Byla 2S-263-123/2016
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Švytenė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Švytenė“, UAB „Švytenė“ direktoriui V. P., UAB „Ivetra ir KO“ dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėja prašo skirti UAB „Švytenė“ direktoriui V. P. baudą už 2015-08-12 patvarkymo Nr. S-7278 reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad vykdant vykdomąją bylą Nr. 0075/15/00542 dėl 648,91 EUR skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Švytenė“ išieškotojo UAB „Ivetra ir KO“ naudai pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-15 vykdomąjį raštą Nr.

32-160-639/2015 2015-08-12 patvarkymu Nr. S-7278 skolininkas įpareigotas pateikti raštu informaciją apie įmonės turimą turtą bei nurodyti tikslią buvimo vietą. Patvarkymas iki šiol nėra įvykdytas. Už patvarkymą, skirtą juridiniam asmeniui, atsakingas įmonės direktorius, todėl antstolė prašo skirti įmonės vadovui baudą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-11-09 nutartimi pareiškimą tenkino. UAB „Švytenė“ direktoriui V. P. paskyrė 50 EUR baudą už antstolės A. R. Ž. 2015-08-12 patvarkymo Nr. S-7278 reikalavimų nevykdymą. Nurodo, kad šiuo atveju antstolės reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas UAB „Švytenė“ direktorius. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Švytenė“ direktorius nuo 2014-07-29 yra V. P., kuris buvo tinkamai informuotas apie pareigas ir įspėtas apie atsakomybę už antstolės patvarkymų nevykdymą. Konstatavo, kad antstolės patvarkymas nebuvo vykdomas be svarbios priežasties, todėl „Švytenė“ direktoriui V. P. skyrė vienkartinę 50 EUR dydžio baudą.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Švytenė“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-09 nutartį panaikinti. Nurodo, kad V. P. iš UAB „Švytenė“ direktoriaus pareigų buvo atleistas 2015-07-01, įmonėje nebedirba ir neturi įgaliojimų jai atstovauti. V. P. neturėjo ne tik pareigos, bet ir teisės vykdyti antstolės 2015-08-12 patvarkymą Nr.

62S-7278, todėl jam paskirta bauda yra nepagrįsta.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas skyrė vienkartinę baudą įmonės vadovui už antstolio reikalavimo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Nustatyta, kad antstolė A. R. Ž. vykdomojoje byloje Nr. 0075/15/00542 vykdo išieškojimą iš skolininkės UAB „Švytenė“ išieškotojai UAB „Ivetra ir KO“ pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-15 vykdomąjį raštą Nr. 2-160-639/2015. Antstolės patvarkymai priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą bei dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo siųsti skolininko buveinės adresais, tačiau neįteikti. Iš 2015-10-29 Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad nuo 2014-07-29 skolininkės UAB „Švytenė“ direktorius yra V. P. (v. b. l. 42-43). 2015-08-12 antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-7278, kuriuo įpareigojo UAB „Švytenė“ direktorių V. P. per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti duomenis apie įmonės turimą turtą ir nurodyti tikslią įmonės veiklos vietą. (v. b. l. 38). Patvarkymas išsiųstas registruotu laišku antstolei žinomu adresu Maironio g. 40–1, Kaunas (v. b. l. 39). Patvarkymas Nr. S-7278 įteiktas gavėjui pagal įgaliojimą (v. b. l. 40). Pirmosios instancijos teismas skyrė UAB „Švytenė“ direktoriui V. P. 50 EUR baudą už antstolės A. R. Ž. 2015-08-12 patvarkymo Nr. S-7278 reikalavimų nevykdymą. Suinteresuotas asmuo UAB „Švytenė“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-09 nutartį panaikinti, nes

11V. P. iš UAB „Švytenė“ direktoriaus pareigų buvo atleistas 2015-07-01.

12Vadovaujantis CPK 585 straipsniu antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti skiriama bauda iki 289 Eur už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

13Iš 2015-11-09 VSDFV Klaipėdos skyriaus pažymos apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir Apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas baigėsi per nurodytą laikotarpį, sąrašo už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-10-19 matyti, kad V. P. UAB „Švytenė“ dirbo iki 2015-07-01, kitų įrašų apie jo darbinę veiklą nurodytoje įmonėje nėra.

14Konstatuotina, kad V. P. nesant įmonės vadovu 2015-08-12 patvarkymo Nr. S-7278 priėmimo metu ir visą patvarkymo nevykdymo laiką, V. P. negali būti taikoma atsakomybė už antstolės A. R. Ž. 2015-08-12 patvarkymo Nr. S-7278 nevykdymą.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo neįvykdymą atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335?339 str., teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo neįvykdymą UAB „Švytenė“ direktoriui V. P. atmesti.

Proceso dalyviai