Byla 2-670-370/2013
Dėl paskolos sutarties ir vekselio pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys ieškovo pusėje R. Ž. ir E. Ž

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškovui J. G., trečiajam asmeniui E. Ž., ieškovo ir trečiųjų asmenų atstovui advokatui H. M., ieškovo atstovui advokato padėjėjui K. G., atsakovės atstovei laikinai einančiai administracijos vadovės pareigas S. G., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovei Palangos kredito unijai dėl paskolos sutarties ir vekselio pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys ieškovo pusėje R. Ž. ir E. Ž., ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu teismo prašė jo su atsakove 2010-10-26 sudarytą paskolos sutartį pripažinti iš dalies apsimestine ir pripažinti, kad tikrieji paskolos gavėjai buvo tretieji asmenys R. Ž. ir E. Ž., pripažinti 2010-10-26 paprastąjį neprotestuotiną vekselį iš dalies apsimestiniu ir pripažinti, kad tikrieji vekselio davėjai buvo R. Ž. ir E. Ž.

3Byloje dalyvaujantys asmenys 2013-05-02 teismo posėdyje pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

5Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi (CPK 41 str. 1 d., 140 str. 3 d., CK 6.283 str.). Iš pateiktos 2013-05-02 šalių taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), šalys susitarė dėl taikaus ginčo sprendimo, bylinėjimosi išlaidų, taikos sutarties tvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės šalims žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

6Ieškovui grąžintina 75 proc. už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 375 Lt (t. 1, b. l. 5, CPK 87 str. 2 d.

7Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (t. 1 ir 2, b. l. 1) nėra didelės, šalys ginčą išsprendė taikiai, todėl iš šalių valstybei nepriteistinos (CPK 2 str., 96 str. 6 d.).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 str.,

Nutarė

9patvirtinti taikos sutartį, 2013-05-02 sudarytą ieškovo J. G., asmens kodas 22222222222, gyv. ( - ), atsakovės Palangos kredito unijos, įmonės kodas 110085313, buveinė Ganyklų 6, Palangoje, ir trečiųjų asmenų ieškovo pusėje R. Ž., asmens kodas 11111111111, bei E. Ž., asmens kodas 33333333333, gyvenančių ( - ), tokiomis sąlygomis:

  1. Atsižvelgiant į tai, kad 2010-10-26 paskolos sutartis Nr. 10-00083, sudaryta tarp atsakovės Palangos kredito unijos ir ieškovo J. G., atsakovės vienašališkai nutraukta 2013-02-05, apie ką ieškovas ir tretieji asmenys informuoti 2013-04-18 atsakovo raštu Nr. 1710, bei tai, kad šios paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui 2010-10-26 tarp atsakovės Palangos kredito unijos ir trečiųjų asmenų R. Ž. ir E. Ž. pasirašytos laidavimo sutartys Nr. 10-00097 ir Nr. 10-00096, kuriomis jie įsipareigojo solidariai atsakyti atsakovei Palangos kredito unijai, jei nebus įvykdytos 2010-10-26 paskolos sutarties Nr. 10-00083 sąlygos, bylos šalys susitaria, kad tretieji asmenys R. Ž. bei E. Ž. yra tikrieji skolininkai pagal 2010-10-26 paskolos sutartį Nr.10-00083 ir įsipareigoja grąžinti skolą 49 500,00 EUR ir 7 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo paskolos suteikimo dienos iki prievolės tinkamo įvykdymo;
  2. Šalys susitaria, kad 2010-10-26 J. G. išduotas paprastasis neprotestuotinas vekselis 59 846,14 EUR sumai pripažįstamas negaliojančiu;
  3. Tretieji asmenys R. Ž. bei E. Ž. įsipareigoja grąžinti atsakovei Palangos kredito unijai šios sutarties 1 punkte numatytą skolą per tris mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  4. Šalys susitaria, jog buvęs paskolos gavėjas (ieškovas) J. G. yra solidarus laiduotojas ir laiduoja už trečiųjų asmenų R. Ž. bei E. Ž. įsipareigojimų pagal 2010-10-26 paskolos sutartį Nr. 10-00083 vykdymą tokiomis pat sąlygomis, kokiomis tretieji asmenys R. Ž. bei E. Ž. 2010-10-26 laidavimo sutartimis Nr. 10-00097 ir Nr. 10-00096 laidavo už ieškovo J. G. įsipareigojimų pagal 2010-10-26 paskolos sutartį Nr. 10-00083 vykdymą;
  5. Šalys susitaria, kad į grąžinamą pagal šios sutarties 1 punktą sumą įskaitomos ieškovo J. G. pas atsakovę Palangos kredito uniją, kaip pajiniai įnašai esančios sumos 34 185,00 Lt. Po šio įskaitymo, atliekamo po skolos dalies grąžinimo, ieškovas J. G. netenka atsakovės Palangos kredito unijos pajinių įnašų ir su tuo susijusių teisių bei pareigų;
  6. Sutarties šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 88 str.), viena iš kitos šių išlaidų nereikalauja;
  7. Pagal LR CPK 87 str. 2 d., ieškovai prašo teismo grąžinti 75% sumokėto žyminio mokesčio sumos;
  8. Pasirašydamos šią Sutartį, Sutarties šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais bei pasižada jų sąžiningai laikytis;
  9. Šalys prašo teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti. Šalys pareiškia, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 293 str., 294 str. – šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;
  10. Sutartis sudaryta 5 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas Klaipėdos apygardos teismui, likę – šios Sutarties šalims.

10Civilinę bylą nutraukti.

11Ieškovui J. G. gražinti 2012-08-14 mokėjimo nurodymu Nr. 2413 AB SEB banke sumokėto žyminio mokesčio dalį – 375 Lt.

12Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai