Byla I-1462-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su K. K. G. skundo patikslinimu,

Nustatė

22010-03-09 buvo gautas K. K. G. skundas, kuriame pareiškėjas prašė įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimo Nr. 1057 106 p. išdėstytas nuostatas – parengti ir atlikti žemės sklypo suformavimą žemės nuosavybės teisių atkūrimui ir grąžinimui natūra tarp ( - ) ir ( - ) namų ir pateikti pamatuotas sklypo ribas tolesniam žemės grąžinimo įforminimui Vilniaus apskrities viršininkui.

3Paduotas skundas neatitiko kai kurių Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 str. ir 39 str. 1 d. reikalavimų, todėl teismas 2010-03-15 nutartimi įpareigojo pareiškėją iki 2010-03-30 pateikti: 1) reikiamą skaičių patikslinto skundo, kuriame būtų tinkamai suformuluoti skundo reikalavimai, egzempliorių; 2) ginčijamus savivaldybės administravimo subjektų sprendimus bei Nacionalinės žemės tarnybos 2010-02-11 sprendimo Nr. 3B-(7.5)-G-70-139 gavimo (įteikimo) datą rodantį dokumentą; 3) žyminio mokesčio kvito originalą.

4Per teismo nustatytą terminą K. K. G., atstovaujamas advokato Edmundo Kisieliaus, padavė skundo patikslinimą, kuriame nurodė reikalavimą pripažinti neteisėtu Vilniaus miesto savivaldybės 2009-05-28 atsisakymą suformuoti laisvą žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui, įpareigojant atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimo Nr. 1057 106 p. išdėstytas nuostatas – parengti ir atlikti žemės sklypo suformavimą žemės nuosavybės teisių atkūrimui ir grąžinimui natūra tarp ( - )ir ( - ) namų ir pateikti pamatuotas sklypo ribas tolesniam žemės grąžinimo įforminimui Vilniaus apskrities viršininkui.

5Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje nuolat pabrėžiama, kad pareiškėjo skundo reikalavimas turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str.), teismo kompetencijos ribas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3, 15 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 – 91 str.) bei jų vykdymo tvarką (Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 str.). K. K. G. patikslintas reikalavimas pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės 2009-05-28 atsisakymą neteisėtu, negali būti sprendimu dėl administracinės bylos iš esmės (nes suformuluotas neatsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. ir nėra sietinas su realiu pareiškėjo įstatymų saugomų teisių ir (ar) teisėtų interesų gynimu). Todėl darytina išvada, kad skundo dalyką pareiškėjas apibrėžė netinkamai. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-11-05 nutartimi (administracinė byla Nr. I-2107-624/2009) ir 2010-03-15 nutartimi (administracinė byla Nr. I-1462/2010) išaiškino K. K. G., kad siekdamas realių teisinių pasekmių, jis turėtų ginčyti (t. y. prašyti panaikinti) individualiais požymiais (data, numeriu) apibūdintus konkrečių savivaldybės administravimo subjektų sprendimus, tačiau šiomis rekomendacijomis pareiškėjas nesivadovavo.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. K. K. G. esminių skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., teisėjas

Nutarė

8K. K. G. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-03-29 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 124 Lt žyminį mokestį grąžinti K. K. G..

10Išaiškinti pareiškėjui, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai