Byla 2-12161-877/2013
Dėl baudos vykdymo procese paskyrimo UAB „S.“ vadovui A. Ž., suinteresuoti asmenys UAB „S.“, A. Ž., Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą dėl baudos vykdymo procese paskyrimo UAB „S.“ vadovui A. Ž., suinteresuoti asmenys UAB „S.“, A. Ž., Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

3Antstolis Robertas Vaitkevičius teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo skirti UAB „S.“ vadovui A. Ž. baudą arba nubausti areštu už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą. Pareiškime nurodyta, kad antstolio Roberto Vaitkevičiaus kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Kauno miesto VPK VP EPT išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. 060118, Nr. 30N-2001120-12, Nr. 161606, Nr. 252296, Nr. 729540, Nr. 824575, Nr. 659903, Nr. 341837 dėl 2699 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. Ž. išieškotojai Valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Antstolis 2013-01-30 siuntė UAB „S.“ patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo pareikalavo bendrovę daryti atitinkamas periodines išskaitas iš darbuotojo A. Ž. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų, informavo darbdavį apie atsakomybę už antstolio reikalavimo nevykdymą. Bendrovė patvarkymą dėl skolos išieškojimo gavo 2013-02-05, tačiau vykdyti nepradėjo. Patvarkymas dėl skolos išieškojimo nėra vykdomas iki kreipimosi į teismą dienos. UAB „S.“ direktorius A. Ž. nevykdo teisėto antstolio patvarkymo dėl skolos išieškojimo, tokiu būdu apsunkindamas paties vykdomojo dokumento įvykdymą.

4Pareiškėjo pareiškimas tenkintinas.

5Įsiteisėjęs sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str.). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, turi imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (Antstolių įstatymo 3 str. 2 d., CPK 634 str. 2 d.). CPK 585 str. imperatyviai nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti sprendimo nevykdymas. CPK 734 str. 1 d., 2 d. numato, kad įmonės, įstaigos, organizacijos, kiti darbdaviai privalo antstolio reikalavimu ir per jo nustatytą terminą pateikti duomenis apie tai, ar skolininkas pas juos dirba ir koks jo mėnesinis darbo užmokestis. Tokia pat tvarka antstolis išreikalauja duomenis apie skolininkui priklausantį atlyginimą. Už šiame straipsnyje nurodytų antstolio reikalavimų nevykdymą kaltam asmeniui teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą (CPK 734 str. 3 d.).

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolio Roberto Vaitkevičiaus kontoroje yra vykdomas išieškojimas pagal Kauno miesto VPK VP EPT išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. 30N-2001120-12, Nr. 161606, Nr. 252296, Nr. 729540, Nr. 824575, Nr. 659903, Nr. 541837, Nr. 060118 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. Ž., a.k. ( - ) dirbančio UAB „S.“, išieškotojai Valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 2013 m. sausio 30 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. SD-842, kuriuo įpareigojo UAB „S.“ iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį reguliariai daryti nustatytas išskaitas į antstolio depozitinę sąskaitą iki visos išieškotinos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo. AB „Lietuvos paštas“ registruotos siuntos Nr. RN600879118LT įteikimo pranešimas patvirtina, kad 2013-01-30 patvarkymą UAB „S.“ gavo 2013-02-05. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad patvarkymas buvo pradėtas vykdyti, iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų pradėtos reguliarios kasmėnesinės išskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą. Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad UAB „S.“ vadovas yra A. Ž..

7Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad antstolio 2013-01-30 patvarkymas yra susijęs su išieškojimu iš skolininko A. Ž. darbo užmokesčio UAB „S.“, o šios įmonės vadovas A. Ž. antstolio reikalaujamų duomenų apie skolininko gaunamas pajamas neteikė, nevykdė išskaitų iš jo atlyginimo ir neatliko kitų įstatyme darbdaviui priskirtų pareigų, susijusių su vykdymo išieškojimo užtikrinimu, nenurodė antstolio reikalavimo neįvykdymo priežasčių, šiais veiksmais pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įsakmiai įpareigojančią darbdavį vykdyti antstolio reikalavimus, susijusius su sprendimų vykdymu. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, UAB „S.“ vadovui A. Ž. skirtina bauda vadovaujantis CPK 734 str. 3 d., t.y. iki 1000 Lt bauda. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Įvertinus, kad A. Ž. anksčiau nebuvo baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą, byloje nėra duomenų, įrodančių piktybišką bendrovės vadovo vengimą vykdyti antstolio patvarkymą, A. Ž. skirtina 100 Lt bauda (CPK 734 str. 3 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 593 str. 5 d., 734 str. 3 d., teismas

Nutarė

10Pareiškėjo antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą tenkinti.

11Paskirti UAB „S.“ vadovui A. Ž., a.k. ( - ) 100 Lt (vieno šimto litų) baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai