Byla e2-5495-759/2018
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, laikinos vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir laikino ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant ieškovei K. V., jos atstovei advokatei V. B., atsakovei N. G., išvadą teikiančios institucijos byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei R. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. V. ieškinį atsakovams N. G. ir V. G. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, laikinos vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir laikino ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė K. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi teismo posėdžio metu, prašo: 1) neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams V. G., ( - ), ir N. G., ( - ), jų nepilnametei dukrai V. G., ( - ); 2) nustatyti nepilnametei V. G. nuolatinę globą; 3) K. V., ( - ), paskirti nepilnametės V. G. globėja; 4) nepilnametės V. G. gyvenamąją vietą nustatyti su jos laikinąją globėja K. V.; 5) priteisti iš atsakovės N. G. išlaikymą jos nepilnametei dukrai V. G. po 130 Eur nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant vaiko laikiną globėją K. V.; 6) pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 iš atsakovo V. G. priteistą išlaikymą nepilnametei dukrai V. G. padidinant jį nuo 115,85 Eur iki 130 Eur, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, priteisto išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; priteistų lėšų tvarkytoja skirti K. V.; 7) pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 dalį, kuria iš atsakovo V. G. priteistas išlaikymo įsiskolinimas nepilnametei dukrai V. G., nustatant, kad priteistų lėšų tvarkytoja paskiriama K. V..

5Ieškinyje nurodė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 buvo nutraukta atsakovų N. G. ir V. G. santuoka, nepilnametės šalių dukters V. G., ( - ), gyvenamoji vieta nustatyta su motina, iš tėvo priteistas išlaikymas bei išlaikymo dukrai įsiskolinimas. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 13-1786 nepilnametei V. G. nuo 2017 m. spalio 27 d. nustatyta laikinoji globa, jos globėja paskirta K. V., vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su globėja, ( - ), kadangi tėvai netinkamai rūpinosi savo dukra. Paaiškino, kad ieškovė savo seserimi V. G. rūpinasi nuo jos gimimo. Atsakovė N. G. dėl netinkamo gyvenimo būdo negali susirasti darbo, jos namuose nuolat būdavo girtaujama, rinkdavosi pašaliniai asmenys, nepilnametei V. nebuvo saugu, ji negalėdavo išsimiegoti, neturėjo sąlygų ruošti namų darbus. Nurodė, kad atsakovė N. G. sugebėdavo kurį laiką negerti, šiuo metu nevartoja alkoholio, tačiau ji nesitvarko, nesikreipia į medikus, nors turi sveikatos problemų, dukters nelanko, su ja nebendrauja, visiškai nesidomi vaiko mokymosi rezultatais, nenori susigrąžinti dukters pas save, sakydama, kad V. bus geriau su globėja. Paaiškino, kad atsakovas V. G. jau dešimt metų gyvena ( - ), jis dukra nesirūpino, neteikė išlaikymo su ja nebendravo, tik nuo 2016 m. pabaigos ėmė teikti teismo priteistą išlaikymą dukrai, kas mėnesį pervesdamas apie 125 Eur, tačiau pats teigia, kad neturi galimybių pasiimti dukrą pas save, ja rūpintis ir išlaikyti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams.

6Teismo posėdžio metu ieškovė K. V. ir jos atstovė advokatė V. B. palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus ir prašė patikslintus reikalavimus tenkinti visiškai. K. V. papildomai paaiškino, kad ji yra atsakovų dukra. Seserimi V. G. rūpinasi nuo vaikystės, kadangi tėvai girtaudavo, vaiko neprižiūrėdavo. Pirmą kartą į globos namus V. pateko būdama ketverių. N. G. tai užgerdavo, tai vėl susitvarkydavo, o V. G. jau apie dešimt metų gyvena ( - ). N. G. prie dukters išlaikymo neprisideda, su ja kurį laiką visai nebendravo, tačiau jau apie 4-5 mėnesius nevartoja alkoholio, todėl pradėjo su vaiku bendrauti, paskambina, paklausia kaip sekasi, kaime, kur šiuo metu V. atostogauja su ieškovės šeima, aplankyti nebuvo. V. mama nepasitiki, su ja bendrauja atsargiai, mano, kad ji vėl pradės vartoti alkoholį. Mergaitė nori gyventi globėjos šeimoje. V. G. nuo 2016 metų teikia dukrai išlaikymą, kas savaitę pervesdamas pinigų. Per mėnesį jis skiria vaikui nuo 80 iki 150 Eur, aiškina, kad neturi galimybės V. auginti pats. Su dukra palaiko ryšį telefonu. Ieškovė netiki, kad situacija galėtų pasikeisti, nes atsakovai jau daug metų nesusitvarko.

7Atsakovė N. G. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu pripažino, kad turi priklausomybę alkoholiui, paaiškino, jog tai pasitaiso, tai vėl paslysta. Kai alkoholio nevartodavo, dukra V. rūpindavosi pati, tačiau kai užgerdavo, siųsdavo ją pas seserį K. Nurodė, kad sunkiai sirgo depresija, du mėnesius gydėsi psichiatrijos centre, du kartus buvo priklausomybių centre. Alkoholio nevartoja jau 5 mėnesius ir 10 dienų. Teigė, kad savimi nepasitiki, negali pasakyti, ar pasikeis. Mano, kad dukrai V. geriau augti pas seserį K., ji ten pripratus, ten jai būtų pastovi aplinka. Paaiškino, kad neturi iš ko mokėti po 130 Eur kas mėnesį dukters išlaikymui, nes nedirba, yra registruota darbo biržoje. Turi padavėjos specialybę, ketina dalyvauti virėjų kursuose. Gauna paramą maisto produktais, pati dėl šios paramos nesikreipia, tuo pasirūpina socialinė darbuotoja. Turi skolų už jai priklausančio buto komunalines paslaugas. Nurodė, kad atsakovas V. G. pats auginti dukters nenori, tarp jų nėra jokio ryšio, kadangi vaiką nuo gimimo matė tik kelis kartus.

8Atsakovas V. G. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

9Išvadą teikianti institucija byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – išvadoje pažymėjo, kad atsakovų N. G. ir V. G. šeima žinoma nuo 2007 m. liepos 4 d. dėl vaikų nepriežiūros. Pirmą kartą nepilnametė V. G. iš šeimos buvo paimta 2009 metais, kuomet V. G. buvo išvykęs į užsienį, o N. G. girtavo. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu atsakovų santuoka buvo nutraukta, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su motina, iš tėvo priteistas išlaikymas vaikui. Paaiškėjus, kad atsakovė nesugeba tinkamai pasirūpinti dukra, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) N. G. šeima buvo įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) V. G. pakartotinai nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta jos sesuo K. V.. Paaiškėjo, kad N. G. piktnaudžiauja alkoholiu, silpni jos socialiniai įgūdžiai, ji nėra motyvuota keisti požiūrį į gyvenimą, pagerinti finansinę padėtį, susigrąžinti dukrą. V. buvo pedagogiškai apleista, motina neužtikrino mergaitės mokyklos lankomumo, nesidomėjo vaiko pasiekimais. Nepilnametės tėvas V. G. apie situaciją žinojo, tačiau nesiėmė atsakomybės, nerodė iniciatyvos keisti savo dukters gyvenamąją vietą ar susigrąžinti ir rūpintis ja pats. Atsakovas su vaiku ir jo laikinąja globėja palaikė ryšį epizodiškai, dažniausiai telefonu ar internetu. Intensyvus socialinių darbuotojų darbas ir nuolatinė N. G. kontrolė davė rezultatų – 2015 m. lapkričio 24 d. V. buvo grąžinta motinai. Tačiau 2017 m. rugsėjo mėnesį padėtis atsakovės šeimoje pablogėjo: N. G. girtavo, išvadų dėl savo gyvenimo būdo nedarė, rekomendacijų nepriimė, išlaikymą, gaunamą iš V. G., naudojo ne pagal paskirtį. Nepilnamete rūpinasi jos sesuo K. V., kuri užtikrina saugią vaiko gyvenamąją aplinką, medicininę priežiūrą, domisi jo pasiekimais mokykloje. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) mergaitei nustatyta laikinoji globa sesers šeimoje. Išvadoje nurodyta, kad atsakovai, žinodami ir suvokdami, kad turi pareigą vaiką auginti, prižiūrėti, auklėti bei materialiai išlaikyti, sąmoningai nevykdo šių pareigų, todėl tikslinga riboti atsakovams tėvų valdžią jų nepilnametės dukters atžvilgiu bei priteisti iš atsakovės N. G. išlaikymą dukrai.

10Išvadą teikiančios institucijos – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė R. G. teismo posėdyje palaikė išvadoje išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, kad N. G. pati nesistengia keisti gyvenimo būdo, nepriima socialinių darbuotojų pagalbos, vengia kontakto. Pasitaikydavo atvejų, kai ji neįsileisdavo socialinių darbuotojų į namus. Su dukra V. atsakovė bendrauja epizodiškai, dėka globėjos K. Tarp atsakovės ir jos dukters V. yra ryšys, mergaitė nori bendrauti su motina, kuomet ji blaivi. V. G. situaciją žino, tačiau niekada nėra atvykęs į tarnybą pasidomėti dukra.

11Patikslintas ieškinys tenkinamas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad V. G., gimusi ( - ), yra atsakovų N. G. ir V. G. dukra. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 atsakovų santuoka buvo nutraukta, nepilnametės V. G. gyvenamoji vieta nustatyta su motina N. G., iš tėvo V. G. priteistas išlaikymas dukrai periodinėmis išmokomis po 400 Lt (ekvivalentas eurais – 115,85 Eur) kas mėnesį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki dukters pilnametystės bei 3831 Lt (ekvivalentas eurais – 1109,53 Eur) dydžio išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2010 m. spalio 1 d., priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirta N. G..

13Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ( - ) išvadoje Nr. ( - ) pažymėta, kad N. G. ir V. G. šeima žinoma nuo 2007 m. liepos 4 d. dėl vaikų nepriežiūros. Iš 2009 m. sausio 19 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato rašto Nr. 10-88-S-426 matyti, kad atsakovei N. G. buvo nustatytas 2,48 promilės girtumas, nepilnamete V. G. rūpinosi jos sesuo K. V.. V. G., likusiai be tėvų globos, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) buvo nustatyta laikinoji globa. Atsakovės N. G. šeima Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) yra įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ( - ) išvadoje Nr. ( - ) nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) V. G. pakartotinai nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta jos sesuo K. V.. 2015 m. sausio mėnesio bei 2015 m. liepos mėnesio socialinio darbo su socialinės rizikos šeima vertinimuose, taip pat Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2016 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. 3.3-S-371(1.9) nurodyta, kad įrašius atsakovės šeimą į apskaitą, pokyčių nebuvo, padėtis nepasikeitė, nepilnamete V. G. rūpinosi, ją augino sesuo K. V.. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2017 m. spalio 9 d. rašte Nr. 3.3-S-518(1.9) pažymėta, kad nepilnametė V. G. nuolat gyveno pas seserį, pačios mergaitės teigimu, mama ja nesirūpino netgi tada, kai negirtaudavo. Taip pat minėtame rašte nurodyta, kad siekiant spręsti atsakovės priklausomybės alkoholiui problemą, moteriai ne kartą taikyta antialkoholinė terapija ilgai veikiančiais vaistais, tačiau N. G. gyvenimo būdo nekeitė, įsidarbinti vengė, kol girtaudavo, su socialine darbuotoja bendrauti atsisakydavo. 2018 m. sausio mėnesio socialinio darbo su socialinės rizikos šeima vertinime nurodyta, kad N. G. šeimoje pokyčiai negatyvūs, atsakovė savo iniciatyvos darbo paieškoms nerodo, įsiskolinimai už komunalines paslaugas mažinami socialinio darbuotojo iniciatyva, susitarimų spręsti piktnaudžiavimo alkoholiu problemą, atsakovė nesilaikė ir toliau girtavo, į 2017 m. spalio 16 d. vaiko globos peržiūros posėdį atvyko neblaivi. Iš ( - ) pagrindinės mokyklos 2017 m. lapkričio 10 d. V. G. charakteristikos matyti, kad atsakovė N. G. nesidomėjo dukters V. pasiekimais, elgesiu mokykloje, su mokykla daugiau kontaktą palaikė ieškovė K. V., kuri buvo atėjusi į tėvų susirinkimą, domėjosi sesers bendravimu su klasės draugais. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) nepilnametei V. G. pakartotinai nustatyta laikinoji globa K. V. šeimoje, šalys teismo posėdžio metu patvirtino, kad nepilnametė iki šiol gyvena pas seserį.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko – jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas tokiems tėvams taikyti tėvų valdžios apribojimą. Sprendžiant klausimą dėl tėvų valdžios apribojimo sąlygų, būdo ir padarinių, nustatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.180 straipsnyje, svarbu nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytų sąlygų sąrašas, kai ribojama tėvų valdžia, yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu, nesirūpina vaikais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-915/2015). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2009). Visais išvardytais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra sprendęs, kad vaiko sugrąžinimas į biologinę šeimą ne visada atitinka jo interesus (2014 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 60092/12 Z. J. v. Lietuva; 2012 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. 4547/10 Y. C. v. Jungtinė Karalystė), todėl sprendžiant tokio pobūdžio bylas, svarbiausia yra nustatyti vaiko interesus ir kas juos geriausiai galėtų užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-915/2015). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ar visiškai jais nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

15Pagal CPK 308 straipsnio 1 dalį, kai sprendžiamas bet kuris su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, – per atstovą. Nepilnametė V. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad nori ir toliau gyventi sesers K. šeimoje, nes mama kartais geria. Pas seserį geriau, nes ten nuo mažumės gyvena, yra įpratusi. Su mama bendrauja, susiskambina telefonu kokius du kartus per savaitę. Pas tėtį gyventi nenorėtų, svečiuotis – gal. Jis paskambina, tačiau nedažnai. Paskutinį kartą tėtį matė praeitą rudenį.

16Nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, kad atsakovai yra nusišalinę nuo nepilnamečio vaiko auklėjimo ir priežiūros, nesudaro jam tinkamų sąlygų augti ir vystytis, nesiekia įgyvendinti savo, kaip tėvų, teisių ir pareigų. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog nuo 2009 m. sausio 19 d. ne kartą užfiksuota, jog atsakovai nesirūpino savo dukra V. G.. N. G. piktnaudžiavo alkoholiu, jos šeima Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) yra įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Nepilnametei V. G. laikinoji globa buvo nustatyta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ), ( - ) įsakymu Nr. ( - ), taip pat ( - ) įsakymu Nr. ( - ), mergaitės globėja paskirta sesuo K. V.. Situacija nesikeitė, atsakovai liko nusišalinę nuo tėvų pareigų vykdymo. Teismo vertinimu, nepakanka to, kad atsakovai epizodiškai pabendrauja su dukra V. telefonu, nes vaikui būtinos normalios auklėjimo ir gyvenimo sąlygos, kurių atsakovai nesukūrė, kad vaikas galėtų augti šeimoje. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai domisi vaiko ugdymu, jo mokymųsi, sveikata. Nustatyta, kad atsakovas V. G. jau apie dešimt metų gyvena ( - ), dukters auginti, ja rūpintis nesiekia. N. G. nepriima socialinių darbuotojų siūlomos pagalbos, vengia kontakto, pasitaikydavo atvejų, kai atsakovė darbuotojų neįsileisdavo į namus. Ji neteikia išlaikymo dukrai, nesistengia įsidarbinti, nekeičia savo gyvenimo būdo, teismo posėdžio metu pripažino turinti priklausomybę alkoholiui, nurodė nepasitikinti savimi ir nežinanti, ar pasikeis. Atkreiptinas dėmesys, kad N. G. mano, kad vaiko interesus geriausiai atitiktų gyvenimas su dabartine globėja.

17Įvertinus minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovai nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad susigrąžintų vaiką, nerodė iniciatyvos ir siekio keistis, nebuvo aktyvūs ir neišnaudojo galimybių susigrąžinti ir savarankiškai auginti savo nepilnametę dukrą. Byloje nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti. Atsakovai savo iniciatyva ir pastangomis nesiėmė jokių pakankamų veiksmų, kad būtų tinkamai realizuotos CK 3.155 straipsnyje, 3.159 straipsnio 3 dalyje, 3.165 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos tėvų pareigos tinkamai rūpintis savo vaikais, juos auklėti ir globoti, sudaryti tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis, rūpintis jų sveikata, užtikrinti vaikams saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas.

18Esant nustatytai tėvų valdžios apribojimo sąlygai, – atsakovai nesirūpina vaiku, jų atžvilgiu taikytinas neterminuotas tėvų valdžios apribojimas, nes aukščiau aptartos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės (atsakovai ilgą laiką netinkamai vykdo tėvų pareigas, nededa pastangų susigrąžinti vaiką) rodo, kad padėtis negali pasikeisti (CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

19Teismas pažymi, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas neužkerta kelio atsakovams ateityje kreiptis į teismą dėl jų, kaip tėvų, valdžios apribojimo panaikinimo ir pateikti teismui įrodymus apie savo elgesio su vaiku pasikeitimą ir galimybes dalyvauti vaiko auklėjimo bei ugdymo procese. Išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, tačiau išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus, kai tai prieštarauja vaikų interesams (CK 3.180 straipsnio 4 dalis).

20CPK 406 straipsnio 2 dalis nustato, jog priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas išsprendžia klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo su asmeniu arba vaikų globos (rūpybos) įstaigoje, nurodytais ieškinyje arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadoje. Be to, CPK 407 straipsnyje įstatymų leidėjas įpareigoja teismą tuo pačiu sprendimu priteisti išlaikymą vaikui.

21Bylos duomenys patvirtina, jog Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) nepilnametės V. G. globėja paskirta K. V., gimusi ( - ). Teismas neturi duomenų, kad K. V. neatitiktų globėjai keliamų reikalavimų ir laikinosios globėjos pareigas vykdytų netinkamai, todėl ieškovės prašymas tenkintinas ir nepilnametės V. G. gyvenamoji vieta iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo dienos nustatytina su laikinąja globėja K. V., gimusia ( - ).

22Ieškovė prašo iš atsakovės N. G. priteisti išlaikymą jos nepilnametei dukrai po 130 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, taip pat pakeisti iš atsakovo V. G. priteistą išlaikymą dukrai, padidinant jį nuo 115,85 Eur iki 130 Eur, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 straipsnis). Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 straipsnis). CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.

23CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis, jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje M. S. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-495/2009). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009; kt.), mažesnis išlaikymas teismo gali būti priteisiamas tik išskirtiniais atvejais, kai tėvai dėl susiklosčiusios itin sunkios turtinės padėties ar sveikatos būklės objektyviai nėra pajėgūs teikti didesnį išlaikymą.

24Pažymėtina, kad atsakovai nepateikė teismui duomenų, kurie patvirtintų, jog jų darbingumo lygis yra sumažėjęs (pvz., Nedarbingumo lygio nustatymo pažymą, medicinos įstaigos pažymą apie negalimumą dirbti konkretų darbą ir pan.). Atsakovė N. G. nepateikė duomenų, kad ji dėjo pastangas susirasti nuolatinį (oficialų) darbą, tačiau jai to dėl subjektyvių (pvz., konkrečių gebėjimų trūkumo) ar objektyvių (pvz., amžiaus) aplinkybių nepavyko padaryti. Atsakovas V. G. nepateikė jokių duomenų apie savo gaunamas pajamas. Teismas pažymi, kad pareiga teikti vaikui išlaikymą negali būti pateisinama gaunamomis minimaliomis pajamomis ir atsakovai turi pasirūpinti tokiomis pajamomis, kurių pakaktų vaiko poreikiams tenkinti.

25Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus byloje surinktus įrodymus, atsižvelgiant į vaiko poreikius, teisingumo, protingumo bei proporcingumo principus, reikalavimai dėl išlaikymo iš atsakovės priteisimo bei priteisto išlaikymo iš atsakovo dydžio pakeitimo, tenkintini, priteisiant iš atsakovės N. G. išlaikymą jos nepilnametei dukrai po 130 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki vaiko pilnametystės (CK 3.192, 3.194 straipsniai, 3.196 straipsnio 1 dalis, 3.201 straipsnis) bei pakeičiant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 iš atsakovo V. G. priteistą išlaikymo nepilnametei dukrai dydį ir priteisiant iš atsakovo V. G. po 130 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos (2018 m. balandžio 9 d.) iki vaiko pilnametystės. Išlaikymas indeksuotinas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis). Priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina vaiko laikinoji globėja K. V., gimusi ( - ).

26Sprendimo dalis dėl tėvų (tėvo, motinos) valdžios ribojimo, išlaikymo priteisimo nukreiptina vykdyti skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 496 straipsnio 1 dalis).

27CPK 4961 straipsnio 1-2 dalys nustato, kad teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, privalo savo iniciatyva pradėti bylos dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo, vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo nagrinėjimą ir tą pačią dieną nutartimi pavesti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai per dešimt dienų pateikti teismui CPK 498 ir 499 straipsniuose nurodytus duomenis, būtinus bylai išnagrinėti, taip pat išvadą dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo ir vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo reikalingumo.

28Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, reikalavimas dalyje dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nepilnametei atsakovų N. G. ir V. G. dukrai V. G., gimusiai ( - ), yra išskirtinas į atskirą bylą, teismui savo iniciatyva pradedant šios bylos nagrinėjimą (CPK 4961 straipsnio 1 dalis).

29Ieškovė K. V. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. liepos 9 d. pažyma Nr. (2.16)NTP-7-4191 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, ieškovei yra suteikta teisinių paslaugų už 260 Eur. CPK 96 straipsnyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

30Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės N. G. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 75 Eur žyminis mokestis už pareikštą neturtinį reikalavimą neterminuotai apriboti motinos valdžią (CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 dalis), 35,10 Eur žyminis mokestis už atsakovės dukrai priteistą išlaikymą (130 Eur x 12 x 3 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 130 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidos (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 99 straipsnio 2 dalis). Iš atsakovo V. G. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 75 Eur žyminis mokestis už pareikštą neturtinį reikalavimą neterminuotai apriboti tėvo valdžią (CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 dalis), 15 Eur už reikalavimą pakeisti priteisto išlaikymo dydį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas bei 7 dalis) ir 130 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidos (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 99 straipsnio 2 dalis).

31Šioje byloje teismas patyrė 7,70 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas į valstybės biudžetą priteistinas iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. po 3,85 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 270, 279 straipsniais, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 406-407 straipsniais, 4961 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

34Neterminuotai apriboti atsakovės N. G., asmens kodas ( - ) motinos valdžią nepilnametei dukrai V. G., asmens kodas ( - )

35Neterminuotai apriboti atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią nepilnametei dukrai V. G., asmens kodas ( - )

36Nustatyti nepilnametės V. G., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su laikinąja globėja K. V., asmens kodas ( - ) iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo dienos.

37Priteisti iš atsakovės N. G., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai V. G., asmens kodas ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Eur (vieną šimtą trisdešimt eurų) nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki vaiko pilnametystės.

38Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 priteisto išlaikymo iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) nepilnametei dukrai V. G., asmens kodas ( - ) dydį.

39Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), nepilnametei dukrai V. G., asmens kodas ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Eur (vieną šimtą trisdešimt eurų) nuo ieškinio teismui pateikimo dienos (2018 m. balandžio 9 d.) iki vaiko pilnametystės.

40Priteisto išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

41Paskirti priteisto iš atsakovų N. G. ir V. G. išlaikymo nepilnametei dukrai V. G. tvarkytoja K. V., asmens kodas ( - )

42Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-122-675/2011 dalį, kuria iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) priteistas išlaikymo įsiskolinimas nepilnametei dukrai V. G., asmens kodas ( - ) nustatant, kad priteistų lėšų tvarkytoja paskiriama K. V., asmens kodas ( - )

43Priteisti iš atsakovės N. G., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), į valstybės biudžetą 110,10 Eur (vieno šimto dešimties eurų 10 centų) žyminį mokestį, 130 Eur (vieno šimto trisdešimties eurų) antrinės teisinės pagalbos išlaidas ir 3,85 Eur (trijų eurų 85 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

44Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), į valstybės biudžetą 90 Eur (devyniasdešimties eurų) žyminį mokestį, 130 Eur (vieno šimto trisdešimties eurų) antrinės teisinės pagalbos išlaidas ir 3,85 Eur (trijų eurų 85 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

45Informuoti atsakovus, jog žyminis mokestis ir pašto išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos sumokamos nurodant įmokos kodą 5630.

46Teismo iniciatyva pradėti bylą dėl nuolatinės globos nepilnametei V. G., asmens kodas ( - ) nustatymo ir nuolatinio globėjo paskyrimo.

47Sprendimą vykdyti skubiai.

48Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė K. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi teismo... 5. Ieškinyje nurodė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė K. V. ir jos atstovė advokatė V. B. palaikė... 7. Atsakovė N. G. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė. Teismo... 8. Atsakovas V. G. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo... 9. Išvadą teikianti institucija byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 10. Išvadą teikiančios institucijos – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 11. Patikslintas ieškinys tenkinamas.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad V. G., gimusi ( - ),... 13. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 15. Pagal CPK 308 straipsnio 1 dalį, kai sprendžiamas bet kuris su vaiku susijęs... 16. Nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, kad atsakovai yra nusišalinę nuo... 17. Įvertinus minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovai nesiėmė... 18. Esant nustatytai tėvų valdžios apribojimo sąlygai, – atsakovai... 19. Teismas pažymi, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas neužkerta... 20. CPK 406 straipsnio 2 dalis nustato, jog priėmęs sprendimą apriboti tėvų... 21. Bylos duomenys patvirtina, jog Ukmergės rajono savivaldybės administracijos... 22. Ieškovė prašo iš atsakovės N. G. priteisti išlaikymą jos nepilnametei... 23. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaikymo dydis turi... 24. Pažymėtina, kad atsakovai nepateikė teismui duomenų, kurie patvirtintų,... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus byloje surinktus įrodymus,... 26. Sprendimo dalis dėl tėvų (tėvo, motinos) valdžios ribojimo, išlaikymo... 27. CPK 4961 straipsnio 1-2 dalys nustato, kad teismas, priėmęs sprendimą... 28. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, reikalavimas dalyje dėl... 29. Ieškovė K. V. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m.... 30. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės N. G. priteistinos bylinėjimosi... 31. Šioje byloje teismas patyrė 7,70 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Neterminuotai apriboti atsakovės N. G., asmens kodas ( - ) motinos valdžią... 35. Neterminuotai apriboti atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią... 36. Nustatyti nepilnametės V. G., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su... 37. Priteisti iš atsakovės N. G., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ),... 38. Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimu... 39. Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ),... 40. Priteisto išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka,... 41. Paskirti priteisto iš atsakovų N. G. ir V. G. išlaikymo nepilnametei dukrai... 42. Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimo... 43. Priteisti iš atsakovės N. G., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), į... 44. Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), į... 45. Informuoti atsakovus, jog žyminis mokestis ir pašto išlaidos valstybei... 46. Teismo iniciatyva pradėti bylą dėl nuolatinės globos nepilnametei V. G.,... 47. Sprendimą vykdyti skubiai.... 48. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...