Byla 2A-736-259/2011

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Agimanto Kukalio, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant ieškovei J. A., jos atstovui advokatui Sauliui Bulotai, atsakovui R. A., institucijos, teikiančios išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Gintautui Pajaujui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. A. patikslintą apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2446-399/2010 pagal ieškovės J. A. ieškinį atsakovui R. A., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, bendrąja jungtine nuosavybe esančio turto padalijimo ir atsakovo R. A. priešieškinį ieškovei J. A., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

2Ieškovė J. A. ieškiniu (t.1, b.l.2-7) prašė: 1) santuoką, įregistruotą 1985-10-26 Marijampolės raj. civilinės metrikacijos skyriuje, nutraukti dėl atsakovo kaltės; 2) nutraukus santuoką, ieškovei palikti A. pavardę; 3) dukters E. A. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove; 4) nuo ieškinio pateikimo momento priteisti iš atsakovo nepilnametės dukters E. A. išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki jai sukaks pilnametystė, nustatant ieškovei uzufrukto teisę į šias lėšas; 5) po santuokos nutraukimo priteisti ieškovei asmeninėn nuosavybėn statinius, esančius Marijampolės sav., Liepynų km., t. y. gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), tvartą (unikalus Nr. ( - )), daržinę (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), viso už 23 428 Lt; 6) po santuokos nutraukimo priteisti atsakovui asmeninėn nuosavybėn automobilį Renault 19, valstr. Nr. ( - ), 500 Lt vertės, bei VW Passat, valst. Nr. ( - ), 500 Lt vertės; 7) už turto padalijimo metu tenkančią didesnę turto dalį ieškovei priteisti išmokėti 6809 Lt piniginę kompensaciją, išmokant ją per dviejų metų laikotarpį.

3Atsakovas R. A. priešieškiniu (t.1, b.l.36-41) prašė: 1) santuoką, sudarytą 1985-10-26 Marijampolės rajono CMS, akto įrašo Nr. 374, tarp ieškovės ir atsakovo nutraukti dėl ieškovės kaltės; 2) po santuokos nutraukimo palikti pavardes atsakovui - A., ieškovei- A.; 3) nustatyti nepilnametės dukros E. A., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su atsakovu; 4) priteisti iš ieškovės išlaikymą dukrai E. A. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, nuo pareiškimo padavimo dienos, įpareigojant atsakovą šias lėšas naudoti uzufrukto teise; 5) padalinti santuokos metu įgytą turtą, pripažįstant atsakovui nuosavybės teisę į 2/3 dalis turto (gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 21700 Lt; tvartą, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 956 Lt; daržinę, unikalus Nr. ( - ), kurios vidutinė rinkos vertė 718 Lt; kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), kurių vidutinė rinkos vertė 54 Lt, esančius Liepynų km., Marijampolės sav., viso turto už 23 428 Lt), o ieškovei - 1/3 (automobilį Renault 19, valst. Nr. ( - ), 500 Lt vertės; automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), 500 Lt vertės; viso - turto už 1 000 Lt; 6) priteisti ieškovei nuo atsakovui tenkančios didesnės turto dalies 6 809 Lt piniginę kompensaciją, išmokant ją dalimis iki 2012-05-01; 7) priteisti atsakovui iš ieškovės teismo išlaidas bei žyminį mokestį.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-10-28 sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies: 1) ieškovės ir atsakovo santuoką, sudarytą 1985-10-26 Marijampolės rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 374, nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės; 2) po santuokos nutraukimo paliko pavardes A. ir A.; 3) nepilnametės dukros E. A., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą nustatė su atsakovu; 4) priteisė iš ieškovės išlaikymą nepilnametei dukrai E. A., gimusiai ( - ), periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnuo nuo 2010-05-13 (priešieškinio padavimo dienos) iki dukros pilnametystės; nustatė, jog išlaikymo sumas uzufrukto teise valdo (naudoja) atsakovas išimtinai E. A. poreikiams tenkinti; 5) santuokoje įgytą turtą padalino sekančiai: paskyrė ieškovei ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - ), pastato (daržinės), unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių (kiemo statinių), unikalus Nr. ( - ), esančių Marijampolės savivaldybėje, ( - ), bendros 11 714 Lt vertės, ir automobilį Renault 19, valst. Nr. ( - ), 1989 m. gamybos, 500 Lt vertės; paskyrė atsakovui ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato (tvarto), unikalus Nr. ( - ), pasato ( daržinės), unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių (kiemo statinių), unikalus Nr. ( - ), esančių Marijampolės sav., Liepynų km., bendros 11 714 Lt vertės, ir automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), 1999 m. gamybos, 500 Lt vertės. Turtą padalinęs lygiomis dalimis natūra, ieškinio ir priešieškinio reikalavimo priteisti 6 809 Lt piniginę kompensaciją teismas netenkino; 6) priteisė ieškovei iš atsakovo 488 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų; 7) priteisė iš ieškovės ir atsakovo po 3,75 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

5Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovas susituokė 1985-10-26 (t.1, b.l.9), gyvendami santuokoje, susilaukė vaikų, iš kurių nepilnametė yra tik E. A., gim. ( - ), faktiškai gyvenanti su tėvu, besimokanti Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje. Teismas nustatė, jog ieškovė dirba draudimo tarpininke AB „Ergo Lietuva”, jai nuo 2010-01-01 iki 2010-03-20 buvo išmokėta 4 725,69 Lt (t.1, b.l.15). Ieškovė taip pat dirba P. K. bibliotekoje, nuo 2004 m. išrinkta Narto kaimo bendruomenės pirmininke (t.1, b.l.16), bendruomenėje ir seniūnijoje charakterizuojama teigiamai (t.1, b.l.17-18). Teismas nustatė, jog atsakovas nedirba, gauna netekto darbingumo pensiją 618 Lt, yra netekęs 60 procentų darbingumo (b.l.43-45,56). Policijos nuovados atsakovas charakterizuojamas teigiamai, neteistas, nebaustas, įskaitose neįrašytas, namiškių ar kaimynų nusiskundimų nėra, policijos pareigūnai nebuvo kviečiami (t.1, b.l.98-99). Vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais bei liudytojų Ž. Ž., V. S., L. S., S. M., V. G., T. M. bei šalių vaikų I. K., J. A., K. A. ir E. A. parodymais, teismas nustatė, jog šalių santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (LR CK 3.61 str. 2 d.), kadangi abu sutuoktiniai nedėjo reikiamų pastangų šeimos išsaugojimui, negerbė vienas kito bei pasirinkto gyvenimo būdo, t. y. atsakovas netoleravo ieškovės veiklos kaimo bendruomenėje, o pati ieškovė nesistengė į šią veiklą įtraukti atsakovo bei skirti daugiau dėmesio savo sutuoktiniui. Ieškovės argumentus, jog santuoka iširo dėl atsakovo girtavimo, teismas atmetė, kadangi nustatė, jog tai nėra pagrindinė šeimos iširimo priežastis, atsakovas įskaitose neįrašytas, nebaustas, neteistas, policijos charakterizuojamas teigiamai, kad buvo smurtaujama šeimoje ar kad atsakovas nesirūpino šeima, ieškovė neįrodė. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog pati ieškovė buvo nelojali ir neištikima atsakovui, kadangi nenutraukusi santuokos, gyvena faktinėje šeimoje su kitu vyru. Po santuokos nutraukimo teismas paliko šalims pavardės A. ir A.. Teismas nustatė, jog atsakovo vardu nuo 1991-06-03 yra registruotas gyvenamasis namas su ūkio ir kitais statiniais Marijampolės savivaldybėje, ( - ) (t.1, b.l.10-13), taip pat jog atsakovo vardu yra registruoti trys automobiliai: Renault 19, valst. Nr. ( - ), 1989 m. gamybos, VW Passat valst. Nr. ( - ), 1985 m. gamybos, GAZ 24, valst. Nr. ( - ) 1981 m. gamybos. Šalys prašė dalinti automobilius VW Passat ir Renault, kiekvieno jų vertė - 500 Lt. Spręsdamas santuokoje įgyto turto padalijimo klausimą, teismas nustatė, jog nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo nėra pagrindo – sutuoktiniai išlaikymo sau vienas iš kito nereikalavo, šalims nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose nei ieškovė, nei atsakovas ar nepilnametis vaikas negyveno. Todėl teismas paskyrė kiekvienam sutuoktiniui po ½ santuokoje įgyto nekilnojamojo turto bei po automobilį (kadangi dėl nekilnojamojo turto ir automobilių vertės ginčo tarp šalių nebuvo). Spręsdamas nepilnametės dukros gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, vadovaudamasis šalių, liudytojų parodymais, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (t.1, b.l.25-26) bei pačios E. A. paaiškinimais, teismas nustatė, jog E. A. jau ilgą laiką, t. y. nuo 2010-01-15 gyvena su tėvu, nori ir toliau likti su juo gyventi, kadangi su motinos sugyventiniu nesutaria, nejaučia motinos meilės. Nenustatęs, jog dukters noras gyventi su tėvu prieštarautų jos interesams, teismas nustatė E. A. gyvenamąją vietą su tėvu ir priteisė iš ieškovės išlaikymą dukrai - po 400 Lt kas mėnesį. Teismas nustatė, jog ieškovė yra darbinga, dirba, kitų išlaikytinių neturi, atsakovas yra dalinai darbingas, be to, būtent tokio dydžio išlaikymą prašė priteisti ieškovė ieškiniu bei atsakovas priešieškiniu.

6Patikslintu apeliaciniu skundu (t.2, b.l.10-11, 38-39) ieškovė J. A. su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl šių motyvų: Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (t.1, b.l.25-26) yra neobjektyvi, ieškovė 2010-08-10 ją apskundė Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierei (t.1, b.l.3-5). Šiuo metu vyksta ieškovės skundo tyrimas; teismo išvada, jog šalių santuoka iširo dėl ieškovės neištikimybės, nepagrįsta, kadangi ieškovės ir atsakovo santuokiniai ryšiai nutrūko prieš 5 metus; atsakovas tinkamai neprižiūri dukters E. A., todėl jos gyvenama vieta pas atsakovą nustatyta nepagrįstai; ieškovė nutraukė atstovavimo sutartį su savo advokatu, kadangi jis atstovavo ją netinkamai - nepateikė dokumentų, kad atsakovui yra iškelta baudžiamoji byla už ieškovės partnerio T. M. sumušimą, taip pat nepateikė duomenų, jog Marijampolės savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybos išvadas ieškovė apskundė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui. Ieškovės atstovas nesiėmė priemonių, kad bylos nagrinėjimas būtų atidėtas iki šis klausimas bus išspręstas; teismas nepagrįstai priteisė atsakovui iš ieškovės 400 Lt dukters išlaikymui. Nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-386-564/2010 atsakovas buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už smurto prieš ieškovės partnerį T. M. panaudojimą (t.2, b.l.14-17). Šiuo nuosprendžiu T. M. iš atsakovo buvo priteista 5 670,76 Lt. Tikėtina, jog ieškovei kas mėnesį mokant atsakovui 400 Lt dukters išlaikymui, atsakovas šiais pinigais dengs žalos T. M. atlyginimą. Nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme, 2011 04 22 teismo posėdžio metu apeliantė pateikė teismui Marijampolės daugiabučio namo savininkų bendrijos „Ateitis“ pažymą, iš kurios matyti, kad E. A. nuo 2011 02 26 gyvena ( - ), Marijampolėje. Apeliantė paaiškino, jog dukra šiuo metu nuo 2011 02 26 gyvena kartu su ja, todėl prašo nustatyti dukros gyvenamąją vietą su motina, priteisti dukros išlaikymui iš atsakovo 300 lt sumą, kitoje dalyje apeliacinio skundo atsisako.

7Nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme, 2011 04 22 teismo posėdžio metu atsakovas R. A. sutiko su ieškovės prašymu, kad teismo sprendimas būtų pakeistas, nes dukra šiuo metu gyvena su motina, sutiko, kad iš jo dukros išlaikymui būtų priteistas išlaikymas po 300 lt kas mėnesį, nes jis daugiau neišgali, nes jo pajamos 620 lt į mėnesį.

8Nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme, 2011 04 22 teismo posėdžio metu institucijos, teikiančios išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas paaiškino, jog skyriui nėra žinoma apie nepilnametės E. A. gyvenamąją vietą, todėl negali išreikšti skyriaus pozicijos.

9Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.

10Ieškovė ir atsakovas susituokė 1985-10-26 (t.1, b.l.9), gyvendami santuokoje, susilaukė dukros E. A., gim. ( - ).

11Išnagrinėjus bylą Kauno apygardos teismo posėdžio metu nustatyta ta aplinkybė, kad ieškovės ir atsakovo sutarimu E. A. nuo 2011 02 26 gyvena pas motiną J. A., ( - ), Marijampolėje, motinos gyvenamojoje vietoje. Nesant ginčo tarp šalių dėl vaiko gyvenamosios vietos, pakeistinas skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatyto, nustatant E. A., gim. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su motina J. A., ( - ), Marijampolėje.

12Šalys nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu susitarė, kad atsakovas gali ir sutinka mokėti dukrai išlaikymą po 300 litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, o ieškovė J. A. sutinka su tokio dydžio atsakovo mokamu išlaikymu dukrai. Dėl to nesant ginčo tarp šalių dėl vaiko išlaikymo priteisimo ir jo dydžio nustatymo, pakeistinas skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas dalyje dėl išlaikymo E. A. priteisimo.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14apeliacinį skundą patenkinti dalinai.

15Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 10 28 sprendimą dalyje dėl E. A. gyvenamosios vietos nustatymo ir dėl išlaikymo E. A. priteisimo.

16E. A. gim. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su motina J. A. (a.k( - ) Nuo 2011 03 01 dienos priteisti iš atsakovo R. A. (a.k( - ) nepilnametės dukters E. A. gim. ( - ) išlaikymui po 300 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki jai sukaks pilnametystė, nustatant J. A. uzufrukto teisę į šias lėšas.

17Kitoje dalyje Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 10 28 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai