Byla e2-12567-608/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo K. R. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Julianus Inkaso" ieškinį atsakovui K. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Julianus Inkaso" kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo K. R. 2366,98 EUR paskolos, 108,95 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123 straipsnio 3 dalis) Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas visiškai.

5Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“ ir atsakovas K. R. 2017 m. kovo 4 d. sudarė Paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė paskolą (vartojimo kreditą), o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą 1425,00 EUR paskolos sumą, 910,42 EUR palūkanas bei 126,60 EUR dydžio sutarties mokestį ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsakovas įsipareigojo per 60 mėnesių mokant kiekvieną mėnesį eilines sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio ir terminais įmokas sumokėti ieškovei 2462,02 EUR. Atsakovas tinkamai nemokėjo įmokų sutartyje numatyta tvarka, todėl pradinis kreditorius vadovaujantis sutarties bendrųjų sąlygų 7.1, 7.1.3 ir 8.4 punktais 2017 m. rugsėjo 20 d. sutartį nutraukė. Apie sutarties nutraukimą atsakovas informuotas 2017 m. rugsėjo 20 d. rašytiniu pranešimu.

6Tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886 str., vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Atsakovas pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, paskolos pradiniam kreditoriui negrąžino.

7Uždaroji akcinė bendrovė ,,Mokilizingas“ 2016 m. kovo 14 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą ieškovei „Julianus Inkaso“. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 28 d. pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo teisės į atsakovo įsiskolinimą perleidimą ir paragino sumokėti įsiskolinimą ieškovei.

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

9Nagrinėjamu atveju, atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2017 m. rugsėjo 28 d. pranešimu. Pažymėtina ir tai, jog teismų praktikoje laikomasis pozicijos, kad išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, tarp kurių yra ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011; CK 6.109 straipsnio 7 dalis), taigi laikytina, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie kreditoriaus pasikeitimą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove (LR CPK 178 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 2366,98 EUR paskolos likutis 2017 m. kovo 4 d. Paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str., 6,101 str. 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., pagrindu.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti kreditoriui delspinigius, kurių dydį nustato sutartis, įstatymas arba teismas, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Sutarties Bendrosiose sąlygose 1.3 p., 7.6 p., 7.7 p. numatyta, kad atsakovas įsipareigojo mokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 0,05 proc. dydžio, t. y. 108,95 EUR delspinigių nuo visos sumos už 180 d., yra pagrįstas ir tenkintinas (LR CK 6.71 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str., LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d.).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovei, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovo ieškovės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 28,00 EUR žyminis mokestis, 0,84 EUR už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 50,00 EUR išlaidos už advokato paslaugas, iš viso 78,84 EUR (LR CPK 93 str. 1 d.).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo valstybės naudai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 str., 96 str. 1 d. pagrindu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

16Priimti atsakovo K. R. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso" naudai 2366,98 EUR negrąžinto kredito, 108,95 EUR delspinigių, iš viso 2475,93 EUR (du tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt penkis eurus devyniasdešimt tris euro centus).

18Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso" naudai 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2475,93 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. kovo 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso" naudai 78,84 EUR (septyniasdešimt aštuonis eurus aštuoniasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo K. R. valstybės naudai 3,72 EUR (tris eurus septyniasdešimt du euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

22Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Julianus Inkaso" kreipėsi į teismą... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123 straipsnio 3... 4. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 5. Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“ ir... 6. Tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo susiklostė paskolos (vartojimo kredito)... 7. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Mokilizingas“ 2016 m. kovo 14 d. Reikalavimo... 8. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 9. Nagrinėjamu atveju, atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis numato, jog prievolės... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta,... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas... 13. Iš atsakovo ieškovės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias... 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo valstybės... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 16. Priimti atsakovo K. R. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 17. Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 18. Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 19. Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 20. Priteisti iš atsakovo K. R. valstybės naudai 3,72 EUR (tris eurus... 21. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 22. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 23. Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus...