Byla 2-579-664/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Snoro lizingas”, buveinė ( - ), Vilnius, įmonės kodas ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB banke SNORAS, banko kodas ( - ), atsakovui V. M. (V. M.), asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo priteisimo,-

Nustatė

22004-03-19 ir 2009-03-20 tarp UAB "Snoro lizingas" ir atsakovo buvo pasirašytos išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartys Nr.UM64031901P ir Nr.UBK4032002P, pagal kurias UAB "Snoro lizingas" suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudoti UAB "Snoro lizingas" priklausančias prekes. Atsakovas įsipareigojo už šias prekes mokėti UAB "Snoro lizingas" pagal sutartyje nurodytą mokėjimo grafikus. Savo duotų įsipareigojimų lizingo kompanijai atsakovas nevykdė.

3Ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo adresu, nurodytu ant išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarčių.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 964,66 Lt mokėtinų įmokų ir 877,24 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo V. M., bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui V. M. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2011-04-14.

6Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Byloje nustatyta, kad UAB „Snoro lizingas“ su atsakovu 2004-03-19 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr.UM64031901P, 2004-03-20 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr.P. A. gavo prekes ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokų nemokėjo, liko skolingas ieškovui 964,66 Lt mokėtinų įmokų, 877,24 Lt delspinigių. 2004-06-25, 2004-07-08, 2004-07-21 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo adresu, nurodytu ant išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarčių.

11Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine T I K R A : tvarka.

13Ieškovas prašo priteisti 877,24 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarčių nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 175,45 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 61,90 % (1140,11 Lt : 1841,90 Lt × 100 % = 61,90 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,619.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

21Ieškinį tenkinti dalinai.

22Priteisti iš atsakovo V. M. 964,66 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt keturis litus 66 ct)mokėtinų įmokų, 175,45 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt penkis litus 45 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 1140,11 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 41,47 Lt (keturiasdešimt vieną litą 47 ct) žyminio mokesčio UAB “Snoro lizingas” naudai.

23Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo V. M. – 4,72 Lt (keturis litus 72 ct), iš ieškovo UAB „Snoro lizingas“ – 2,91 Lt (du litus 91 ct).

24Ieškinį dalyje dėl 701,79 Lt. (septynių šimtų vieno lito 79 ct.) delspinigių, 25,53 Lt. (dvidešimt penkių litų 53 ct.) bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo V. M., ieškovo UAB “Snoro lizingas” naudai, atmesti.

25Sprendimas už akių atsakovo V. M. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso... 2. 2004-03-19 ir 2009-03-20 tarp UAB "Snoro lizingas" ir atsakovo buvo... 3. Ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 964,66 Lt mokėtinų... 5. Atsakovui V. M. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Byloje nustatyta, kad UAB „Snoro lizingas“ su atsakovu 2004-03-19 sudarė... 11. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas,... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 13. Ieškovas prašo priteisti 877,24 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str.... 21. Ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš atsakovo V. M. 964,66 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt keturis... 23. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo V. M. – 4,72 Lt... 24. Ieškinį dalyje dėl 701,79 Lt. (septynių šimtų vieno lito 79 ct.)... 25. Sprendimas už akių atsakovo V. M. apeliacine ir kasacine tvarka... 26. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...