Byla 1-154-673/2014

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Navickienei, dalyvaujant prokurorui Nerijui Gružauskui, kaltinamojo gynėjui advokatui Raimondui Gargasui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje, S. K., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, kaltinamojo teigimu registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalyje (melagingų parodymų davimu), padarymu,

Nustatė

22014 m. sausio 30 d. laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 15.00 val., S. K., būdamas pasirašytinai įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. už melagingų parodymų davimą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato tarnybinėse patalpose, esančiose A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato vyresniajai tyrėjai V. P., turinčiai teisę atlikti ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje Nr. 66-1-00641-11 dėl turto sugadinimo, davė melagingus parodymus tvirtindamas, kad 2011 m. liepos 6 d. apie 23 val., tai yra tuo metu, kai buvo padegtas A. L. priklausantis sodo namelis, esantis ( - ) g. ( - ), ( - ) sodininkų bendrijoje, ( - ) sen, Kėdainių r., jis buvo kartu su A. S. (2013-04-29 nuosprendžiu kartu su R. U. nuteistu už sodo namelio padegimą), tai yra 2011 m. liepos 6 d. apie 22 val. važinėjosi automobiliu VW Golf, valstybinis Nr. ( - ), soduose, esančiose ( - ) sodų bendrijoje, ( - ) sen., Kėdainių r., taip pat sėdėjo automobilyje tuo metu, kai 2011 m. liepos 6 d. 23.55 val., Janušavos g., Kėdainių r., A. S. vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai.

3Kaltinamasis S. K. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino, nurodė, jog jis šiuo metu tvirtina, kad jo parodymai tyrėjai nebuvo melagingi. Jis pažįsta A. S., o U., pravarde „( - )“, pažįsta tik iš matymo. Patvirtino, jog 2014-01-30 nuo 14-15 val., policijoje buvo apklausiamas kaip liudytojas. Jį turto sunaikinimo byloje apklausinėjo tyrėja V. P.. Jis, įspėtas dėl melagingų parodymų davimo, davė parodymus, kuriuose nurodė, jog 2011-07-06 apie 23 val., dviese, kartu su A. S., baltos spalvos automobiliu VW Golf, numerio neatsimena, važiavo Janušavos gatvėje, kur juos sustabdė du policijos pareigūnai. A. S. buvo išgėręs, todėl jį pareigūnai išsivedė į savo automobilį, o jo nieko neklausė, liepė eiti namo. Tų policijos pareigūnų jis nepažįsta, jokių konfliktų su pareigūnais nebuvo. Juos sustabdę policijos pareigūnai jo pavardės neklausė, tik S. klausė pavardės. Nurodė, kad prie pareigūno jis išlipo iš automobilio ir išėjo namo. Nurodė, kad tą dieną su A. S. susitiko apie 21 val., gėrė alų, kai paskambino N. Z. ir pakvietė atvažiuoti švęsti į ( - ) sodus. Į ( - ) sodus su A. S. tuo pačiu automobiliu buvo nuvažiavę apie 22 val. Ten pavažinėjo apie 20 min, nieko nerado ir išvažiavo. Per tą laiką, kol jie su A. S. važinėjo ir buvo sustabdyti policijos, į automobilį joks svetimas žmogus įsėdęs nebuvo. Tyrėja Č.-P., byloje dėl jo melagingų parodymų davimo, jį apkaltino, kad jis meluoja, sakė jam nemeluoti, sakė, kad policijos pareigūnai jo neatpažino, kad jo vietoje buvo U.. Tai išgirdęs jis išsigando ir prisipažino, kad melavo. Prisipažino, nes nenorėjo, kad griežtai nubaustų, skirtų didelę baudą. Tyrėja tik sakė, kad jei jis neprisipažins, jam bus paskirta didesnė bausmė, o jei prisipažins - gaus mažiau. Daugiau tyrėja jam nieko nesakė, negrasino. Jis sulaikytas nebuvo, jo sulaikyti niekas nežadėjo, tik jam buvo pasakyta, kad bus paskirta didesnė bausmė jei neprisipažins. Išsigandęs jis tyrėjai liepė rašyti, jog jis prisipažįsta melavęs. Parodymus, kur jis prisipažino melavęs, tyrėja rašė iš jo duodamų parodymų. Šiuo metu tvirtina, kad tuo metu, kai buvo padegtas namelis, jis visgi buvo su S., tai yra nuteistieji S. ir U. negalėjo namelio padegti. Jo pirmajame pareiškime prokuratūrai (b. l. 26) neteisingai nurodyta, kad S. padegė sodo namelį. Jo antrajame pareiškime (b. l. 27) taip pat neteisingai nurodyta, jog jam S. prisipažino, kad jis padegė namelį. Kai S. ėjo pasiimti automobilio pas A., jis kartu su juo nėjo, stovėjo lauke toliau, su A. visiškai nekontaktavo. Vėliau, teisiamajame posėdyje teismui pagarsinus jo, kaip liudytojo parodymus – b. l. 31, nurodė, kad visgi su A. pasisveikino linktelėdamas galva, nurodė, jog jo liudytojo apklausos protokole neteisingai išsireikšta, kad A. jį matė kieme ir jie pasisveikino, nes jis nežino, ar A. jį matė, bet jis su A. pasisveikino linktelėdamas jam galva.

4Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, jo kaltė įrodyta liudytojų parodymais ir rašytiniais įrodymais.

5Liudytojas A. S. tvirtino, kad namelio padegimo aplinkybėse nurodytu laiku jis buvo su S. K., su juo kartu buvo automobilyje, kai buvo sustabdytas policijos. Policija juos sustabdė atlikdama patikrinimą, jis vairavo būdamas neblaivus. Per policininkų raciją išgirdo apie namelio padegimą. Apie tai pasakė K.. Toliau nurodė, kad nežino, kur jis buvo tikrinamas alkotesteriu, nežino ar po patikrinimo buvo grįžęs į savo automobilį, nežino, kuriuo metu apie padegtą namelį pasakė K., nes jam sutrenkta galva, trinka atmintis. Juos sustabdžiusių policijos pareigūnų nepažinojo, jokių konfliktų su jais neturėjo. Apie tai, kad jis buvo su K., teisėsaugos institucijoms nesakė, nes nenorėjo K. įtraukti, nenorėjo, kad būtų nuteistas nekaltas žmogus, toks, kaip iš gatvės paimtas U.. Kas tą dieną jį su K. matė kartu, kada su K. susitiko, kada pasiėmė automobilį VW Golf – neatsimena.

6Liudytojas R. U. nurodė, kad jis namelio nepadegė. Per savo brolį susidaro su S. aplinkybėse nurodytu laiku buvusį K., kurio, kaip ir S., anksčiau nepažinojo. Buvo nuvažiavęs pas K. į darbą, kur pastarasis jam iš karto prisipažino, kad buvo kartu su S., davė jam savo asmens kodą. K. prisipažinimą jis surašė savo ranka, vėliau kompiuteriu prisipažinimą perrašė, jį pasirašė K. ir nunešė į prokuratūrą. Vėliau K. sakė, kad jis prisipažinimą parašytų išsamiau, vėl pats atspausdino kompiuteriu. S. po Kauno apygardos teismo sprendimo jam irgi pažadėjo prisipažinti, kad buvo su K.. Jo duomenimis K. policijoje buvo daromas spaudimas. Jis pats policininkų, sustabdžiusių S., nepažįsta. Šis teismo procesas vienintelis būdas panaikinti jo atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį.

7Liudytoja E. S. - policijos pareigūnė, patvirtino, kad sustabdžius S., automobilyje kartu su juo buvo U., kurį pagal tarnybą ji pažinojo iš matymo, K. nepažįsta, šiandien jį mato pirmą kartą. Kai U. jau buvo išėjęs, per raciją išgirdo apie namelio padegimą ir sulaikė S., kuris buvo sustabdytas važiavęs apibūdintu automobiliu. Namelio padegimo įvykio jai neteko tirti, jie su D. Š. tik surašė S. administracinio teisės pažeidimo protokolą už vairavimą esant neblaiviam, o nusikaltimus tiria policijos tyrėjai.

8Liudytojas D. Š. - policijos pareigūnas, patvirtino, kad sustabdžius S., automobilyje kartu su juo buvo U., kurį pagal tarnybą jis pažinojo iš matymo. K. nepažįsta, šiandien jį mato pirmą kartą. Dėl U., kuris buvo kartu su S., apsirikti negalėjo. Kai U. jau buvo iš sustabdymo vietos išėjęs, per raciją išgirdo informaciją apie tai, kad reikia sulaikyti VW Golf, todėl sulaikė S., kuris važiavo apibūdintu automobiliu.

9Liudytoja V. P. nurodė, kad ji, kaip policijos tyrėja, apklausinėjo S. K. ir kaip įtariamąjį, o po to, ir kaip liudytoją sodo namelio padegimo byloje. Apklausiamas K. tvirtino, kad jis, tuo metu kai buvo padegtas namelis, važinėjo su A. S., tačiau K. atžvilgiu byla buvo nutraukta, nes nebuvo įrodymų, kad jis kaltas. Namelio padegimo byloje įtariamaisiais buvo patraukti U. ir S.. Apklausiant K. jai buvo susidaręs įspūdis, kad jis meluoja, jo parodymai buvo nerišlūs, be to, K. jai sakė, kad jam taip sakyti liepė U.. Apklausiamas liudytoju K. buvo įspėtas dėl melagingų parodymų davimo, pasirašė.

10Liudytoja G. Č.-Petrauskienė parodė, kad kaip policijos tyrėja atliko ikiteisminį tyrimą byloje, kurioje K. buvo įtariamas davęs melagingus parodymus. Apklausiamas jis kaltu prisipažino, parodymus davė savo valia. Apklausiamas K. nurodė, kad pas jį į darbovietę buvo atvykęs U., kuris turėjo ranka rašytą raštą, pasakojo, kad jį kaltina, bet jis to nepadarė, pageidavo, kad K. už jį prisipažintų, pats atspausdino raštą, kurį pasirašęs K. atnešė į prokuratūrą. Apklausiamas K. jai iš karto prisipažino, kad melavo, kuomet buvo apklausiamas pas tyrėją V. P., patvirtino, jog tą dieną nebuvo su S., U.. Jokio poveikio ar spaudimo K. ji nedarė, tik išaiškino jam jo teises, viską surašė iš jo žodžių, K. protokolą perskaitė ir pasirašė. K. sutiko su proceso užbaigimu baudžiamuoju įsakymu, kiek jai yra žinoma, jį tenkino ir prokuroro siūloma bausmė. Mano, kad K. savo poziciją pakeitė dėl jam U. ir S., kurie siekia išvengti atsakomybės, padaryto poveikio.

11Liudytoja L. P. parodė, kad A. S. yra jos sugyventinis, o K. - šeimos draugas. Kiek ji žino, S. U. nepažinojo. Viskas, kas jai žinoma, yra žinoma tik iš S. pasakojimų, tai yra, kad jis buvo su K.. S. su K. išėjo susitikti apie pietų laiką. Pati tą dieną K. ji nematė.

12Liudytojas N. Z. parodė, kad S. yra jo draugas, o K. pažįsta iš matymo. Apie namelio padegimą jis nieko nežino. S. pasakojo, kad girtas jis buvo pagautas policijos, kad važiavo kartu su K., kad buvo uždarytas. Visa tai buvo jo vestuvių išvakarės, o S. turėjo būti liudininku jo vestuvėse. Vestuvių išvakarėse jokio „baliaus“ jis neruošė, ruošėsi vestuvėms. ( - ) soduose savo namelio jis neturi, bet turi pažįstamų. Neatsimena, kad prieš vestuves būtų ruošęs „balių“ ( - ). Neatsimena, kad S. būtų kvietęs į „balių“ pas ką nors kitą į ( - ). Nurodė, jog viską, ką jis žino, žino tik iš S. pasakojimų.

13Iš ikiteisminio tyrimo metu atliktos įtariamojo S. K. apklausos protokolo (b. l. 52) matyti, kad jis, pateikus įtarimą dėl melagingų parodymų davimo, visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str. 1 d., ir parodė, kad jo, kaip liudytojo, parodymai byloje atsirado todėl, kad to jo paprašė R. U.. Šis asmuo prašė padėti, susitikus jam padavė ranka surašytus parodymus apie įvykį, kuriuos vėliau atspausdinus jis nunešė ir pridavė į prokuratūrą. 2014 m. sausio mėnesį Kėdainių r. PK pareigūnė V. P. jį išsikvietė į apklausą, tai galėjo būti sausio 30 d. apie 14 val. Jis buvo supažindintas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Nors 2011 m. liepos 6 d. jis su A. S. nebuvo susitikęs ir nebuvo automobilyje VW GOLF, apklausos metu jis parodė, kad 2011 m. liepos 6 d. apie 23 val., tai yra tuo metu, kai buvo padegtas A. L. priklausantis sodo namelis, esantis ( - ) g. ( - ), ( - ) sodininkų bendrijoje, ( - ) sen., Kėdainių r., jis buvo kartu su A. S., tai yra 2011 m. liepos 6 d. apie 22 val. važinėjosi automobiliu VW Golf, valstybinis Nr. ( - ), soduose, esančiuose ( - ) sodų bendrijoje, ( - ) sen., Kėdainių r., taip pat sėdėjo automobilyje tuo metu, kai 2011 m. liepos 6 d. 23.55 val., Janušavos g., Kėdainių r., A. S. vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai. Suprato, kad melavo ir kad tai draudžiama įstatymu. Po protokolu yra parašas, kad protokolą perskaitė ir pagal S. K. žodžius surašytas teisingai.

142013-04-29 Kėdainių r. apylinkės teismas priėmė nuosprendį, kuriuo A. S. ir R. U. pripažino kaltais veikiant bendrininkų grupėje tyčia padegus A. L. sodo namelį ir pagal BK 187 str. 2 d. nuteisė realiomis laisvės atėmimo bausmėmis, bausmes atliekant pataisos namuose. 2013-10-15 Kauno apygardos teismas ir 2014-04-22 Lietuvos aukščiausiasis teismas paliko 2013-04-29 Kėdainių r. apyl. teismo nuosprendį nepakeistą (b. l. 6-25, 80-92). Iš Aukščiausiojo teismo nutarties matyti, jog kasaciniame skunde R. U. viena iš savo nekaltumą patvirtinančio alibi aplinkybių nurodė tai, kad jis nebuvo kartu su A. S., o su A. S. buvo S. K. (b. l. 83-84), todėl tai yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri gali lemti nuosprendžio pakeitimą. Nuteistasis S. S. taip pat nurodė (b. l. 81), jog naujai gauti duomenys rodo, kad R. U. negalėjo padaryti nusikaltimo.

15Iš 2013-04-29 Kėdainių r. apylinkės teismo nuosprendžio (b. l. 8) matyti, kad teisme apklaustas liudytojas G. M. nurodė, jog vaikinų, buvusių ( - ) kaime, prie automobilio ir automobilyje VW Golf, valst. Nr. ( - ), atpažinti negalėtų, nes buvo tamsu, jų veidų nematė. Tuo pat metu pamatė degantį sodo namelį.

16Iš S. K. pareiškimų, pateiktų prokuratūrai 2013-10-15 ir 2013-11-22 (b. l. 26, 27), tai yra 2013-10-15 Kauno apygardos teismui palikus galioti Kėdainių r. apyl. teismo nuosprendį, matyti, kad pareiškimuose S. K. nurodė, jog R. U. nuteistas nepagrįstai, nes jis, tai yra S. K., 2011-07-06 apie 23 val., kartu su A. S., pastarojo vairuotu automobiliu VW GOLF, buvo nuvykę į ( - ) sodų bendriją, kur, kaip vėliau sužinojo, A. S. vienas padegė sodo namelį. Apie A. S. padarytą paminėtą nusikaltimą jis sužinojo tą patį vakarą apie 24 val., kuomet važiuojančius su A. S. juos sustabdė policijos pareigūnai. A. S. apie tai, kad jis padarė nusikaltimą, jam spėjo prisipažinti prieš policininkams jį nusivedant į policijos automobilį. A. S. jam pasakė „man šakės, nes esu girtas ir dar sodą padegiau, kuriuose buvom“. Pareiškimą jis parašė todėl, kad sužinojo, jog realia laisvės atėmimo bausme buvo nuteistas nekaltas žmogus, tai yra R. U.. Prokuratūrai atnaujinus tyrimą (b. l. 29-30) dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir, įspėtas dėl melagingų parodymų davimo, liudytoju apklaustas (b. l. 31-32) S. K. nurodė, kad jis buvo kartu su A. S. aplinkybėse nurodytu laiku, ir jau nurodė, jog jis neprisimena, ką sustabdžius policijos pareigūnams jam pasakė A. S., nurodė, kad vėliau A. S. jam pasakė, kad jį policija kaltina padegus sodo namelį, bet jis yra nekaltas ir nieko nežino.

17Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių nutrauktas, priimtas sprendimas S. K. patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 235 str. (b. l. 33-36).

18Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma neginčijamai nustatyta, kad S. K., būdamas pasirašytinai įspėtas dėl žinomai melagingų parodymų davimo, ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas, davė melagingus parodymus siekdamas padėti nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui išvengti baudžiamosios atsakomybės, tai yra 2014 m. sausio 30 d. laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 15.00 val., S. K., būdamas pasirašytinai įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos BK 235 str. už melagingų parodymų davimą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato tarnybinėse patalpose, esančiose A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato vyresniajai tyrėjai V. P., turinčiai teisę atlikti ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje Nr. 66-1-00641-11 dėl turto sugadinimo, davė melagingus tvirtindamas, kad 2011 m. liepos 6 d. apie 23 val., tai yra tuo metu, kai buvo padegtas A. L. priklausantis sodo namelis, esantis ( - ) g. ( - ), ( - ) sodininkų bendrijoje, ( - ) sen, Kėdainių r., jis buvo kartu su A. S. (2013-04-29 nuosprendžiu kartu su R. U. nuteistu už sodo namelio padegimą), tai yra 2011 m. liepos 6 d. apie 22 val. važinėjosi automobiliu VW Golf, valstybinis Nr. ( - ), soduose, esančiose ( - ) sodų bendrijoje, ( - ) sen., Kėdainių r., taip pat sėdėjo automobilyje tuo metu, kai 2011 m. liepos 6 d. 23.55 val., Janušavos g. Kėdainių r., A. S. vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai.

19Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingų parodymų apklausiant asmenį kaip liudytoją davimą. Pažymėtina, kad melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ją sąmoningai iškraipo, kai liudytojas nuslepia realius, egzistuojančius faktus ir pateikia išgalvotus duomenis. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia liudytojo melagingų parodymų davimu ikiteisminio tyrimo metu arba teisme. Baudžiamajame procese parodymais laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką. Šis nusikaltimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia kaip BK 235 str. numatyto nusikaltimo subjektyviosios pusės požymis pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje. Parodymai nėra melagingi, jeigu liudytojas, duodamas juos, sąžiningai klydo. Ikiteisminio tyrimo metu padarytas nusikaltimas baigtas, kai liudytojas pasirašo ikiteisminio tyrimo veiksmo, kuriame jis dalyvavo, protokolą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-597/2012). Nusikalstamos veikos, numatytos BK 235 str. 1 d., sudėtis yra formali, t. y. padariniai nėra būtinas šios nusikalstamos veikos požymis.

20Nors kaltinamasis S. K., ikiteisminio tyrimo metu kaltu - tai yra davęs melagingus parodymus, buvo prisipažinęs visiškai, o teismui priėmus baudžiamąjį įsakymą apsisprendė kaltės nebepripažinti, teismas, išnagrinėjęs bylą teisiamajame posėdyje daro išvadą, kad S. K. kaltė melagingai liudijus įrodyta byloje surinktais įrodymais, kurių svarbiausi yra liudytojais apklaustų policijos pareigūnų E. S. ir D. Š. parodymai, kuriais jie teismui patvirtino, kad sustabdžius įvykio vietoje buvusį automobilį VW Golf, automobilyje buvo ne S. K., kaip jis pats bandė teismą įtikinti, bet jau už nusikaltimą nuteisti A. S. ir R. U., kurį abu policijos pareigūnai pažinojo iš matymo dėl darbo patrulinėje tarnyboje. Teismas neturi jokio pagrindo netikti liudytojais apklaustų policijos pareigūnų liudijimais, nėra jokio pagrindo manyti, kad policijos pareigūnai tyčia siekė apkalbėti ir melagingai apkaltinti S. ir U.. Tokių pagrindų nenurodė nei kaltinamasis S. K., nei kitoje byloje nuteisti A. S. ir R. U.. S. K., A. S. ir R. U. nurodė, kad policijos pareigūnų E. S. ir D. Š. jie nepažinojo, su jais jokiose konfliktinėse situacijose nėra buvę. A. S. teismui išsakytas argumentas, kad sudegusio namelio savininkės draugė, dirbanti savivaldybėje, pažįsta teisėją Kondratjevą, yra visiškai nerimtas ir nelogiškas, jokiomis sąsajomis nesisieja su policijos pareigūnais ir jų duotais parodymais, kuriuos teismas vertina kaip nuoseklius, vienodus ir logiškus, ko negalima pasakyti apie kaltinamojo S. K. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamojo posėdžio metu. Taip pat teismas, apklausęs liudytojomis ikiteisminį tyrimą atlikusias policijos tyrėjas V. P. ir G. Č.-Petrauskienę, tyrėjų veikoje nenustatė jokių neteisėtų priemonių, kurių tyrėjos galėjo imtis siekdamas neteisėtai įtakoti S. K. valią duodant parodymus. Ir pats kaltinamasis S. K. patvirtino, kad jam buvo išaiškinta atsakomybė už melagingų parodymų davimą, patvirtino, kad policijos tyrėjos parodymus rašė iš jo žodžių, neneigė skaitęs protokolus ir pasirašęs. Tai, kad S. K. tyrėja išaiškino teisines pasekmes, jei jis kaltę pripažins, jokiu būdu negali būti laikoma neleistinu poveikiu kaltinamajam, kuris savo valia buvo atsisakęs ir gynėjo procese. Ir pats kaltinamasis, teismui nurodęs, kad tyrėja išaiškinusi, kad prisipažinus jam gali būti paskirta mažesnė bausmė, daugiau jam nieko nesakė, negrasino, sulaikyti nežadėjo, savo parodymais patvirtino, jog jokie neteisėti tyrėjos veiksmai, paveikę valią, jo atžvilgiu atliekami nebuvo. Todėl kaltinamojo teismui nurodytas motyvas, tai yra, kad ikiteisminio tyrimo metu jis melagingai kaltu prisipažino bijodamas didelės bausmės, visiškai nelogiškas. Be to, analizuojant S. K. parodymus, teismui yra akivaizdus jų nenuoseklumas nurodant ypač svarbias aplinkybes. Pavyzdžiui S. K. teismui nurodė, kad jo parodymai, užfiksuoti dviejuose jo pasirašytuose pareiškimuose prokuratūrai (b. l. 26-28), kuriose S. K. nurodė, jog kad S. jam prisipažino padegęs sodo namelį – visgi yra melagingi, parodymuose dėl jo matymosi su A. M., iš kurio S. paėmė automobilį VW Golf, jis išsireiškė neteisingai. Tai yra S. K. nei savo duotų parodymų keitimo, nei paminėtų parodymų neteisingumo davimo priežasčių teismui logiškai paaiškinti nesugebėjo. Ištyręs bylą teismas daro išvadą, kad S. K., kaip įtariamojo, šios bylos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuose jis prisipažino davęs melagingus parodymus, kuriais siekė kaltės nepripažįstančiam R. U. užtikrinti alibi, yra teisingi, S. K. aplinkybėse nurodytu laiku nebuvo kartu su A. S.. Tokią išvadą teismas daro, nes teismo nustatytas aplinkybes patvirtina ir kiti byloje ištirti įrodymai, tai yra jau paminėtų liudytojų E. S., D. Š., V. P., G. Č.-P. parodymai. Teismas kritiškai vertina šioje byloje liudytojais apklaustų R. U. ir A. S. parodymus, kurie savo parodymais akivaizdžiai turi tik vieną tikslą – tikslą patys išvengti baudžiamosios atsakomybės už jų padarytą nusikalstamą veiką, kurią padarius įrodo ir teismo nuosprendis, kuris yra įsiteisėjęs ir patvirtintas visų instancijų teismų, be to, tikslo šiame procese dar paskutinį kartą bandyti išvengti atsakomybės neneigė ir patys nuteistieji. Kaltinamojo iniciatyva apklausti liudytojai L. P. ir N. Z. nei patvirtinančių, nei paneigiančių kaltinime nurodytų aplinkybių teismui nenurodė, liudytojai patvirtino, jog viską, ką jie liudija, žino tik iš nuteistojo A. S. pasakojimų jiems, patys aplinkybėse nurodytu laiku tiesiogiai nematė S. K. kartu su A. S.

21Teismas, išnagrinėjęs byloje surinktų įrodymų visumą, pripažįsta, kad S. K. parodymai, duoti apklausiant jį kaip liudytoją (b. l. 31-32), kuris buvo įspėtas dėl melagingų parodymų davimo gresiančios atsakomybės ir tai patvirtino savo parašu, baudžiamojoje byloje Nr. 66-1-00641-11, neatitiko tikrovei. Melagingu liudijimu K. siekė užtikrinti nuteistam asmeniui R. U. alibi nusikaltimo padarymo laiku, melagingais parodymais buvo ketinama sutrukdyti nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje, melagingais parodymais buvo siekiama pakreipti kitos baudžiamosios bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi ir būti viena iš esminių prielaidų priimti nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį, o tai daro S. K. veiką nemažareikšme. Kadangi nėra jokio pagrindo manyti, kad liudytoju apklaustas S. K. pamiršo įvykio aplinkybes, neteisingai jas suprato ir todėl klydo duodamas parodymus, darytina vienareikšmiška išvada, kad S. K. nusikaltimą padarė veikdamas tiesiogine tyčia, aiškiai suvokdamas savo, kaip liudytojo, statusą ir savo veikos kryptingumą, žinodamas savo teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus, davė melagingus parodymus, suprato ir norėjo, kad melaginga informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje. Nusikaltimas baigtas nuo pasirašymo apklausos protokole, kuriame buvo užfiksuoti liudytojo melagingi parodymai, momento.

22Remdamasis byloje surinktų įrodymų visuma teismas daro kategorišką išvadą, kad S. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos 235 straipsnio 1 dalyje (melagingi parodymai).

23Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra..

24Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – padarytas nesunkus nusikaltimas; į padarytos veikos motyvus ir tikslus – veika padaryta siekiant padėti kitiems nuteistiesiems išvengti baudžiamosios atsakomybės už apysunkį pavojingą nusikaltimą; į tai, kad nėra kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių; į kaltininko asmenybę: pilnametis, neteistas, nedirbantis, sveikas ir darbingas. Teismas daro išvadą, jog bausmės tikslas pirmą kartą teisiamam kaltinamajam gali būti pasiektas už padarytą nusikaltimą skiriant jam švelniausią bausmę - viešuosius darbus (BK 46 str.) ir, atsižvelgiant į tai, kad nėra kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių (BK 61 str.), į aktyvų kaltinamojo siekimą suklaidinti teismą - nustatant viešųjų darbų bausmės maksimalią trukmę ir įpareigojant kaltinamąją per mėnesį visuomenei naudingą darbą dirbti ilgesnį nei vidurkis BK 46 str. 2 d. nurodytą valandų skaičių.

25Kardomoji priemonė. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 53-54), paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

26Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, viso 13,16 Lt pripažintinos proceso išlaidomis, todėl iš S. K. priteistinos valstybei.

27Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., 304 - 305 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

28S. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalyje (melagingi parodymai), ir nuteisti – 1 (vienerių) metų viešųjų darbų bausme, įpareigojant nuteistąjį per nurodytą laiką neatlygintinai dirbti po 35 (trisdešimt penkias) valandas per mėnesį visuomenės labui.

29Išaiškinti, kad jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija įspėja nuteistąjį dėl galimų teisinių pasekmių. Jeigu asmuo ir po įspėjimo vengia atlikti viešųjų darbų bausmę, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda arba areštu. Viešieji darbai keičiami bauda arba areštu pagal šio kodekso 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Jeigu asmuo po nuosprendžio įsiteisėjimo nesutinka atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu pakeičia viešuosius darbus bauda arba areštu pagal šio kodekso 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

30Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

31Priteisti iš kaltinamojo S. K. proceso išlaidas valstybei – 13,16 Lt (trylika litų 16 ct) teismo pašto išlaidų (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000. Įmokos gali būti mokamos ir į: a. s. Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; a. s. Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; a. s. Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400. Įmokos kodas pašto išlaidoms - 5660).

32Nuosprendis per dvidešimt (20) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. 2014 m. sausio 30 d. laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 15.00 val., S. K., būdamas... 3. Kaltinamasis S. K. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino, nurodė,... 4. Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, jo kaltė įrodyta liudytojų... 5. Liudytojas A. S. tvirtino, kad namelio padegimo aplinkybėse nurodytu laiku jis... 6. Liudytojas R. U. nurodė, kad jis namelio nepadegė. Per savo brolį susidaro... 7. Liudytoja E. S. - policijos pareigūnė, patvirtino, kad sustabdžius S.,... 8. Liudytojas D. Š. - policijos pareigūnas, patvirtino, kad sustabdžius S.,... 9. Liudytoja V. P. nurodė, kad ji, kaip policijos tyrėja, apklausinėjo S. K. ir... 10. Liudytoja G. Č.-Petrauskienė parodė, kad kaip policijos tyrėja atliko... 11. Liudytoja L. P. parodė, kad A. S. yra jos sugyventinis, o K. - šeimos... 12. Liudytojas N. Z. parodė, kad S. yra jo draugas, o K. pažįsta iš matymo.... 13. Iš ikiteisminio tyrimo metu atliktos įtariamojo S. K. apklausos protokolo (b.... 14. 2013-04-29 Kėdainių r. apylinkės teismas priėmė nuosprendį, kuriuo A. S.... 15. Iš 2013-04-29 Kėdainių r. apylinkės teismo nuosprendžio (b. l. 8) matyti,... 16. Iš S. K. pareiškimų, pateiktų prokuratūrai 2013-10-15 ir 2013-11-22 (b. l.... 17. Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių nutrauktas, priimtas... 18. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir... 19. Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už... 20. Nors kaltinamasis S. K., ikiteisminio tyrimo metu kaltu - tai yra davęs... 21. Teismas, išnagrinėjęs byloje surinktų įrodymų visumą, pripažįsta, kad... 22. Remdamasis byloje surinktų įrodymų visuma teismas daro kategorišką... 23. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Kaltinamojo... 24. Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į... 25. Kardomoji priemonė. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 26. Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo... 27. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2... 28. S. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 29. Išaiškinti, kad jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę... 30. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 31. Priteisti iš kaltinamojo S. K. proceso išlaidas valstybei – 13,16 Lt... 32. Nuosprendis per dvidešimt (20) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...