Byla 2-829-299/2015
Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė, sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, dalyvaujant pareiškėjai (atsakovei) R. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. M. prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo,

Nustatė

2pareiškėja R. M. prašo atidėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-11-19 sprendimo įvykdymą 24 mėnesių terminui. Prašyme nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1853-750/2012 nustatė 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ). Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-09-02 nutartimi pratęsė minėtą terminą 5 mėnesiams. 2011 m. buvo sudaryta sutartis su T. B. projektavimo įmone dėl projektinės dokumentacijos parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo. Projektuotojas iki 2013 m. gegužės mėnesio ruošė visus reikalingus dokumentus, tačiau jų nesugebėjo tinkamai paruošti dėl reikiamų kvalifikacijos pažymėjimų neturėjimo. 2013 m. birželio 5 d. sudariau naują projektavimo paslaugų sutartį Nr. PP-13/06/05-01 su UAB „Nemuno deltos projektai", kurie įvykdys projektavimo darbus ir visos dokumentacijos parengimą bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 2012-06-05 gauti specialieji paveldosauginiai reikalavimai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio, 2013-05-27 gauti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, 2013-06-04 suderinta sklypo topografinė nuotrauka. Buvo ruošiami kiti reikalingi dokumentai dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. Buvo parengta projektinė dokumentacija ir 2014 m. balandžio 3 d. gauta Šilutės rajono savivaldybės administracijos statybą leidžiantis dokumentas rekonstruoti ūkinį pastatą.

32015 m. gegužės 20 d. Šilutės rajono apylinkės teismas nutartimi sprendimo įvykdymo terminą atidėjo 9 mėnesiams. Tačiau per teismo nustatytą terminą ir trūkstant lėšų pareiškėja nespėjo visiškai pašalinti statybos padarinių, kurie neatitinka pagal patvirtintą projektą.

42014 m. rugpjūčio 18 d. sudarė Projektavimo paslaugų sutartį dėl pastato rekonstravimo pritaikant kaimo turizmui. Yra paruoštas projektinis pasiūlymas pagal kurį bus prašoma Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio išduoti specialiuosius paveldosauginius reikalavimus. Šiuo nauju projektu norima kuo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti savavalinės statybos padarinius. Šiuo metu esant sunkiai materialinei padėčiai nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimo. Norint pašalinti savavalinės statybos padarinius, reikia ruošti papildomus projektus šių padarinių šalinimui, taip pat samdyti specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją dėl pastato griovimo darbų. Todėl pareiškėja prašo teismo pratęsti terminą šių statybos padarinių pašalinimui.

5Pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Pateiktame atsiliepime nurodoma, kad termino pratęsimas turi atitikti abiejų šalių lygiateisiškumo principams, be to pareiškėja ne pirmą kartą kreipiasi į teismą dėl termino įvykdyti sprendimą pratęsimo. Prašo nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant, o pareiškėjos prašymą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Suinteresuotų asmenų ( trečiųjų asmenų) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Nemuno deltos regioninio parko direkcijos atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, jiems pranešta apie posėdį, prašymų atidėti negauta.

7Prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo tenkintinas iš dalies.

8Šios civilinės bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu įpareigojo atsakovę R. M., asmens kodas ( - ) per šešis (6) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2011 m. spalio 06 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-111006-00070, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigojo atsakovę R. M. savo lėšomis per vieną (1) mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio pastato, esančio Neringos g. 56, Rusnėje, Šilutės r. sav., dalis ir sutvarkyti statybvietę.

9Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-09-02 nutartimi iš dalies tenkintas R. M. prašymas, t.y. atidėtas 5 mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Šilutės rajono teismo 2012-11-19 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1853-750/2012 įvykdymas.

10Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-05-20 nutartimi iš dalies tenkintas R. M. prašymas, t.y. atidėtas 9 mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Šilutės rajono teismo 2012-11-19 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1853-750/2012 įvykdymas.

11Civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

12Kaip teigia pati atsakovė, šiuo atveju pareiškėja R. M., ji siekiant pašalinti savavališką statybą, kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją ir buvo išduotas leidimas rekonstruoti statinį. Iš pareiškėjos pateikto 2014-04-03 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniosios specialistės V. B. išduoto leidimo Nr. LNS-37-140403-00023 matyti, kad statytojui ( turinčiam statytojo teisę asmeniui) R. M. pagal projektuotojo UAB „Nemuno deltos projektai parengtą statinio projektą: pagalbinio ūkio pastato , kurio unikalus Nr. ( - ), ( - ), leidžiama rekonstruoti statinį, kurio paskirtis pagalbinio ūkio unikalus Nr. ( - ) (b.l. 79-80). Be to teismui pateikta projektavimo paslaugų sutartis iš kurios matyti, kad pareiškėja užsakė pas projektuotoją suderinti visus statybos leidimus dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir sutarė, kad projektuotoja suderins projektą ir pateiks jį derinimui dėl pastatų statybos leidimo gavimo iki 2015-07-28. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėja savo aktyviais veiksmais siekia tinkamai įvykdyti teismo sprendimą, tačiau dėl pareiškėjos nurodytų priežasčių, kurios laikytinos pateisinamomis nėra galimybės jo įvykdyti nustatytu laiku. Atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytas priežastis, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuomonę bei tai, kad pareiškėjai jau du kartus buvo atidėtas sprendimo įvykdymo terminas, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies, t.y. atidėtinas sprendimo įvykdymo terminas 12 mėnesių. Pareiškėja nepateikė įrodymų pagrindžiančių atidėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-11-19 sprendimo įvykdymą ilgesniam laikui, t.y. dvejiems metams.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 284 str. 1 d., teismas,

Nutarė

14R. M. prašymą tenkinti iš dalies, t.y. atidėti 12 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1853-750/2012 įvykdymą.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai