Byla 2S-796-605/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „PEG Grupė“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovo UAB „JVNS“ atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-09 nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-27349-568/2010 panaikinimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-09 nutartimi iš dalies tenkino ieškovo UAB „PEG GRUPĖ“ prašymą ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo UAB „JVNS“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą, areštą 67 460,61 Lt sumai.

4Atsakovas UAB „JVNS“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-09 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi (b.l. 127-128) atskirąjį skundą tenkino. Panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-09 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-27349-568/2010. Panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-27349-568/2010 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo UAB „JVNS“ (kodas juridinių asmenų registre 300672271, buveinė Fromo-Gužučio g. 24A, 48487 Kaune, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT94 7300 0100 9949 3010 AB „Swedbank“) nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą 67 460,61 Lt sumai, o jo nesant - atsakovo piniginių lėšų areštą 67 460,61 Lt sumai, uždraudžiant lėšas pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, išskyrus privalomuosius atsiskaitymus valstybei, ieškovui. Atmetė ieškovo UAB „PEG Grupė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Nutartyje nurodyta, kad teismas su atskirajame skunde nurodytais motyvais iš esmės sutinka. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikia įrodymų, patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui.

7Ieškovas atskiruoju skundu (b.l. 133-136) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį panaikinti, paliekant galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad atsakovas, tik gavęs ieškovo paraginimą sumokėti 67 119,35 Lt skolą, ieškovui ir jo atstovui pateikė raštu nepagrįstas pretenzijas. Ieškovo atlikti rangos darbai už 3274,86 Lt sumą iš esmės priimti 2010 m. gegužės-rugpjūčio mėn. bei spalio mėn., nepareiškiant jokių pastabų dėl kokybės. Atlikus darbus ir juos pridavus pagal aktus, atsakovas 2010-11-18 raštu Nr. S-10-45 pranešė ieškovui, jog vienašališkai nutraukia jau įvykdytą 2010-04-22 rangos sutartį, tariamai ieškovui pažeidus sutarties sąlygas. Šiuo „sutarties nutraukimu“ atsakovas motyvuoja atsisakymą sumokėti už atliktus darbus. Toks atsakovo elgesys rodo pastarojo nesąžiningumą. Tai, kad atsakovas negali sumokėti skolos ieškovui, yra nevykdytos beveik 1000000 Lt dydžio prievolės kitoms įmonėms, nepatvirtina atsakovo teiginio, kad UAB „JVNS“ yra pelningai dirbanti įmonė, ir duoda pagrindą kritiškai vertinti ir abejoti pateiktų finansinių dokumentų (pelno ataskaitos ir balanso) duomenimis, juo labiau, kad juose nėra duomenų apie visus 2010 m. atsakovo veiklos rezultatus. Paneigiamas ir atsakovo teiginys, kad ieškovo turto ir piniginių lėšų suvaržymas trukdytų jo veiklai, be to, neįrodyta, kad atsakovas mėgintų savo turtą perleisti ar kitaip apsunkinti teismo sprendimo vykdymą. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis dėl susiklosčiusios finansinės ekonominės padėties 2011 m. vykdys veiklą. Atsakovas neturi nekilnojamojo turto, kuriuo galėtų užtikrinti ieškovui palankų teismo sprendimo įvykdymą (2010-09-30 balanso duomenys). Iš esmės atsakovo turtą, kaip nurodyta balanse, sudaro transporto priemonės. Ieškovas suinteresuotas areštuoti ne visą atsakovo turtą, o tik atitinkamą sumą atsakovo banko sąskaitoje, kas jokių neigiamų pasekmių nesukels.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas (b.l. 152-157) nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Ieškovas nepateikė jokių naujų prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kas reiškia, kad 2010-12-29 teismo nutartis, kuria teismas vietoje apeliacinio teismo patenkino atskirąjį skundą, nebegalėjo būti skundžiama, nes nutartis, kuria išsprendžiamas atskirasis skundas, yra nebeskundžiama (CPK 339 str., 151 str. 5 d., 334 str. 2 d. 1 p.). Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas neturėjo priimti apelianto atskirojo skundo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (LR CPK 338 str., 315 str. 2 d. 3 p.), tačiau to nepadarė, todėl apeliacinis procesas pagal ieškovo atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka, kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių įtarti atsakovą nesąžiningumu, patvirtinančių atsakovo įmonės finansinę situaciją, būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo įmonės turtui, piniginėms lėšoms, nepagrindė savo prašymo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galėtų kilti sunkumų sprendimo vykdymui, jeigu ieškinys būtų patenkintas. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas mėgintų perleisti turtą. Ieškovas neteisingai nurodo, neva atsakovą galima įtarti nesąžiningumu, kad atsakovas pareiškė pretenzijas ieškovui po to, kai gavo ieškovo atstovo 2010-11-09 paraginimą dėl skolos. Šie teiginiai prieštarauja ankstesnei 2010-10-25 atsakovo pretenzijai Nr. S-10-45 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Ieškovas patvirtina, kad jam buvo reiškiamos pretenzijos dėl darbų, kas patvirtina aplinkybę, kad ginčas dėl atsiskaitymo kilo todėl, kad atsakovo įmonė turi pretenzijų ieškovui dėl darbų, nėra patenkinta kokybe, nutraukė sutartį. Atsakovas yra pateikęs finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno ataskaitą), iš kurių akivaizdu, kad atsakovo įmonė vykdė ir vykdo pelningą veiklą. Jokių įrodymų ar motyvų apie kokią nors galimą grėsmę būsimam galimam teismo sprendimui ieškovas nepateikė. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negalės sudaryti su AB „Kauno tiltai“ II etapo susitarimo dėl darbų Lenkijoje. Dėl prarasto pelno pagal šią sutartį atsakovo galimų nuostolių (prarasto pelno) suma sudaro 67 276,26 Lt. Laikinosios apsaugos priemonės taip pat apriboja galimybes atsakovui dalyvauti viešuosiuose konkursuose dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, statybos, infrastruktūros renovavimo, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, nes jis negali pateikti viešųjų pirkimų metu reikalaujamų VĮ Registrų centro pažymų apie veiklos ir turto apribojimų nebuvimą. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patirs apie 1 500 397,46 Lt nuostolių, o tai neatitinka nei proporcingumo, nei teisingumo principų. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas savo turtą gali perleisti ar apsunkinti, vertintini kaip deklaratyvūs, nes yra visiškai nepagrįsti jokiomis aplinkybėmis bei jas patvirtinančiais įrodymais. Ieškovas nepagrįstai siekia apriboti atsakovo teises, nesąžiningai naudojasi procesine teise prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pats nevykdo kooperavimosi pareigos.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnis). Šio straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių. Būtina nustatyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, ar tikslinga taikyti šias priemones bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais. Teismo pareiga, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai įvertinti ieškiniu pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio tenkinimo atveju, vykdymo prasme (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010).

12Teismų praktikoje viena iš aplinkybių, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, laikoma ta, kad yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tačiau vien ieškinio sumos dydis nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškinio reikalavimo pobūdis ir jo mastas iš esmės priklauso nuo ieškovo valios. Nepagrįstas ieškovo turtinių reikalavimų masto sureikšminimas neužkerta kelio piktnaudžiavimui laikinųjų apsaugos priemonių institutu. Šioje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 67 460, 61 Lt. Įvertinus tai, kad atsakovas yra juridinis asmuo, laikytina, kad tokia ieškovo reikalaujama suma juridiniam asmeniui nėra didelė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu. Nagrinėjamu atveju įvertintina ir tai, kad ginčas byloje kilo tarp galimų konkurentų, vykdančių komercinę – ūkinę veiklą, atsižvelgtina į ieškiniu ginamų teisinių gėrių pobūdį. Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui patvirtinančių įrodymų (CPK 178 straipsnis), konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas imtis laikinųjų apsaugos priemonių neturėjo pagrindo.

13Teisėjų kolegija, įvertinusi visas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai