Byla P2-10-323/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., M. T., J. V., V. V., AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas, UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., M. T., J. V., V. V., AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas, UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu, prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti nekilnojamojo turto pardavimą iš viešųjų varžytynių, paskelbtų 2013-01-17 vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų bei priimtas galutinis sprendimas (nutartis). Nurodė, kad nustatant iš varžytynių parduodamo turto vertę vadovautasi netekusia galios turto vertės nustatymo ataskaita bei kadastriniais matavimais, kurie šiai dienai neatspindi tikrosios turto rinkos vertės.

3Prašymas atmestinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu teismo būsimo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatyme įtvirtinta, jog gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.). CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5Susipažinus su pareiškėjos prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo matyti, jog pareiškėja savo argumentams dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), juos grindžia tik deklaratyviais teiginiais apie tai, kad įkeistas turtas įvertintas mažesne nei rinkos kaina, bei VĮ Registrų centras sąskaita dėl apmokėjimo už kadastrinių duomenų tikslinimą bei bylos sudarymą, todėl teismas negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybės (klausimui išspręsti skirtos tik 3 darbo dienos) lemia, kad šioje stadijoje klausimas sprendžiamas dažnai remiantis išimtinai pareiškėjos nurodytais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis matyti, kad pareiškėja du kartus prašė stabdyti nekilnojamojo turto, esančio ( - ), pardavimą iš viešųjų varžytynių, teikė skundus dėl antstolio A. S. veiksmų, motyvuodama netinkamai nustatyta iš varžytynių parduotino turto verte. Pareiškėjos skundai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2722-676/2013 bei 2013-09-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-11595-328/2013 atmesti kaip nepagrįsti, konstatuota, kad parduodamo turto vertė nustatyta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Šiuo atveju pareiškėja vėlgi teikia skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, kurių neteisėtumą grindžia netinkamai nustatyta turto verte, tačiau neteikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat preliminariai įvertinus skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus, vadovaujantis vykdymo proceso šalių, kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, yra pagrindas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

7netenkinti pareiškėjos R. G. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai