Byla 2-5452-589/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovui J. M

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui J. M.,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 378,84 Eur skolą už įsigytas prekes, 378,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 23,00 Eur žyminį mokestį. Nurodo, kad 2008 m. spalio 14 d. sutartimi Nr. 659 atsakovas įsigijo skalbimo mašiną „LG WD80490T“ 382,00 Eur (1 319,00 Lt) vertės. Atsakovas įsipareigojo už prekes sumokėti sutarties 3 punkte nustatyta tvarka, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolingas ieškovei 378,84 Eur. Nurodo, kad remiantis sutarties 5.2 punktu, atsakovas turi mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną, todėl už laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 20 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. delspinigių suma sudaro 5 847,66 Eur, kuriuos ieškovė mažina iki 378,00 Eur. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

32017 m. gegužės 25 d. pranešimu atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui įteiktas 2017 m. birželio 16 d. viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos.

4CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 straipsnio 2 dalis). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. spalio 14 d. ieškovė ir atsakovas sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 659 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė pardavė, o atsakovas įsigijo skalbimo mašiną „LG WD80490T“ 382,00 Eur (1 319,00 Lt) vertės. Atsakovas įsipareigojo apmokėti už šias prekes pagal Sutarties 3.2. papunktį periodinėmis įmokomis iki 2009 m. spalio 20 d., tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolingas ieškovei 378,84 Eur. Sutarties 5.2. papunktyje numatyta, kad jeigu pirkėjas praleidžia periodinių įmokų mokėjimo terminą, tai privalo mokėti 15 procentų dydžio mėnesines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino pabaigos dienos iki įmokų sumokėjimo. Ieškovė, remiantis Sutarčių 5.2. papunkčiu, atsakovui priskaičiavo 5 847,66 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 20 d. iki 2017 m. gegužės 11 d., kuriuos ieškovė mažina iki 378,00 Eur.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir ) CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma (378,00 Eur) yra lygi skolos sumai (378,84 Eur), bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 341,00 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 5.2. papunkčiu, ieškovei iš atsakovo priteistina 341,00 Eur delspinigių. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl taip pat tenkintinas.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų jai nereiškė, tačiau skolos nesumokėjo, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

10Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (95,11 proc.) (CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.200, 6.210, 6.258, 6.361 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 378,84 Eur skola, 341,00 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nei iš ieškovės, nei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio, jas paskirsčius proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo J. M., asmens ( - ) 378,84 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų 84 ct) skolą, 341,00 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt vieno euro 00 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 719,84 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 21,88 Eur (dvidešimt vieno euro 88 ct) žyminį mokestį – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai, juridinio asmens kodas 301521589, naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai