Byla 3K-3-314/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo; trečiasis asmuo – V. M

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus, Birutės Janavičiūtės ir Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės draudimo bendrovės ,,ERGO Lietuva“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės draudimo bendrovės ,,ERGO Lietuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Relas“ dėl žalos atlyginimo priteisimo; trečiasis asmuo – V. M.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies, kurioje įtvirtinta, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, aiškinimo ir taikymo klausimas.

52009 m. gegužės 5 d. šalys sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria vieneriems metams buvo apdrausta atsakovui priklausančio vilkiko ,,Mercedes Benz 817“ (valst. Nr. ( - )) (toliau – vilkikas) valdytojo civilinė atsakomybė. Atsakovas draudimo sutartimi įsipareigojo iki 2009 m. gegužės 8 d. sumokėti vienkartinę įmoką, tačiau nustatytu terminu to nepadarė. 2009 m. birželio 15 d. Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu vilkikas, vairuojamas trečiojo asmens V. M., kliudė ir apgadino kitą automobilį. Kitą dieną (2009 m. birželio 16–ąją) atsakovas sumokėjo ieškovui 1100 Lt draudimo įmoką. Trečiasis asmuo V. M. pripažintas kaltu dėl eismo įvykio ir jam paskirta bauda. Ieškovas atlygino dėl eismo įvykio žalą patyrusiam asmeniui nuostolius bei kitas išlaidas, ir, vadovaudamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 punktu, pareikalavo iš atsakovo grąžinti išmokėtą draudimo išmoką ir su žalos administravimu susijusias išlaidas, iš viso – 33 889,10 Lt. Atsakovas ieškovo reikalavimo netenkino.

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 33 889,10 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad žalos padarymo metu atsakovas pagal su ieškovu sudarytą draudimo sutartį nebuvo sumokėjęs draudimo įmokos, tačiau vėliau (po eismo įvykio) ją sumokėjo. Ieškovas priėmė pavėluotai sumokėtą draudimo įmoką ir atsakovui pretenzijų dėl to nereiškė, nesiėmė veiksmų nutraukti sutartį ar sustabdyti jos galiojimą, 2010 m. vasario 3 d. sumokėjo draudimo išmoką dėl atsakovo veiksmų žalą patyrusiems asmenimis. Kadangi atsakovas įvykdė jam tenkančias pareigas pagal draudimo sutartį – draudimo įmoką sumokėjo, tai teismas sprendė, kad draudimo apsauga galiojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Teismas pažymėjo, kad civilinėmis teisėmis negalima naudotis nesąžiningai; draudimo įmokos priėmimas ir visos draudimo išmokos iš atsakovo išreikalavimas pažeistų teisingumo principą.

9Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10Teisėjų kolegija sprendė, kad TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostata, jog jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo, išmokėjęs išmoką draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, nėra imperatyvi, nes jos pagrindu dėl nurodytų aplinkybių (laiku nesumokėtos draudimo įmokos) draudikas tik įgyja teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos jo išmokėtas sumas. Nors atsakovas ir pavėluotai sumokėjo draudimo įmoką, ieškovas šios aplinkybės nelaikė esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punktas), nes TPVCAPD įstatymo 6 straipsnio 9 dalies pagrindu nereiškė dėl to atsakovui jokių pretenzijų. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-792-275/2010, ir 2010 m. kovo 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-311-115/2010, konstatuota, kad, draudėjui sumokėjus draudimo įmoką pavėluotai ir draudikui įmoką priėmus, draudikas neturi teisės susigrąžinti iš draudėjo sumas, išmokėtas dėl padarytos žalos, t. y. TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostata netaikytina. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio patenkinimas šioje byloje prieštarautų, be kita ko, draudimo sutarties esmei bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, nes draudėjas, sumokėjęs visas draudimo įmokas, turėtų atlyginti ir draudžiamojo įvykio metu padarytą žalą (CK 1.5 straipsnis).

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas UADB ,,ERGO Lietuva“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

13Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalį.

14Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis įsigalioja nuo joje nurodytos datos (TPVCAPDĮ 9 straipsnio 1 dalis). Toks teisinis reguliavimas skirtas nukentėjusio asmens interesams apsaugoti, nes, net ir tuo atveju, kai draudėjas nesumoka draudimo įmokos, draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Tačiau kai draudėjas laiku nesumoka draudimo įmokos ir per tą laiką įvyksta draudžiamasis įvykis, įstatyme nustatyta draudiko teisė pareikšti atgręžtinį reikalavimą draudėjui dėl draudimo išmokos grąžinimo (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 6, 7 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. V. D., bylos Nr. 3K-7-300/2010). Kasatoriaus nuomone, šia nuostata, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių atlygintinį pobūdį ir draudimo sutarties, kaip rizikos sutarties, esmę, yra siekiama užtikrinti draudiko teisėtų interesų apsaugą bei nesuteikti galimybės draudėjams piktnaudžiauti teise, pvz., sumokėti draudimo įmoką tik tada, kai įvyksta draudžiamasis įvykis. Kasatoriaus teigimu, nurodytai normai taikyti būtina nustatyti tokių aplinkybių visumą: 1) draudikas ir draudėjas sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį; 2) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos; 3) per laikotarpį nuo draudimo įmokos mokėjimo termino pabaigos iki jos pavėluoto sumokėjimo (ar nesumokėjimo apskritai) momento dėl draudėjo kaltės turi būti įvykęs draudžiamasis įvykis; arba draudžiamasis įvykis yra įvykęs per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal TPVCAPD įstatymo 9 straipsnio 3 dalį; 4) draudikas dėl trečiame punkte nurodytu laikotarpiu įvykusio draudžiamojo įvykio nukentėjusiam asmeniui yra išmokėjęs draudimo išmoką. Kasatoriaus teigimu, nagrinėjamu atveju yra visos nurodytos sąlygos, tačiau apeliacinės instancijos teismas pernelyg siauriai aiškino nurodytą normą, ją cituodamas skundžiamoje nutartyje, praleido žodžius ,,draudimo sutartyje nustatytu laiku“ ir ,,per tą laikotarpį“. Kasatoriaus nuomone, šios sąvokos yra labai reikšmingos, nes jomis apibrėžiama faktinė situacija, kada vėluojama sumokėti draudimo įmoką ir per tą vėlavimo laikotarpį yra padaroma žalos. Kasatoriaus teigimu, formuluotė ,,draudimo sutartyje nustatytu laiku“ reiškia ne tik tai, kad draudimo įmoka apskritai nebuvo sumokėta, bet ir sumokėta pavėluotai, t. y. po sutartyje nustatyto termino.

15Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo argumentais, kad draudimo įmokos priėmimas ir pretenzijų dėl pavėluoto sumokėjimo nereiškimas užkerta kelią draudikui įgyvendinti jam įstatymo suteiktą teisę susigrąžinti išmokėtą draudimo išmoką. Viena vertus, įstatyme nenustatyta draudiko teisės atsisakyti priimti draudimo įmoką, kita vertus, draudimo įmokos, kad ir pavėluotai, sumokėjimas reiškia, jog dėl eismo įvykių, įvykusių po įmokos sumokėjimo, draudikas negalės reikšti draudėjui regresinių reikalavimų dėl išmokėtų sumų sugrąžinimo. Priešingu atveju, draudikui atsisakius priimti metinę draudimo įmoką, draudikas dėl kiekvieno sutarties galiojimo laikotarpiu įvykusio draudžiamojo įvykio galėtų pasinaudoti TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta atgręžtinio reikalavimo teise. Be to, TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos, draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Įstatyme nenustatyta, kad, draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, draudikas privalo nutraukti draudimo sutartį, be to, sutartį įmanoma nutraukti tik per objektyvius terminus.

16Kasatoriaus įsitikinimu, TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalis teisinės gynybos požiūriu yra imperatyvi. Subjektinės teisės dispozityvumas gali būti suprantamas kaip teisę turinčio subjekto apsisprendimas pasinaudoti (nepasinaudoti) įstatymo teikiama galimybe. Teisės apsaugos, jos teisminės gynybos prasme įstatymo suteikta subjektinė teisė turi būti ginama. Kasatoriaus įsitikinimu, TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies aiškinimas, kad draudikas neturi teisės reikalauti iš draudėjo nukentėjusiems asmenims išmokėtų sumų, kada draudėjas sumoka draudimo įmoką pavėluotai ir jau įvykus draudžiamajam įvykiui, neatitinka nurodytos rūšies draudimo sutarties esmės ir sukuria prielaidas draudėjams piktnaudžiauti.

17Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Relas“ prašo kasacinio skundo netenkinti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

18Byloje pateikta įrodymų, kad atsakovas, nors ir pavėluotai, sumokėjo draudimo įmoką ir draudikas ją priėmė. Tai reiškia, kad atsakovas įvykdė jam tenkančias pareigas pagal draudimo sutartį. Šalių sudarytos sutarties 3.1.1 punkte nustatyta, kad draudikas įsipareigoja išduoti draudimo liudijimą tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. Kasatorius nesilaikė šios nuostatos ir išdavė atsakovui draudimo liudijimą, nors šis nebuvo sumokėjęs draudimo išmokos, tai, atsakovo nuomone, reiškia, kad ieškovas prisiėmė riziką. Draudimo liudijimo išdavimas reiškia draudimo apsaugos suteikimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Kasatorius nereiškė atsakovui pretenzijų, kad šis netinkamai vykdo draudimo sutartį, taip pat jos nenutraukė, todėl neturi pagrindo reikalauti grąžinti iš ieškovo dėl padarytos žalos sumokėtas sumas. Be to, apeliacinės instancijos teismas TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalies normą aiškino, atsižvelgdamas į visą teisinį reguliavimą ir pagrįstai sprendė, kad ieškinio patenkinimas prieštarautų draudimo sutarties esmei bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, nes draudėjas, sumokėjęs visas draudimo įmokas, pats turėtų atlyginti ir draudžiamojo įvykio metu padarytą žalą (CK 1.5 straipsnis).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies aiškinimo ir taikymo

22Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau – ir TPVCAPD įstatymas). Šio įstatymo tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos, funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemonių draudimo bruožų yra jo privalomumas. Tokiu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v.

23V. N., bylos Nr. 3K-3-255/2010).

24Pažymėtina, kad, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimas nesiejamas su draudimo įmokos sumokėjimu. Pagal TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 6 dalį draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Draudimo sutarties įsigaliojimo momentas ir terminas, iki kurio pabaigos draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką, nustatomi draudimo sutartyje. Draudėjui nustatytu terminu draudimo įmokos nesumokėjus, draudimo apsauga galios, tačiau, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui šio už draudėją tretiesiems asmenims sumokėtas draudimo išmokas.

25Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies taikymo. Šioje normoje nustatyta, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

26Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad kasatorius ir ieškovas 2009 m. gegužės 5 d. sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-1091183. Sutarties 1.3 punkte šalys nustatė sutarties galiojimo pradžią, t. y. kad sutartis pradeda galioti nuo 2009 m. gegužės 8 d., 00.00 val., Sutarties 1.5 punkte – draudimo įmokos dydį ir jos mokėjimo tvarką, pagal kurią bendra draudimo įmoka už pagal Sutartį teikiamą 12 mėnesių draudimo apsaugą yra 1100 Lt (Sutarties 1.5.1 punktas), o draudimo įmokos terminas – iki 2009 m. gegužės 8 d. (Sutarties 1.5.2 punktas). Sutarties 1.7 punkte šalys susitarė, kad šiai Sutarčiai taikomos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatos. 2009 m. birželio 15 d. Vokietijoje įvyko eismo įvykis, dėl kurio kaltu pripažintas atsakovo vairuotojas. Kitą dieną (2009 m. birželio 16–ąją) atsakovas sumokėjo ieškovui 1100 Lt draudimo įmoką. Ieškovas sumokėjo žalą patyrusiam asmeniui 33 889,10 Lt draudimo išmoką ir, vadovaudamasi TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, kreipėsi į atsakovą dėl šios draudimo išmokos grąžinimo, o atsakovui reikalavimo netenkinus, į teismą, prašydamas nurodytą sumą iš atsakovo priteisti. Bylą nagrinėję teismai ieškinio netenkino.

27Kasatoriaus nuomone, bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostatą; argumentai, kad kasatorius priėmė atsakovo vėliau sumokėtą draudimo įmoką ir nereiškė pretenzijų dėl jos pavėluoto sumokėjimo, todėl nebegali įgyvendinti jam įstatymo suteiktos teisės susigrąžinti išmokėtą draudimo išmoką, nepagrįsti, neatitinka transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties esmės ir sukuria prielaidas draudėjams piktnaudžiauti.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytų padarinių (draudėjo pareiga grąžinti draudėjui draudimo išmoką) atsiradimas yra siejamas su tam tikrų sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį. Taigi esminės šiai normai taikyti nustatinėtinos aplinkybės, atsižvelgiant į nagrinėjamą atvejį, yra draudimo įmokos iki sutartyje nustatyto termino nesumokėjimas ir draudžiamojo įvykio per laikotarpį, kurį buvo delsiama sumokėti draudimo įmoką, atsitikimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios aplinkybė byloje nustatytos, t. y. atsakovas iki draudimo sutartyje nustatyto termino (2009 m. gegužės 8 d.) nesumokėjo draudimo įmokos, ji sumokėta tik 2009 m. birželio 16 d., o per tą laikotarpį, kai draudimo įmoka nebuvo sumokėta (nuo 2009 m. gegužės 8 d. iki 2009 m. birželio 16 d.), atsitiko draudžiamasis įvykis (2009 m. birželio 15 d.). Šiuo atveju argumentai, kad atsakovas vėliau sumokėjo draudimo įmoką, kasatorius ją priėmė, nenutraukė draudimo sutarties ir pan., neturi teisinės reikšmės, nes šios aplinkybės nėra ginčijamos teisės normos taikymo (netaikymo) sąlygos.

29Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingas aiškinimas neatitiktų ne tik įstatymo nuostatų, bet ir draudimo teisinių santykių reguliavimo esmės. TPVCAPD įstatyme įtvirtinta draudiko pareiga mokėti nukentėjusiam trečiajam asmeniui išmoką net ir tais atvejais, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, tačiau kartu nustatyta draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos sumokėtas sumas. Tokiu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių atlygintinį pobūdį ir draudimo sutarties, kaip rizikos sutarties, prasmę, yra siekiama užtikrinti draudiko teisėtų interesų apsaugą bei pašalinti galimybę draudėjui piktnaudžiauti. Tokiu būdu draudėjas drausminamas, nes, draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėdamas draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, jis prisiima su tuo susijusią riziką, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas, išmokėjęs nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, įgis į draudėją atgręžtinio reikalavimo teisę.

30Su apeliacinės instancijos teismo argumentais, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostata nėra imperatyvi, nes jos pagrindu dėl laiku nesumokėtos draudimo įmokos draudikas tik įgyja teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos jo išmokėtas sumas, teisėjų kolegija sutinka tuo aspektu, jog nurodyta nuostata suteikia draudikui galimo elgesio pasirinkimo galimybę, t. y. draudikas, esant nurodytoms sąlygomis visada turės teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti sumokėtą draudimo išmoką, tačiau tai, ar jis šia teise pasinaudos, priklauso draudiko diskrecijai. Taigi nurodytos normos dispozityvumas reiškia ne tai, kad, esant nustatytoms sąlygoms ir draudikui pareikalavus, draudėjas ne visada privalo sugrąžinti draudiko išmokėtas draudimo sumas, bet tai, kad draudikas turi teisę savarankiškai spręsti dėl savo teisių gynybos būdų pasirinkimo.

31Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir į TPVCAPD 11 straipsnio 7 dalies įstatymo nuostatą, konstatuoja, kad, draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir apdrausta transporto priemone padarius žalos, draudikas turi teisę susigrąžinti jai atlyginti išmokėtas draudimo sumas iš draudėjo, nepaisant to, kad draudėjas sumokėjo draudimo įmoką po draudžiamojo įvykio. Bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostatą, todėl skundžiamos nutartys naikintinos ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 straipsnis); nagrinėjamu atveju priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas, todėl keistinas bylinėjimosi išlaidų byloje paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

34Ieškovas pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme sumokėjo už paduodamus procesinius dokumentus po 1017 Lt žyminio mokesčio, todėl iš viso jam priteistina iš atsakovo 3051 Lt žyminio mokesčio.

35Pirmosios instancijos teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, sudaro 37,50 Lt, kasacinės instancijos teismo – 35,10 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 22 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Nurodytų išlaidų atlyginimas priteistinas iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartį ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

38Priteisti ieškovui UADB ,,ERGO Lietuva“ iš atsakovo UAB ,,Relas“ 33 889,10 Lt (trisdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 10 ct) žalos atlyginimo, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. gruodžio 28 d.) iki kasacinio teismo nutarties visiško įvykdymo, 3051 (tris tūkstančius penkiasdešimt vieną) Lt žyminio mokesčio.

39Priteisti valstybei iš atsakovo UAB ,,Relas“ 72,60 Lt (septyniasdešimt du litus 60 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu pirmosios ir kasacinės instancijos teismuose, atlyginimą.

40Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 5. 2009 m. gegužės 5 d. šalys sudarė transporto priemonių valdytojų... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 33 889,10 Lt... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) esmė... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 7 d. sprendimu... 9. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m.... 10. Teisėjų kolegija sprendė, kad TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas UADB ,,ERGO Lietuva“ prašo panaikinti Kauno... 13. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 14. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 15. Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo argumentais, kad... 16. Kasatoriaus įsitikinimu, TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalis teisinės... 17. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Relas“ prašo kasacinio... 18. Byloje pateikta įrodymų, kad atsakovas, nors ir pavėluotai, sumokėjo... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 22. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų... 23. V. N., bylos Nr. 3K-3-255/2010).... 24. Pažymėtina, kad, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių,... 25. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Transporto priemonių valdytojų... 26. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad kasatorius ir ieškovas 2009 m.... 27. Kasatoriaus nuomone, bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje... 29. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingas aiškinimas neatitiktų ne tik... 30. Su apeliacinės instancijos teismo argumentais, kad Transporto priemonių... 31. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir į TPVCAPD 11... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamas... 34. Ieškovas pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme sumokėjo... 35. Pirmosios instancijos teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu,... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m.... 38. Priteisti ieškovui UADB ,,ERGO Lietuva“ iš atsakovo UAB ,,Relas“ 33... 39. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB ,,Relas“ 72,60 Lt (septyniasdešimt du... 40. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...