Byla e2S-985-163/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės G. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės G. T. patikslintą ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl atsakovės priimto įsakymo dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovės atsakymo ieškovei panaikinimo ir pagal atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priešieškinį ieškovei G. T., atsakovams pagal priešieškinį J. K., J. K., A. R., K. S., V. S., V. V., J. Z., R. J., C. Ž., I. Z., L. Z., I. S., N. P., I. M. K., J. B., K. A., A. Ž., VĮ Turto bankui dėl statinių iškeldinimo ir nuomos mokesčio priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, VĮ Registrų centras, Neringos miesto savivaldybė, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės patikslintą ieškinį dėl atsakovės įsakymo, atsakymo bei sprendimo panaikinimo ir pagal atsakovės priešieškinį ieškovei ir kitiems atsakovams dėl statinių iškeldinimo ir nuomos mokesčio priteisimo.

3Teisme gautas ieškovės atstovo advokato R. N. prašymas sujungti šią bylą su kitomis Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamomis bylomis, kuriose yra pareikšti tapatūs kitų ieškovų reikalavimai – dėl sprendimo išregistruoti nekilnojamąjį daiktą iš Nekilnojamojo turto registro panaikinimo, be to, dviejose bylose priešieškiniu pareikšti tapatūs reikalavimai dėl pastatytų pastatų nugriovimo ir likvidavimo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-04-07 nutartimi ieškovės atstovo prašymo netenkino ir nutarė nesikreipti į Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininką ar jo pavaduotoją su prašymu dėl bylų sujungimo. Sustabdė civilinę bylą Nr. e2-430-965/2016 iki bus išnagrinėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-348-512/2016 (proceso Nr. 2-06-3-13855-2015-1) ir įsiteisės joje priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas. Teismas nustatė, kad nors nurodytose bylose ieškovų pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, tačiau be to, kad ginčijamas tas pats 2015-07-29 Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas, visose bylose dar nagrinėjami ir kiti tarpusavyje nesusiję savarankiški reikalavimai – dėl individualių valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo panaikinimo, dėl Nacionalinės žemės tarnybos individualių atsakymų ieškovams panaikinimo, taip pat reikalavimai pagal priešieškinius – dėl atskirų statinių nugriovimo ir dėl daiktinių teisių išregistravimo iš Nekilnojamo turto registro, kai statiniai nebuvo išlikę. Todėl jų susijungimas į vieną galėtų tik pasunkinti bei, priešingai, pailginti bylos nagrinėjimą. Vienoje byloje būtų nagrinėjami keli savarankiški ir sudėtingi reikalavimai, todėl nėra pagrindo kreiptis į teismo pirmininką su prašymu dėl bylų sujungimo. Pažymėjo, kad civilinė byla Nr. 2-348-512/2016 jau baigiama nagrinėti iš esmės. Atsižvelgiant į tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-348-512/2016 vienas pareikštas reikalavimas yra tapatus, minėtos bylos nagrinėjimas jau yra baigiamojoje stadijoje, be to, vienoje byloje nustatytų prejudicinių faktų iš naujo įrodinėti ir nustatinėti nereikės, teismas sprendė, kad yra pagrindas šios bylos nagrinėjimą sustabdyti, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. 2-348-512/2016, ir įsiteisės joje priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas.

5Atskiruoju skundu ieškovė G. T. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-04-07 nutartį. Nurodo, kad siekiant įgyvendinti proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus civilinės bylos turėjo būti sujungtos. Teismas pats padarė išvadą, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, todėl mano, jog bylas nagrinėjant kartu jos būtų išsamiau, visapusiškiau ir teisingai išnagrinėtos, negu jas nagrinėjant kiekvieną atskirai. Mano, kad nagrinėjant bylas turėtų būti nustatinėjamos tos pačios faktinės aplinkybės, vertinami iš esmės tie patys šalių argumentai ir įrodymai, todėl bylų sujungimas atitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus. Nurodo, kad šiuo atveju bylų sujungimo klausimą nepagrįstai išsprendė ir nutartį priėmė teisėja, remdamasi tuo, jog dėl keleto savarankiškų reikalavimų bylos išsprendimo klausimas gali pailgėti, todėl nėra pagrindo kreiptis į teismo pirmininką. Civilinėse bylose Nr. 2-348-512/2016 ir Nr. e2-430-965/2016 ieškovų pareikšti reikalavimai atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai yra tapatūs, civilinėje byloje Nr. e2-348-512/2016 nustatytų prejudicinių faktų iš naujo įrodinėti ir nustatinėti nebus galima, vadinasi, byloje Nr. e2-348-512/2016 priimtas sprendimas tiesiogiai turės įtakos G. T. teisėms ir pareigoms, nebus išklausoma ieškovės pozicija minėtais klausimais, o nustatytų aplinkybių ar sprendimo ginčyti nebus galima.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-04-07 nutartį nepakeistą. Nurodo, kad kitose šešiose bylose bus sprendžiamas tas pat klausimas dėl priimto sprendimo teisėtumo, todėl siekiant ateityje išvengti prieštaringų teismų sprendimų ir išvengti prieštaringų teismo sprendimų vykdymo galimybės, civilinė byla buvo sustabdyta pagrįstai.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

9Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas spręsdamas ieškovės prašymą dėl civilinių bylų sujungimo, nutarė nesikreipti į Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininką ar jo pavaduotoją su prašymu dėl bylų sujungimo. Sustabdė civilinę bylą Nr. e2-430-965/2016 iki bus išnagrinėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-348-512/2016 ir įsiteisės joje priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas.

10Ieškovė patikslintu ieškiniu ginčija Nacionalinės žemės tarnybos įsakymą dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo, be to, ginčija ir visą 2015-07-29 Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą dėl žemės sklypų ( - ), išformavimo ir išregistravimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad civilinėse bylose Nr. e2-454-838/2016 ir e2-348-512/2016 ieškovai, taip pat kaip ir šios bylos ieškovė G. T., pareiškė tapatų reikalavimą panaikinti 2015-07-29 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo sprendimą „Dėl valstybinės žemės sklypų (kadastro Nr. 20301/0004:317 ir Nr. 2301/0004:318), esančių ( - ), išformavimo ir išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro ir nekilnojamojo turto kadastro“.

11Apeliantės atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad siekiant įgyvendinti proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus civilinės bylos turėjo būti sujungtos.

12Apeliantė nurodo, kad šiuo atveju bylų sujungimo klausimą nepagrįstai išsprendė ir nutartį priėmė teisėja, nesikreipdama į teismo pirmininką. CPK 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, taigi įstatymas suteikia bylą nagrinėjančiam teisėjui teisę nuspręsti, ar yra pagrindas kreiptis į teismo pirmininką ar jo pavaduotoją, skyriaus pirmininką dėl civilinių bylų sujungimo.

13CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). Įstatyme nėra numatyta galimybė apskųsti teismo nutartį dėl civilinių bylų sujungimo (CPK 334 str. 1 d. 1 p., Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867/2013; 2013-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-687/2013; 2014-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2229/2014). Teismo teisė sujungti kelias civilines bylas yra numatyta CPK 136 straipsnio 4 dalyje. Šiuo procesiniu veiksmu siekiama, kad bylos būtų išnagrinėtos greičiau ir teisingai. Teismui nusprendus atmesti prašymą dėl civilinių bylų sujungimo šalių inicijuotas civilinis procesas nenutrūksta, šalių teisės ir pareigos nepakinta, o jų reikalavimai yra toliau nagrinėjami įstatymo nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad remiantis CPK 334 straipsnio 3 dalimi, jei nutartis atskiruoju skundu negali būti skundžiama, byloje dalyvaujančiam asmeniui išlieka galimybė tokios nutarties pagrįstumo ir teisėtumo klausimą kelti apeliacine tvarka skundžiant procesinį sprendimą dėl ginčo esmės.

14Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad civilinėje byloje Nr.

15e2-348-512/2016 vienas pareikštas reikalavimas yra tapatus, minėtos bylos nagrinėjimas jau yra baigiamojoje stadijoje, be to, vienoje byloje nustatytų prejudicinių faktų iš naujo įrodinėti ir nustatinėti nereikės, šios bylos nagrinėjimą sustabdė, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr.

16e2-348-512/2016 ir įsiteisės joje priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad civilinė byla Nr. e2-348-512/2016 pirmosios instancijos teisme yra išnagrinėta iš esmės ir Klaipėdos miesto apylinkės teisme

172016-05-09 yra priimtas teismo sprendimas, teismo sprendimas neįsiteisėjęs, apskųstas apeliaciniu skundu. Įvertinus byloje esančias aplinkybes matyti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. e2-348-512/2016 ir įsiteisės joje priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas, nes vienas abiejuose bylose pareikštų reikalavimų yra tapatus, o bylų sujungimas iš esmės jau išnagrinėjus vieną iš bylų ir priėmus teismo sprendimą yra negalimas. Nustatyta, kad apeliantė atskirajame skunde nenurodo motyvų dėl bylos sustabdymo nepagrįstumo, iš esmės skundą grindžia aplinkybe, kad bylos turėjo būti sujungtos. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės peržengti pareikšto atskirojo skundo ribų (CPK

18320 straipsnio 2 dalis).

19Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK

20337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal... 3. Teisme gautas ieškovės atstovo advokato R. N. prašymas sujungti šią bylą... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-04-07 nutartimi ieškovės atstovo... 5. Atskiruoju skundu ieškovė G. T. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 7. Atskirasis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 9. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas spręsdamas ieškovės... 10. Ieškovė patikslintu ieškiniu ginčija Nacionalinės žemės tarnybos... 11. Apeliantės atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad siekiant... 12. Apeliantė nurodo, kad šiuo atveju bylų sujungimo klausimą nepagrįstai... 13. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis galima apskųsti... 14. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad civilinėje byloje... 15. e2-348-512/2016 vienas pareikštas reikalavimas yra tapatus, minėtos bylos... 16. e2-348-512/2016 ir įsiteisės joje priimtas galutinis teismo procesinis... 17. 2016-05-09 yra priimtas teismo sprendimas, teismo sprendimas neįsiteisėjęs,... 18. 320 straipsnio 2 dalis).... 19. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos... 20. 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį palikti...