Byla 2A-897-259/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė), Arvydo Žibo (pranešėjas) ir Ramūno Mitkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės S. K. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4431-652/2011 pagal ieškovės Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorės J. Š. ieškinį atsakovams A. K., S. K., tretiesiems asmenims D. T., Alytaus vaikų globos namams, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, globėjų skyrimo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2atsakovė S. K. ginčija Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimo pagrįstumą tais motyvais, jog teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir to pagrindu nustatytas faktines bylos aplinkybes, dėl ko priėmė neteisingą sprendimą.

3Teisėjų kolegija nustatė, jog ieškovė Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorė J. Š. ieškiniu (t.1, b.l.2-14) prašė: 1) neterminuotai apriboti motinos valdžią S. K. sūnaus A. S., dukros K. K., sūnaus E. K. ir sūnaus L. K. atžvilgiu; 2) neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K. dukros K. K., sūnaus E. K. ir sūnaus L. K. atžvilgiu; 3) nustatyti A. S. nuolatinę globą, globėju paskirti Alytaus vaikų globos namus; 4) nustatyti A. S. gyvenamąją vietą Alytuje, ( - ); 5) nustatyti L. K. nuolatinę globą, globėju paskirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus; 6) nustatyti L. K. gyvenamąją vietą Alytuje, ( - ); 7) nustatyti K. K. ir E. K. nuolatinę globą, globėja paskirti D. T.; 8) nustatyti K. K. ir E. K. gyvenamąją vietą D. T. gyvenamojoje vietoje Alytuje, ( - ); 9) priteisti iš S. K. po 1 MGL (130 Lt) išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. S., K. K., E. K. ir L. K. iki jų pilnametystės, išlaikymą išieškant ir mokant globėjams; 10) priteisti iš A. K. po 1 MGL (130 Lt) išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. K., E. K. ir L. K. iki jų pilnametystės, išlaikymą išieškant ir mokant globėjams.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2011-12-20 sprendimu (t.2, b.l.72-76) ieškinį tenkino: 1) neterminuotai apribojo motinos valdžią atsakovei S. K. nepilnamečio vaiko A. S., gim. ( - ), atžvilgiu; 2) nustatė nuolatinę rūpybą nepilnamečiui A. S., gim. ( - ), Alytaus vaikų globos namuose, paskiriant nuolatiniu rūpintoju Alytaus vaikų globos namus, bei gyvenamąją vietą Alytaus vaikų globos namuose; 3) neterminuotai apribojo tėvų valdžią atsakovams A. K. ir S. K. nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), E. K., gim. ( - ), ir L. K., gim. ( - ), atžvilgiu; 4) skyrė D. T. K. K., gim. ( - ), ir E. K., gim. ( - ), nuolatine globėja ir nustatė jų gyvenamąją vietą su nuolatine globėja; 5) nustatė nuolatinę globą nepilnamečiui L. K., gim. ( - ), Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, paskiriant nuolatiniu globėju Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus, bei gyvenamąją vietą Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; 6) priteisė iš atsakovės S. K. vaikų A. S., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), E. K., gim. ( - ), ir L. K., gim. ( - ), išlaikymui po 130 Lt periodinių kasmėnesinių išmokų kiekvienam vaikui nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad vaikų A. S. ir L. K. išlaikymui skirtais pinigais uzufrukto teise disponuos vaikų globos institucija, kurioje vaikai gyvens ir bus išlaikomi, o K. K. ir E. K. išlaikymui skirtais pinigais uzufrukto teise disponuos jų globėja D. T.; 7) priteisė iš atsakovo A. K. vaikų K. K., gim. ( - ), E. K., gim. ( - ), ir L. K., gim. ( - ), išlaikymui po 130 Lt periodinių kasmėnesinių išmokų kiekvienam vaikui nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad L. K. išlaikymui skirtais pinigais uzufrukto teise disponuos vaikų globos institucija, kurioje vaikas gyvens ir bus išlaikomas, o K. K. ir E. K. išlaikymui skirtais pinigais uzufrukto teise disponuos jų globėja D. T.; 8) priteisė iš atsakovo A. K. 313 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

5Iš ieškovės, atsakovų atstovo, trečiųjų asmenų, institucijos, teikiančios išvadą byloje, paaiškinimų, liudytojų parodymų, rašytinių įrodymų byloje teismas nustatė, jog atsakovai vaikais visiškai nesirūpina, nedalyvauja jų auklėjime, negali užtikrinti tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų, neteikia vaikams nei moralinės, nei materialinės paramos (išlaikymo). Teismas nustatė, jog atsakovai savo elgesiu daro žalą vaikų vystymuisi, savo gyvenimo būdo nekeičia, yra priklausomi nuo alkoholio, nededa pastangų susigrąžinti savo vaikus, negalima tikėtis teigiamų pokyčių ateityje. Todėl teismas sprendė, jog yra pagrindas apriboti atsakovų teises nepilnamečių vaikų atžvilgiu neterminuotai (CK 3.180 str. 2 d.). Apribojęs tėvų valdžią nepilnamečių vaikų atžvilgiu neterminuotai, teismas atsakovų vaikų K. ir E. globėja paskyrė atsakovo seserį D. T., kadangi nustatė, jog ji atitinka keliamus reikalavimus, nori globoti minėtus vaikus savo šeimoje, turi geras gyvenimo ir buities sąlygas. Teismas nustatė, jog asmenų, norinčių globoti A. ir L. šeimoje, nėra. Atsižvelgdamas į atsakovų turtinę padėtį (darbo, nekilnojamojo turto neturi), į tai, kad atsakovė privalo išlaikyti keturis nepilnamečius vaikus, o atsakovas – tris, teismas priteisė iš atsakovų po 130 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų kiekvieno vaiko išlaikymui (CK 3.195 str.).

6Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.87-90) atsakovė S. K. su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir grąžinti vaikus atsakovei. Skunde nurodoma, jog teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes ir nusprendė neterminuotai apriboti tėvų valdžią. Atsakovė pati gali auginti savo vaikus, tam yra sudarytos visos sąlygos: yra kur gyventi, atsakovė yra registruota darbo biržoje, stengiasi ir pati rasti darbą, kad galėtų užtikrinti visus vaikų poreikius. Vaikams bus geriau augti su tėvais, nei globos namuose ar pas giminaičius.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą (t.2, b.l.105-106) ieškovė Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų: skundo argumentai, jog atsakovė pati gali auginti vaikus, prieštarauja byloje surinktiems duomenims ir teismo padarytoms išvadoms. Įvairių tarnybų darbuotojams stebint atsakovų šeimą iki civilinės bylos iškėlimo teisme, nagrinėjant bylą teisme, taip pat po teismo sprendimo priėmimo matyti, kad atsakovai stebėjimo laikotarpiu taip pat turėjo kur gyventi, atsakovė buvo registruota darbo biržoje, tačiau ir esant šioms sąlygoms, atsakovai tinkamai neatlikto pareigų, susijusių su vaikų auginimu ir auklėjimu. Tai įrodo byloje esantys įrodymai, taip pat papildomai gauti įrodymai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams 2012-01-19 apsilankius pas atsakovus namuose, jie abu rasti neblaivūs; A. K. nustatytas 2.22 promilių girtumas (t.2, b.l.109), S. K. - 1.91 promilių girtumas (t.2, b.l.110). Todėl darytina išvada, kad atsakovai savo gyvenimo būdo nekeičia ir susigrąžinti vaikų nesiekia; atsakovė nepateikė įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad ji gali auginti ir auklėti savo vaikus, nedarydama jiems žalos, ir kad teismo nustatytas jos netinkamas elgesys vaikų atžvilgiu keičiasi ar gali pasikeisti.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą (t.2, b.l.99) tretysis asmuo Alytaus vaikų globos namai nurodė, jog teismas teisingai įvertino faktines aplinkybes ir pagrįstai nusprendė neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė negali sudaryti saugių fizinio buvimo ir ugdymosi sąlygų vaikams savo šeimoje.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą (t.2, b.l.102-103) tretysis asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nors apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes, tačiau nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, įrodančių, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Tokiu būdu atsakovė pažeidžia CPK 306 str. 1 d. 4 p. nurodytus reikalavimus. Trečiojo asmens nuomone, teismas, priimdamas sprendimą, tinkamai taikė procesines ir materialines normas bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimo procedūras, įrodinėjimo naštos paskirstymo pareigas, dėl to teismo sprendimas tenkinti ieškinį apribojant tėvų valdžią byloje yra pagrįstas, teisingas ir teisėtas, todėl skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.).

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka vertina, jog Alytaus rajono apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime pagrįstai ir teisingai konstatavo, jog įrodymų visuma leidžia byloje daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovai savo elgesiu daro žalą vaikų vystymuisi, savo gyvenimo būdo nekeičia, yra priklausomi nuo alkoholio, nededa pastangų susigrąžinti savo vaikus ir negalima tikėtis teigiamų pokyčių ateityje. Šią teismo išvadą pagrindžia ieškovo su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių turinio matyti, jog ir po skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo priėmimo atsakovai namuose buvo rasti neblaivūs - A. K. nustatytas 2.22 promilių girtumas (t.2, b.l.109), S. K. - 1.91 promilių girtumas (t.2, b.l.110). Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovai savo gyvenimo būdo nekeičia ir susigrąžinti vaikų ir po teismo sprendimo nesiekia. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog iš byloje esančių ieškovės, atsakovų atstovo, trečiųjų asmenų, institucijos, teikiančios išvadą byloje, paaiškinimų, liudytojų parodymų, rašytinių įrodymų byloje spręstina, jog atsakovai vaikais visiškai nesirūpina, nedalyvauja jų auklėjime, negali užtikrinti tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų, neteikia vaikams nei moralinės, nei materialinės paramos (išlaikymo). Dėl to apeliacinio skundo motyvais, jog vaikams bus geriau augti su tėvais, nei globos namuose ar pas giminaičius yra nepagrįsti (LR CPK 178 str.).

13Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, atsakovės apeliacinis skundas atmestinas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

15apeliacinį skundą atmesti.

16Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 12 20 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai