovas byloje įrodė savo kvalifikacijos tinkamumą. Visų pirma, relinės apsaugos ir automatikos įrangos funkcijos yra priskiriamos prie elektros linijos sudedamųjų dalių. Be to, portalų konstrukcijų darbai neabejotinai įeina į oro linijos statybos ar rekonstrukcijos darbų apimtį. Ieškovas, dirbdamas rangovu pagal Panevėžio sutartį, sėkmingai ją įvykdė bei savo jėgomis atliko 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbų, kurių kaina, be PVM, yra ne mažesnė nei 4 000 000 Lt. Teismas situacijai aktualius teisės aktus ir taisykles vertino paviršutiniškai, pirmenybę suteikdamas išimtinai atsakovo deklaruojamai pozicijai.
  4. Teismas nepagrįstai pripažino VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą reikalavimą - prieš atmetant ieškovo pasiūlymą paprašyti jį paaiškinti ar patikslinti duomenis - pernelyg formaliu. Todėl buvo padarytas imperatyvios teisės normos pažeidimas, kurį teismas laikė teisėtu. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje be jokių išimčių numatyta, jog jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.
  5. Byloje nepagrįstai pripažinta, kad atsakovo atliktas pakartotinis kvalifikacijos vertinimas išimtinai tik ieškovo atžvilgiu, remiantis ankstesnių viešųjų pirkimų dalyvavimo patirtimi, o ne pirkimo dokumentais, buvo teisėtas. Vadovaujantis teismų praktika, perkančiajai organizacijai tik išimtinais atvejais yra leidžiama persvarstyti savo sprendimus, tačiau tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą. Atsakovas, grįžęs į kvalifikacijos vertinimo etapą, nemotyvavo tokio savo sprendimo. Pakartotinio kvalifikacijos vertinimo teisėtumą grindžiant tik tiekėjo anksčiau dalyvautų konkursų patirtimi yra pažeidžiamos ieškovo teisės dalyvauti pirkime lygiais pagrindais su kitais tiekėjais.

10Atsakovas AB „Litgrid“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015-05-06 sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo tokius atsikirtimus į apeliacinį skundą:

  1. Perkančioji organizacija laikėsi nuoseklios pozicijos, jog Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto nuostata reiškia, kad pagal rangos sutartį tiekėjo atliktų darbų (konkrečiai 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstravimo darbų) vertė, o ne bendra sutarties kaina turi būti ne mažesnė kaip 4 000 000 Lt be PVM. Su tokia pozicija sutiko ir Viešųjų pirkimų tarnyba, nagrinėjamoje byloje pateikusi išvadą. Perkančiajai organizacijai nustačius, kad atitinkamos sutarties atliktų darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 4 000 000 Lt be PVM, tiekėjas, kuris neatliko minėtos apimties darbų ir tik sudarė sutartį dėl šių darbų vykdymo, tačiau juos atliko tiekėjo subrangovas (šiame pirkime nepasitelkiamas), negali būti laikomas turinčiu patirties vykdant pačius darbus. Ieškovas nepagrįstai suabsoliutina lingvistinį sąlygų aiškinimo metodą.
  2. Teisės aktuose įtvirtinti apibrėžimai patvirtina, kad nei relinė apsauga, nei skirstyklos portalų konstrukcijos negali būti laikomos elektros linijų dalimi. Ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, kad elektros oro linija yra inžinerinis tinklas, o inžinerinis tinklas yra visuma įvairių elektros įrenginių. Elektros inžinerinis tinklas yra gerokai platesnė sąvoka, kuri apima tiek elektros linijas, tiek transformatorių pastotis, tiek skirstyklas, tiek skirstomuosius punktus ir transformatorines. Ieškovas nepagrįstai siekia įteigti, jog vien dėl to, kad elektros inžinerinį tinklą sudaro skirtingi elementai (tarp jų ir elektros linijos, transformatorių pastotės, skirstyklos), leidžia sutapatinti visas elektros tinklo sudedamąsias dalis. Elektros inžinerinio tinklo sudedamosios dalys (tarp jų ir elektros linijos, transformatorių pastotės, skirstyklos) skiriasi tiek pagal savo atliekamą funkciją, tiek pagal keliamus reikalavimus. Ieškovas siekia plečiamai aiškinti Derybų sąlygų 6 priedo 9 punktą, t. y. siekia, jog jam būtų leidžiama remtis ne tik pirkimo sąlygoje nurodytais darbais (elektros perdavimo linijų statyba ar rekonstrukcija), bet ir kitais darbais (transformatorių pastočių, skirstyklos ir pan. statyba ar rekonstrukcija). Aplinkybę, kad pats ieškovas pripažįsta, kad elektros oro linijos statybos darbai pagal savo pobūdį yra kitokie, nei relinės apsaugos ir automatikos bei portalų statybos darbai, patvirtina jo pateiktos sąmatos, kuriuose šie darbai yra išskirstyti, priešingu atveju minėti darbai būtų įtraukti į vieną sąmatinę eilutę.
  3. Tiek Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalis, tiek susiformavusi teismų praktika suponuoja perkančiųjų organizacijų teisę ir pareigą atmesti tiekėjų pasiūlymus be papildomos kvalifikacijos tikslinimo procedūros, jeigu iš esančių duomenų akivaizdu, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų. Perkančioji organizacija turėjo ir galėjo vertinti ne tik paties ieškovo pateiktus duomenis, bet ir kitus perkančiajai organizacijai prieinamus duomenis, patvirtinančius arba paneigiančius ieškovo turimą kvalifikaciją.
  4. Nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei teismų praktikoje nėra nustatyta imperatyvių apribojimų dėl pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos vertinimo. Priešingai, kiekvieno viešojo pirkimo tikslas yra sudaryti pirkimo sutartį teisėtai įvykdžius pirkimo procedūras, t. y. pirkimo sutartį gali sudaryti tik tas tiekėjas, kuris visiškai atitinka jam keliamus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančioji organizacija pakartotinai vertino tik ieškovo kvalifikaciją, nes kitų pirkimo dalyvių kvalifikacija atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir pakartotinio vertinimo metu būtų priimti tokie patys sprendimai dėl jų kvalifikacijos. Jeigu perkančioji organizacija būtų pakartotinai negrįžusi į kvalifikacijos vertinimo etapą ir nebūtų dar kartą patikrinusi ieškovo kvalifikacijos, būtent tuo atveju būtų pažeistas viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principas (VPĮ 3 str. 1 d.).
  5. Ieškovo argumentai dėl tariamo pirkimo procedūrų vilkinimo yra visiškai deklaratyvūs ir abstraktūs, nepagrįsti tinkamais įrodymais. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties tol, kol nebus gautas finansavimas dėl vykdomo projekto. Pirkimo laimėtojui buvo pranešta, kad pirkimo sutartis su laimėjusiu dalyviu bus sudaroma, kai Lietuvos Respublikos energetikos ministras priims sprendimą dėl projekto finansavimo pagal 2014 - 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą. Ši sąlyga yra nurodyta ir patikslintame pirkimo sąlygų 20.1 punkte.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Byloje ginčijami atsakovo (perkančiosios organizacijos) veiksmai, kuriais šis, pakartotinai išnagrinėjęs apelianto (tiekėjo) pateiktą paraišką atsakovo vykdytame viešame statybos darbų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurse, pripažino, kad jo kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų minimalių reikalavimų. Išanalizavusi šios konkrečios bylos faktines aplinkybes bei apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad perkančioji organizacija (atsakovas AB „Litgrid“) VPĮ imperatyvių nuostatų ar apelianto teisių bei teisėtų interesų, vykdydama ginčo pirkimą, nepažeidė, o apeliacinio skundo argumentai bei motyvai kitokios teisėjų kolegijos išvados nesuponuoja.

14Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

15Apeliantas su apeliaciniu skundu teikia sutarties „110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda- „Marios“ 3 statyba investicinio projekto Nr. PB05500100“ projektavimo užduotį bei 2011-07-25 UAB „Litgrid“ reglamentą „Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimas“. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Ir nors naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas, atsižvelgiant į teisingo bylos išnagrinėjimo prioritetinį tikslą, nėra absoliutus, nagrinėjamu atveju išimties taikymas nesvarstytinas, kadangi apeliantas jokių procesinių prašymų dėl šių dokumentų prijungimo prie bylos medžiagos apeliacinės instancijos teismui nesuformulavo, nenurodė kokias teismo išvadas siekia šiais dokumentais paneigti ar kokias faktines aplinkybes nustatyti kitaip, neįvardijo, kas jam sukliudė tokius duomenis teikti pirmosios instancijos teisme. Teismas negali būti aktyvesnis už pačią ginčo šalį net ir civilinėse bylose, turinčiose viešo intereso elementų, antraip būtų pažeisti dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 str., 13 str.).

16Dėl nustatytų faktinių bylos aplinkybių

17Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2014-04-28 paskelbė viešąjį pirkimą „330 kW elektros perdavimo oro linijomis Kruonio HAE-Alytus statybos darbai“ skelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 182657). Apeliantas 2014-06-25 pateikė paraišką dalyvauti pirkime. 2014-09-02 atsakovas informavo apeliantą apie atliktą jo kvalifikacijos vertinimą, pripažino, kad apeliantas atitinka pirkimo skelbiamų derybų sąlygose nurodytus reikalavimus bei pakvietė pateikti pasiūlymą, kurį apeliantas pateikė 2014-11-17. Tačiau atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2014-11-10 įvykusiame posėdyje protokolu Nr. 774 nutarė, paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl tiekėjo patirties, atliekant darbus oro linijoje, peržiūrėti (pakartotinai išnagrinėti) apelianto paraiškos atitiktį Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Šios komisijos 2015-02-02 posėdžio protokolu Nr. 59 nutarta panaikinti ankstesnį Viešųjų pirkimų komisijos 2014-09-01 sprendimą (protokolas Nr. 611) dėl apelianto minimalios kvalifikacijos, pripažįstant, kad šis reikiamų darbų nėra atlikęs, ir jo paraišką atmesti. 2015-02-03 atsakovas informavo apeliantą apie atliktą pakartotinį jo kvalifikacijos vertinimą ir tokio vertinimo rezultatus. Apeliantas su 2015-02-12 pretenzija Nr. S-197 kreipėsi į atsakovą, prašydamas panaikinti sprendimus ir pripažinti ieškovo kvalifikaciją tinkama, tačiau 2015-02-19 pranešimu atsakovas apelianto pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

18Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos teisės pakartotinai įvertinti pateiktos paraiškos atitikimą pirkimo dokumentams bei panaikinti savo sprendimą dėl tiekėjo kvalifikacijos įvertinimo, dėl Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto aiškinimo ir dėl apelianto atitikimo šioje ginčo sąlygoje nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams.

19Dėl pakartotinio ieškovo kvalifikacijos vertinimo

20VPĮ 32–38 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir patikimumo kriterijai (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse), jų nustatymo bei vertinimo taisyklės. Tiekėjams, atitinkantiems šiems atrankos kriterijams, leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Perkančiosios organizacijos komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

21Kaip nurodyta pirmiau, perkančioji organizacija, įvertinusi apelianto pirkime pateiktą paraišką, 2014-09-02 raštu Nr. SD-3821 informavo jį apie tai, kad šis atitinka pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodytus reikalavimus bei pakvietė pateikti savo pasiūlymą. Tačiau vėliau 2015-02-03 raštu Nr. SSD-473 atsakovas informavo apeliantą apie pakartotinai atliktą jo kvalifikacijos vertinimo procedūrą ir apie ankstesnio savo sprendimo pripažinti kvalifikaciją tinkamą panaikinimą, atitinkamai atmesdamas apelianto paraišką bei dėl to teiktą pretenziją.

22Kasacinio teismo praktikoje buvo pasisakyta, kad VPĮ nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Perkančiajai organizacijai priėmus tam tikrus procedūrinius sprendimus, jie viešųjų pirkimų santykių subjektams sukuria teisinius padarinius, t. y. poreikį pereiti į kitą konkurso etapą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-407/2011). Kita vertus, neabejotinai gali susiklostyti tokia situacija, kuomet perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, vis tik paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių viešojo pirkimo sutartis negalėtų būti sudaryta. Todėl tokie apelianto skundo argumentai, kad perkančioji organizacija neturėjo teisės grįžti į apelianto pasiūlymo vertinimo stadiją šioje byloje nagrinėjamo ginčo aspektu, t. y. į jo vienintelio kvalifikacijos pakartotinį vertinimą, kad dar kartą patikrinti viešo pirkimo sutarties su juo sudarymo galimybę bei apelianto gebėjimą įvykdyti viešo konkurso būdu perkamus statybos darbus, pripažįstami nepagrįstais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje taip pat yra pripažinęs, kad jeigu perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-11 nutartis c. b. Nr. 3K-3-656/2013; 2011-11-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-407/2011). Nagrinėjamoje byloje tokia išskirtinė situacija, nulėmusi pirkimo procedūrų apelianto (tiekėjo) atžvilgiu gražinimą į jo kvalifikacijos vertinimo stadiją, būtent ir susiklostė, su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija sutinka. Kaip matyti iš bylos svarstymui pateikto 2014-11-10 atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolo Nr. 774 turinio, apelianto paraišką dėl atitikimo „330 kW elektros perdavimo oro linijomis Kruonio HAE-Alytus statybos darbai“ pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų reikalavimams buvo nutarta dar kartą išnagrinėti paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl kituose tos pačios perkančiosios organizacijos vykdomuose pirkimuose nustatyto neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams. Šiuo tikslu atsakovo viešųjų pirkimų komisijos narei buvo pavesta pateikti išvadą.

23Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nors perkančioji organizacija ir buvo pripažinusi, kad apelianto kvalifikacijos duomenys atitinka derybų būdu sąlygų nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau vėliau, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, atsakovas turėjo teisę priimtą sprendimą pakeisti (VPĮ 3 str., 32 str. 1 d.).

24Dėl Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto aiškinimo

25Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto reikalavimas yra tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl tokių apelianto skundo argumentų, pažymi, jog tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančių organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu pirkimo sąlygas turėtų aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas. Tai ypač aktualu, kai pirkimo sąlygų turinys nėra pakankamai aiškus, taip pat, kai viešųjų pirkimų reguliavime nepateikta aiškių procedūrų dėl tam tikrų reikalavimų nustatymo ir atitikties jiems vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-436/2011).

26Atsakovas ginčo sąlygoje (6 priedo 9 punktas) Nustatė „Tiekėjas per paskutiniuosius 5 metus ar per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veikią trumpiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai (tinkamai ir laiku) įvykdęs bent 1 (vieną) rangos darbų sutartį, pagal kurią, dirbdamas rangovu arba subrangovu, arba kaip jungtinės veiklos partneris atliko darbus: 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statyba ar rekonstrukcija ir šios sutarties kaina arba pagal jungtinės veiklos sutartį, kaip jungtinės veikios partnerio, atliktų šių darbų kaina be PVM ne mažesnė kaip 4 000 000 (keturi milijonai) Lt.“. Apeliantas šį suformuluotą kvalifikacinį reikalavimą aiškino taip, kad, jo manymu, tiekėjas turėtų būti sėkmingai įvykdęs sutartį, kurios dalykas 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbų atlikimas ir šios sutarties kaina yra 4 000 000 Lt, nepriklausomai nuo to, kokią darbų dalį atliko pats tiekėjas, būdamas rangovu arba subrangovu. Atsakovas, aiškindamas šios sąlygos turinį, laikėsi pozicijos, kad šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas atitiktų tik tuo atveju, jei jis pats, kaip rangovas, bus įvykdęs sutartį, kurioje asmeniškai atliko nustatytus 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos darbus už 4 000 000 Lt (tokia jo atliktų dalis), arba pagal sutartis, kuriose, būdamas subrangovu arba jungtinės veiklos sutarties partneriu, pats yra atlikęs nustatytus darbus už nurodytą kainą, t. y. jo, kaip subrangovo arba kaip jungtinės veiklos sutarties partnerio, dalis įvykdytoje sutartyje turi būti ne mažesnė nei 4 000 000 Lt. Viešųjų pirkimų tarnyba, nagrinėjamoje byloje pateikusi 2015-04-20 išvadą Nr. 4S-1333, dėl ginčo kvalifikacijos reikalavimo pritarė perkančiosios organizacijos (atsakovo) aiškinimui, tačiau pastebėjo ir tai, kad kvalifikacinio reikalavimo formuluotė gali būti suprantama dviprasmiškai ir galėjo suklaidinti apeliantą dėl tiekėjo, kaip rangovo ar subrangovo, asmeniško indėlio (dalies) anksčiau įvykdytoje sutartyje. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylos aplinkybes, pasitelkęs sisteminį aiškinimo metodą, padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte yra nustatytas reikalavimas tiekėjui pačiam, kaip rangovui (ar subrangovui, jungtinės veiklos sutarties dalyviui) būti įvykdžiusiam rangos sutartį dėl 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos ir šios sutarties kaina arba jo atliktų darbų dalis būtų ne mažiau kaip 4 000 000 Lt (be PVM). Teisėjų kolegija, pritardama tokiam ginčo sąlygos aiškinimui, konstatuoja, kad atsakovas, įrašęs konkurso sąlygos šį aptariamą minimalų kvalifikacinį reikalavimą, nustatė tokius kriterijus: laikotarpio (penkerių metų); sėkmingai (tinkamai ir laiku) įvykdytos vienos sutarties; tiekėjo dalyvavimo prievoliniame teisiniame santykyje atitinkamai būnant rangovu, subrangovu ar jungtinės veiklos partneriu; atliktų darbų specifikos (110 kV ar aukštesnės įtampos perdavimo linijos statyba ar rekonstrukcija); sutarties kainos ir jo paties atliktų darbų vertės (ne mažiau nei 4 000 000 Lt be PVM). Apeliantas nepagrįstai įvykdytos sutarties kainos kriterijų interpretuoja kaip alternatyvų. Teisėjų kolegijos vertinimu, Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto formuluotė leidžia spręsti, kad atsakovui buvo aktualus tiek atitinkamų darbų, t. y. 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos, sėkmingas įvykdymas, tiek ir kitas kriterijus – tai, kad paties tiekėjo atliktų darbų vertė būtų ne mažesnė kaip 4 000 000 Lt (be PVM). Tokią išvadą įgalina padaryti ir prie šios sąlygos įrašytas reikalavimas dėl kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir informacijos turinio, iš kurio formuluočių, pavyzdžiui, „...tiekėjo įvykdytų sutarčių, pagal kurias dirbdamas rangovu arba subrangovu, arba kaip jungtinės veiklos sutarties partneris atliko šiame punkte nurodytus darbus...aprašant tiekėjo atliktų darbų pobūdį pagal tas sutartis, sutarčių kainas,...arba kaip jungtinės veiklos partnerio atliktų darbų pobūdį ir darbų kainą...“, akivaizdu, kad kalbama būtent apie paties konkurso dalyvio (tiekėjo) asmeninį indėlį. Taigi ši sąlyga nesuponuoja kitokio aiškinimo, juolab kad kiekvienas rūpestingas tiekėjas visada turi galimybę pasitikslinti pas konkurso rengėją neaiškias jam sąlygas ir pašalinti bet kokias galimas abejones. Pažymėtina, kad galutinį sprendimą dėl kvalifikacijos reikalavimų ir jų apimties pirkimo sąlygose nustatymo priima perkančioji organizacija, atsižvelgdama į jai reikalingų įsigyti darbų specifiką, pobūdį bei apimtį. Tik perkančioji organizacija sprendžia, kokius reikalavimus būtina nustatyti, kad įsitikintų tiekėjo kompetencija bei pajėgumu ateityje įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

27Dėl ieškovo kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygoms

28Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo patirtį, kartu su subrangovu AB „Empower“ vykdant 330/110/10kV Panevėžio TP rekonstravimo darbų sutartį, o apelianto pagal šią sutartį atliktų darbų (portalų konstrukcijų, relinės apsaugos ir automatikos, transformatorių, skirstyklų įrengimo) nepagrįstai nepriskyrė prie elektros perdavimo linijų statybos ar rekonstrukcijos darbų. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiais apelianto skundo argumentais. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos, įskaitytinai ir 2015-02-27 pažymos Nr. S-278, nustatyta, jog pagal šią Panevėžio sutartį bendra apelianto ir jo subrangovo AB „Empower“ atliktų darbų vertė yra 5 471 295,10 Lt, iš jų subrangovas atliko 110 kV oro linijos įrengimo darbų už 98 557, 03 Lt, o apeliantas kartu su subrangovu atliko 330kV oro linijos įrengimo darbų už 1 520 582,91 Lt (apeliantas atliko darbų už 679 400 Lt), o kiti pagal šią sutartį darbai – tai reline apsauga ir automatika, statybinės konstrukcijos, portalų gelžbetonio pamatai, laikini portalai ir kt. Siekiant nustatyti, ar pastarieji darbai galėtų būti priskirti prie atsakovo reikalaujamos darbų rūšies (elektros perdavimo linijos statybos ar rekonstrukcijos, kurios įtampa 110kV ar aukštesnė), t. y. ar apelianto atlikti relinės apsaugos ir automatikos bei portalų (skaistyklų) konstrukcijos darbai priskirtini elektros perdavimo linijų įrengimo darbams, atsižvelgtina į šių darbų sąvokas, atskleistas jų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Antai, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintų Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 4 punkte numatyta, kad elektros linija - tai elektros inžinerinio tinklo arba elektros inžinerinės sistemos dalis, kurią gali sudaryti kabelių, laidų, izoliatorių ir laikančiųjų konstrukcijų įranga elektrai persiųsti. Apeliantas cituoja, jog relinė apsauga - tai įtaisas ar jų visuma, sudaryta iš įvairios konstrukcijos relių, mikroprocesorių, integralinių mikroschemų, kuri nuolatos kontroliuoja pagrindinius elektros grandinės režimo dydžius ir trumpųjų jungimų bei nenormalių režimų metu paduoda išjungimo komandą į atitinkamą komutavimo aparatą arba įjungia signalizaciją (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-05-27 įsakymu Nr. 1-134 patvirtintų Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių 4 p.). Skirstykla - tai elektros įrenginys, skirtas elektrai priimti ir skirstyti, turintis komutavimo aparatus, magistralines ir jungiamąsias šynas, pagalbinius įrenginius (kompresorius, akumuliatorius ir kt.), taip pat apsaugos ir automatikos įtaisus ir matavimo prietaisus (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 4 p.). Dar platesnė šalių cituojama sąvoka yra elektros inžinerinis tinklas (elektros tinklas) – tarpusavyje sujungtų oro ir kabelių elektros linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų ir transformatorinių, skirtų elektrai perduoti ir skirstyti, visuma (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 4 p.). Vadinasi, oro ir kabelių elektros linijos bei skirstyklos yra skirtingos elektros tinklų sudėtinės dalys, o atsakovas, skelbdamas konkursą ir siekdamas patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, nustatė reikalavimą pagrįsti vienos iš šių sudėtinių dalių (atitinkamos įtampos elektros perdavimo linijos) buvusius statybos ar rekonstrukcijos darbus.

29Atsižvelgiant į šias teisės aktuose išdėstytas sąvokas, teisėjų kolegiją daro išvadą, kad atsakovas, nustatęs kvalifikacinį reikalavimą būtent dėl konkrečių elektros perdavimo linijos statybos darbų, neturėjo pagrindo apelianto kvalifikaciją pripažinti tinkama šiam atlikus pagal savo pobūdį kitus darbus (relinės apsaugos automatikos bei portalų statybos). Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte buvo keliamas reikalavimas tiekėjui būti atlikus būtent elektros perdavimo linijos (o ne elektros inžinerinio tinklo kaip visumos ar kitų elektros inžinerinio tinklo sudedamųjų dalių) statybos ar rekonstrukcijos darbus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodytos turimos apelianto patirties nelaikė lygiaverte, atitinkančia Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto reikalavimus.

30Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant apelianto kvalifikaciją

31Apeliantas teigia, jog buvo padarytas šios viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos pažeidimas, kadangi atsakovas prieš atmesdamas jo pasiūlymą nepaprašė paaiškinimo ar duomenų patikslinimo. Tokios pat pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri į bylą pateiktoje 2015-04-20 išvadoje Nr. 4S-1333 nurodė, jog atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu galima tik tada kai tiekėjui buvo suteikta galimybė paaiškinti / patikslinti savo pateiktus duomenis. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantu, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikia netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Dėl tiekėjų kvalifikacijos duomenų tikslinimo kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius (didžiąją dalį ar nė vieno), kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba jį pripažinti laimėtoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-07 nutartis c. b. Nr. 3K-3-475/2014; 2013-10-18 nutartis c. b. Nr. 3K-3-495/2013.). Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos reikalavimas apeliantui papildyti duomenis apie jo kvalifikaciją, pačiai buvus rangos sutarties, kuria apeliantas ir grindė savo kvalifikaciją, šalimi, būtų itin formalus, taip pat nepaneigia VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos pareigos vykdymo. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, kad perkančioji organizaciją VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą pažeidė.

32Kita vertus, nors apelianto pozicija šiuo aspektu teisiškai pagrįsta, pažymėtina, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo pažeidimas yra nepakankama aplinkybė spręsti dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, kai, kilus konkrečiam ginčui, iš kitų aplinkybių nustatoma tiekėjo kvalifikacijos neatitikimas paskelbtiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-07 nutartis c. b. Nr. 3K-3-475/2014). Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pats apeliantas turėjo tinkamai įgyvendinti savo teises ir kartu su pretenzija atsakovui pateikti papildomus kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis. Tais atvejais, kai perkančioji organizaciją pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą atmeta dalyvio pasiūlymą dėl kvalifikacijos neatitikties, tiekėjai savo galbūt pažeistas teises turėtų ginti ikiteisminėje ginčo stadijoje. Skundžiant neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą, pretenzijoje nepakanka nurodyti apie netinkamą VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymą, bet kartu būtina realiai ginti savo teisę – pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus, nors jų perkančioji organizacija pateikti neprašė. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys liudija, kad apeliantas su 2015-02-12 pretenzija Nr. 2S-197 jokių naujų duomenų, įrodančių jo kvalifikaciją, išskyrus nuorodą į tą pačią 330/110/10kV Panevėžio TP rekonstravimo darbų sutartį, kurios šalimi buvo ir pati perkančioji organizacija, nepateikė. Tokiu atveju byloje pripažinus, kad apelianto kvalifikacija neatitiko Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto reikalavimų, nėra pagrindo perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti šio dalyvio pasiūlymą dėl jo neatitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.) pripažinti neteisėtu ir naikinti.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

34Atsakovas 2015-07-03 apeliacinės instancijos teismui adresuotame prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo apeliacinės instancijos teismo priteisti iš apelianto ir 1 566,95 Eur pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys dokumentai pirmosios instancijos teisme buvo pateikti 2015-04-23, t. y. dar bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Minėtas prašymas motyvuojamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovui, o taip pat civilinėje byloje liko neišnagrinėtas atsakovo prašymas dėl papildomo sprendimo šiuo klausimo priėmimo.

35Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad atsakovas 2015-05-18 pirmosios instancijos teismui per EPP sistemą pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo (elektroninės bylos 5 tomas), kurio klausimas, išsiuntus bylą apeliacinės instancijos teismui, išspręstas nebuvo (CPK 317 str. 4 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje apeliacine tvarka byloje klausimai, susiję su bylinėjimosi išlaidų paskirstymų šalims, nesudaro apeliacijos dalyko (CPK 320 str.). Apeliacinį skundą dėl ginčo esmės teikė tik ieškovas ir šis skundas pripažįstamas nepagrįstu, todėl teisinių prielaidų CPK 93 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymui šiuo atveju taip pat neatsiranda. Atsakovas nepateikė apeliacinio skundo ir neteisingai išspręsto (neišspręsto) bylinėjimosi išlaidų klausimo jame neiškėlė. Siekiant neužkirsti šalims kelio pasinaudoti apeliacine instancija (CPK 277 str. 4 d.) bei atsižvelgiant į CPK nustatytą draudimą dėl apelianto (t. y. ieškovo) priimti blogesnį spendimą (CPK 313 str.), teisėjų kolegija atsakovo prašymo šioje dalyje nenagrinėja.

36CPK atvejams, kai teismas, priėmęs byloje sprendimą, neišsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, nustato papildomo sprendimo institutą (CPK 277 str.) ir juo dar galima pasinaudoti. Tokiu atveju atsakovo laiku - 2015-05-18 per EPP sistemą pateiktas ir užregistruotas prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo nagrinėtinas pirmosios instancijos teisme, grąžinus šiam teismui civilinę bylą. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia ir atsakovo, byloje atstovaujamo profesionalių teisininkų, dėmesį, kad šios bylos procese naudojami informacinių ir elektroninių ryšių technologijų ypatumai, įgalinantys proceso šalis itin operatyviai gauti ir susipažinti su procesiniais dokumentais, nepaneigia ir jų pačių pareigos laikytis bendradarbiavimo su teismu ir kooperavimosi principo (CPK 8 str.) ir aktyviai domėtis savo pateiktų prašymų procesine baigtimi.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apelianto turėtos šios instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos jam nekompensuotinos (CPK 93 str., 302 str.).

39Atsakovo, prašančio priteisti 1 909,99 Eur advokatų teisinės pagalbos išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundo parengimą pagal apeliacinės instancijos teismui pateiktą 2015-07-01 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, serija NIP Nr. 21315, civilinėje byloje atliktų darbų išklotinę bei 2015-07-02 vietinio mokėjimo nurodymą teisėjų kolegija pripažįsta tinkamais duomenimis (CPK 185 str.). Tačiau, spręsdama dėl kompensuojamosios šių išlaidų už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme dalies atlyginimo, kolegija atsižvelgia ir į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (nuo 2015-03-20 galiojanti redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytus kriterijus. Šiuo konkrečiu atveju atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas yra juridinis asmuo, galimai turintis atskirą struktūrinį padalinį viešųjų pirkimo procedūrų vykdymui, tame tarpe ir ginčų, susijusių su šiais teisiniais santykiais, sprendimui, juolab kad visus procesinius dokumentus pasirašo teisės skyriaus teisininkė Z. R.. Tokia aplinkybė, kaip juridinio asmens gebėjimas atlikti teisinius veiksmus nebūtinai naudojantis apmokamų advokatų paslaugomis, gali būti įvertinta sprendžiant dėl tokių išlaidų kompensavimo juridiniam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-328/2011). Teisėjų kolegija pripažįsta, kad šiuo atveju atsakovui kompensuotina 900 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tokio dydžio išlaidos iš esmės atitinka Rekomenduojamą maksimalų dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (Rekomendacijų 8.11 punktą) bei CPK 98 straipsnio 2 dalies kriterijus. Didesnės bylinėjimosi išlaidų dalies priteisimui apeliacinės instancijos teisme nėra pagrindo, nes nenustatyta jokių išimtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo maksimalių dydžių.

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ (juridinio asmens kodas 135617795) 900 (devynis šimtus) eurų bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų akcinei bendrovei „Litgrid“ (juridinio asmens kodas 302564383).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ 2015-02-27 kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-06 sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios... 7. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad jo kvalifikacija, kurią jis... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ apeliaciniame skunde prašo... 10. Atsakovas AB „Litgrid“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Byloje ginčijami atsakovo (perkančiosios organizacijos) veiksmai, kuriais... 14. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 15. Apeliantas su apeliaciniu skundu teikia sutarties „110 kV elektros perdavimo... 16. Dėl nustatytų faktinių bylos aplinkybių... 17. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2014-04-28 paskelbė viešąjį... 18. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos teisės... 19. Dėl pakartotinio ieškovo kvalifikacijos vertinimo... 20. VPĮ 32–38 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir... 21. Kaip nurodyta pirmiau, perkančioji organizacija, įvertinusi apelianto pirkime... 22. Kasacinio teismo praktikoje buvo pasisakyta, kad VPĮ nenustatyta galimybės... 23. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nors perkančioji... 24. Dėl Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkto aiškinimo... 25. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, jog pirmosios... 26. Atsakovas ginčo sąlygoje (6 priedo 9 punktas) Nustatė „Tiekėjas per... 27. Dėl ieškovo kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygoms... 28. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo... 29. Atsižvelgiant į šias teisės aktuose išdėstytas sąvokas, teisėjų... 30. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant apelianto kvalifikaciją... 31. Apeliantas teigia, jog buvo padarytas šios viešųjų pirkimų teisinius... 32. Kita vertus, nors apelianto pozicija šiuo aspektu teisiškai pagrįsta,... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 34. Atsakovas 2015-07-03 apeliacinės instancijos teismui adresuotame prašyme dėl... 35. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad atsakovas... 36. CPK atvejams, kai teismas, priėmęs byloje sprendimą, neišsprendė... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. Atsakovo, prašančio priteisti 1 909,99 Eur advokatų teisinės pagalbos... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti... 42. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“...