Byla 2-1130-759/2011
Dėl skolos ir nuostoliu priteisimo

1Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Snieguole Bielskiene, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendima už akiu, išnagrinejusi ieškovo UAB „ Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ ieškini atsakovui V. Š. del skolos ir nuostoliu priteisimo,

2n u s t a t e:

3ieškovas kreipesi i teisma prašydamas priteisti iš atsakovo V. Š. 1300,00 Lt paskolos, 108,45 palukanu, 5 proc. metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bei bylinejimosi išlaidas.

4Ieškovas nurode, kad D. T. su V. Š. 2009-08-21 sudare Paskolos sutarti, pagal kuria D. T. (Paskolos davejas - kreditorius) suteike 1 000,00 Lt paskola V. Š., o V. Š. (Paskolos gavejas) isipareigojo šias pinigines lešas gražinti paskolos sutartyje nustatyta tvarka. Pagal mineta paskolos sutarti D. T. perdave V. Š. 1000,00 Lt suma, ka patvirtina atsakovo V. Š. padarytas ranka irašas: „Aš, V. Š., asm. ( - ) gavau (parašas) 1000 Lt (viena tukstanti litu), t.y. ivykde visus isipareigojimus, kylancius iš minetos paskolos sutarties, o V. Š. savo pareigos nustatyta tvarka gražinti paskola kartu su sutarta palukanu suma už naudojimasi paskolos suma ieškovui neivykde. 2011-03-25 sudaryta Reikalavimo teisiu perleidimo sutartis Nr. 2011/03/25-DT, pagal kuria D. T. perleido visas reikalavimo ir papildomas teises UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ (Naujasis kreditorius) i Pradinio kreditoriaus skolininka – V. Š.. 2011-04-12 skolininkui buvo išsiustas pranešimas apie sudaryta Reikalavimo teisiu perleidimo sutarti su jos patvirtinta kopija. Vadovaujantis mineta reikalavimo teisiu perleidimo sutartimi ir CK 6.101 str. 1 d. UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ yra naujasis dabartinis skolininko V. Š. kreditorius, kuris turi visas reikalavimo teises i skola. Paskolos suteikimo fakta, kaip susiklosciusius paskolos teisinius santykius, patvirtina 2009-08-21 Paskolos sutartis. Ieškovas už laikotarpi nuo 2009-10-01 (kuomet paskolos suma turejo buti gražinta) iki ieškinio surašymo dienos paskaiciavo palukanas, kurios sudaro 108,45 Lt.

5Atsakovui V. Š. procesiniai dokumentai iteikti istatymo nustatyta tvarka 2011-10-11 ir 2011-10-14 viešo paskelbimo spaudoje budu, pasiulant jam per 14 dienu pateikti atsiliepima. Atsakovas per nustatyta termina be pateisinamos priežasties nepateike atsiliepimo i ieškini, todel gali buti priimtas sprendimas už akiu (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Pagal Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš teismui pateiktu rašytiniu irodymu nustatyta, kad 2009-08-21 D. T. su atsakovu V. Š. sudare sutarti, pagal kuria atsakovas V. Š. pasiskolino iš D. T. 1000,00 Lt iki 2009-10-01; atsakovas isipareigojo gražinti 1300,00 Lt (b.l. 14). Duomenu, kad atsakovas butu gražines paskola, byloje nera. 2011-03-25 D. T. Reikalavimo teisiu perleidimo sutartimi Nr. 2011/03/25-DT perleido reikalavimo teise ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ i atsakova pagal 2009-08-21 paskolos sutarti (b.l. 15-16). Atsakovui buvo siustas pranešimas del reikalavimo teisiu perleidimo (b.l. 17).

9Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nurodymu nera, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievole bendradarbiauti su kita šalimi (šaliu pareiga kooperuotis). Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davejas) perduoda kitos šalies (paskolos gavejo) nuosavyben pinigus <...>, o paskolos gavejas isipareigoja gražinti paskolos davejui tokia pat pinigu suma (paskolos suma) <...> bei moketi palukanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. paskolos gavejas privalo gražinti gauta paskola paskolos davejui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Kadangi duomenu apie tai, kad atsakovas gražino ieškovui 1300,00 Lt pagal 2009-08-21 paskolos sutarti nera, todel ieškovui priteistina iš atsakovo 1300,00 Lt.

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 d. termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi penkiu procentu dydžio metines palukanas už suma, kuria sumoketi praleistas terminas, jeigu istatymai ar sutartis nenustato kitokio palukanu dydžio. Esant tokioms aplinkybems, bei atsižvelgiant i tai, kad ieškovas su atsakovu paskolos sutartyje susitare, jog paskola bus gražinta iki 2009-10-01, iš atsakovo priteistinos 108,45 palukanos nuo 2009-10-01 iki ieškinio surašymo dienos, bei 5 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos, t.y. 2011-06-06 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 70,00 Lt žyminis mokestis, 183,08 Lt paskelbimo spaudoje išlaidu bei 242,00 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmoketi, viso 495,08 Lt.

12Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, t.y. 15,96 Lt dydžio pašto išlaidos, priteistinos iš atsakovo valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. pagrindu.

13Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis CPK 285- 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškini tenkinti.

15Priteisti ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“, A.Tumeno g. 4-32, Vilniuje, a. s. Nr. LT37 7290 0000 0746 7290, AB Parex bankas, banko kodas 72900, iš atsakovo V. Š., a.k. ( - ) paskutine žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 1300,00 Lt (viena tukstanti tris šimtus litu 00 centu) skolos, 180,45 Lt (viena šimta aštuoniasdešimt litu 45 centus) palukanu, 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme, t.y. nuo 2011-06-06, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 495,08 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt penkis litus 08 centu) bylinejimosi išlaidu.

16Priteisti iš atsakovo V. Š. 15,96 Lt (penkiolika litu 96 centus) pašto išlaidu valstybes naudai, kurios sumokamos i išieškotojo - Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esancia banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant imokos koda 5660.

17Atsakovas negali sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti pareiškima, sprendima už akiu priemusiam teismui del sprendimo peržiurejimo. Pareiškimas del sprendimo peržiurejimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas turi teise per 30 dienu nuo sprendimo priemimo dienos apskusti sprendima apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmerges rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai