Byla 2-1904-239/2013
Dėl 8596,95 žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei S. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Economus“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui B. Š. dėl 8596,95 žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3ieškovas UAB „Economus“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovo B. Š. priteisti 8596,95 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai ir parodė, kad 2012-09-20 d. 01.37 val. ieškovo administruojamame bendrabutyje, esančiame adresu Saulėtekio al. 25, Vilnius, atsakovas B. Š. savo tyčiniais veiksmais sugadino pirmojo aukšto praėjimo kontrolės turniketą. Apie šį įvykį buvo pranešta policijai. 2012-09-21 atsakovas raštu pripažino savo kaltę dėl sugadinto kontrolės turniketo. Nurodė, kad ieškovas 2012-09-20 kreipėsi į UAB „nSoft“, kuri bendrabutyje įrengė stebėjimo kontrolės turniketą bei teikė jo aptarnavimo paslaugas ir bendrovės specialistai nustatė, kad turniketo variklis mechaniškai pažeistas, variklio pažeidimai matomi vizualiai. Tokie varikliai nėra taisomi, o keičiami naujais. Ieškovas, siekdamas tinkamai įvykdyti savo, kaip objekto administratoriaus įsipareigojimus, savo sąskaita užsakė naują praėjimo kontrolės turniketo variklį, taip pat priedus prie jo, bei sumokėjo už suteiktas transportavimo ir montavimo paslaugas. Taip pat ieškovas papildomai patyrė 260,05 Lt nuostolius, kadangi keičiant praėjimo kontrolės turniketą papildomai teko sumontuoti durų pritraukėją, kurio sumontavimas buvo būtinas patikimam ir tinkamam praėjimo kontrolės turniketo veikimui bei studentų patekimui į bendrabutį užtikrinti. Atlikus darbus, ieškovo patirti tiesioginiai nuostoliai siekia 8596,95 Lt, kurie yra pagrindžiami į bylą pateiktais atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis – faktūromis, montavimo darbų priėmimo – perdavimo aktu. Nurodė, kad 2012-11-15 ieškovas atsakovui pateikė pretenziją dėl padarytos žalos atlyginimo, kuria buvo prašoma iki 2012-12-01 atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, tačiau atsakovas žalos neatlygino. Paaiškino, kad atsakovas buvo atvykęs į ieškovo buveinę, kalbėjosi apie geranorišką žalos atlyginimą, tačiau vėliau atsakovas tapo kategoriškas ir atsisakė taikiai atlyginti ieškovui padarytą žalą. .

5Atsakovas B. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, teismo procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, teismo šaukimas įteiktas įstatymų nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Neatvykimo priežastys nežinomos. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad turniketas, ieškovo administruojamame bendrabutyje, esančiame Saulėtekio al. 25, Vilniuje, neveikė ir sugedo dar iki atsakovo veiksmų, kuriuos ieškovas vertina kaip neteisėtus; atsakovas turniketo negadino ir į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų sugadinęs metalines įėjimo duris ir/ar durų pritraukėją; 8336,90 Lt dydžio žala nėra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su atsakovo neteisėtais veiksmais, nes ieškovas būtų patyręs išlaidų dėl turniketo variklio keitimo net ir nesant atsakovo neteisėtiems veiksmams, nes turniketas buvo sugedęs dar iki šio įvykio; už 260,05 Lt dydžio žalos atsiradimą yra atsakingas pats ieškovas, nes, būtent, dėl jo paties veiksmų padidėjo nuostoliai. Sutinkamai su atsakovu, ieškovas neįrodė 8336,90 Lt nuostolių. Be to, žalos dydis net ir teismui nusprendus, kad atsakovas yra atsakingas už jos atsiradimą ir juos privalo atlyginti, turi būti sumažintas 1492,03 Lt suma (PVM dydžiu). Taip pat atsakovas nurodė, kad šioje byloje yra netinkamas ieškovas.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. Vienas iš civilinių teisių gynimo būdų yra teisinio santykio nutraukimas arba pakeitimas (CK 1.138 str. 1 d. 5 p.). Tam, kad teisė būtų apginta asmuo turi šią teisę turėti ir ši teisė turi būti pažeista ar jai iškilusi reali grėsmė. Taigi, asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškovas neįrodo faktų, kuriais grindžia savo materialinį teisinį reikalavimą (CPK 178 straipsnis), tai jis kartu neįrodo savo teisės ar teisinio intereso pažeidimo. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB „Economus“ administruoja Vilniaus Gedimino technikos universitetui priklausančius bendrabučius, esančius adresu: Saulėtekio al. 16, 18, 19 ir 25, Vilniuje. Taigi, teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Economus“ turi teisę kreiptis į teismą dėl savo pažeistos teisės gynimo.

8Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 str.).

9Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pavyzdžiui, Lietuvos A. T. 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnyje yra nustatyta bendroji taisyklė, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui ar turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis c.b. Nr 3 K-3-507/2008). CK 6.246 - 6.249 straipsniuose yra išvardintos keturios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, žala ir kaltė. Neteisėtų veiksmų sąvoka yra įtvirtinta CK 6.246 straipsnyje, kuris nustato, jog neteisėtu veikimu yra laikomi veiksmai, kuriuos įstatymai draudžia, atlikimas arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, pažeidimas. Pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai, kaip bendro pobūdžio reikalavimas, konkuruoja su kitu bendro pobūdžio reikalavimu elgtis taip, kad niekam nepadarytų žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Šiuo aspektu vien žalos padarymas gali būti pripažįstamas neteisėtu veiksmu. Atsižvelgiant į sisteminį Civilinio kodekso normų aiškinimą, tiek žalos padarymas kitam asmeniui nesilaikant bendro elgesio standartų, t.y. nesilaikant pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, tiek ir pats žalos padarymo faktas gali būti pripažįstamas neteisėtu veikimu.

12Kaip jau buvo paminėta, ieškovas UAB „Economus“ administruoja Vilniaus Gedimino technikos universitetui priklausančius bendrabučius, esančius adresu: Saulėtekio al. 16, 18, 19 ir 25, Vilniuje. 2012-09-20 bendrabutyje, esančiame adresu: Saulėtekio al. 25, Vilniuje, buvo sugadintas pirmojo aukšto praėjimo kontrolės turniketas. 2012-10-11 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų skyriaus nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 2012-09-20 praėjimo kontrolės turniketo sugadinimo. Sutinkamai su paminėtu nutarimu, atsakovas B. Š. 2012-09-20 lankydamasis minėtame bendrabutyje, užstrigus praėjimo kontrolės turniketui, jį sugadino. Atlikto tyrimo metu šios aplinkybės neginčijo ir pats atsakovas, nurodydamas, kad įvykus nesusipratimui jis sugadino turniketą (b.l. 12). Iš byloje esančio 2012-09-21 B. Š. pasiaiškinimo matyti, kad jis pripažįsta sugadinęs bendrabutyje praėjimo kontrolės turniketą ir sutinka, kad yra atsakingas už žalos sukėlimą, bei norintis su ieškovu sudaryti susitarimą atlyginti padarytą žalą (b.l. 10). Nors atsakovas savo atsiliepime ir nurodė, kad turniketas, ieškovo administruojamame bendrabutyje, esančiame Saulėtekio al. 25, Vilniuje, neveikė ir sugedo dar iki jo veiksmų, kuriuos ieškovas vertina kaip neteisėtus ir ieškovo prašoma priteisti žala nėra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su atsakovo neteisėtais veiksmais, nes turniketas buvo sugedęs dar iki šio įvykio. Tačiau šios atsakovo nurodytos aplinkybės pilnai paneigiamos byloje esančia Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų skyriaus ikiteisminio tyrimo medžiaga bei byloje esančiu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip atsakovas agresyviais veiksmais gadina bendrabutyje esantį praėjimo kontrolės turniketą (b.l. 77). Iš byloje esančio 2012-09-21 UAB „nSoft“ rašto Nr. 2012-/09/21-102 matyti, kad turniketo variklis yra mechaniškai pažeistas, vizualiai matomi variklio pažeidimai-iš vidaus išbėgęs tepalas (b. l. 13). Taigi, visos šios aplinkybės patvirtina, jog atsakovas savo veiksmais 2012-09-20 d. 01.37 val. ieškovo administruojamame bendrabutyje, esančiame adresu Saulėtekio al. 25, Vilnius, nepataisomai sugadino pirmojo aukšto praėjimo kontrolės turniketą. Dėl minėtų neteisėtų atsakovo B. Š. veiksmų ieškovas UAB „Economus", patyrė nuostolių, nes buvo priverstas pakeisti sugadintą turniketo variklį nauju ir sumokėti visas išlaidas susijusias su naujojo variklio ir papildomų dalių užsakymu bei atliktais jų pakeitimo ir montavimo darbais. Iš byloje esančių PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad ieškovas patyrė 8596,95 Lt žalą (b. l. 14, 15, 16, 17, 18, 19). Byloje esanti 2011-11-28 pretenzija patvirtina, kad ieškovas ragino atsakovą atlyginti ieškovui padarytą žalą, tačiau atsakovas į ieškovo raginimus nereagavo (b.l. 20).

13Vadovaujantis CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai (žala), kurie tiesiogiai atsirado dėl skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas priežastinio ryšio nustatymo praktiką sąlygiškai išskiria du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar konkretūs neigiami padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo (conditio sine qua non testas). Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai teisine prasme nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis" ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas" v. UAB „Riviva", KB „Alytaus prekyba", bylos Nr. 3K-3-554/2007; 2008 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Rudėta" v. AB „Lietuvos draudimas", bylos Nr. 3K-3-322/2008). Kiekvienas asmuo, yra atsakingas už tai, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, tačiau šios pareigos atsakovas neatliko, nebuvo pakankamai atsargus ir rūpestingas, todėl buvo sugadintas praėjimo kontrolės turniketas ir todėl, vadovaujantis CK 6.263 straipsniu, atsakovas privalo atlyginti ieškovui kilusią žalą. Kadangi žala atsirado dėl atsakovo veiksmų ir jeigu atsakovas būtų elgęsis kitaip, t.y. būtų vadovavęsis rūpestingumo, atidumo, apdairumo standartais - žala nebūtų kilusi. Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismų praktikoje formuojami faktinis ir teisinis priežastinio ryšio kriterijai yra įrodyti ir pagrįsti, tuo pačiu įrodytas ir pats priežastinis ryšys. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, jog atsakovas nepateikė jokių duomenų, kurie neabejotinai pagrįstų jo dėstomą poziciją atsiliepime dėl savo veiksmų ir atsiradusios dėl to žalos, todėl remiantis byloje esančiais įrodymais labiau tikėtinas ieškovo pateiktos ir įrodinėjamos pozicijos pagrįstumas.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys pagrįstas ir tenkintinas pilnumoje.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas sumokėti 5 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra tenkinamas visiškai, priteisiant ieškovui 8596,95 Lt nuostolių atlyginimą iš atsakovo B. Š..

17Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 258,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (sumokėtas žyminis mokestis) (LR CPK 93 str. 1 d.) (b.l. 9).

18Įvertinus atsakovo atsiliepime pareikštą prašymą, teismui nusprendus tenkinti ieškinį, išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą 24 mėnesiams, nurodytas aplinkybes apie jo turtinę padėtį – atsakovas paaiškino, kad jis neturi jokio kilnojamojo turto, laisvų piniginių lėšų, nes jis yra studentas ir negauna jokių pajamų, netgi stipendijos, nes turi mokėti už mokslus, kas patvirtinama byloje esančiu 2013-08-16 VĮ „Registrų centro" raštu Nr. VILRA(12.5.26)-21807, 2013-08-16 VĮ "Regitros" pažyma Nr. 1.6-S3-1598, 2013-08-21 Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklos pažyma apie studijas Nr. 11576, AB "Swedbank" 2013-08-20 pažyma, - darytina išvada, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai sunki, todėl sprendimo įvykdymas išdėstomas. Ieškovas savo nuomonės dėl sprendimo vykdymo išdėstymo neišreiškė.

19Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovo interesus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), sprendimo dalies dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymas išdėstomas 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams, atsakovui mokant ieškovui 23 mėnesius po 369,00 Lt kas mėnesį, o 24-tą mėnesį – 367,95 Lt.

20Iš atsakovo valstybei priteistina 11,38 Lt bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) (LR CPK 92 str., 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.4, 6,37, 6.38, 6.59, 6.270, 6.280, str., CPK 5, 93, 96, 270 str., teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš B. Š. 8596 Lt 95 ct žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 8596 Lt 95 ct nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-06-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 258 bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Economus“.

24Sprendimo dalies dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymas išdėstomas 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams, atsakovui mokant ieškovui 23 mėnesius po 369 Lt 00 ct kas mėnesį, o 24-tą mėnesį – 367 Lt 95 ct.

25Priteisti iš B. Š. 11 Lt 38 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „Economus“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo iš... 4. Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti... 5. Atsakovas B. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina... 8. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 9. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnyje yra... 12. Kaip jau buvo paminėta, ieškovas UAB „Economus“ administruoja Vilniaus... 13. Vadovaujantis CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai (žala), kurie... 14. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys pagrįstas ir tenkintinas... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra tenkinamas visiškai,... 17. Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 258,00 Lt... 18. Įvertinus atsakovo atsiliepime pareikštą prašymą, teismui nusprendus... 19. Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovo interesus bei vadovaujantis teisingumo,... 20. Iš atsakovo valstybei priteistina 11,38 Lt bylinėjimosi išlaidų (išlaidų,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.4, 6,37, 6.38, 6.59,... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš B. Š. 8596 Lt 95 ct žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio... 24. Sprendimo dalies dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymas... 25. Priteisti iš B. Š. 11 Lt 38 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...