Byla 2-9501-475/2014
Dėl baudos vykdymo procese paskyrimo UAB „Simobila“ vadovui A. Ž., suinteresuoti asmenys A. Ž., Dalia Vyšniauskienė, UAB „Simobila“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolės Gitos Andrijauskienės pareiškimą dėl baudos vykdymo procese paskyrimo UAB „Simobila“ vadovui A. Ž., suinteresuoti asmenys A. Ž., Dalia Vyšniauskienė, UAB „Simobila“,

Nustatė

2Antstolė Gita Andrijauskienė teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo nubausti UAB UAB „Simobila“ vadovą A. Ž.. Nurodė, kad Antstolės Gitos Andrijauskienės kontoroje yra vykdomas vykdomasis dokumentas dėl 20.450,00 Lt skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš A. Ž., a.k. ( - ) D. V., a.k. ( - ) naudai. Vykdant išieškojimą, 2013-09-25 į skolininko A. Ž. darbovietę UAB „Simobila“ buvo išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio. 2013-10-01 patvarkymas įteiktas vyr. buhalterei J. B. K., tačiau iki prašymo pateikimo teismui dienos iš UAB „Simobila“ į antstolės depozitinę sąskaitą nėra pervesta nei viena įmoka. LR apdraustųjų VSDFV registro duomenimis A. Ž. nuo 2011-06-09 nuolatos dirba UAB „Simobila“ ir reguliariai gauna darbo užmokestį. 2013-12-05 dieną į UAB „Simobila“ išsiųstas paklausimas dėl antstolės patvarkymo nevykdymo ir lėšų pervedimo. 2014-01-28 antstolė skambino į UAB „SIMOBILA“, kurios darbuotojas (asmuo neprisistatė) prašė skenuotus dokumentus pakartotinai atsiųsti el. paštu simobila@gmail.com. Skenuoti dokumentai išsiųsti tą pačią dieną, tačiau iki šios dienos UAB „SIMOBILA“ nepervedė nei vienos įmokos bei antstolės neinformavo apie priežastis, dėl kurių patvarkymas nėra vykdomas. Mano, kad UAB „Simobila“ buhalterijoje sąmoningai nevykdomas antstolės patvarkymas, tuo vilkinamas išieškojimo procesas ir pažeidžiamos išieškotojo teisės.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Kaip matyti iš antstolio nurodytų aplinkybių ir pateiktų duomenų iš vykdomosios bylos Nr. 0021/13/0983 medžiagos, antstolė Gita Andrijauskienė vykdo Kauno miesto apylinkės teismo 2005-09-19 išduotą teismo įsakymą dėl 20.450,00 Lt skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš A. Ž., a.k. ( - ) D. V., a.k. ( - ) naudai (b.l. 5).

52013-09-25 antstolė Gita Andrijauskienė priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. (b.l. 16), kurį išsiuntė skolininko A. Ž. darbovietei UAB „Simobila“, reikalaudama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo. Patvarkymas UAB „Simobila“ tinkamai įteiktas 2013-10-01 (b.l. 13), tačiau antstolio reikalavimų juridinis asmuo nevykdė. Skolininko A. Ž. darbovietei UAB „Simobila“ išsiųstas antstolės 2013-12-05 raštas dėl informacijos pateikimo, kuriame prašoma per 10 dienų nuo rašto gavimo dienos pateikti informaciją dėl kokių priežasčių yra nevykdomi antstolės reikalavimai (b.l. 19-20). 2014-01-28 antstolė skolininko darbovietei išsiuntė 2013-09-25 patvarkymą dėl skolos išieškojimo ir 2013-12-05 raštą dėl informacijos pateikimo elektroniniu paštu, tačiau bendrovė antstolės reikalavimų nevykdo iki šiol.

6Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Teismas pažymi, kad pagal CPK 585 str. 1 d. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal CPK 585 str. 2 d., asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 str. 2 d. numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

7Atsižvelgiant į minėtas CPK normas ir nustatytas faktines aplinkybes, UAB UAB „Simobila“ vadovui A. Ž., kuris taip pat yra ir skolininkas, antstolės Gitos Andrijauskienės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0088/07/04938, skirtina teismo bauda, taip skatinant skolininką įvykdyti jam priskirtas pareigas – antstolės reikalavimu iš skolininko A. Ž. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo bei antstolei pareikalavus teikti informaciją, susijusią su vykdymo procesu, ir taip pašalinant kliūtis įvykdyti antstolės vykdomus vykdomuosius dokumentus.

8Teismas, spręsdamas skirtinos baudos dydžio klausimą, atsižvelgia į tai, kad: 1. skolininkas A. Ž. yra ir UAB „Simobila“ vadovas, 2. UAB „Simobila“ 2013-12-05 rašte dėl informacijos pateikimo buvo įspėtas apie galimybę skirti baudą, bei baudos dydį, 3. A. Ž. Kauno apylinkės teismo 2013-06-11 nutartimi buvo paskirta bauda dėl antstolio reikalavimų nevykdymo (civilinė byla Nr. 2-12161-877/2013), 4. Į antstolės reikalavimų nevykdymo trukmę, 5. iš skolininko A. Ž. išieškomą sumos dydį (20.450,00 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų (8.032,88 Lt), 3.314,00 Lt vykdymo išlaidų). Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, laiko, kad yra teisinga ir protinga UAB „Simobila“ vadovui A. Ž. skirti vienkartinę 1.000,00 Lt dydžio baudą (CPK 3 str. 1, 7 d., 177 str., 178 str., 185 str., 585 str. 2, 3 d., 616 str. 1 d.).

9Pažymėtina, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui, išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 str. 3 d.). Taip pat išaiškintina, jog baudos skyrimas neatleidžia asmens nuo pareigos vykdyti antstolio įpareigojimus.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 3 str. 1 d., 106 str., 291 str., 585 str. 2, 3 d., 593 str. 4 d., 616 str. 1 d.,

Nutarė

11Antstolės Gitos Andrijauskienės pareiškimą tenkinti.

12Vykdomojoje byloje Nr. 0088/07/04938 UAB „Simobila“, į.k. 170803857, vadovui A. Ž., a.k. ( - ) skirti 1.000,00 Lt (vieno tūkstančio litų, 00 ct) baudą už antstolės Gitos Andrijauskienės reikalavimų nevykdymą.

13Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai