Byla e2-918-844/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atstovaujamos R. P., ieškinį atsakovei M. I., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), dėl žalos atlyginimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

4Ieškovas akcinė bendrovė (toliau ? AB) „Lietuvos draudimas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės M. I. 28,00 Eur žalos atlyginimą, 15 Eur žyminį mokestį, taip pat 5 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovei M. I. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka 2017-05-03, atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Padaryta atsakovo žala ieškovui yra patvirtinta byloje esančiais dokumentais.

8Iš byloje esančio Būsto draudimo liudijimo Nr. TIA Nr. 363330568 matyti, kad tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir A. M. buvo sudaryta būsto draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas butas, esantis adresu ( - ), draudimo laikotarpiui nuo 2016-02-12 iki 2017-02-11.

9Draudimo sutarties galiojimo metu, 2016-04-28 iš Visagine, ( - ) esančio buto buvo aplietas vandeniu apdraustojo buto, esančio ( - ) patalpos.

10Iš pateikto Valstybės įmonės Registrų centras rašto matyti, jog butas, esantis ( - ), iš kurio buvo aplietas butas ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei M. I.. Kad butas, esantis ( - ) buvo aplietas iš atsakovės buto, pagrindžia byloje esantis Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas ir turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedas.

11Ieškovas, kompensuodamas padarytus nuostolius, išmokėjo 892,62 Eur dydžio draudimo išmoką ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnis). Nagrinėjamu atveju atsakingas dėl žalos atlyginimo asmuo yra buto, esančio Visagine, ( - ), savininkė M. I..

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal šio straipsnio 2 d. žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartis Nr. 3K-3-299/2008; 2014-04-16 nutartis Nr. 3K-3-204/2014).

14Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovė, kaip buto savininkė, atsako be kaltės. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės [tai yra, žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo].

15Atsakovės M. I. asmens civilinė atsakomybė buvo apdrausta ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, kuris atlygino dalį (864,62 Eur) apliejimo metu padarytos žalos. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas ir M. I. asmens civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatyta 28,00 Eur besąlyginė išskaita, kurią privalo atlyginti atsakovė M. I..

16Atsakovei buvo siųsta pretenzija dėl 28,00 Eur žalos dalies atlyginimo, tačiau žala nebuvo atlyginta.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti kreditoriui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 28,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2017-04-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

19Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteisiamos, nes jų suma yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287, 307 straipsniais,

Nutarė

21Priteisti iš atsakovės M. I., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, naudai 28,00 Eur (dvidešimt aštuonis Eur 00 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 28,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 metų balandžio 27 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą... 4. Ieškovas akcinė bendrovė (toliau ? AB) „Lietuvos draudimas“ kreipėsi su... 5. Atsakovei M. I. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančio Būsto draudimo liudijimo Nr. TIA Nr. 363330568 matyti, kad... 9. Draudimo sutarties galiojimo metu, 2016-04-28 iš Visagine, ( - ) esančio buto... 10. Iš pateikto Valstybės įmonės Registrų centras rašto matyti, jog butas,... 11. Ieškovas, kompensuodamas padarytus nuostolius, išmokėjo 892,62 Eur dydžio... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo... 14. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovė, kaip buto savininkė, atsako be... 15. Atsakovės M. I. asmens civilinė atsakomybė buvo apdrausta ERGO Insurance SE... 16. Atsakovei buvo siųsta pretenzija dėl 28,00 Eur žalos dalies atlyginimo,... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 18. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos... 19. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 21. Priteisti iš atsakovės M. I., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Lietuvos... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...