Byla 2A-759-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Andžej Maciejevski, Sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei dalyvaujant ieškovo atstovui V. N. atsakovo atstovei advokatei I.Karulaitytei- Kvainauskienei

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Transekspedicija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimo, civilinėje byloje ieškovo UAB „Alginora“ ieškinį atsakovui UAB „Transekspedicija“ dėl apmokėjimo už krovinių pervežimus.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Alginora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Transekspedicija“ 59 997,61 Lt apmokėjimui už krovinių pervežimus; po 0,02 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną: 334,63 Lt nuo 59 997,61 Lt iki 2008-07-23; 419,98 Lt nuo 59 997,61 Lt nuo 2008-07-24 iki 2008-08-28; ir 0,02 procentus nuo 12 300 Lt nuo 2008-08-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovas iš dalies patenkino ieškinį, sumokėdamas 47 697,61 Lt, dėl to ieškovas prašė tenkinti likusią ieškinio dalį, priteisiant 12 300 Lt skolos ir 0,02 procentų delspinigius.

6Nurodė, jog su atsakovu 2008-03-21 sudarė krovinių vežimo sutartį. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė, pervežė krovinius ir pateikė atsakovui apmokėjimui sąskaitas faktūras, kurių atsakovas neapmokėjo. Nors sutartimi nebuvo numatyti delspinigiai už vėlavimą apmokėti už paslaugas, tačiau kadangi atsakovas vengė vykdyti sutartinę prievolę, privalo mokėti 0,02 procentų delspinigius.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-03-05 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Teismas išieškojo iš UAB „Transekspedicija“ ieškovui UAB „Alginora“ 12 300 Lt skolos ir 1 809,97 Lt žyminio mokesčio.

8Teismas nustatė, jog šalys pripažįsta, kad turimose PVM sąskaitose faktūrose Nr. 74, Nr. 85a, Nr. 86 ir Nr. 89 nurodytas apmokėjimo už pervežimus sumas, atitinkamai 10 197,51 Lt; 19 067,64 Lt; 9 711,43 Lt; 21 021,03 Lt, atsakovas 2008-08-28 dienos mokėjimo nurodymu Nr. 830053 yra apmokėjęs ieškovui. Ginčas yra dėl likusios 12 300 Lt skolos pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras. Kadangi ieškinys pateiktas dėl konkrečių 6-ių autotransporto priemonės (ieškovo) įvykdytų krovinių pervežimų, kurių pervežimo suma nurodyta konkrečiose 4-riose atsakovui pateiktose PVM sąskaitose faktūrose, teismas atmetė atsakovo argumentą, kad paminėta suma neturi būti ieškovui priteista, nes vykdant tarpusavio įskaitymus iš ieškovo ši 12 300 Lt suma yra išieškota kaip nuostolių kompensavimas sutinkamai su 2008-06-16 pareiškimu apie įskaitymą. Teismas taip pat konstatavo, jog atsakovas nagrinėjant ginčą nėra pateikęs jokio priešieškinio, kuriame būtų reikalaujama priteisti nuostolius, kuriuos atsakovas pasiskaičiuoja sutinkamai su sutarties 2.2.5 p. ir 5.6 p. nuostatomis 12 300 Lt sumoje ir pasilieka paminėtus pinigus sau ne ginčo tvarka. Atsakovas savo iniciatyva atlieka dalinį priešpriešinių vienarūšių piniginių reikalavimų įskaitymą ir įskaito 12 300 Lt į ieškovo 2008-04-17 Nr. 74 reikalavimą dėl 10 197,51 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 74 ir pažymi, kad po šio įskaitymo ieškovo skola atsakovui 2008-06-16 dienai 2 102,49 Lt. Kai tuo pat metu atsakovui žinoma, kad jis yra skolingas ieškovui 19 067,64 Lt ir 9 711,43 Lt, iš viso 28 779,07 Lt ir ši skola apmokama nesilaikant sutartyje ir įstatymuose numatytų terminų tik 2008-08-28, kuomet terminai apmokėjimo buvo pasibaigę 2008-06-25 ir 2008-07-02. Teismas laikė, kad toks įskaitymų vykdymas šiuo konkrečiu atveju, nesant priešieškininio pareiškimo, negali būti pripažintas pagrindu ieškiniui atmesti. Teismas netenkino reikalavimo dėl delspinigių priteisimo, nes šalys sudarydamos sutartį nenumatė delspinigių skaičiavimo ir išieškojimo.

9Atsakovas UAB „Transekspedicija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-03-05 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti pirmojoje ir apeliacinėje instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Apeliantas nesutiko su teismo išvada, kad jo atliktas įskaitymas, nesant priešieškinio pareiškimo, negali būti pagrindu atmesti ieškinį. Atsakovo nuomone, teismas neatsižvelgė, kad remiantis CK, vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų yra priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas, taip pat nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Nurodė, jog apeliantas 12 300 Lt sumą įskaitė CK 6.130, 6.131 str. nustatyta tvarka, ieškovui pranešė 2008-06-16, todėl laikytina, kad informavus ieškovą apie dalinį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, prievolė, sumokėti 12 300 Lt ieškovui už krovinių pervežimą, pasibaigė. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog sutartimi šalys buvo susitarusios dėl minimalių nuostolių, kurie skaičiuojami už įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą, todėl ieškovui vienašališkai nutraukus sutartį apeliantas neprivalėjo kreiptis į teismą dėl konkretaus nuostolių dydžio paskaičiavimo ar nustatymo.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-03-05 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog apeliantas nuo pat sutarties sudarymo iki ieškinio pateikimo nemokėdamas už suteiktas paslaugas pats pažeidė šalių lygiateisiškumo principus, faktiškai savo veiksmais nutraukė sutartį, todėl neturėjo teisės atlikti įskaitymą. Teismas pilnai ir išsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantas, pats būdamas skolingas ieškovui ir ilgą laiką nevykdydamas savo prievolių, neturėjo teisės savo iniciatyva apskaičiuoti ir taikyti įskaitymą.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Civilinio proceso kodekso 320 str. 2 d. nustato, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų; bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas (to paties straipsnio 1 d.). Tačiau nagrinėjamoje byloje, be apeliaciniame skunde keliamų faktinių bei teisnių aplinkybių vertinimo, teisėjų kolegija yra įpareigota įvertinti ir išanalizuoti tas faktines aplinkybes, kurios, nors ir nebuvo nurodytos apeliaciniame skunde, tačiau jas nurodyta aiškintis ir tirti kasacinės instancijos teismo nutartyje, kuri priimta šioje byloje (Civilinio proceso kodekso 362 str. 2 d.).

14Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys) nėra nustatyta.

15Byloje kilo ginčas dėl teisės įskaityti netesybas. Šalys 2008-03-21 sudarė krovinių veržimo sutartį, galiojančią iki 2008-12-31 (sutarties 5.1 punktas). Ieškovas sutarties pagrindu įsipareigojo pagal atsakovo pateiktus ir ieškovo nepaneigtus užsakymus suteikti krovinių pervežimo savo transportu paslaugas (2.2.5 punktas); atsakovas – atsiskaityti už kiekvieną įvykdytą užsakymą per trisdešimt dienų nuo sąskaitos pateikimo (2.3.1 punktas). Ieškinio pareiškimo teisme metu (2008-07-28) ieškovas buvo atlikęs pervežimų už 59997,61 Lt. ir išrašęs šiai sumai keturias PVM sąskaitas- faktūras (2008-04-17, 2008-05-20, 2008-05-28, 2008-06-16). Pažymėtina, kad prievolės įvykdymo terminai pagal visas nurodytas sąskaitas ieškinio pareiškimo metu buvo suėję (anksčiausias terminas buvo suėjęs 2008-05-17, vėliausias- 2008-07-16). Dalį įsiskolinimo- 47 697,61 Lt atsakovas sumokėjo 2008-08-28 (b.l. 100). Dėl likusios skolos dalies- 12300 Lt sumos byloje vyksta ginčas: atsakovas neginčija, kad ieškovas yra atlikęs pervežimo paslaugas ir šiai sumai, tačiau, remdamasis 2008-06-16 pareiškimu apie įskaitymą (b.l. 63) nurodo, jog tokiai sumai yra atlikęs ieškovo mokėtinų netesybų įskaitymą, būtent: 1) 1000 Lt įskaitė kaip baudą pagal sutarties 2.2.5 punktą dėl transporto priemonės nepristatymo pagal 2008-06-09 užduotį; 2) 9300 Lt įskaitė kaip nuostolius pagal sutarties 5.4 punktą- po 100 Lt už kiekvieną dieną, skaičiuojant 93 dienas nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos; 3) 2000 Lt įskaitė kaip nuostolių kompensaciją už trečiosios šalies krovinio transportavimą be UAB ,,Transekspedicija“ sutikimo.

16Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio pareiškimu apie atliktą įskaitymą, priešieškinio dėl tokio įskaitymo patvirtinimo reikšti nereikia. Įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo (Civilinio kodekso 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. sausio 4 d. nutartyje, priimtoje šioje byloje (civilinės bylos Nr. 3K-3-9/2010) nurodė, kad jeigu priešpriešinių reikalavimų dydžiai nesutampa, galimas dalinis įskaitymas, tačiau tokiam įskaitymui turi būti žinomi tikrieji (tikslūs) priešpriešinių reikalavimų dydžiai.

17Kasacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka, be kitų aplinkybių, kurias turi nustatyti apeliacinės instancijos teismas, nurodė vertinti, įskaitymo teisinį pagrįstumą taip pat tuo aspektu, kad reikia nustatyti, ar įskaityta netesybų suma neviršija atsakovo patirtų nuostolių. Minėta, kad kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą (Civilinio proceso kodekso 362 str. 2 d.). Todėl, nors atsakovo apeliaciniame skunde nebuvo keliamas jo patirtų nuostolių dydžio klausimas, netesybų įskaitymą grindžiant išskirtinai sutarties nuostatomis ir laikantis pozicijos, jog sutartinės netesybos yra minimalūs atsakovo patiriami nuostoliai, kurių jam nereikia įrodinėti, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis šioje byloje priimtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-04 nutarties nurodymu, siekė nustatyti nuostolių, kuriuos atsakovas įskaitė kaip netesybas, dydį ir įskaitymą vertino dviem aspektais: įskaitymo teisėtumu (t.y. ar buvo laikomasi įskaitymo procedūrų) bei jo pagrįstumu (įskaitytų netesybų dydžiu).

18Dėl įskaitymo procedūrinio teisėtumo teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas iš esmės neginčijo pareiškimo apie įskaitymą aptariamu aspektu: t.y. nebuvo ginčijama, kad atsakovo 2008-06-16 pareiškimas apie įskaitymą buvo gautas, taip pat byloje nėra nustatyta Civilinio kodekso 6.134 str. nurodytų aplinkybių, kurioms esant, įskaitymas draudžiamas. Todėl dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija detaliau nepasiako.

19Ieškovas atsakovo atliktą įskaitymą ginčijo tuo aspektu, kad įskaitymo metu atsakovas buvo pažeidęs prievolę atsiskaityti, dėl paties atsakovo vengimo mokėti už suteiktas paslaugas, delsimo pateikti reikiamus dokumentus sąskaitų išrašymui, ieškovas patyrė sunkumus atsiskaityti su darbuotojais, sumokėti už kurą, dėl to jis pranešė atsakovui apie vienašalį sutarties nutraukimą prieš terminą ir laikosi pozicijos, kad įskaitymas tokiomis aplinkybėmis nebuvo galimas.

20Byloje nustatyta, kad apie ketinimą nutraukti šalių pasirašytą sutartį ieškovas UAB ,,Alginora“ atsakovą informavo 2008-05-28 (b.l. 92), nurodydamas, kad bendrovėje dirbantis vairuotojas pageidauja nutraukti darbo sutartį, o kito vairuotojo bendrovėje nėra, pati UAB ,,Alginora“ ketina nutraukti veiklą. Pranešime taip pat nurodoma, kad dėl šios priežasties UAB ,,Alginora“ artimiausius keletą mėnesių neturės galimybių vykdyti sutartį, pageidauja nutraukti sutartį anksčiau termino pagal sutarties 5.4 punktą. Toks pranešimas apie ketinimą nutraukti sutartį atitiko sutarties 5.4 nuostatas ir tokiu atveju, atsakovui nesutinkant sutartį nutraukti anksčiau negu per tris mėnesius, ieškovui kyla pareiga vykdyti sutarties 5.6 punkto nuostatas. Atsakydamas į šį pranešimą, atsakovas informavo, kad pagal sutarties 5.4 punktą UAB ,,Alginora“ tris mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos privalo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, priešingu atveju pagal sutarties 5.6 punktą, privalės mokėti po 100 Lt už kiekvieną dieną (b.l. 93). Taigi, atsakovas nesutiko nutraukti sutarties anksčiau, negu joje numatyta ir laikėsi pozicijos, jog ieškovas privalo vykdyti prievoles dar 93 dienas. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad tokia atsakovo pozicija galėtų būti vertinama kaip pagrįsta, teisinga bei sąžininga, jeigu jis pats būtų tinkamai vykdęs sutartimi prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.

21Tačiau byloje reikšminga faktinė aplinkybė, kad pagal sąskaitą- faktūrą, išrašytą 2008-04-17 d. 10 197,51 Lt sumai prievolės įvykdymo terminas suėjo 2008-05-17 (sutarties 2.3.1 punktas), t.y. dar iki bet kokių ginčų tarp šalių dėl sutarties vykdymo, tačiau sutartyje nustatytu terminu atsakovas šios sąskaitos nepamokėjo. Atsakovas remiasi 2008-05-20 pretenzija (b.l. 90) esą prievolės įvykdymas buvo sustabdytas dėl sutarties 5.6 punkto pažeidimo, t.y. dėl to, kad kartu su UAB ,,Transekepedicija“ kroviniu ieškovas pervežė ir trečiosios šalies krivinį be atsakovo sutikimo, už ką jam paskaičiuota 2000 Lt nuostolių kompensacija. Dėl šios atsakovo pozicijos pažymėtina, kad bet kokiu atveju prievolės vykdymas šia pretenzija buvo sustabdytas tik 2000 Lt sumai, kai tuo tarpu prievolės įvykdymo terminas buvo suėjęs 10197,51 Lt sumai. Antra, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties nurodymu, atsakovas turėtų pagrįsti tokių nuostolių dydį, t.y. nepakanka remtis sutartyje nustatytomis netesybomis, kurios negali būti baudinės: turi būti įrodyta, jog dėl to, kad ieškovas be UAB ,,Transekspedicija“ sutikimo su jo kroviniu kartu gabeno ir kito asmens krovinį, UAB ,,Transekepedicija“ patyrė kokius nors nuostolius. Tokių aplinkybių apeliantas (atsakovas) net įrodinėjo (Civilinio proceso kodekso 178 str.).

22Remiantis Civilinio kodekso 6.58 str. 1 d., jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. Pagal šalių sudarytą sutartį, ieškovas įsipareigojo pervežti atsakovo užsakymu krovinius, pastarasis- už pervežimą sumokėti. Ieškovui prievolę pervežti krovinį įvykdžius, o atsakovui nevykdant pareigos atsiskaityti, ieškovas, remiantis minėta įstatymo norma, turėjo teisę sustabdyti prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešdamas kitai šaliai. Ieškovas atsakovui išsiuntė 2008-06-13 pranešimą (b.l. 48) ir, nors jame nėra tiesioginės nuorodos apie prievolės tolesnio vykdymo sustabdymą, iš pranešimo turinio kitai sutarties šaliai (atsakovui) turėjo būti aišku, jog dėl neatsiskaitymo už atliktus pervežimus, taip pat dėl darbo ataskaitų nepateikimo, kas sudaro ieškovui kliūtis išrašyti sąskaitas už atliktus pervežimus, sutartis nutraukiama. Aptariamą ieškovo pranešimą teismas pripažįsta tinkamu pranešimu apie prievolių įvykdymo sustabdymą, nors teisinės technikos prasme jis ir nebuvo suformuluotas teisingai, kaip pranešimas apie prievolių įvykdymo sustabdymą. Visgi, nuoroda parnešime, kad sutarties vykdymas nutraukiamas, leidžia tiek kitai šaliai, tiek ir teismui suvokti, kad ieškovas informavo atsakovą, jog sutartis toliau nebus vykdoma, t.y. priešpriešinis prievolės vykdymas sustabdomas. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad teisė sustabdyti prievolės pagal sutartį vykdymą numatyta ir Civilinio kodekso 6.207 str. 2 dalyje bei 6.209 str. 2 dalyje. Remiantis Civilinio kodekso 6.209 str 1 d., sutarties neįvykdymo atveju nukentėjusi šalis gali raštu nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir pranešti apie tai kitai šaliai. Šiuo atveju ieškovo 2008-06-13 pranešime toks terminas atsakovui nustatytas nebuvo, tačiau įvertinant, kad nuo prievolės įvykdymo termino suėjimo (2008-05-17) iki aptariamo rašto išsiuntimo buvo praėjęs beveik mėnuo, t.y. iš esmės antras terminas, nustatytas sutartyje prievolės įvykdymui, teisėjų kolegija nagrinėjamoje situacijoje remiasi aptariamo straipsnio 3 d. nuostata, jog tuo atveju, jeigu papildomas terminas nustatytas neprotingai trumpas (šiuo atveju- apskritai nebuvo nustatytas), tai jis turi būti atitinkamai pailgintas ir sprendžia, jog dviejų savaičių terminas nuo šio rašto išsiuntimo būtų pakankamai protingas papildomas terminas prievolei įvykdyti. Bet kokiu atveju, įvertinant tai, kad pagal aptariamojo starispnio 2 dalį nustačiusi papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, nukentėjusi šalis gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą, ieškovo veiksmai po 2008-06-13 rašto išsiuntimo atsakovui yra teisėti. Dėl šios priežasties atsakovui nebuvo teisėto pagrindo skaičiuoti ieškovui netesybas pagal sutarties 5.4 ir 5.6 punktus dėl transporto priemonių nepateikimo, todėl atsakovo 2008-06-16 pareiškimas dėl priešpriešinio reikalavimo įskaitymo tiek dalyje dėl 2000 Lt netesybų už trečiosios šalies krovinio pervežimą be atsakovo sutikimo, tiek dėl 9300 Lt netesybų įskaitymo už vienašališką sutarties nutraukimą prieš terminą yra nepagrįsti.

23Pažymėtina ir tai, kad UAB ,,Transekspedicija“ prievolių neįvykdė ne tik per protingą terminą nuo 2008-06-13 pranešimo gavimo dienos, bet jų sistemingai nevykdė ir toliau: 2008-06-20 suėjo įvykdymo terminas pagal 2008-05-20 išrašytą PVM sąskaitą 19067,64 Lt sumai, taigi, net atlikus atsakovo nepagrįstai paskaičiuotų reikalavimų įskaitymą, 16965,15 Lt suma privalėjo būti sumokėta 2008-06-20, dar 9711,43 Lt suma- 2008-06-28, 21021,03 Lt suma- 2008-07-16. Minėta, kad visos šios sumos buvo sumokėtos tik 2008-08-28, po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą. Tokia atsakovo atsikaitymų su vežėju praktika aiškiai prasilenkia su sąžiningu sutarčių vykdymo principu ir, nors ieškovo pranešimo apie prievolės vykdymo sustabdymą (sutarties nutraukimą) išsiuntimo metu nesumokėta skolos dalis nebuvo labai didelė, ieškovas, įvertindamas atsakovo elgesį sutarties vykdymo eigoje, turėjo pakankamą pagrindą manyti, jog sutartis ir toliau bus pažeidžiama (ką patvirtino tolesnė šalių bendradarbiavimo praktika), todėl ieškovas turėjo pakankamą, teisėtą bei pagrįstą pagrindą nutraukti sutartį ir ne šalių susitarimu, o dėl sutarties pažeidimo iš atsakovo pusės.

24Atsakovo atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pripažįstamas pagrįstu tik dalyje dėl 1000 Lt pagal sutarties 2.2.5 punktą: minėta, kad 2008-05-28 pranešimas atsakovui nebuvo susijęs su prievolės pažeidimu iš atsakovo pusės, todėl iki pranešimo apie prievolės vykdymo sustabdymą (t.y. iki 2008-06-13) ieškovas privalėjo prievolę vykdyti, todėl nepateikdamas transporto priemonės pagal 2008-06-09 užduotį, pažeidė sutartį ir tokiu atveju yra pagrindas skaičiuoti netesybas, nes prievolės neįvykdymas buvo realus, atsakovo užsakymas nebuvo įvykdytas ir, nors atsakovas šių nuostolių dydžio konkrečiais įrodymais taip pat nepagrindė, tokia nuostolių suma nepripažintina nepagrįstai didele, taigi, gali būti laikoma minimalius nuostolius užtikrinančia netesybų suma.

25Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta teisiškai bei faktiškai pagrįstu atsakovo atliktą priešpriešinio reikalavimo įskaitymą 1000 Lt sumai ir teismo sprendimu priteistą ieškovui iš atsakovo įsiskolinimo sumą mažina iki 11 300 Lt, atitinkamai šioje dalyje keisdamas skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 str. nuostatomis, šalims jų patirtos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai. 1000 Lt suma (t.y. patenkintų atsakovo apeliacinio skundo reikalavimų dalis) sudaro 8,13 procento nuo 12300 Lt sumos (1000 Lt x 100 % : 12300 = 8,13 %). Atitinkamai, atmestų atsakovo reikalavimų ir patenkintų ieškovo reikalavimų dalis yra 91,87 procento. Taigi, šiomis proporcijomis paskirstomos visos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos: tiek žyminis mokestis, tiek ir atstovavimo išlaidos.

28Ieškovas, paduodamas ieškinį, sumokėjo 1809,97 Lt dydžio žyminį mokestį nuo 60332,24 Lt sumos. Dalies reikalavimų buvo atsiakyta dėl to, kad po ieškinio pareiškimo atsakovas sumokėjo 47697,61 Lt (b.l. 100), taigi, nuo šios sumos žyminis mokestis (1430,93 Lt) ieškovui iš atsakovo priteistas pagrįstai (Civilinio proceso kodekso 94 str. 1 d.). Taip pat, iš dalies (11300 Lt sumai tenkinamas ieškovo reikalavimas, pareikštas byloje, todėl nuo šios sumos žyminis mokestis (339 Lt taip pat priteistinas ieškovui iš atsakovo, taigi, bendra ieškovui iš atsakovo priteistina žyminio mokesčio suma yra 1769,93 Lt.

29Ieškovas apeliacinės instancijos teisme turėjo 1400 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 184). Vėliau, tiek teikiant atsiliepimą į kasacinį skundą, tiek nagrinėjant bylą apeliacine tvarka iš naujo, įrodymų apie atstovavimo išlaidas nebuvo pateikta. Kadangi ieškovą advokatas atstovavo tik surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą (teismo posėdžiuose apeliacinės instancijos teisme ieškovo advokatas nedalyvavo), remiantis Teisingumo ministro ir 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Rekomendacijų 7 ir 8.11 punktais), maksimali suma, nuo kurios skaičiuojama priteistina ieškovui bylinėjimosi išlaidų suma yra 1200 Lt. Taigi, ieškovui priteistina atstovavimo išlaidų suma 91,87 procentų dydžio nuo 1200 Lt ir yra 1102,44 Lt.

30Atsakovas už apeliacinį skundą bei kasacinį skundą yra sumokėjęs po 369 Lt žyminį mokestį (b.l. 177-178, 200). Patenkinus apeliacinio skundo reikalavimą 1000 Lt sumai, už apeliacinį bei kasacinį skundus atsakovui iš ieškovo priteistina po 30 Lt, iš viso- 60 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

31Atsakovas už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 2332,40 Lt (b.l. 187-188), kasacinės instancijos teisme sumokėjo 2420 Lt (b.l. 215-216). Pastarosios išlaidos neviršija nustatytų rekomendacijose, tačiau išlaidos už apeliacinio skundo surašymą bei atstovavimą apeliacinės instancijos teisme yra didesnės negu nustatyta Rekomendacijų 8.10 punkte (už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme – 2 MMA dydžio, t.y. 1600 Lt) ir 8.18 punkte (už vieną atstovavimo valandą teisme - 0.15 MMA, t.y. 360 Lt), taigi, maksimali išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma yra 1960 Lt, nuo jos ir skaičiuotina priteistina apeliantui iš ieškovo atstovavimo išlaidų suma. Visa suma, nuo kurios skaičiuojamos atsakovui priteistinos atstovavimo išlaidos yra 4380 Lt ir 8,13 procentų nuo jos sudaro 356,09 Lt.

32Taip pat, kadangi apelianto reikalavimai atmesti 91,87 procentų dalimi, iš jo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.), kadangi šias labai nedideles išlaidas (8,30 Lt) skirstyti proporcijomis būtų neprotinga.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

37Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimą iš dalies pakeisti. Priteistą ieškovui UAB ,,Alginora“ (įmonės kodas 170043433) iš atsakovo UAB ,,Transekspedicija“ (įmonės kodas 302453803) įsiskolinimo sumą sumažinti iki 11300 Lt (vienuolikos tūkstančių trijų šimtų litų), priteistą žyminio mokesčio sumą sumažinti iki 1769,93 Lt (tūkstančio septynių šimtų šešiasdešimt devynių litų ir 93 centų).

38Priteisti ieškovui UAB ,,Alginora“ iš atsakovo UAB ,,Transekspedicija“ 1102,44 Lt (tūkstantį šimtą du litus ir 44 centus) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

39Priteisti atsakovui UAB ,,Transekspedicija“ iš ieškovo UAB ,,Alginora“ 60 Lt (šešiasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 356,09 Lt (tris šimtus penkiasdešimt šešis litus ir 9 centus) atstovavimo apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose išlaidų.

40Priteisti iš atsakovo UAB ,,Transekspedicija“ į valstybės biudžetą 8,30 Lt (aštuonis litus ir 30 centų)procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Alginora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas iš dalies patenkino ieškinį, sumokėdamas... 6. Nurodė, jog su atsakovu 2008-03-21 sudarė krovinių vežimo sutartį.... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-03-05 sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. Teismas nustatė, jog šalys pripažįsta, kad turimose PVM sąskaitose... 9. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 10. Apeliantas nesutiko su teismo išvada, kad jo atliktas įskaitymas, nesant... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Civilinio proceso kodekso 320 str. 2 d. nustato, kad apeliacinės instancijos... 14. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, absoliučių sprendimo negaliojimo... 15. Byloje kilo ginčas dėl teisės įskaityti netesybas. Šalys 2008-03-21... 16. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad... 17. Kasacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo... 18. Dėl įskaitymo procedūrinio teisėtumo teisėjų kolegija pažymi, kad... 19. Ieškovas atsakovo atliktą įskaitymą ginčijo tuo aspektu, kad įskaitymo... 20. Byloje nustatyta, kad apie ketinimą nutraukti šalių pasirašytą sutartį... 21. Tačiau byloje reikšminga faktinė aplinkybė, kad pagal sąskaitą-... 22. Remiantis Civilinio kodekso 6.58 str. 1 d., jeigu sutartinės prievolės... 23. Pažymėtina ir tai, kad UAB ,,Transekspedicija“ prievolių neįvykdė ne tik... 24. Atsakovo atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pripažįstamas... 25. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta teisiškai... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 str. nuostatomis, šalims jų patirtos... 28. Ieškovas, paduodamas ieškinį, sumokėjo 1809,97 Lt dydžio žyminį mokestį... 29. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme turėjo 1400 Lt atstovavimo išlaidų... 30. Atsakovas už apeliacinį skundą bei kasacinį skundą yra sumokėjęs po 369... 31. Atsakovas už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 2332,40 Lt... 32. Taip pat, kadangi apelianto reikalavimai atmesti 91,87 procentų dalimi, iš jo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 37. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimą iš dalies... 38. Priteisti ieškovui UAB ,,Alginora“ iš atsakovo UAB ,,Transekspedicija“... 39. Priteisti atsakovui UAB ,,Transekspedicija“ iš ieškovo UAB ,,Alginora“ 60... 40. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Transekspedicija“ į valstybės biudžetą 8,30...