Byla B2-1719-622/2010

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Audrius Saulenas, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo UAB „Klaipedos hidrotechnika“ ieškini atsakovui UAB „EKO - L“ del bankroto bylos iškelimo, n u s t a t e: ieškovas UAB „Klaipedos hidrotechnika“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui UAB „EKO - L“ del bankroto bylos iškelimo. Ieškovas nurode, jog 2010-02-05 reikalavimo perleidimo sutartimi iš UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ pereme reikalavimo teise atsakovui i 1 153 325,60 Lt suma. Reikalavimo teise atsakovui atsirado tarp atsakovo ir UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ sudarytos 2009-11-20 sutarties ir atliktu darbu pagrindu. Ieškovas 2010-02-18 raštu ispejo atsakova apie ketinima kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo ir nustate termina skolai sumoketi iki 2010-03-26. Taciau iki šiol atsakovas savo prievoles neivykde, t. y. skolos nesumokejo. Remiantis VI Registru centras duomenimis atsakovo istatinio kapitalo dydis yra 25 900 Lt, o atsakovo 2008 – uju metu balanse nurodyti duomenys apie tai, kad atsakovo turimo turto verte iš viso yra 2 207 171 Lt. Atsakovo isipareigojimai apmoketi skola yra pradelsti. Atsakovo skola – 1 153 325,60 Lt, t. y. viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes – 2 207 171 Lt, todel darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus. Todel ieškovas teigia, kad UAB „EKO - L“ yra nemokus ir prašo iškelti jam bankroto byla, o bankroto proceduroms atlikti paskirti UAB „Administratoriai LT“, sutinkanti ir turinti teise teikti imoniu bankroto administravimo paslaugas.

2Atsakovas UAB „EKO - L“ pateike atsiliepima, kuriuo prašo ieškini atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad nagrinejamu atveju ieškovo reikalavimas apmoketi 1153325,60 Lt yra nepagristas, nes UAB „Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba“ neturejo reikalavimo teises atsakovui, todel negalejo ir perleisti galiojancio reikalavimo ieškovui. Be to, imones turimas trumpalaikis ir ilgalaikis materialusis turtas daugiau kaip du kartus viršija visus kreditorinius isipareigojimus. Atsakovas per 2009 metus uždirbo 1 209 785 Lt pelno. Pagal balanso duomenis už 2009 m. laikotarpi atsakovo trumpalaikio ir ilgalaikio turto verte sudare 3 982 256 Lt, o kreditoriniai isipareigojimai sudare 2 093 031 Lt. Per laikotarpi už 2010 metu 3 menesius atsakovo trumpalaikio ir ilgalaikio turto verte sudare 2 910 500 Lt, o kreditoriniai isipareigojimai sudare 1 151 900 Lt, iš ju 358 476 Lt išankstiniai apmokejimai. Taigi atsakovas neturi jokiu nemokumo požymiu, yra mokus ir gali vykdyti savo isipareigojimus.

3Atsisakytina kelti bankroto byla.

4Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu

Nustatė

5ma, kad imone yra nemoki. To paties istatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad imones nemokumas – tai imones busena, kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes.

6Pagal pateiktus irodymus darytina išvada, kad atsakovas yra mokus. Šia aplinkybe irodo tai, kad pagal pateikta balansa už 2009 metus UAB „EKO - L“ visas turtas sudare 3 982 256 Lt, o imones moketinos sumos ir isipareigojimai sudare 2 093 031 Lt, t. y. imones isipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) nežymiai viršijo puse i jos balansa irašyto turto vertes. Taciau 2010-04-09 sudarytas imones balansas už praejusi 2010 metu laikotarpi (3 menesius), patvirtina, kad UAB „EKO - L“ visas turtas sudaro 2 910 500 Lt, o imones moketinos sumos ir isipareigojimai sudaro 1 151 900 Lt, t. y. imones isipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) neviršija puse i jos balansa irašyto turto vertes. Be to, ne visi atsakovo skoliniai isipareigojimai yra pradelsti. Pateiktas 2010-03-31 atsakovo kreditoriu sarašas patvirtina, kad mokejimo terminai yra sueje 42 970,67 Lt sumai, todel nera pagrindo teigti, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais. Ta aplinkybe, jog UAB „EKO - L“ per 2009 metus uždirbo 1 209 785 Lt pelno (tai patvirtina pateikta pelno (nuostoliu) ataskaita už 2009 metus), taip pat leidžia teigti, jog nera pagrindo imones finansine padeti laikyti sunkia.

7Be to, Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad vien galimo isiskolinimo buvimo ar galimo skolos neapmokejimo faktas, esant neapibrežtam jo dydžiui bei gincui del skolos fakto, negali buti savarankišku pagrindu bankroto bylai iškelti. Lietuvos apeliacinis teismas nurode, kad IBI 5 straipsnio 4 dalis ipareigoja kreditoriu, pateikusi pareiškima del bankroto bylos iškelimo, prideti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagristuma irodancius dokumentus, t.y. irodyti savo reikalavimo i skolininka teise. Kreditorius privalo pateikti pakankamus irodymus, kurie negincijamai patvirtintu skolos buvima ir sudarytu pagrinda reikalavimui iškelti bankroto byla reikšti. Paprastai kreditoriniu piniginiu reikalavimu dydis laikomas nustatytu isiteisejusiu teismo sprendimu, teismo isakymu, taip pat dokumentais, rodanciais skolininko skolos pripažinima ir pan. Jeigu skolininkas pinigine prievole gincija, reikalavimo dydis turi buti sprendžiamas iš esmes bendra ieškinines teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje (IBI 26 straipsnis), bet ne bankroto bylos pagal kreditoriaus ieškini iškelimo stadijoje. Šioje stadijoje kreditorinio reikalavimo dydis, t. y. skolininko atsakomybe prieš kreditoriu, nenustatinejamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-04-06 nutartis civ. Byloje UAB „Reprodukcija“ v. UAB „Klaipedos reklamos centras (bylos Nr. 2-196/2006 m., kat 126.2)).

8Ieškovas UAB „Klaipedos hidrotechnika“ kartu su ieškiniu nepateike jokiu pakankamu irodymu, kurie negincijamai patvirtintu skolos buvima ir sudarytu pagrinda reikalavimui iškelti bankroto byla reikšti (isiteisejusi teismo sprendima, teismo isakyma, ar dokumentus, rodanciais skolininko skolos pripažinima ir pan.).

9Esant šioms aplinkybems, konstatuotina, kad atsakovas UAB „EKO - L“ yra mokus, todel atsisakytina iškelti bankroto byla (Imoniu bankroto istatymo 2 straipsnio 8 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 4 dalimi, 2 straipsnio 8 punktu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais

Nutarė

11atsisakyti kelti bankroto byla atsakovui UAB „EKO - L“.

12Nutarti per 10 dienu nuo jos priemimo dienos galima apskusti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskiraji skunda per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai