Byla e2YT-4201-769/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjos D. B. atstovei advokatei Vitai Kilišauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. B. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po tėvo A. Ž., a. k. ( - ) ( - ) mirties, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti. Nurodė, kad tėvas A. Ž. mirė ( - ), po tėvo mirties įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, jokie kiti asmenys mirusiojo palikimo nepriėmė, A. Ž. nebuvo sudaręs testamento. Taip pat nurodė, jog daugiau jokių giminaičių, galimų paveldėtojų, nėra, pareiškėjos motina S. Ž., palikėjo sutuoktinė, mirė ( - ), pareiškėjos brolis A. Ž., palikėjo sūnus, mirė ( - ) ir įpėdinių neturėjo. Po tėvo mirties liko butas – esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurį pareiškėja prižiūrėjo, juo rūpinosi, mokėjo mokesčius, naudojosi juo ir valdė, kaip savo. Įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl tėvo palikimo nesikreipė, todėl paveldėjimo tikslu pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog priėmė mirusio tėvo palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė advokatė Vita Kilišauskaitė palaikė pateiktą pareiškimą ir prašė jį tenkinti, nurodė, kad likusiu turtu – butu, pareiškėja rūpinasi, moka mokesčius, keitė langus, sudarinėjo sutartis su paslaugų teikėjais, daugiau pretendentų į mirusiojo palikimą nėra, nes sutuoktinė ir sūnus mirė iki A. Ž. mirties, A. Ž. vaikų neturėjo. Pareiškėjos atstovės advokatės teigimu, S. Ž. palikimo niekas nepriėmė.

4Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, prašė pareiškėjos D. B. pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad nėra gavęs pranešimų apie galimą palikėjo A. Ž. palikimo perėjimą valstybei, nurodė, kad neprieštaraus pareiškimo tenkinimui, jei teismas įsitikintų, kad D. B. priėmė palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (b.l. 30-31).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja D. B., gim. ( - ), yra A. Ž. ir S. Ž. dukra (e.b.l. 7, 8). Pareiškėjos tėvas A. Ž., a.k. 3250101177, mirė 2005-05-22, įrašas apie tai padarytas ( - ), įrašo Nr. ( - ) (e.b.l. 4), pareiškėjos motina S. Ž., a.k. ( - ) mirė ( - ) (e.b.l. 5). Iš 2016-03-25 gyventojų registro pažymos nustatyta, kad A. Ž. turėjo du vaikus: pareiškėją ir A. Ž., gim. ( - ), kuris ( - ) mirė (e.b.l. 6). Testamentų registro duomenimis nustatyta, kad po A. Ž., a.k. 3250101177, mirties palikimo priėmimo faktų nėra registruota (e.b.l. 9). Iš 2016-01-28 nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), registruotas A. Ž., a.k. ( - ) vardu, įgytas 1991-12-05 Gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo pažymos Nr. 108 pagrindu (e.b.l. 11); 2016-01-31 DNSB „Rambynas“ pažyma patvirtina, kad D. B., gyv. ( - ), įsiskolinimų už komunalines paslaugas neturi, nuo 2005 m. gegužės mėn. mokesčiai mokėti laiku (e.b.l. 12). Byloje pateikta 2004-10-07 Sutartis Nr. 71-K, sudaryta dėl langų keitimo, 2007-01-09 dėl gamtinių dujų pirkimo – pardavimo (e.b.l. 14-18), 2014-02-21 remonto darbų sutartis (e.b.l. 27) patvirtina, kad pareiškėja rūpinasi butu, esančiu ( - )

8Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja, juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.)(CK 5.51 str.). Pareiškėja nurodė, kad po tėvo mirties ji priėmė tėvo palikimą faktiškai pradėdama valdyti po mirties likusį turtą, t.y., perėmė tėvo asmeninius daiktus, rūpinosi visu butu, esančiu ( - ), mokėjo mokesčius. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta duomenų apie kitus įpėdinius, pretenduojančius į A. Ž. palikimą. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas dėl pareiškimo tenkinimo neprieštaravo. Visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėja D. B. mirus tėvui A. Ž. perėmė jam priklausiusį turtą, juo naudojasi, jį prižiūri ir valdo, todėl paveldėjimo tikslu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja D. B., a. k. ( - ) priėmė palikimą po tėvo A. Ž., a. k. ( - ) mirties pradėdama jo turtą faktiškai valdyti (CK 5.51 str. 1 d., CPK 444 str. 1 d. 8 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja D. B., a. k. ( - ) priėmė palikimą po tėvo A. Ž., a. k. ( - ) mirties ( - ) faktiškai pradėjusi valdyti palikėjo turtą.

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

13Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai