Byla e2-7185-631/2018
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja G. B., sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ atstovui direktoriui O. U., ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ atstovei advokato padėjėjai A. R., atsakovui T. B. ir jo atstovui advokatui S. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ ieškinį atsakovui T. B. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Amitrans“ (toliau - UAB „Amitrans“) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – darbo ginčų komisija) 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą darbo byloje Nr. DGKS-6360 dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo, darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir netesybų priteisimo, bei prašė pripažinti, kad darbo sutartis su atsakovu nutraukta 2017 m. liepos 24 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 58 str. 2 d. 1 p., priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 18,50 Eur darbo užmokesčio, 128,50 Eur kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 74 Eur netesybų, bylinėjimosi išlaidas pagal teismui pateiktus dokumentus. Ieškovas nurodo, kad 2017 m. kovo 15 d. su atsakovu T. B. sudarė darbo sutartį ekskavatorininko pareigoms užimti, buvo sulygta dėl 380 eurų darbo užmokesčio. Ieškovas nei iki 2017 m. liepos 24 d., nei vėliau negavo atsakovo T. B. prašymo dėl atleidimo iš darbo, todėl dėl atsakovo neatvykimo į darbą nuo 2017 m. liepos 24 d. žymėjo pravaikštas. Taip pat nurodė, kad net tuo atveju, jei atsakovas būtų išsiuntęs ieškovui prašymą dėl atleidimo iš darbo, pagal DK nuostatas atsakovas privalėjo dirbti visą įspėjimo dėl atleidimo iš darbo laikotarpį, tačiau atsakovas į darbą neatvyko. Ieškovas sutinka, kad turėjo išsiųsti atsakovui raštą, kad atsakovas per tam tikrą laiką raštiškai pasiaiškintų ir pateiktų pateisinamus dokumentus dėl neatvykimo į darbą, tačiau to padaryti negalėjo, nes atsakovas vengė bet kokių kontaktų su ieškovu ir telefonu nurodė, kad nesant jokių pateisinamų priežasčių į darbą neatvyks. Darbuotojas prašymą nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių darbdaviui turi pateikti likus 20 kalendorinių dienų iki darbo sutarties nutraukimo dienos, 20 kalendorinių dienų terminas nustatytas darbdavio naudai, todėl darbdavys turi teisę nesutikti darbo sutarties nutraukti anksčiau, o darbuotojas privalo atvykti į darbą ir dirbti visas 20 kalendorinių dienų. Ieškovas nurodė, kad darbo ginčų komisija priimdama sprendimą dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 55 str. 1 d. priėmė nepagrįstą sprendimą, nes darbo sutartis su atsakovu turėjo būti nutraukta nuo 2017 m. liepos 24 d. pagal DK 58 str. 2 d. 1 p.. Darbo ginčų komisija sprendime nepagrįstai konstatavo, jog atsakovo naudai išieškotinas atsakovo nurodytas neišmokėtas 600 Eur darbo užmokestis. Ieškovas atsakovui neišmokėjo 18,50 Eur darbo užmokesčio. Taip pat ieškovas nurodo, kad darbo ginčų komisija priėmė nepagrįstą sprendimą dėl 1288,70 Eur netesybų išieškojimo atsakovo naudai. Kadangi atsakovui nebuvo išmokėta mažesnė suma negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (18,50 Eur), netesybos turėjo būti apskaičiuojamos vadovaujantis DK 147 str. 2 d., tai yra 18,50 Eur suma padauginta iš keturių mėnesių, kas sudaro 74 Eur.

3Atsakovas T. B. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, palikti nepakeistą darbo ginčų komisijos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad darbo sutartį su ieškovu sudarė 2017 m. kovo 15 d. Su ieškovu susitarė, kad darbo užmokestis bus 1000 Eur per mėnesį (6 Eur už valandą), darbo sutartyje bus nurodytas minimalus darbo užmokestis, o likusią sumą ieškovas grynais sumokės atsakovui „į rankas“. Su tokiu ieškovo pasiūlymu atsakovas sutiko, nes jam reikėjo darbo, turi mažametę dukrą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas jam mokėjo 1000 Eur į mėnesį, 380 Eur, atskaitęs mokesčius, pervesdavo į sąskaitą, kitus sumokėdavo grynais pinigais vokelyje. Ieškovas iki 2017 m. birželio 10 d. atsiskaitydavo už darbą pagal susitarimą, tačiau įvykus konfliktui dėl ekskavatoriaus gedimo, ieškovas nebemokėjo dalies darbo užmokesčio, kuri buvo mokama vokelyje, taip pat nesumokėjo už 2017 m. liepos mėnesį. Paskutinis pavedimas į sąskaitą buvo atliktas 2017 m. birželio 9 d., atsakovas dirbo iki 2017 m. liepos 24 d. Kadangi daugiau pinigų už atliktą darbą ieškovas nesumokėjo, atsakovas 2017 m. liepos 24 d. parašė prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, tačiau ieškovas į jį nereagavo. 2017 m. liepos 25 d. prašymą ieškovui išsiuntė elektroniniu paštu ir registruotu laišku, tačiau jokios reakcijos iš ieškovo nesulaukė. Atsakovas sutinka, jog nuo prašymo nutraukti darbo sutartį pateikimo privalėjo dirbti 20 dienų, todėl sutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, kad darbo sutarties nutraukimo data – 2017 m. rugpjūčio 16 d., todėl nuo šios dienos ieškovas privalo mokėti darbo užmokestį ir netesybas.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas O. U. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad su darbuotoju T. B. 2017 m. kovo 15 d. buvo sudaryta darbo sutartis, sulygtas 380 Eur darbo užmokestis. Darbo užmokestį darbdavys mokėdavo banko pavedimais. Darbuotojas dažnai prašydavo avanso, kurį darbdavys taip pat pervesdavo banko pavedimu. Kadangi atsakovui T. B. buvo pervedamas ne tik darbo užmokestis, bet ir avansas, todėl pavedimai buvo daromi ne tik darbo sutartyje nurodytu laikotarpiu, tai yra iki mėnesio 10 darbo dienos, bet ir kitais laikotarpiais. Paskutinį kartą pavedimas į atsakovo sąskaitą buvo padarytas 2017 m. birželio 9 d., buvo pervesta 135,30 Eur. Liepos mėnesį jokie pavedimai nebuvo daromi. Byloje pateikta pažyma apie T. B. išmokėtą darbo užmokestį patvirtina, kad darbo užmokestį jis gavo nuo 2017 m. kovo 15 d., tai yra kai buvo priimtas į darbą, iki 2017 m. liepos 24 d. (pirma pravaikštos diena). T. B. liko nesumokėta 18,50 Eur. T. B. darbo užmokestis buvo pervedamas tik banko pavedimais, jokių papildomų mokėjimų darbuotojui „į rankas“ grynais pinigais nebuvo. Nurodė, kad tarp jo ir atsakovo kilo konfliktas dėl ekskavatoriaus apgadinimo, dėl jame kilusio trumpo elektros jungimo. Taip pat ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas T. B. paskutinę darbo dieną nupylė kurą iš ekskavatoriaus bako, taip padarydamas įmonei materialinių nuostolių. Atsakovas T. B. 2017 m. liepos 22 d. (šeštadienį) paskambino ir pranešė, kad nutraukia darbo sutartį ir į darbą neatvyks. Ieškovo atstovas direktorius O. U. paaiškino darbuotojui, kad jis turi atvykti į darbovietę ir atsiskaityti su darbdaviu, tai yra pasirašyti technikos (ekskavatoriaus, įrankių ir kt.) priėmimo – perdavimo aktą. Atsakovas T. B. neatvyko, su darbdaviu neatsiskaitė, todėl jam buvo pradėtos žymėti pravaikštos, kurios buvo žymimos iki darbo ginčų komisijos priimto sprendimo. Atsakovas T. B. buvo atleistas iš darbo po darbo ginčų komisijos priimto sprendimo, sprendime nurodytu pagrindu. Jeigu darbuotojas būtų atvykęs, atsiskaitęs su darbdaviu, pasirašęs technikos priėmimo – perdavimo aktą darbdavys būtų sumokėjęs darbuotojui jam likusį nesumokėtą darbo užmokestį, tai yra 18,50 Eur. Ieškovo atstovas direktorius O. U. jokio raštiško pranešimo apie darbo sutarties nutraukimą negavo. Pažymėjo, kad negavo nei elektroninio, nei registruoto laiško. Ieškovo atstovas O. U. teismo posėdyje paaiškino, kad nesupranta kodėl darbo ginčų komisija išieškojo darbuotojo T. B. naudai 600 Eur nesumokėto darbo užmokesčio. Darbo ginčų komisijos sprendimas jau yra įvykdytas, antstoliai iš įmonės sąskaitos nuskaičiavo 2434,79 Eur, todėl patenkinus ieškinį, prašo sprendimo įvykdymo atgręžimo.

5Teismo posėdyje atsakovas T. B. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad su darbdaviu 2017 m. kovo 15 d. sudarė darbo sutartį, buvo priimtas dirbti ekskavatorininku. Su darbdaviu susitarė, kad jam bus mokami 6 Eur už valandą. Sutartyje sulygo 380 Eur darbo užmokestį per mėnesį bei žodžiu susitarė, kad kiekvieną mėnesį darbdavys papildomai jam mokės grynais pinigais „į rankas“, kad darbo užmokestis būtų 1000 Eur per mėnesį. Paaiškino, jog darbdavys kiekvieną mėnesį sąžiningai mokėjo sutartą darbo užmokestį. Dalį pervesdavo banko pavedimu, kitą dalį gaudavo grynais iš direktoriaus rankų. Pinigai būdavo įdėti į voką arba paduodami tiesiai į rankas. Jokių įrodymų, kad darbdavys jam perduodavo pinigus, neturi. Savo darbo laiką jis pats fiksavo sąsiuvinyje, kurį, po konflikto dėl ekskavatoriaus, darbdavys pasiėmė ir nebegrąžino. Apie darbo sutarties nutraukimą pranešė 2017 m. liepos 22 d. paskambinęs direktoriui O. U.. Nuo 2017 m. liepos 24 d. į darbą neatvyko, nes tą pačią dieną pradėjo dirbti naujoje darbovietėje. Prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo siuntė elektroniniu ir registruotu paštu. Sutinka, jog į raginimus perduoti techniką nereagavo. Nesutiko pasirašyti priėmimo – perdavimo akto, nes kai pradėjo dirbti tokio dokumento nebuvo pasirašęs. Prašyme darbo ginčų komisijai nurodė 600 Eur sumą, kurią prašė išieškoti iš darbdavio. Tokia suma, atsakovo skaičiavimais, susidarė nuo 2017 m. birželio 9 d. iki 2017 m. liepos 22 d.. Skaičiavo 6 Eur už valandą. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad 600 Eur suma yra ta, kurią darbdavys jam mokėdavo grynais „į rankas“. Paskutinį kartą banko pavedimu 135,30 Eur suma jam buvo pervesta 2017 m. birželio 9 d. Liepos mėnesį, prieš jam išeinant iš darbo, darbdavys sumokėjo 400 Eur „vokelyje“.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš ieškovo atstovo, atsakovo paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. kovo 15 d. ieškovas sudarė darbo sutartį su atsakovu. Atsakovas priimtas dirbti ekskavatorininku. Darbo sutartis įsigaliojo 2017 m. kovo 15 d., darbuotojas pradėjo dirbti 2017 m. kovo 16 d. Darbo užmokestis 380 Eur per mėnesį, mokant darbo užmokestį iki mėnesio 10 darbo dienos, vieną kartą per mėnesį (el. b. 31-33 lap.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad 2017 m. liepos 22 d. atsakovas parašė prašymą atleisti iš darbo savo noru, dėl šeimyninių aplinkybių (el. b. 64 lap.). Atsakovas 2017 m. liepos 25 d. išsiuntė ieškovui prašymą dėl atleidimo iš darbo registruotu paštu (el. b. 69-70 lap.). Iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas pranešimą dėl darbo sutarties nutraukimo siuntė ir elektroniniu paštu, tačiau byloje jokių rašytinių įrodymų nepateikta.

9Atsakovas T. B. 2017 m. spalio 2 d. kreipėsi į darbo ginčų komisiją su prašymu įpareigoti darbdavį įforminti darbo sutarties nutraukimą jo nurodytą dieną, išieškoti jam priklausantį darbo užmokestį, delspinigius, kartu išdėstęs aplinkybes apie darbdavio kreipimąsi į policiją dėl kuro vagystės ir apgaudinėjimo, nurodydamas Komisijai, jog „reikia tokius pamokyti“ (el. b. 12-13 lap.).

10Darbo ginčų komisija 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. DGKS-6360 individualaus darbo ginčo byloje Nr. APS-36-19432/2017 pripažino, kad darbo sutartis tarp T. B. ir UAB „Amitrans“ nutraukta 2017 m. rugpjūčio 16 d. pagal DK 55 str. 1 d., išieškojo T. B. naudai iš UAB „Amitrans“ 600 Eur darbo užmokesčio, 128,48 Eur kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 1288,70 Eur netesybų (el. b. 82-85 lap.).

11Iš ieškovo atstovo O. U. paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas įformino darbuotojo T. B. atleidimą iš darbo tik darbo ginčų komisijai priėmus sprendimą darbo ginčo byloje.

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) duomenimis, T. B. buvo UAB „Amitrans“ darbuotojas nuo 2017 m. kovo 16 d. T. B. nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2017 m. rugsėjo 28 d. pažymėtos pravaikštos (el. b. 65-68 lap.).

13Iš ieškovo direktoriaus O. U. paaiškinimų teismo posėdyje nustatyta, kad atsakovas T. B. 2017 m. liepos 22 d. (šeštadienį) paskambino direktoriui O. U. ir pranešė, kad nutraukia darbo sutartį, bei pirmadienį (2017 m. liepos 24 d.) į darbą neatvyks. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovas. Iš atsakovo paaiškinimų teismo posėdyje nustatyta, kad jis, direktoriaus O. U. nurodymu, atsisakė atvykti į darbą ir tinkamai atsiskaityti su darbdaviu. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad nuo 2017 m. liepos 24 d. pradėjo dirbti kitoje darbovietėje. Teismų informacinės sistemos Liteko išraše apie asmens darbovietę ir mokamas išmokas, gautas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodyta, kad atsakovas T. B. nuo 2017 m. liepos 24 d. dirba UAB „Stropus“. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškovo atstovo direktoriaus O. U. paaiškinimų teismo posėdyje nustatyta, kad atsakovui T. B. 2017 m. liepos 24 d. neatvykus į darbą, jam pradėtos žymėti pravaikštos.

14DK 55 str. 1 d. nustatyta, kad neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu yra nurodęs, kad įstatyme arba kolektyvinėje sutartyje nustatytų minimalių darbdavio įspėjimo terminų paskirtis yra leisti darbdaviui susirasti kitą darbuotoją, užtikrinti darbo proceso nepertraukiamumą, toks terminas yra nustatomas darbdavio naudai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2009).

15Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas T. B. tinkamai neinformavo darbdavio apie darbo sutarties nutraukimą, darbdavio reikalavimu neatvyko į darbovietę, neišdirbo įstatyme numatyto minimalaus dvidešimties kalendorinių dienų termino, dėl to darbo sutartis negali būti laikoma nutraukta DK 55 str. 1 d. pagrindu. Darbo ginčų komisijos priimto sprendimo dalis, kuria pripažinta, jog darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nutraukta pagal DK 55 str. 1 d., laikytina nepagrįsta ir keistina.

16DK 58 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą. DK 58 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties (DK 58 str. 3 d. 1 p.). Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą protingą laikotarpį šio paaiškinimo nepateikia (DK 58 str. 4 d.).

17Iš ieškovo direktoriaus O. U., atsakovo T. B. paaiškinimų teismo posėdyje, bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nuo 2017 m. liepos 24 d. neatvyko į darbą. Ginčo dėl to nėra. Nuo 2017 m. liepos 24 d. atsakovui pradėtos žymėti pravaikštos, atsakovas nuo 2017 m. liepos 24 d. įsidarbino kitoje darbovietėje. Ieškovo atstovas direktorius O. U. teismo posėdyje paaiškino, jog iš darbuotojo T. B. nepareikalavo pateikti raštiško paaiškinimo dėl neatvykimo į darbą, tačiau tai nepaneigia aplinkybės, kad darbuotojas į darbą neatvyko, todėl jis buhalterei nurodė žymėti pravaikštas nuo pirmos neatvykimo į darbą dienos, tai yra nuo 2017 m. liepos 24 d. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas suprato, jog toliau darbo santykiai nebus tęsiami, tačiau darbuotojas nevykdė įstatyminės pareigos ir darbdavio nurodymų atvykti į darbą ir atidirbti įstatymo reikalaujamą dvidešimties dienų terminą. Darytina išvada, kad atsakovas T. B. padarė šiurkštų darbuotojo darbo tvarkos pažeidimą, todėl darbo sutartis su atsakovu nutrauktina DK 58 str. 2 d. 1 p. pagrindu nuo 2017 m. liepos 24 d.

18Dėl darbo užmokesčio ir netesybų.

19UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 3 2017 m. kovo 1-31 d. nurodyta, kad T. B. 2017 m. kovo mėn. dirbo 12 darbo dienų (96 valandas), o darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštyje 2017 m. kovo 1-31 d. nurodyta, jog T. B. priskaičiuotas 198,26 Eur darbo užmokestis, išmokėtinas - 180,41 Eur (el. b. 35-36 lap.). 2017 m. kovo 31 d. SEPA mokėjimo nurodymu ieškovas UAB „Amitrans“ mokėjimo pavedimu į atsakovo T. B. banko sąskaitą AB Swedbank pervedė darbo užmokestį - 250 Eur (el. b. 37 lap.).

20UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 4 2017 m. balandžio 1-30 d. nurodyti duomenys, jog T. B. 2017 m. balandžio mėn. dirbo 19 darbo dienų (152 valandas) (el. b. 38 lap.). UAB „Amitrans“ darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštyje 2017 m. balandžio 1-30 d., nurodyta, jog T. B. priskaičiuotas 380 Eur darbo užmokestis, išmokėtinas - 335,30 Eur (el. b. 39 lap.). 2017 m. balandžio 13 d. SEPA mokėjimo nurodymu UAB „Amitrans“ mokėjimo pavedimu į T. B. banko sąskaitą Swedbank AB Nr. LT807300010132903069 pervedė darbo užmokestį - 180,41 Eur (el. b. 40).

21UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 6 2017 m. gegužės 1-31 d. nurodyta, jog T. B. 2017 m. gegužės mėn. dirbo 22 darbo dienas (176 valandas), o darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštyje 2017 m. gegužės 1-31 d. nurodyta, jog T. B. priskaičiuotas 380 Eur darbo užmokestis, išmokėtinas - 335,30 Eur (el. b. 41-42).

22UAB „Amitrans" darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 7 2017 m. birželio 1-30 d., nurodyta, jog T. B. 2017 m. birželio mėn. dirbo 22 darbo dienas (176 valandas), priskaičiuotas 400 Eur darbo užmokestis, išmokėtinas - 349 Eur (el. b. 44-45 lap.).

23UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 7 2017 m. liepos 1-31 d. nurodyta, jog T. B. 2017 m. liepos mėn. dirbo 14 darbo dienų (112 valandas) ir priskaičiuotas 280 Eur darbo užmokestis, išmokėjimui - 254,80 Eur (el. b. 47-48 lap.).

242017 m. gegužės 11 d. SEPA mokėjimo nurodymu UAB „Amitrans“ mokėjimu pavedimu į T. B. banko sąskaitą AB Swedbank pervedė darbo užmokestį - 335,30 Eur (el. b. 43). 2017 m. gegužės 26 d. SEPA mokėjimo nurodymu UAB „Amitrans“ mokėjimo pavedimu į T. B. banko sąskaitą AB Swedbank pervedė avansą - 200 Eur (el. b. 46 lap.). 2017 m. gegužės 29 d. SEPA mokėjimo nurodymu UAB „Amitrans“ mokėjimo pavedimu į T. B. banko sąskaitą Swedbank pervedė darbo užmokestį - 335,30 Eur (el. b. 49 lap.). 2017 m. birželio 9 d. SEPA mokėjimo nurodymu UAB „Amitrans“ mokėjimo pavedimu į T. B. banko sąskaitą Swedbank pervedė darbo užmokestį - 135,30 Eur (el. b. 50 lap.).

25UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 8 2017 m. rugpjūčio 1-31 d. nurodyta, jog T. B. 2017 m. rugpjūčio mėn. nedirbo (pravaikštos) (el. b. 51). UAB „Amitrans“ darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštyje 2017 m. rugpjūčio 1-31 d., nurodyta, jog T. B. darbo užmokestis nepriskaičiuotas (el. b. 52).

26Iš ieškovo direktoriaus O. U. paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų (el. b. 37, 40, 43, 46, 49, 50 lap.), UAB „Amitrans“ 2018 m. sausio 18 d. pažymos apie atsakovui T. B. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (el. b. 34 lap.) nustatyta, kad T. B. per darbo laikotarpį nuo 2017 m. kovo mėn. iki 2017 m. liepos mėn. UAB „Amitrans“ išmokėjo 1436,31 Eur, liko neišmokėta 18,50 Eur darbo užmokesčio, neišmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas – 128,50 Eur (priklauso atostogų už 6,98 darbo dienas). Dėl šių sumų ginčo byloje nėra.

27Pažymėtina, kad atsakovas T. B. teismo posėdyje paaiškino, kad jo darbo ginčų komisijai nurodyta ir prašyta išieškoti iš darbdavio 600 Eur suma yra ta suma, kurią ieškovas atsakovui papildomai mokėdavo grynais pinigais „į rankas“, skaičiuojant po 6 Eur už darbo valandą. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių atsakovo nurodytą aplinkybę, kad už atsakovo atliekamą darbą papildomai jam buvo mokama grynais pinigais pagal atskirą ieškovo ir atsakovo susitarimą. Aplinkybę, kad buvo susitarimas papildomai mokėti už atliktą darbą ir už jį buvo papildomai mokama, teismo posėdžio metu paneigė ieškovo direktorius O. U.. Atsakovo paaiškinimus, kad už atliktą darbą buvo papildomai mokama grynais pinigais teismas vertina kritiškai, kaip neįrodytus ir jais nesiremia, nes jokie kiti įrodymai nepatvirtina buvus kitokį nei darbo sutartyje numatytas susitarimą dėl darbo laiko ir darbo užmokesčio (CPK 178 str., 185 str.). Be to, teismui abejones atsakovo sąžiningumu ir reikalavimų pagrįstumu kelia ir jo darbo ginčų komisijai kreipimesi nurodyta frazė apie darbdavį: „reikia tokius pamokyti“, bei negalėjimas teismo posėdyje nuosekliai paaiškinti, kaip kitaip buvo skaičiuojamas darbo laikas ir kaip susidarė jo minėta 600 Eur įsiskolinimo suma.

28Iš ieškovo direktoriaus O. U., atsakovo T. B. paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų (el. b. 34, 50 lap.) nustatyta, kad 2017 m. birželio 9 d. buvo atliktas paskutinis pavedimas į atsakovo sąskaitą, jam buvo pervesta 135,30 Eur suma. Iš šalių paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas T. B. prašydavo ieškovo, o ieškovas atsakovui pervesdavo avansines darbo užmokesčio sumas (el. b. 46 lap.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad darbdavio pateikti duomenys apie nesumokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas yra teisingi, atitinkantys buvusią situaciją tarp darbo santykių šalių.

29DK 146 str. 2 d. nustatyta, kad darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip. DK 127 str. 6 d. nustatyta, kad kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais.

30Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas, atleisdamas atsakovą iš darbo, neatsiskaitė su juo ir nesumokėjo jam 18,50 Eur darbo užmokesčio, bei 128,50 Eur kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

31DK 147 str. 2 d. nustatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

32Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovo T. B. darbo užmokestis 2017 m. balandžio ir gegužės mėnesiais sudarė po 380 Eur (el. b. 39, 42 lap.), 2017 m. birželio mėn. 400 Eur (el. b. 45 lap.), viso 1160 Eur. Atsakovas T. B. 2017 m. balandžio – birželio mėnesiais dirbo 63 dienas, todėl atsakovo T. B. vidutinis darbo dienos užmokestis yra 18,41 Eur (1160 Eur : 63 dienų). Atsakovo T. B. vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra 386,61 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atsakovui neišmokėta suma sudaro 147 Eur (18,50 Eur + 128,50 Eur), tai yra mažesnė nei darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

332017 m. lapkričio 23 d. darbo ginčų komisijos priimtas sprendimas Nr. DGKS-6360 buvo įvykdytas 2018 m. sausio 23 d. antstolei D. M. iš darbdavio UAB „Amitrans“ nuskaičiavus 2434,79 Eur (el. b. 98 lap.), todėl sprendžiant klausimą dėl uždelsto su darbuotoju atsiskaityti laikotarpio, laikytina, kad darbdavio uždelstas su darbuotoju atsiskaityti laikotarpis yra nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2018 m. sausio 23 d., kai buvo įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas. Atsižvelgiant į tai, ieškovui priskaičiuotinos mokėti netesybos yra 882 Eur (147 Eur x 6 mėn.).

34Esant nustatytoms aplinkybėms, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 18,50 Eur nesumokėto darbo užmokesčio, 128,50 Eur kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir 882 Eur netesybų, viso 1029 Eur.

35DK 233 str. nustatyta, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas arba teismo sprendimas ar nutartis, sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas. Darbo ginčų komisijos sprendimo įvykdymo atgręžimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios pirmosios instancijos teismo sprendimo įvykdymo atgręžimą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 373 str. nustatyta, kad panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį, jeigu jie jau buvo įvykdyti ar pradėti vykdyti, vienos iš šalių prašymu teismas įpareigoja ginčo šalis grąžinti tai, ką jos yra gavusios sprendimą vykdydamos. CPK 760 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas).

36Ieškovas UAB „Amitrans“ 2018 m. vasario 28 d. pateikė teismui pareiškimą dėl atgręžimo (el. b. 96-97 lap.).

37Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 23 d. darbo ginčų komisijos sprendimas Nr. DGKS-6360 buvo įvykdytas 2018 m. sausio 23 d. antstolei Daivai Milevičienei iš ieškovo UAB „Amitrans“ išieškojus 2434,79 Eur (el. b. 98 lap.).

38Teismo sprendimu padarius išvadą, jog darbo ginčų komisijos sprendimas keistinas, atitinkamai priteisiant T. B. mažesnes sumas, nei buvo nusprendusi darbo ginčų komisija, ieškovo – darbdavio atžvilgiu taikytinas sprendimo įvykdymo atgręžimas, ir iš atsakovo T. B. ieškovo UAB „Amitrans“ naudai priteistina 1405,79 Eur (2434,79 Eur – 1029 Eur).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų.

40CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovas šioje byloje turėjo 700 Eur teisinės pagalbos išlaidų (el. b. 91-95 lap., 118 - 120 lap.), atsakovo patirtos teisinės pagalbos išlaidos sudarė 600 Eur (el. b. 121-122 lap.). Abiejų šalių patirtos išlaidos atitinka įkainius, nustatytus teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (įsakymo redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.). Teismas vertina, jog ieškovo reikalavimai ginče yra patenkinti 70 proc. (netesybų priskaičiuota daugiau, nei ieškovo ieškinio reikalavimuose nurodoma suma), vadinasi iš atsakovo ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 490 Eur, o iš ieškovo atsakovo naudai – 180 Eur. Būtent šia suma mažinama iš atsakovo ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma ir ieškovui iš atsakovo priteisiama 310 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41Valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes šių išlaidų dalis, priteistina iš kiekvienos šalies, yra mažesnė negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3,00 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

42Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsniu, 259-260, 268-270, 307, 373, 760 straipsniais, teismas

Nutarė

43Ieškovo UAB „Amitrans“ ieškinį tenkinti iš dalies.

44Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. DGKS-6360, priimtą darbo byloje Nr. APS-36-19432/2017: pripažinti, kad darbo sutartis tarp ieškovo UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, ir atsakovo T. B., a. k. ( - ) nutraukta 2017 m. liepos 24 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą; priteisti iš UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, T. B., a.k. ( - ) naudai 147 Eur darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas; priteisti iš UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, T. B., a.k. ( - ) naudai 882 Eur netesybų, viso 1029 eurus.

45Įskaityti UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, sumokėtas T. B., a.k. ( - ) sumas vykdant darbo ginčų komisijos 2017-11-23 sprendimą Nr.DGKS-6360, ir priteisti iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, naudai 1405,79 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkis eurus 79 ct).

46Priteisti iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, naudai 310 Eur (tris šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja G. B., sekretoriaujant Rasai... 2. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Amitrans“ (toliau - UAB... 3. Atsakovas T. B. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovas O. U. prašė ieškinį tenkinti.... 5. Teismo posėdyje atsakovas T. B. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad su... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Iš ieškovo atstovo, atsakovo paaiškinimų, byloje esančių rašytinių... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir atsakovo paaiškinimų nustatyta,... 9. Atsakovas T. B. 2017 m. spalio 2 d. kreipėsi į darbo ginčų komisiją su... 10. Darbo ginčų komisija 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. DGKS-6360... 11. Iš ieškovo atstovo O. U. paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas įformino... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) duomenimis, T.... 13. Iš ieškovo direktoriaus O. U. paaiškinimų teismo posėdyje nustatyta, kad... 14. DK 55 str. 1 d. nustatyta, kad neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo... 15. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas T. B.... 16. DK 58 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį... 17. Iš ieškovo direktoriaus O. U., atsakovo T. B. paaiškinimų teismo posėdyje,... 18. Dėl darbo užmokesčio ir netesybų.... 19. UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 3 2017 m. kovo 1-31... 20. UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 4 2017 m.... 21. UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 6 2017 m. gegužės... 22. UAB „Amitrans" darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 7 2017 m. birželio... 23. UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 7 2017 m. liepos... 24. 2017 m. gegužės 11 d. SEPA mokėjimo nurodymu UAB „Amitrans“ mokėjimu... 25. UAB „Amitrans“ darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Nr. 8 2017 m.... 26. Iš ieškovo direktoriaus O. U. paaiškinimų, byloje esančių rašytinių... 27. Pažymėtina, kad atsakovas T. B. teismo posėdyje paaiškino, kad jo darbo... 28. Iš ieškovo direktoriaus O. U., atsakovo T. B. paaiškinimų, byloje esančių... 29. DK 146 str. 2 d. nustatyta, kad darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo... 30. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas,... 31. DK 147 str. 2 d. nustatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne... 32. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovo T. B. darbo... 33. 2017 m. lapkričio 23 d. darbo ginčų komisijos priimtas sprendimas Nr.... 34. Esant nustatytoms aplinkybėms, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 18,50... 35. DK 233 str. nustatyta, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų... 36. Ieškovas UAB „Amitrans“ 2018 m. vasario 28 d. pateikė teismui... 37. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 23... 38. Teismo sprendimu padarius išvadą, jog darbo ginčų komisijos sprendimas... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 40. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 41. Valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 42. Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsniu, 259-260, 268-270, 307, 373,... 43. Ieškovo UAB „Amitrans“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 45. Įskaityti UAB „Amitrans“, įmonės kodas 303043885, sumokėtas T. B., a.k.... 46. Priteisti iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Amitrans“, įmonės... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...