Byla 2-483-617/2015
Dėl skolos priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. N. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. N. 2574,08 € įsiskolinimą pagal tarp AB SEB banko ( buvęs pavadinimas AB SEB Vilniaus bankas ) ir atsakovo 2006-12-21 pasirašytą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), 999,75 € palūkanų, 796,46 € delspinigių, 12,70 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso – 4382,99 €, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos ( 2574,08 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą ( LR CPK 285 str. 2 d. ).

6Nustatyta, kad 2006-12-21 tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko ir atsakovo E. N. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) ( toliau – Sutartis ), pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui E. N. 11000 Lt ( 3186 € ) dydžio kreditą iki 2011-12-20 ( b.l. 8-12 ). Už suteiktą kreditą sutartyje nustatyta 6 proc. metinė palūkanų norma, taip pat šalys susitarė dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių ( Sutarties 5.3. punktas ). Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinio grąžinimo sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį, dėl ko susidarė 2574,08 € dydžio skola. AB SEB bankas 2009-11-09 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 reikalavimo teisę į atsakovo skolą perleido ieškovei ( b.l. 13-15, 18 ). Iš 2009-11-19 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą ( b.l. 19 ). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas šią skolą būtų sumokėjęs. Dėl skolos ir palūkanų.

7Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas netinkamai vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašomos priteisti skolos dydžio neginčija, todėl laikytina, jog su reikalavimu sutinka visiškai. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2574,08 € dydžio skolą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

8LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal atsakovo su AB SEB banku sudarytą sutartį, atsakovas įsipareigojo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Iš teismui pateikto Palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovas pagal sutartį už laikotarpį nuo 2009-11-09 iki 2014-11-10 atsakovui paskaičiavo 785,10 € palūkanų, o reikalavimo perleidimu ieškovas įgijo teisę į AB SEB banko iki 2009-11-09 paskaičiuotas palūkanas – 214,65 € ( b.l. 20 ). Ieškovo reikalavimas dėl 999,75 € palūkanų yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

9Dėl delspinigių.

10Vadovaujantis sutartimi ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu pagal sutartį už laikotarpį nuo 2014-05-14 iki 2014-11-10 sudaro 463,33 €, bei reikalavimo perleidimu ieškovas įgijo teisę į AB SEB banko iki 2009-11-09 paskaičiuotus delspinigius – 333,13 €, viso 796,46 € delspinigių. LR CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

11Teismo vertinimu, 0,1 proc. per dieną delspinigių norma vartojimo santykiuose, kuriuose kredito gavėjas yra silpnesnioji šalis, yra per didelė ir sudaro pagrindą prašomus priteisti delspinigius sumažinti ( LR CK 6.73 str. 2 d ). Todėl, remiantis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog paskolos yra suteikiamos komerciniais tikslais, pradinis kreditorius yra verslo subjektas, užsiimantis komercine veikla, siekiantis pelno, o atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė pagal standartines sutarčių sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti, t.y. šalys sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje, prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. ( 2010-10-22 redakcija ) numatyto dydžio delspinigių normos, t.y. nuo 0,1 proc. iki 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, kad pradinis kreditorius, vykdydamas paskolų teikimo ūkinę-komercinę veiklą, turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius, tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo pusę prašomų priteisti delspinigių sumos – 398,23 €.

12Dėl skolos išieškojimo išlaidų.

13Ieškovė pateikė išklotinę dėl patirtų 12,70 € ikiteisminio skolos išieškojimo ( b.l. 21 ), tačiau nepateikė įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro registruoto pranešimo siuntimas Lietuvoje, paprastų pranešimų siuntimas Lietuvoje, vokai, spausdinimas-pakavimas, skambučiai telefonu ir t.t. Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija ( www.gelvora.lt ). Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Be to, kaip jau minėta, kad ieškovė nepateikė jokių tokias išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

14Dėl mokėjimo palūkanų.

15LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010 ). Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas iki kredito grąžinimo. Sutartyje nurodytos palūkanos atlieka mokėjimo ( atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu ) funkciją. Todėl ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 2574,08 € dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Dėl procesinių palūkanų.

17LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės procesinės palūkanos už priteistą 3972,06 € sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-05 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

19Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 131 € žyminį mokestį ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies ( 3972,06 € sumai ), todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas žyminis mokestis proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t.y. 119 € ( 3972,06 x 3 proc. ) ( LR CPK 93 str. 2 d. ).

20Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

21Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš E. N. UAB „Gelvora“ naudai 2574,08 € skolos, 999,75 € palūkanų, 398,23 € delspinigių, 119 € žyminį mokestį, iš viso – 4091,06 € ( keturis tūkstančius devyniasdešimt vieną € 06 ct ), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos ( 2574,08 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2015-03-05 ) iki visiško kredito grąžinimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 3972,06 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2015-03-05 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Atsakovas E. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. N.... 3. Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Nustatyta, kad 2006-12-21 tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko ir atsakovo... 7. Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 9. Dėl delspinigių.... 10. Vadovaujantis sutartimi ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc.... 11. Teismo vertinimu, 0,1 proc. per dieną delspinigių norma vartojimo... 12. Dėl skolos išieškojimo išlaidų.... 13. Ieškovė pateikė išklotinę dėl patirtų 12,70 € ikiteisminio skolos... 14. Dėl mokėjimo palūkanų.... 15. LR CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 16. Dėl procesinių palūkanų.... 17. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 19. Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 131 € žyminį mokestį ir... 20. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos... 21. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.37 str. 2... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš E. N. UAB „Gelvora“ naudai 2574,08 € skolos, 999,75 €... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Atsakovas E. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 26. Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...