Byla 2-8514-949/2016
Dėl 2015-11-30 savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo nutarimų panaikinimo priėmimo klausimą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinio atsakovams Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) savininkų bendrijai, A. J., D. J., V. J. – Z., V. B., R. B., A. S. ir D. Č., tretiesiems asmenims Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro notrei G. Š., V. Š., N. S., A. Č., G. Š., N. Š., R. V. M., J. V., T. V., E. B., S. N., D. N., J. M., G. R., A. Š., N. B., V. B., Z. Š., A. Š., E. Č., E. R., V. S., V. A., A. P., L. L., A. B., R. J., P. B., E. B., R. S., N. P., A. V., S. U. dėl 2015-11-30 savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo nutarimų panaikinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teisme gautas ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų bendrijos narių steigiamojo susirinkimo 2015-11-30 nutarimo 3.1 punktą įsteigti Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) savininkų bendriją; panaikinti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų bendrijos narių steigiamojo susirinkimo 2015-11-30 nutarimus dėl bendrijos įstatų tvirtinimo (4 punktas), dėl bendrijos pirmininko išrinkimo (5.1 punktas), bendrijos valdybos narių išrinkimo (5.2 punktas), dėl bendrijos revizoriaus išrinkimo (6 punktas). Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl svarbios priežasties.

3Iš pateikto ieškinio turinio ir reikalavimų matyti, kad yra ginčijami Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų bendrijos narių steigiamojo susirinkimo nutarimai, kurių pagrindu buvo įsteigta minėta bendrija. Ginčijamų nutarimų priėmimas yra privaloma bendrijos steigimo procedūros dalis (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 4 straipsnio 3 dalis). Taigi pareikštais ieškinio reikalavimais yra ginčijamas bendrijos steigimo teisėtumas.

4Civilinio kodekso 2.114 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog ieškinį dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu gali paduoti juridinio asmens dalyvis ar valdymo organai, taip pat prokuroras, gindamas viešąjį interesą (redakcija, galiojusi iki 2016-01-01, Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262). Tokia nurodytos normos redakcija leidžia pagrįstai teigti, jog šioje teisės normoje yra įtvirtintas baigtinis subjektų, galinčių inicijuoti civilinės bylos dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu iškėlimą, sąrašas. Remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi, bendrijos steigėjai yra butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai. Ieškovas nėra butų (patalpų) pastate, esančiame ( - ), savininkas ar bendrijos valdymo organas. Taigi, ieškovas, nebūdamas nei juridinio asmens dalyviu, nei jos valdymo organu, nei prokuroru, neturi reikalavimo teisės reikšti tokio pobūdžio ieškinį, kuriuo ginčijamas sprendimų steigti juridinį asmenį teisėtumas.

5Teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 3 dalis). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir (ar) teisėti interesai pažeidžiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DNB bankas v. notarė V. S.-M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-556/2011; 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje komercinė firma „Indra“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-361/2006).

6Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ civilinio kodekso 2.114 straipsnio 5 dalies prasme nėra subjektas, turintis materialinę subjektinę teisę ginčyti nutarimus, susijusius su daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimu, ieškinį atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 3 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Ieškinys su priedais grąžintinas ieškovui.

7Atsisakius priimti ieškinį, ieškovui grąžintinas 2016-08-11 sumokėtas 41,00 Eur žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 3 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) savininkų bendrijai, A. J., D. J., V. J. – Z., V. B., R. B., A. S. ir D. Č., tretiesiems asmenims Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro notrei G. Š., V. Š., N. S., A. Č., G. Š., N. Š., R. V. M., J. V., T. V., E. B., S. N., D. N., J. M., G. R., A. Š., N. B., V. B., Z. Š., A. Š., E. Č., E. R., V. S., V. A., A. P., L. L., A. B., R. J., P. B., E. B., R. S., N. P., A. V., S. U. dėl 2015-11-30 savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo nutarimų panaikinimo.

10Ieškinį su priedais grąžinti ieškovui.

11Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, įmonės kodas 144619514, 41,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2016-08-11 mokėjimo nurodymu Nr. 342555, AB „Šiaulių bankas“.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai