Byla e2-102-829/2017
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei G. M

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovei G. M. už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei G. M.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 657,90 Eur negrąžintos paskolos, 72,90 Eur palūkanų, 38,64 Eur administravimo mokesčio, 40,99 Eur delspinigių, 37 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad atsakovė elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką, atsakovei buvo suteikta 1 200 Eur paskola. Atsakovė nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, laiku nepervedė lėšų pagal vartojimo kredito mokėjimų grafiką. Iki šios dienos atsakovė nėra įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų. Ieškovė teismui paduotame ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2016-12-31. Laikytina, kad nuo nurodyto laiko atsakovė buvo informuota apie jai inicijuotą civilinę bylą, procesines teises ir pareigas bei jų neįvykdymo pasekmes, tai yra galimybę priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalis). Per nustatytą 14 dienų atsiliepimų pateikimo terminą, teismo nuomone, atsakovė turėjo pakankami laiko jiems pareikšti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (CPK 77 straipsnio 1 dalis).

6CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu byloje yra negautas atsiliepimas į ieškinį, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tai teismas, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, turi teisę iš karto priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir prie ieškinio pridėtus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, ir įsitikinęs, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, nustato, kad atsakovė elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), kurios pagrindu 2015-02-24 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), ir atsakovei buvo suteikta paskola 1 200 Eur dydžio 24 mėnesių terminui už 20 procentų metines palūkanas. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei laiku ir tinkamai nevykdė, todėl ieškovė 2016-12-07 vienašališkai nutraukė sutartį su atsakove. Atsakovė liko skoloje 847,43 Eur, kurią sudaro 657,90 Eur negrąžinta paskola, 72,90 Eur palūkanų, 38,64 Eur administravimo mokesčio, 40,99 Eur delspinigių bei 37 Eur vėlavimo palūkanų.

9CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminai pagal sutarties nurodymus ir vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tokių įrodymų byloje atsakovė nepateikė. Atsakovė laikytina pažeidusia prievolę, kadangi nevykdė savo įsipareigojimų ieškovei nustatytais terminais vykdyti sutartyje numatytus mokėjimus, todėl ieškinys dėl 657,90 Eur negrąžintos paskolos, 72,90 Eur palūkanų, 38,64 Eur administravimo mokesčio tenkintinas visiškai (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.870-6.873 straipsniai).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 40,99 Eur delspinigių bei 37 Eur vėlavimo palūkanų. Vartojimo kredito sutarties bendrosiose sąlygose buvo numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjai laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, ji papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos vėlavimo palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistini 40,99 Eur delspinigiai, o ieškovės reikalavimas dėl 37 Eur vėlavimo palūkanų pritesimo atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Tokiu atveju, esant ieškovės prašymui, iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – šiuo atveju 2016-12-27, iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (96 procentų), ieškovei iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 18,24 Eur žyminio mokesčio ir 204 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Kadangi teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma yra itin maža, nesiekianti Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (nauja redakcija nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793) Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatyto dydžio, teismas sprendžia, jog šios išlaidos tarp dalyvių neskirstytinos.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės G. M., asmens kodas ( - ), šešis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 90 centų (657,90 Eur) negrąžintos paskolos, septyniasdešimt du eurus 90 centus (72,90 Eur) palūkanų, trisdešimt aštuonis eurus 64 centus (38,64 Eur) administravimo mokesčio, keturiasdešimt eurų 99 centus (40,99 Eur) delspinigių, penkis procentus (5 %) procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2016-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, aštuoniolika eurų 24 ct (18,24 Eur) žyminio mokesčio ir du šimtus keturis eurus (204 Eur) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ juridinio asmens kodas 303259527.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Nurodyti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ji turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

20Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovė nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

21Atsakovė priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovei G. M. už akių... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 657,90 Eur... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 6. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu byloje yra negautas atsiliepimas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir... 9. CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 40,99 Eur delspinigių bei... 11. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Kadangi teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 1 ir 4... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės G. M., asmens kodas ( - ), šešis šimtus... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Nurodyti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ji turi... 20. Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 21. Atsakovė priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...