Byla 2-1344-835/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo D. K

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant A. B., dalyvaujant ieškovui A. B., jo atstovei advokatei R. Š., atsakovui D. K., trečiajam asmeniui D. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui D. K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo D. K..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 825 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas 2014 m. vasario mėn. paskolino Karalaičiams 10000 Lt traktoriaus pirkimui, 2014 m. kovo mėnesį paskolino 7000 Lt žemės pirkimui. Jie dalį skolos grąžino, liko negrąžinta 4000 Eur. Vėliau pasirašė paskolos sutartį su D. K., pagal sutartį ji pažadėjo skolą grąžinti iki 2016-02-01. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-12-30 teismo sprendimu buvo nutraukta Karalaičių santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, šiuo sprendimu D. K. įsipareigojo grąžinti 825 Eur iš savo asmeninių lėšų, tačiau jų negrąžino ir tik pareiškus ieškinį teisme atsakovas grąžino skolą, tačiau liko nesumokėtas 25 Eur žyminis mokestis ir 250 Eur advokatės pagalbos išlaidos. Iki pareiškiant ieškinį atsakovo raštu nepareikalavo grąžinti skolos. Dėl skolos grąžinimo kalbėjo tik su buvusia atsakovo žmona. Nežinojo, kur gyvena atsakovas ir kokiu adresu jam siųsti pareikalavimą grąžinti skolą, todėl jo ir nesiuntė.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad paskolos sutartis sudaryta su jo buvusia žmona, jis tos sutarties nepasirašė, jokio skolos grąžinimo termino nenumatė, tačiau skolą pripažino ir šiai dienai skolą yra grąžinęs. Ieškovas jo nepareikalavo grąžinti skolos, iš karto pasisamdė advokatę ir kreipėsi į teismą su ieškiniu. Ieškinio gavimą laiko pareikalavimu grąžinti skolą, todėl gavęs pinigų iš karto grąžino skolą ieškovui. Kai skyrybų byloje buvo priimamas sprendimas, bylą nagrinėjusi teisėja paaiškino, kad ieškovas jo turi pareikalauti pagal įstatymus grąžinti skolą, tačiau ieškovas to nepareikalavo. Teismui priimant sprendimą apie skolos grąžinimo terminą jokios kalbos nebuvo. Ieškovas buvo žadėjęs skolą anuliuoti už tai, kad jis nepraneštų apie ieškovo nelegalią veiklą. Sutiktų bylą baigti taikos sutartimi ir sumokėti nebent žyminį mokestį, tačiau nesutinka mokėti advokatės pagalbos išlaidų, nes jos nebuvo būtinos.

7Trečiasis asmuo D. K. paaiškino, kad skola buvo jos ir atsakovo santuokinė skola, kurią jie skirdamiesi pasidalino. Skolos raštelis buvo surašytas ne tada, kai skolinosi pinigus, o vėliau, kai ji su atsakovu ėmė nesutarti. Skirdamiesi pasidalino skolas, nes jų dar buvo ir daugiau. Gale metų, gavę išmokas už pieną, visada grąžindavo skolas kreditoriams. Kai išsituokė, neaptarė skolų grąžinimo terminų nei vienam kreditoriui.

8Ieškinys atmestinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus ar rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija 600 Eur. Rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.870-6.871 str.).

10Iš ieškovo, jo atstovės, atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimų, byloje esančių dokumentų nustatyta, kad tarp ieškovo A. B. ir trečiojo asmens D. K. 2015-02-02 pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią A. B. skolina K. D. ir D. 2014-02-15 – 10000 Lt ir 2014-03-10 – 7000 Lt. Skolą pažadėjo grąžinti 2016-02-01. Sutartį pasirašė A. B. ir D. K. (b. l. 5). Nors atsakovas paskolos sutarties nepasirašė, tačiau skolos ieškovui neneigė, todėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-12-30 sprendimu nutraukiant D. K. ir D. K. santuoką, buvo patvirtinta šalių pasirašyta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 11.1 punktu D. K. įsipareigojo vienasmeniškai grąžinti A. B. 825 Eur iš asmeninių lėšų (b. l. 7-11). Ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovas pripažino 825 Eur skolą ieškovui. Atsakovas 2016-03-24 raštu informavo teismą, kad jam 2016-03-07 buvo įteiktas teismo pranešimas iš A. B. civilinėje byloje Nr. 2-1344-835/2016. Teismo posėdyje atsakovas teigė, kad prieš kreipiantis į teismą ieškovas jo nepareikalavo grąžinti skolos, kaip tai numato įstatymas, tačiau iš karto pasisamdė advokatę ir kreipėsi į teismą su ieškiniu, tokiu būdu be pagrindo didindamas išlaidas. Ieškinio pareiškimą teisme jis laiko pareikalavimu grąžinti skolą.

11CK 6.873 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutarties atsakovas nepasirašė (b. l. 5), todėl jo nesaisto sutartyje numatytas paskolos grąžinimo terminas – 2016-02-01. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-12-30 sprendimu, kuriuo nutraukta D. K. ir D. K. santuoka ir patvirtinta šalių pasirašyta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, patvirtintos sutarties 11.1 punktu D. K. įsipareigojo vienasmeniškai grąžinti A. B. 825 Eur iš asmeninių lėšų, tačiau šios sumos grąžinimo terminas nebuvo numatytas (b. l. 7-11). Įvertinus šias aplinkybes daroma išvada, kad ieškovas, kaip paskolos davėjas, vadovaudamasis CK 6.873 straipsnio 2 dalies nuostatomis, privalėjo pareikšti reikalavimą atsakovui, kaip paskolos gavėjui, įvykdyti sutartį. Atsakovas teigė, kad tokio reikalavimo ieškovas jam nepareiškė, nors žinojo jo gyvenamąją vietą, nes ieškinys jam buvo įteiktas ieškovo nurodytu ir jam žinomu adresu (b. l. 18). Ieškovas teigė, kad reikalavimo grąžinti skolą atsakovui nepareiškė, nes nežinojo jo gyvenamosios vietos. Įvertinus šias nustatytas aplinkybes bei įstatymines nuostatas, daroma išvada, kad ieškovas neįrodė įvykdęs CK 6.873 straipsnio 2 dalyje numatytą imperatyvią nuostatą – pareikšti paskolos gavėjui reikalavimą grąžinti skolą. Tokio reikalavimo pareiškimu atsakovas laiko ieškinio pareiškimą ir jo gavimą 2016-03-09 (b. l. 18). Gavęs ieškovo ieškinį, 2016-03-14 banko pavedimu atsakovas į ieškovo sąskaitą sumokėjo 825 Eur, su juo visiškai atsiskaitė ir prašė bylą nutraukti (b. l. 22). 2016-03-14 mokėjimo dokumentas patvirtina, kad D. K. sumokėjo A. B. 825 Eur, mokėjimo paskirtis – grąžinama skola (b. l. 23).

12Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 str.).Vertinant įrodymus, turi būti įvertinta kiekvieno įrodymo įrodomoji reikšmė ir iš įrodymų viseto duomenų padaryta išvada. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikras faktas egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009 ir kt.). Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylai aplinkybes. Vertindamas įrodymus, teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008).

13Kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 str., 178 str.). Teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu ir įvertinęs šalių nurodytus faktus bei pateiktus įrodymus, konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, jog prieš kreipdamasis į teismą jis buvo pareiškęs reikalavimą atsakovui grąžinti paskolą. Tuo tarpu atsakovas įrodė, jog skolą ieškovui jis sumokėjo. Ieškovas, esant įvykdytam ieškinio reikalavimui, ieškinio neatsisakė, bylos nutraukti neprašė, todėl yra pagrindas visiškai atmesti ieškinio reikalavimą (CPK 197 str., 200 str.).

14Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti žyminį mokestį ir advokatės teisinės pagalbos išlaidas. Atsakovas nesutiko atlyginti šių išlaidų, nurodė, kad ieškovas, nesilaikydamas įstatymo reikalavimų, nepagrįstai pareiškė ieškinį teismui ir nepagrįstai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes jos nebuvo būtinos. Ieškinį atmetus dėl aukščiau nurodytų motyvų, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 93 str. 2 d.).

15Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos 6,46 Eur išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Valstybei priteistas išlaidas reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo A. B. valstybei 6,46 Eur išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai