Byla 2-1575/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, kuria teismas, sutikdamas su atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atskiruoju skundu, panaikino skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Ryšių statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau - Aplinkos projektų valdymo agentūrai), Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Inžinerinė statyba“, prašydamas nustatyti, kad atsakovai Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija tinkamai neatsiskaitė su juo už atliktus rangos darbus; priteisti solidariai iš atsakovų Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 222 729,75 Lt apmokėjimo pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45, taip pat 5 proc. dydžio procesines palūkanas; pakeisti 2008 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 08/171 sąlygas. Nurodė, kad 2009 m. vasario 27 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija/užsakovas) ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) iš vienos pusės bei ieškovas ir atsakovas UAB „Inžinerinė statyba“ (rangovai) iš kitos pusės sudarė „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Eišiškėse ir Jašiūnuose“ rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45. Rangovai rangos sutartį sudarė veikdami pagal 2008 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 08/171, kuria susitarė veikti kaip paslaugų teikėjų grupė, įsipareigojimus vykdanti aiškiai atskirtomis dalimis: UAB „Ryšių statyba“ dalis bendroje jungtinės veiklos dalyje – 28 proc., o UAB „Inžinerinė statyba“ – 72 proc. Pagal rangos sutartį ieškovas negavo 222 729,75 Lt teisėtai priklausančio apmokėjimo už tinkamai atliktus darbus. Aplinkos projektų valdymo agentūra neteisėtai, nenurodydama, kad atitinkama dalis apmokėjimo priklauso ir ieškovui, pervedė atitinkamas sumas antstoliui V. Čeglikui, vykdančiam išieškojimą iš skolininko UAB „Inžinerinė statyba“ turto, o šis šias sumas pervedė skolininko išieškotojams. Aplinkos projektų valdymo agentūra atsisakė atsiskaityti su ieškovu UAB „Ryšių statyba“, motyvuodama 2008 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties pakeitimo negalimumu ir antstolių patvarkymų privalomumu. Šis atsisakymas yra neteisėtas. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų pakeitimo būtinumą ieškovas grindė pasikeitusiomis aplinkybėmis, sąlygojančiomis sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimą. Kadangi atsakovas UAB „Inžinierinė statyba“ susidūrė su finansiniais sunkumais, jo sąskaitai, per kurią vykdomas atsiskaitymas pagal rangos sutartį, buvo pritaikytas areštas, o ieškovas, negaudamas apmokėjimo, yra priverstas vykdyti tiek savo, tiek UAB „Inžinierinė statyba“ prievoles pagal rangos sutartį, būtina pakeisti jungtinės veiklos sutarties sąlygas, vadovaujančiu partneriu paskiriant ieškovą bei perskirstant įnašų į projektą proporcijas, kad būtų galima tinkamai užbaigti prievolių vykdymą pagal rangos sutartį.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovams Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai UAB „Inžinierinė statyba“ vykdyti bet kokį atsiskaitymą pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45.

6Ieškovas UAB „Ryšių statyba“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas uždrausti atsakovams Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai taikyti bet kokias sankcijas pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45 iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau, gavęs dėl šios nutarties atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą, 2010 m. birželio 18 d. nutartimi ją panaikino ir atmetė ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, kadangi sutartis vykdoma pagal projektą iš ES bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Pagal ES struktūrinę paramą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, ES struktūrinių fondų finansuojamoms priemonėms įgyvendinti skirtos lėšos turi būti įsisavinamos tam tikra sparta. Vėluojant patirti išlaidas, būtų pažeistos paramos projektui sutarties nuostatos dėl lėšų panaudojimo nustatytais terminais, dėl ko Europos socialinio fondo lėšos gali būti negrąžinamai prarastos ir tuo pažeistas viešasis interesas.

8Ieškovas UAB „Ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį. Atskirąjį grindžia šiais argumentais:

91. Atsakovai neturi jokio objektyvaus ir teisėto pagrindo taikyti sankcijas ieškovo UAB „Ryšių statyba“ atžvilgiu, kadangi darbai pagal rangos sutartį buvo užbaigti 2010 m. birželio 29 d., o užsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija priėmė atliktus darbus. Būtinumą taikyti draudimą atsakovams taikyti sankcijas ieškovui sąlygoja grėsmė, jog atsakovai tokiu būdu sieks išvengti atsiskaitymo pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45, padarydami žalą ieškovui. Sankcijų pagal rangos sutartį taikymas iki bylos išnagrinėjimo sukeltų papildomus ginčus ir galimai sąlygotų reikalavimo pakeisti sutartį įvykdymo negalimumą. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra pakankamos, kadangi byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra jau informavo ieškovą apie ketinimą taikyti sankcijas. Draudimas atsakovams taikyti sankcijas ieškovo atžvilgiu yra būtinas, siekiant užtikrinti ieškiniu pareikšto materialiojo reikalavimo dėl rangos sutarties pakeitimo įvykdymą. Be to, sankcijų taikymas ieškovo atžvilgiu reikštų prezumpciją, jog vėlavimai rangos sutarties vykdyme atsirado dėl ieškovo kaltės, o faktinė situacija byloja, jog yra priešingai, ir dėl to kalti atsakovai, šiems vengiant tinkamai atsiskaityti su ieškovu ir vykdyti kitus savo priešpriešinius įsipareigojimus, dėl ko buvo apribotos ieškovo galimybės tinkamai ir laiku užbaigti vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

102. Teismas nenurodė realaus pagrindo konstatuoti egzistuojant viešąjį interesą. Agentūra nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis gali būti padaryta žala visuomenei, jos daliai, atsirasti neigiama įtaka žmonių gerovei, kas yra būtina, siekiant konstatuoti viešojo intereso egzistavimą. Priešingai, tiek visuomenė, tiek atskiros jos dalys yra suinteresuotos, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma ir būtų užtikrinta, kad sutarties šalys nepiktnaudžiaus iš sutarties kylančiomis teisėmis, o atskirų civilinių teisinių santykių dalyvių teisės ir teisėti interesai nebus pažeisti. Nepagrįsta teigti, kad valstybės institucijos visuose be išimties teisiniuose santykiuose dalyvauja viešojo intereso gynimo pagrindais. Kadangi rangos sutartis yra faktiškai įvykdyta, nėra jokio pagrindo konstatuoti tariamą viešojo intereso pažeidimą. Tiek viešojo, tiek privataus intereso pažeidimu laikytini Aplinkos projektų valdymo agentūros veiksmai, jai nepagrįstai vengiant tinkamai atsiskaityti su ieškovu.

113. Nepaisant to, kad atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties nepateikė, teismas panaikino ir šio asmens atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Tokiu būdu teismas išėjo už pareikšto atskirojo skundo ribų.

12Atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Ieškovo reikalavimų įvykdymas yra visiškai užtikrintas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi. Materialusis reikalavimas iš esmės yra pareikštas tam, kad, esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, būtų sudarytos teisinės sąlygos mokėjimus atlikti į ieškovo, o ne atsakovo UAB „Inžinerinė statyba“ banko sąskaitą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Aplinkos projektų valdymo agentūra sustabdė bet kokius mokėjimus pagal rangos sutartį. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su draudimu taikyti sankcijas pagal rangos sutartį, yra nesusijęs su ieškinio reikalavimais ir jų taikymas pažeistų ekonomiškumo, teisingumo ir kitus civilinio proceso principus.

142. Ieškovo teiginys, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra dar iki sprendimo byloje priėmimo per banką galėtų išsireikalauti jau atliktus mokėjimus, yra nepagrįstas, nes atlikimo užtikrinimo garantija galiojo iki 2010 m. birželio 30 d. ir jos galiojimo terminas šiuo metu yra pasibaigęs. Nors ieškovas ir atsakovas UAB „Inžinerinė statyba“ (rangovai) įsipareigojo darbus atlikti laiku (iki 2010 m. balandžio 1 d.), tačiau faktiškai darbai buvo pabaigti 2010 m. birželio 29 d. Todėl rangovai turi sutartinę prievolę sumokėti delspinigius. Delspinigių skaičiavimas yra būtinas, kad būtų užtikrintas viešasis interesas – neskaičiuojant delspinigių už pavėluotai atliktus darbus, neišreikalautų delspinigių apimtyje ES paramos lėšos gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti ir Europos Komisija pareikalautų jas grąžinti iš Lietuvos valstybės biudžeto.

153. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo pagrįstas viešojo intereso egzistavimu. Uždraudus Aplinkos projektų valdymo agentūrai pagal rangos sutartį taikyti sankcijas, t.y. skaičiuoti delspinigius bei pasinaudoti banko garantija, iškilo reali grėsmė, kad dėl to Lietuvos valstybė ateityje patirs žalą: rangovams nepabaigus darbų pagal rangos sutartį ar juos pabaigus pavėluotai, Aplinkos projektų valdymo agentūra neturėtų realios galimybės išieškoti sumokėtų lėšų bei nuostolių dėl nepabaigto projekto iš rangovų. Tokiu atveju netinkamai panaudotos lėšos Europos Komisijos būtų išieškomos iš valstybės narės biudžeto, o ne privačių subjektų, kurie vykdė darbus. Todėl, pritaikius draudimą taikyti sankcijas pagal rangos sutartį, užkertamas kelias tinkamai ir laiku panaudoti ES Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšas.

164. Teismas pagrįstai panaikino Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jam tokią teisę suteikia CPK 150 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta norma.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, kuria teismas panaikino skundžiamą 2010 m. gegužės 25 d. nutartį dėl draudimo atsakovams Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai taikyti bet kokias sankcijas pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45 ir atmetė ieškovo UAB „Ryšių statyba“ prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Atsižvelgiant į šią laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančią teisės normą, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas, o pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti ieškiniu pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme.

20Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl apmokėjimo už atliktus rangos darbus priteisimo ir sutarties sąlygų modifikavimo. Reikalavimu dėl skolos priteisimo prašoma pripažinti ieškovo UAB „Ryšių statyba“ reikalavimo teisę, kylančią iš netinkamo Aplinkos projektų valdymo agentūros atsiskaitymo pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45, ir priteisti solidariai iš atsakovų Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ieškovo naudai ieškinio pareiškimo dieną susidariusią 222 729,75 Lt dydžio skolą už darbus, atlikus minėtos rangos sutarties pagrindu. Ieškinyje nurodoma, jog skola susidarė po to, kai ieškovas negavo viso jam teisėtai priklausančio apmokėjimo už atliktus ir perduotus rangos darbus pagal 2009 m. liepos 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0001579, 2009 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0001603 ir 2009 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0001676. Reikalavimas dėl 2008 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 08/171 atitinkamų sąlygų pakeitimo grindžiamas pasikeitusiomis aplinkybėmis, kurios sąlygojo sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimą, dėl ko buvo suvaržytas sutarties vykdymas (CK 6.204 str.). Nurodoma, jog kitai jungtinės veiklos sutarties šaliai, t.y. atsakovui UAB „Inžinerinė statyba“, susidūrus su finansiniais skundumais ir pritaikius jos sąskaitos, per kurią buvo vykdomas atsiskaitymas pagal rangos sutartį ir jungtinės veiklos sutartį, areštą, ieškovas turi pareigą vykdyti tiek savo, tiek atsakovo UAB „Inžinerinė statyba“ prievoles pagal rangos sutartį, negaudamas apmokėjimo. Todėl konkrečių jungtinės veiklos sutarties sąlygų pakeitimo tikslas grindžiamas siekiu paskirti ieškovą vadovaujančiu partneriu bei perskirstyti įnašų į projektų proporcijas tam, kad, išlaikant šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, būtų galima tinkamai užbaigti prievolių vykdymą pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį.

21Atsižvelgiant į ieškiniu pareikštus reikalavimus ir ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, ieškinio reikalavimo dėl skolos priteisimo tenkinimo atveju ieškovas įgytų reikalavimo teisę į jam priklausančią 222 729,75 Lt dydžio apmokėjimo už atliktus rangos darbus dalį pagal 2009 m. liepos 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0001579, 2009 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0001603 ir 2009 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0001676. Tuo tarpu ieškinio reikalavimo dėl 2008 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 08/171 sąlygų pakeitimo tenkinimo atveju ieškovas pakeistų sutarties sąlygų pagrindu įgytų teisę būti vadovaujančiu partneriu, reikalauti apmokėjimo ne pagal nustatytas dalis jungtinėje veikloje, bet pagal faktiškai atliktus darbus, o taip pat teisę reikalauti, kad bet kokie mokėjimai pagal pirkimo sutartį ar kitus susijusius dokumentus būtų vykdomi į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą.

22Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis uždraudė atsakovams Aplinkos projektų valdymo agentūrai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Inžinerinė statyba“ vykdyti bet kokį atsiskaitymą pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45. Tačiau ieškovas, motyvuodamas tuo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra pakankamos tam, kad užtikrintų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju, prašo nustatyti draudimą atsakovams Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai taikyti bet kokias sankcijas pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu nurodo šalių interesų pusiausvyros pažeidimą bei grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, jeigu, esant sutarties įvykdymo termino pažeidimui, atsakovai pasinaudotų teise reikalauti sutartyje numatytos kompensacijos dėl uždelsimo (delspinigių) ar pasinaudotų banko garantijomis kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu, pareikšdami reikalavimus bankui išmokėti garantijose nurodyto dydžio pinigų sumas. Nors pagal rangos sutartį darbai turėjo būti atlikti iki 2010 m. balandžio 1 d., tačiau jie sutartyje nustatytu terminu nebuvo baigti dėl atsakovų Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kaltės. Todėl sankcijų taikymas, esant rangos sutarties įvykdymo termino pažeidimui dėl paties užsakovo ir įgyvendinančiosios institucijos kaltės, sukeltų papildomus ginčus, sąlygotų ieškovui nuostolių atsiradimą ir materialinio reikalavimo dėl sutarties pakeitimo įvykdymo negalimumą.

23Kaip minėta, proceso įstatyme įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas. Šis tikslas suponuoja išvadą, jog laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Siekis laikinųjų apsaugos priemonių taikymu apsiriboti joms keliamų tikslų įgyvendinimu atitinka teisingumo ir proporcingumo principus, kadangi tokiu atveju yra išvengiama asmens, kuriam pareikšti reikalavimai, teisių ir teisėtų interesų suvaržymo labiau negu reikia laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams pasiekti, užtikrinama ginčo šalių interesų pusiausvyra, padedama išvengti savivalės, nestabilumo, interesų priešpriešos, atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visais atvejais yra susijęs su vienos iš šalių teisių apribojimu ar pareigų nustatymu.

24Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, darytina išvada, kad ieškovo prašomos pritaikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrintų šiomis procesinėmis ieškinio apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimo – teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju. Atsakovų galimybė pasinaudoti 2009 m. vasario 27 d. rangos sutarties bendrųjų sąlygų 8.7 punkte įtvirtinta teise reikalauti sumokėti delspinigius ar galimybė pasinaudoti banko garantija (ieškovo prašyme dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šios priemonės įvardijamos sankcijomis) nėra niekaip susijusios su nagrinėjamoje byloje pareikštais ieškinio reikalavimais. Šios atsakovų reikalavimo teisės atsiradimas yra sąlygotas rangovų sutartinės atsakomybės dėl rangos sutarties įvykdymo termino pažeidimo atsiradimu. Nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio pagrindas ir dalykas nėra susiję su šios atsakovų reikalavimo teisės ginčijimu – nei rangos sutarties sąlygų, susijusių su jos įvykdymo terminu, pažeidimas, nei subjekto, kalto dėl šio pažeidimo, nustatymas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o byloje pareikštų reikalavimų tenkinimas neturėtų nei tiesioginės, nei netiesioginės įtakos atsakovų teisės pasinaudoti minėtais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais atsiradimui. Priešingai nei nurodo apeliantas, jo prašomų papildomų laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas neturėtų jokios įtakos teismo sprendimo įvykdymo galimumui tuo atveju, jeigu teismas tenkintų byloje pareikštą materialųjį reikalavimą dėl jungtinės veiklos sutarties sąlygų pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kad keistinos jungtinės veiklos sutarties sąlygos nėra niekaip susiję su rangos sutarties sąlygomis dėl rangovų atsakomybės rangos sutarties įvykdymo termino pažeidimo atveju. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sprendžiant iš bylos medžiagos, atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūros teisė pasinaudoti atlyginimo užtikrinimo garantija jau yra pasibaigusi, 2010 m. birželio 30 d. pasibaigus garantijos galiojimo terminui (b.l. 38).

25Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs tik vieno iš atsakovų, t.y. Aplinkos projektų valdymo agentūros, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ne tik jo, bet ir atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu, neturėjo teisinio pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti visa apimtimi. Pažymėtina, jog, sprendžiant iš ieškiniu pareikštų reikalavimų, atsakovus Aplinkos projektų valdymo agentūrą ir Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją sieja privalomas bendrininkavimas, kylantis iš bendrai jiems priklausančios pareigos pagal byloje pareikštą reikalavimą dėl skolos priteisimo (solidari prievolė). Vadovaujantis CPK 44 straipsnio 3 dalimi, esant privalomam bendrininkavimui, visų procesinių veiksmų, atliktų dalyvavusių nagrinėjant bylą bendrininkų, pasekmės taikomos ir tiems bendrininkams, kurie į bylos nagrinėjimą neatvyko dėl svarbių priežasčių. Ši teisės norma kaip įstatymo analogija taikytina ir kitais atvejais, išskyrus, kai būtinas visų bendrininkų sutikimas (CPK 3 str. 6 d., 44 str. 3 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas, gavęs vieno iš bendrininkų atskirąjį skundą ir pasinaudojęs jam CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta teise panaikinti skundžiamą nutartį, turėjo pagrindą skundžiamos nutarties panaikinimo teisines pasekmes taikyti ir atskirojo skundo nepadavusio atsakovo atžvilgiu.

26Pripažinus, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti tenkintas vien dėl to, jog parašomos pritaikyti procesinės teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės neatitinka įstatyme įtvirtintų laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų, nes nėra susijusios su ieškiniu pareikštais reikalavimais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo motyvai dėl viešojo intereso galimo pažeidimo, kaip laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrindo, laikytini išvestiniais. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su teismo išvadų, konstatuojant viešojo intereso buvimą, ginčijimu kaip neturinčių teisinės reikšmės klausimo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Ryšių statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi tenkino ieškovo... 6. Ieškovas UAB „Ryšių statyba“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi tenkino ieškovo... 8. Ieškovas UAB „Ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 9. 1. Atsakovai neturi jokio objektyvaus ir teisėto pagrindo taikyti sankcijas... 10. 2. Teismas nenurodė realaus pagrindo konstatuoti egzistuojant viešąjį... 11. 3. Nepaisant to, kad atsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės... 12. Atsakovas Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į atskirąjį... 13. 1. Ieškovo reikalavimų įvykdymas yra visiškai užtikrintas Vilniaus... 14. 2. Ieškovo teiginys, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra dar iki... 15. 3. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog teismo atsisakymas taikyti laikinąsias... 16. 4. Teismas pagrįstai panaikino Šalčininkų rajono savivaldybės... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d.... 19. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 20. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl apmokėjimo už atliktus rangos... 21. Atsižvelgiant į ieškiniu pareikštus reikalavimus ir ieškinio pagrindą... 22. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi pritaikytomis... 23. Kaip minėta, proceso įstatyme įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, darytina... 25. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo... 26. Pripažinus, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....