Byla A-1293-575/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijai (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija), Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas), Lietuvos evangelikų reformatų senjoratui (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia), D. L., R. S., T. Š., P. R. P., R. M. dėl išvadų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Teisingumo ministerija, atsakovas) 2015 m. balandžio 9 d. išvadą Nr. (8.3.46.)-7R-2401 „Dėl tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos pasikeitusių duomenų įtraukimo į Juridinių asmenų registrą“ ir 2015 m. balandžio 9 d. išvadą Nr. (8.3.46.)-7R-2402 „Dėl tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos pasikeitusių duomenų įtraukimo į Juridinių asmenų registrą“.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija), Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) ir Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia) atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Tretieji suinteresuoti asmenys T. Š., R. M., R. S. ir P. R. P. atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir pritaria Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija), Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) bei Lietuvos evangelikų reformatų senjorato (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia) atsiliepimui, prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo D. L. atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad sutinka su skundu, prašė jį tenkinti ir panaikinti skundžiamas išvadas.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo A. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Pareiškėjas A. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą ir jo skundą patenkinti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo D. L. taip pat pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. balandžio 9 d. išvadas Nr. (8.3.46.)-7R-2401 bei Nr. (8.3.46.)-7R-2402.

14Atsakovas Teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus, kuriame nurodė, kad su apeliaciniais skundais nesutinka.

15Tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija), Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) ir Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia) atsiliepime į apeliacinius skundus prašė juos atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi pareiškėjo A. K. ir trečiojo suinteresuoto asmens D. L. apeliacinius skundus atmetė bei paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą nepakeistą.

17III.

18Tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo, kuriame prašo priteisti iš pareiškėjo A. K. šios administracinės bylos nagrinėjimo metu pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje patirtų 2 405,26 Eur dydžio išlaidų atlyginimą. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. K. iš esmės kėlė ginčą dėl to, jog 2013 m. kovo 23 d. įvykusiame Lietuvos evangelikų reformatų neeiliniame Sinode išrinkus Lietuvos evangelikų reformatų religinės bendrijos vadovus 2013–2016 m. kadencijai ir atitinkamai patvirtinus naują bažnytinių juridinių asmenų vadovybę bei ją įregistravus VĮ Registrų centre, pareiškėjas neteko įgaliojimų veikti Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) vardu. Taigi, nagrinėjamu atveju atmetus pareiškėjo skundus, buvo apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, todėl jie turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atitinkamai prašyme dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo tretieji suinteresuoti asmenys paaiškino, kad patyrė šias išlaidas: 1) 273,24 Eur pagal 2016 m. vasario 29 d. sąskaitą už teisines paslaugas APSM Nr. 62 administracinę bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; 2) 781 Eur pagal 2016 m. balandžio 14 d. sąskaitą už teisines paslaugas APSM Nr. 63 administracinę bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; 3) 1 039,50 Eur (242 Eur + 797,50 Eur) pagal 2016 m. birželio 30 d. sąskaitą už teisines paslaugas APSM Nr. 65 administracinę bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (242 Eur) ir apeliacinės instancijos teisme (797,50 Eur); 4) 311,52 Eur pagal 2017 m. sausio 31 d. sąskaitą už teisines paslaugas APSM Nr. 87 administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Tretieji suinteresuoti asmenys patirtas bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti faktiškai mokėjimus atlikusiam asmeniui – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui.

19Pareiškėjas A. K. atsiliepimo į prašymą dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo nepateikė.

20Teisėjų kolegija konstatuoja:

21IV.

22Visų pirma, pabrėžtina, kad ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) formuojamą praktiką proceso šalių išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, o išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlyginimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas (žr., pvz., LVAT 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-280/2009, 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2303/2011, 2013 m. kovo 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-215/2013 ir kt.). Tuo tarpu iš trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir kartu su šiuo prašymu pateiktų duomenų matyti, kad minėti tretieji suinteresuoti asmenys siekia, jog jiems būtų atlygintos šios administracinės bylos nagrinėjimo metu pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje patirtos 2 405,26 Eur dydžio išlaidos, t. y. 1 296,24 Eur atstovavimo išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme, ir 1 109,02 Eur atstovavimo išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Atitinkamai, pagal bylos duomenis, trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme, atlyginimo jau yra išnagrinėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartimi. Taigi, nagrinėjamos bylos dalykas – trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) prašymo priteisti jiems teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

24Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o pagal to paties straipsnio 5 dalį, tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Be to, ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 2 dalimi, administracinės bylos proceso šalys yra: pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos). Šiame kontekste pažymėtina, jog teisinė prielaida taikyti ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį yra nustatymas, ar byloje priimtas galutinis teismo sprendimas yra priimtas šalies, prašančios atlyginti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudai. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu atmetus pareiškėjo A. K. skundą kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi atmetus pareiškėjo A. K. ir trečiojo suinteresuoto asmens D. L. apeliacinius skundus bei palikus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą nepakeistą, galutinis teismo sprendimas buvo priimtas trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) naudai, t. y. buvo apgintos minėtų trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, todėl jie turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

25Atitinkamai nagrinėjamu atveju pateiktu prašymu dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo siekiama, kad būtų atlygintos patirtos 797,50 Eur atstovavimo išlaidos advokatui už atsiliepimo į apeliacinius skundus parengimą pagal 2016 m. birželio 30 d. sąskaitą už teisines paslaugas APSM Nr. 65 bei 311,52 Eur atstovavimo išlaidos advokatui už prašymo dėl papildomų dokumentų prijungimo ir administracinės bylos nutraukimo parengimą pagal 2017 m. sausio 31 d. sąskaitą už teisines paslaugas APSM Nr. 87. Šias išlaidas tretieji suinteresuoti asmenys grindžia kartu su prašymu dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo pateiktomis nurodytomis sąskaitomis už teisines paslaugas, jų išklotinėmis ir šių sąskaitų apmokėjimą patvirtinančiais banko išrašais.

26Šiuo aspektu pabrėžtina, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisinių paslaugų suteikimo pareiškėjai apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 metu galiojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atitinkamai pagal bylos duomenis atsiliepimo į apeliacinius skundus rengimo administracinėje byloje Nr. A-1293-575/2017 advokato paslaugos tretiesiems suinteresuotiems asmenims buvo suteiktos 2016 m. birželio mėn., o vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 756,90 Eur. Taigi, pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinius skundus yra 983,97 Eur (1,3 × 756,90 Eur) ir šiuo atveju prašoma priteisti suma (797,50 Eur) neviršija Rekomendacijose nurodyto dydžio, ji netgi yra beveik 20 proc. mažesnė. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, nurodyta prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl priteistina tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Tuo tarpu prašymo dėl papildomų dokumentų prijungimo ir administracinės bylos nutraukimo rengimo administracinėje byloje Nr. A-1293-575/2017 advokato paslaugos tretiesiems suinteresuotiems asmenims buvo suteiktos 2017 m. sausio mėn., o vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2016 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 793,30 Eur. Taigi, pagal Rekomendacijų 8.16 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 317,32 Eur (0,4 × 793,30 Eur) ir šiuo atveju prašoma priteisti suma (311,52 Eur) neviršija Rekomendacijose nurodyto dydžio. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, nurodyta prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl taip pat priteistina tretiesiems suinteresuotiems asmenims.

27Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog nagrinėjamu atveju apeliacinis procesas vyko pagal pareiškėjo A. K. ir trečiojo suinteresuoto asmens D. L. pateiktus apeliacinius skundus, t. y. abi šios proceso šalys lėmė tai, kad tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) patyrė bylinėjimosi išlaidas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 apeliacinės instancijos teisme. Tuo tarpu tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti tik iš pareiškėjo A. K.. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijai (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) už apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 patirtas išlaidas iš pareiškėjo A. K. priteistina pusė nurodytos sumos, t. y. 554,51 Eur (797,50 Eur + 311,52 Eur = 1 109,02 Eur; 1 109,02 Eur : 2 = 554,51 Eur). Iš byloje pateiktų banko mokėjimo nurodymų išrašų taip pat matyti, kad mokėjimus advokatui už nurodytas apeliacinės instancijos teisme patirtas atstovavimo išlaidas faktiškai atliko Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas), todėl šiam asmeniui ir priteistinos minėtos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

28Įvertinusi į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, remdamasi Rekomendacijose įtvirtintais kriterijais, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju už apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 patirtas išlaidas šias išlaidas faktiškai patyrusiam trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) iš pareiškėjo A. K. priteistina 554,51 Eur suma.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30Trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Sinodo (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš pareiškėjo A. K. 554,51 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir penkiasdešimt vieną euro centą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1293-575/2017 apeliacinės instancijos teisme, šias išlaidas faktiškai patyrusiam trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui (buvęs pavadinimas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas).

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija... 8. Tretieji suinteresuoti asmenys T. Š., R. M., R. S. ir P. R. P. atsiliepime į... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. L. atsiliepime į pareiškėjo skundą... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu... 12. Pareiškėjas A. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. L. taip pat pateikė apeliacinį skundą,... 14. Atsakovas Teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus,... 15. Tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 12 d.... 17. III.... 18. Tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija... 19. Pareiškėjas A. K. atsiliepimo į prašymą dėl bylos nagrinėjimo išlaidų... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 21. IV.... 22. Visų pirma, pabrėžtina, kad ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 24. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai... 25. Atitinkamai nagrinėjamu atveju pateiktu prašymu dėl bylos nagrinėjimo... 26. Šiuo aspektu pabrėžtina, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas... 27. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog nagrinėjamu atveju... 28. Įvertinusi į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos evangelikų reformatų... 31. Priteisti iš pareiškėjo A. K. 554,51 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt... 32. Nutartis neskundžiama....