Byla e2-1341-805/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Daipra“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės UAB „Daipra“ 904,12 Eur žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur žyminio mokesčio.

4Ieškinyje ieškovė nurodė, jog 2015 m. liepos 22 d. ( - ) įvykusio eismo įvykio metu buvo apgadinta AB „Freda“ priklausanti transporto priemonės SKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. ( - ) Dėl šio įvykio padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo 904,12 Eur draudimo išmoką. Pagal atsakovės UAB „Daipra“ ir ieškovės AB „Lietuvos draudimas‘ sudarytą draudimo sutartį, atsakovė 240,00 Eur draudimo įmoką turėjo sumokėti iki 2015 m. birželio 29 d., dėl nesumokėtos draudimo įmokos atsakovei 2015 m. liepos 9 d. siųstas priminimas. Draudimo įmoka buvo sumokėta 2015 m. liepos 22 d., jau po įvykusio eismo įvykio. Atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, jog draudimo įmoka buvo sumokėta iki įvykusio eismo įvykio. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 6 dalis nurodo, kad draudikas negali atsisakyti mokėti išmokas, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Atsakovė jokio įspėjimo ieškovei dėl sudarytų sutarčių nutraukimo ar sustabdymo, kaip numato TPVCAPDĮ 7 straipsnio 1 dalis, nebuvo pateikusi. Atsakovei laiku nesumokėjus nustatyto dydžio draudimo įmokos, draudimo apsauga jos apdraustai transporto priemonei vis tiek taikoma. Atsakovė nebuvo laiku sumokėjusi nustatyto dydžio draudimo įmokos, o eismo įvykio metu buvo apgadintas trečiųjų asmenų turtas, dėl to ieškovas įvykdė savo pareigą išmokėti žalą, atsiradusią nurodyto eismo įvykio metu.

5TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintoje teisės normoje numatyta savarankiška regresinė prievolė, kurios taikymo ir vykdymo sąlygos visiškai nėra susijusios su sutartinės atsakomybės pagrindu atsiradusia prievole. Šioje teisės normoje numatyta regresinė prievolė nėra laikoma draudiko civilinės atsakomybės forma ir yra skirta ne draudiko nuostolių atlyginimui, o draudimo apsaugos pašalinimu draudėjo atžvilgiu dėl draudimo sutarties nevykdymo ar nesąžiningo elgesio. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje numatytos pasekmės, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti grąžinti dėl padarytos žalos draudimo išmokėtas sumas. Todėl šiuo atveju yra visos TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje numatytos sąlygos ieškovui reikalauti iš atsakovo atlyginti 904,12 Eur žalą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti 2016 m. rugsėjo 14 d. (CPK 123 straipsnio 2 dalis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2016 m. spalio 4 d. įskaitytinai. Atsakovė per teismo nustatytą laikotarpį atsiliepimo į ieškinį nepateikė (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Šio įstatymo tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos, funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemonių draudimo bruožų yra jo privalomumas. Tokiu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2010).

10Pažymėtina, kad, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimas nesiejamas su draudimo įmokos sumokėjimu. Pagal TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 6 dalį draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Draudimo sutarties įsigaliojimo momentas ir terminas, iki kurio pabaigos draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką, nustatomi draudimo sutartyje. Draudėjui nustatytu terminu draudimo įmokos nesumokėjus, draudimo apsauga galios, tačiau, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui šio už draudėją tretiesiems asmenims sumokėtas draudimo išmokas. Pagal TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalį, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

11Kasacinis teismas savo nutartyje pažymėjo, kad TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytų padarinių (draudėjo pareiga grąžinti draudėjui draudimo išmoką) atsiradimas yra siejamas su tam tikrų sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį. Taigi esminės šiai normai taikyti nustatinėtinos aplinkybės, atsižvelgiant į nagrinėjamą atvejį, yra draudimo įmokos iki sutartyje nustatyto termino nesumokėjimas ir draudžiamojo įvykio per laikotarpį, kurį buvo delsiama sumokėti draudimo įmoką, atsitikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 22 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2012).

12Šalys sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. ( - ). Sutarties 1.2 punkte šalys nustatė sutarties galiojimo pradžią, t. y. kad sutartis pradeda galioti nuo 2015 m. birželio 29 d., 12.54 val., Sutarties 1.3.1 punkte – draudimo įmokos dydį ir jos mokėjimo tvarką, pagal kurią bendra draudimo įmoka už pagal Sutartį teikiamą 12 mėnesių draudimo apsaugą yra 240 Eur, o draudimo įmokos terminas – iki 2016 m. birželio 28 d. (Sutarties 1.2 punktas). Draudimo įmoką draudėjas turėjo sumokėti iki 2015 m. birželio 29 d. Sutarties 1.4 punkte šalys susitarė, kad šiai sutarčiai taikomos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatos. Dėl nesumokėtos draudimo įmokos atsakovei 2015 m. liepos 9 d. siųstas priminimas. Iš 2015 m. liepos 22 d. eismo įvykio deklaracijos matyti, kad dėl eismo įvykio, įvykusio Piliakalnio g. 3, Kaune, metu buvo sugadintas AB „Freda“ priklausantis automobilis SKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. ( - ) Dėl įvykio kaltas E. B., vairavęs atsakovui UAB „Daipra“ priklausančią transporto priemonę DAF, valstybinis Nr. ( - ) UAB „INCHCAPE MOTORS“ remonto sąmata patvirtina, kad remonto darbai sudaro 904,12 Eur.

13Iš UAB „INCHCAPE MOTORS“, remonto sąmatos, PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ), pranešimo apie žalos atlyginimą, 2015 m. rugpjūčio 28 d. mokėjimo nurodymo, spręstina, kad AB „Lietuvos draudimas“ nukentėjusia AB „Freda“ išmokėjo 904,12 Eur. Dėl nesumokėtos draudimo įmokos atsakovei 2015 m. liepos 9 d. siųstas priminimas.

14Atlikus formalų AB „Lietuvos draudimas“ byloje pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui bei atsakovei UAB „Daipra“ nepateikus atsiliepimo į ieškinį, taip pat nepateikus jokių įrodymų, paneigiančių ieškinyje ir jo prieduose nurodytas aplinkybes, AB „Lietuvos draudimas“ pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas. Esant šioms aplinkybėms, ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovės UAB „Daipra“ priteistina – 904,12 Eur žalos atlyginimo CK 1.44 straipsnis, 6.245 straipsnis, 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnis, 6.280 straipsnis).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugsėjo 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovui iš atsakovo priteistina 20,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

17Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( - ), buveinė Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, iš atsakovės UAB „Daipra“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas Kęstučio g. 99, Prienuose, 904,12 Eur (devynis šimtus keturis eurus 12 ct) žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugsėjo 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur (dvidešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 3. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės UAB... 4. Ieškinyje ieškovė nurodė, jog 2015 m. liepos 22 d. ( - ) įvykusio eismo... 5. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintoje teisės normoje numatyta... 6. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų... 10. Pažymėtina, kad, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių,... 11. Kasacinis teismas savo nutartyje pažymėjo, kad TPVCAPD įstatymo 11... 12. Šalys sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės... 13. Iš UAB „INCHCAPE MOTORS“, remonto sąmatos, PVM sąskaitos faktūros Nr. (... 14. Atlikus formalų AB „Lietuvos draudimas“ byloje pateiktų įrodymų... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas... 16. Ieškovui iš atsakovo priteistina 20,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80... 17. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais,... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( - ), buveinė... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...