Byla 2S-506-413/2013
Dėl proceso atnaujinimo D. B. ir R. B. santuokos nutraukimo bendru sutikimu civilinėje byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. B. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. A2-98-896/2013 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „SEB bankas“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo D. B. ir R. B. santuokos nutraukimo bendru sutikimu civilinėje byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4R. B. ir D. B. kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su prašymu nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes ir patvirtinti teismui pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Prašyme nutraukti santuoką bendru sutikimu nurodė, kad sutuoktiniai kreditorių neturi.

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4424-91/2011 pareiškėjų D. B. ir R. B. pareiškimą tenkino, santuoką, įregistruotą 1994 m. rugsėjo 10 d. Marijampolės miesto CMS, įrašo Nr. 239, nutraukė abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

6Teisme 2012 m. liepos 20 d. gavus kreditoriaus akcinės bendrovės „SEB bankas“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjų D. B. ir R. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu dalyje dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi R. B. ir D. B. nustatė 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos pašalinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus.

9Teismas, spręsdamas pasirengimo bylos nagrinėjimui klausimą pažymėjo, kad civilinė byla pagal pareiškėjų D. B. ir R. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu dalyje dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka. Pareiškėjų pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 4.4.1. punkte pareiškėjai nurodė, kad nėra jokių jiems žinomų kreditorių (civ. byla Nr. 2-4424-91/2011, b. l. 30-31). Proceso atnaujinimo metu paaiškėjo, kad 2001 m. birželio 19 d. tarp UAB „Naujas laikas“ ir AB Vilniaus bankas (pavadinimas pakeistas į AB SEB bankas) buvo sudaryta paskolos sutartis, o 2009 m. birželio 25 d. tarp AB SEB bankas ir D. B. - laidavimo sutartis, kuria laiduotojas D. B. laidavo už UAB UAB „Naujas laikas“ prievolę, o jo sutuoktinė R. B. patvirtino, sutiko ir įsipareigojo šia laidavimo sutartimi prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus vykdyti kaip bendrą šeimos prievolę. Teismas nustatė, kad prievolė yra neįvykdyta, todėl konstatavo, kad pareiškėjai įgijo kreditorių AB SEB bankas, dėl ko sutuoktinių pateikta tvirtinti sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. turi trūkumų.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu R. B. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį dalyje dėl įpareigojimo pašalinti trūkumus. Apeliantė nurodo, kad nutartimi pareiškėjai įpareigoti pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje turi būti aptartas prievolės kreditoriui AB SEB bankui likimas, o taip pat informacija, kad patikslinta sutartis įteikta kreditoriui. Teismui apeliantė yra pateikusi Marijampolės apskrities VPK 2012 m. spalio 29 d. nutarimą, kuriame nurodoma, kad baudžiamojoje byloje Nr. 64-1-00854-12 yra paskelbta įtariamojo D. B. paieška, jo gyvenamoji vieta yra nežinoma. Todėl nesuprantama, kokiu būdu galima įvykdyti teismo nutartį ir patikslinti sutartį nesant paties D. B.. CK 3.52 str. 2 d. nurodoma, kad abu sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas neturėtų priimti tokios nutarties faktiškai žinodamas, kad jos neįmanoma įvykdyti dėl objektyvios priežasties. Be to, teismas nepagrįstai nesustabdė bylos, nes tam buvo visos prielaidos (b. l. 118-119).

12AB SEB bankas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad CPK 77 straipsnyje teismo nustatyti procesiniai terminai gali būti pratęsiami, jei nurodomos objektyvios priežastys, kodėl atitinkamą teismo nustatytą terminą reikėtų pratęsti. Šioje byloje nėra jokių kliūčių apeliantei tokį prašymą pateikti, remiantis aplinkybėmis dėl pareiškėjo D. B. paieškos. Dėl nurodytos priežasties apeliantės skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas (b. l. 122-123).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Byloje kilo ginčas, ar gali būti nustatomas terminas šalinti santuokos nutraukimo pasekmių sutarties trūkumus ir kokia tvarka tai gali būti atliekama.

16Įstatymas leidžia sutuoktiniams nutraukti santuoką CPK XXXV skyriuje nustatyta tvarka bei sąlygomis. Viena tokių būtinų sąlygų – sutuoktiniai su prašymu nutraukti santuoką privalo pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, o jos turinys turi atitikti CK 3.53 straipsnyje nustatytus kriterijus (CPK 539 straipsnio 2 dalis).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti santuoką bendru sutikimu, kartu pridėdami sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje nurodė, kad sutuoktiniai kreditorių neturi. Teismui priėmus sprendimą santuoką nutraukti bendru sutuoktinių sutarimu ir patvirtinti jų pateiktą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį bei vėliau paaiškėjus, kad sutuoktiniai nenurodė turimo kreditoriaus AB „SEB bankas“, šio kreditoriaus prašymu buvo atnaujintas procesas bylos dalyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo. Atnaujinus procesą byloje dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, t. y. kad į sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių nebuvo įtrauktas AB „SEB bankas“, teismas skundžiama nutartimi pareiškėjams nustatė 14 dienų terminą pašalinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus: nurodyti sutuoktinių kreditorius.

18Civilinio kodekso 3.51 straipsnis numato, kad santuoka bendru sutuoktinių sutarimu nutraukiama esant šioms sąlygoms: nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.); abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs. Taigi, kartu su prašymu dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (CK 3.52 straipsnis). Sutarties turinys turi atitikti tam tikras sąlygas, t. y. ja negali būti pažeidžiami ne tik sutuoktinių, jų nepilnamečių vaikų, bet ir kitų asmenų teisėti interesai. Šiuo atveju nustatyta, kad sutartimi nėra užtikrinami pareiškėjų kreditoriaus AB „SEB bankas“ interesai. Todėl byloje privalo būti pateikta nauja sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Byloje yra duomenys, jog vienas iš pareiškėjų - D. B. - yra paieškomas ikiteisminio tyrimo byloje, todėl, apeliantės nuomone, įvykdyti skundžiamą teismo nutartį nėra objektyvių galimybių.

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, įpareigojančią pareiškėjus per 14 dienų pašalinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus, netinkamai taikė procesinės teisės normas, dėl ko priėmė nepagrįstą teismo nutartį.

20Pažymėtina, kad santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu tvarką reguliuoja specialioji teisės norma – CK 3.53 straipsnis. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina, o bylą dėl santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neįvykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą“.

21Atsižvelgiant į tai, kad byloje buvo atnaujintas procesas dalyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties tvirtinimo nustačius, kad šalys į sutartį neįtraukė kreditoriaus AB „SEB bankas“, pirmosios instancijos teismas privalėjo taikyti CK 3.53 straipsnio 4 dalies nuostatas ir bylą sustabdyti, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu sutuoktiniai per 6 mėnesių terminą neįvykdys teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas turės pagrindą prašymą palikti nenagrinėtą, o pareiškėjai turto padalijimo klausimus tokiu atveju turės spręsti ginčo teisenos tvarka užvedant atskirą bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-354/2006, Nr. 3K-3-384/2008).

22Dėl nurodytų priežasčių ir netinkamo procesinės teisės normų taikymo, kas turėjo įtakos neteisėtos nutarties dalies priėmimui, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties dalis, kuria pareiškėjams nustatytas 14 dienų terminas pašalinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus naikintina, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

24Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjams nustatytas 14 dienų terminas pašalinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus, panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. R. B. ir D. B. kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su prašymu... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 12 d. sprendimu... 6. Teisme 2012 m. liepos 20 d. gavus kreditoriaus akcinės bendrovės „SEB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi R. B.... 9. Teismas, spręsdamas pasirengimo bylos nagrinėjimui klausimą pažymėjo, kad... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu R. B. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės... 12. AB SEB bankas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Byloje kilo ginčas, ar gali būti nustatomas terminas šalinti santuokos... 16. Įstatymas leidžia sutuoktiniams nutraukti santuoką CPK XXXV skyriuje... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą su prašymu... 18. Civilinio kodekso 3.51 straipsnis numato, kad santuoka bendru sutuoktinių... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 20. Pažymėtina, kad santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu tvarką... 21. Atsižvelgiant į tai, kad byloje buvo atnaujintas procesas dalyje dėl... 22. Dėl nurodytų priežasčių ir netinkamo procesinės teisės normų taikymo,... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 24. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties dalį,... 25. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....