Byla e2-3161-944/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendrasis finansavimas“ ieškinį atsakovei D. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 224,37 Eur negrąžintos paskolos, 20,70 Eur palūkanas, 4,67 Eur administravimo mokesčio, 27,64 Eur delspinigius, 32,82 Eur vėlavimo palūkanų, 5 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. vasario 17 d. asmeniškai (b. l. 16) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis 1 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas. Sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė elektroniniu būdu 2015 m. spalio 10 d. kaip kredito gavėja pateikė Vartojimo kredito paraišką, kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. oferta 47483 (toliau - Sutartis), ir atsakovei buvo suteikta 250 Eur paskola medicininėms išlaidoms 9 mėnesių terminui už 24 proc. metines palūkanas, kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti kredito mokėjimų grafike nustatyta tvarka. Atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl sutartis 2016 m. lapkričio 11 d. vienašališkai buvo nutraukta. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelė, vartojimo kredito bendrųjų ir specialiųjų sąlygų Nr. oferta 47483, pranešimas dėl 2015 m. spalio 2 d. paskolos sutarties oferta _47483 sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, sufinansavimo įrodymas, mokėjimo grafikas, palūkanų ir mokesčių lentelė, Savy portalo naudojimosi sutartis.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalies nuostatas vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Paskolos (kredito) gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsniai). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsmis).

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, iš atsakovės priteistina 224,37 Eur negrąžintos paskolos ir 20,70 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis)..

12Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį 0,67 Eur (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 4,67 Eur administravimo mokestis.

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 32,82 Eur kompensuojamąsias (vėlavimo) palūkanas ir 27,64 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, kompensuojamosios palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

14Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytinos į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 32,82 Eur vėlavimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 27,64 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

15CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiamos 5 proc. palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 91,09 Eur advokato išlaidų (100,00 Eur X 91,09 proc.) ir 13,66 Eur (15 Eur X 91,09 proc.) žyminio mokesčio, iš viso 104,75 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

17Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 3032595527, adresas Vilnius, Vokiečių g. 20, iš atsakovės D. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios Kaune, Šiaurės pr. 42–38, 224,37 Eur (dviejų šimtų dvidešimt keturių eurų 37 ct) negražintos paskolos, 20,70 Eur (dvidešimt eurų 70 ct) palūkanas, 4,67 Eur (keturis eurus 67 ct) administravimo mokestį, 32,82 Eur (trisdešimt dviejų eurų 82 ct) vėlavimo palūkanas, 5 proc. palūkanas už priteistą sumą (282,56 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 104,75 Eur (vieną šimtą keturis eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, rašytinio proceso... 2. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 224,37 Eur... 3. Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 4. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja dėl sprendimo už... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 10. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir... 12. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 32,82 Eur kompensuojamąsias... 14. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 15. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 16. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 17. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“,... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 23. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...