Byla 2-2295-187/2012
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“, kodas 125164834, ieškinį atsakovui S. K., asmens kodas ( - ) dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, n u s t a t ė: ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 504,99 Lt skolos, 1834,12 Lt delspinigių, 217,99 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2001 m. rugsėjo 12 d. UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. N48392129 5845, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovas su UAB „Tele2“ neatsiskaitė už laikotarpiu nuo 2001 m. spalio 31 iki 2002 m. rugpjūčio 31 d. teiktas paslaugas. Ieškovas ir UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovą. Atsakovui apie reikalavimo perleidimą pranešta bei pareikalauta vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo.

3Atsakovas per nustatytą laiką atsiliepimo į ieškinį bei prieštaraujančių įrodymų nepateikė, ieškinys su procesiniais dokumentais įteiktas atsakovui 2012 m. spalio 29 d. viešo paskelbimo būdu, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Teismas atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų – išrašo iš 2009 m. kovo 31 d. reikalavimo perleidimo sutarties (6 b. l.), delspinigių paskaičiavimo akto (7 b. l.), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (8 b. l.), reikalavimo perleidimo sutarties (9-12 b. l.), LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (13-18 b. l.), mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties (19-21 b. l.), sąskaitų (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 b. l.), pranešimo (33 b. l.), daro išvadą, kad ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2011 m. rugsėjo 12 d. tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. N48392129 5845, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Iš PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad atsakovas liko skolingas UAB „Tele2“ 504,99 Lt už laikotarpiu nuo 2001 m. spalio 31 iki 2002 m. rugpjūčio 31 d. teiktas paslaugas. 2009 m. kovo 31 d. buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą. Iš 2009 m. gegužės 4 d. pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, iš jo priteistina 504,99 Lt skola ieškovui, nes prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu (LR CK 6.38 str., 6.716 str. 1 d.).

6Iš delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 10 d. sudaro 1834,12 Lt. CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui iki 2009 m. gegužės 4 d. būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 90,00 Lt, skaičiuojant 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 uždelstų atsiskaityti dienų (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

7Iš ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės matyti, kad atsakovui paskaičiuota 217,99 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurių didžiąją dalį išlaidų sudaro atsakovo darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Pašto siuntimo išlaidos, užklausos iš Gyventojų registro tarnybos bei Nekilnojamojo turto registro galėtų būti pripažintinos būtinomis išlaidomis, tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

8Iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. spalio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.). Tenkinus 23 procentus ieškinio reikalavimų, bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis – 71,00 Lt.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str., 279 str., 285-287 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti iš dalies.

11Priteisti iš S. K., asmens kodas ( - ) skolą 504,99 Lt (penkis šimtus keturis litus 99 ct), delspinigius 90,00 Lt (devyniasdešimt litų 00 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. spalio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminį mokestį UAB „Gelvora“, kodas 125164834, a.s. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, naudai.

12Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

13Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

15Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai