Byla 2-186/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės Neringos savivaldybės administracijos prašymas išspręsti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, civilinėje byloje Nr. 2-92-538/2008 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, A. N., A. N., I. G., O. G., E. K., I. L., A. S., uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“, tretieji asmenys Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Lietuvos valstybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracija, AB SEB Vilniaus bankas, Kauno m. 17-ojo notarų biuro notarė Rasa Inokaitienė, Kauno m. 5-ojo notarų biuro notaras Antanas Robertas Palšauskas, Kauno m. 19-ojo notarų biuro notarė Aušra Urbonienė, uždaroji akcinė bendrovė „Domus Altera“ dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir statinio nugriovimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3CPK 49 straipsnio pagrindu Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais: 1. Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimą Nr. 100 „Dėl sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“; 2. Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą pagalbinio pastato vasarnamio, adresu ( - ), statybai; 3. 2001-06-08 sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su UAB „Ūkio banko investicinė grupė“; 4. 2002-09-27 Neringos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 37 pagalbinio statinio vasarnamio statybai, adresu ( - ); 5. 2002-09-19 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638 sudarytos komisijos 2004-01-15 pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį vasarnamį, adresu ( - ), aktą; 6. 2004-07-14 Kauno miesto 19-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė A. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 24/100 dalis vasarnamio, plane pažymėto 511b, bendras plotas 264,78 kv. m, unikalus Nr. ( - ), ir ½ dalį iš 9/100 dalių kiemo statinių (kiemo aikštelės), unikalus Nr. ( - ), įregistruojant Nekilnojamojo turto registre suteiktas įrašo Nr. ( - ), esančias, ( - ); 7. 2004-11-19 Kauno miesto 5-ame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė I. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 25/100 dalis pastato vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), ir 9/200 dalis kiemo statinių (kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ); 8. 2005-10-25 Kauno miesto 17-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria A. N. ir A. N. pardavė E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 26/100 dalis iš jiems priklausančios dalies pastato, unikalus Nr. ( - ), ir 9/200 dalis iš jiems priklausančių kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ). Pripažinus nurodytus sandorius negaliojančiais, prašė taikyti restituciją ir įpareigoti: 1. Neringos savivaldybę grąžinti UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 15 119 Lt.; 2. I. G., O. G. grąžinti A. S. 34 000 Lt; 3. I. G., O. G. grąžinti I. L. 70 000 Lt; 4. A. N. ir A. N. grąžinti E. K. 200 000 Lt; 5. statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį, VĮ Registrų centre įregistruotą unikaliu Nr. ( - ), adresu ( - ).

4Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybų leidimą poilsio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai, uždrausti atsakovams A. N., A. N., I. L., A. S., E. K. disponuoti ( - ), esančiu pastatu (unikalus Nr. ( - ).

5Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadus bei statybų leidimus poilsio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukcijai ir uždraudė atsakovams A. N., A. N., E. K., I. L., A. S. disponuoti minėtu pastatu.

6Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskyrė į atskirą bylą reikalavimus dėl viešojo administravimo aktų – detaliojo plano patvirtinimo, jo pagrindu išduotų projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo, statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto nuginčijimo ir šią bylą perdavė pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. O civilinę bylą pagal reikalavimus pripažinti negaliojančiomis ginčijamų administracinių aktų pagrindu atsiradusio nekilnojamojo turto perleidimo sutartis, restitucijos taikymo ir statinio nugriovimo sustabdė iki bus išnagrinėta administraciniame teisme byla dėl administracinių aktų ir statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 12 d. nutartį paliko nepakeistą.

82008 m. sausio 8 d. į Klaipėdos apygardos teismą kreipėsi atsakovė Neringos savivaldybės administracija, prašydama spręsti klausimą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskirtoje į atskirą bylą bylos dalyje Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės atžvilgiu.

9Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 22 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad reikalavimai dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimo Nr. 100, Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduoto projektavimo sąlygų sąvado, Neringos savivaldybės administracijos 2002-09-27 išduoto statybos leidimo Nr. 37, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638 sudarytos komisijos 2004-01-15 pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį akto pripažinimo negaliojančiais yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtini nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.), tačiau tai neturi reikšmės sprendžiant byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimą. Teismas nurodė, kad ABTĮ 71 straipsnyje numatyta galimybė byloje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Viena iš šių priemonių yra uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus ir ši priemonė yra analogiška nagrinėjamoje byloje taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms.

10Atskiruoju skundu atsakovė Neringos savivaldybės administracija prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Apeliantė nurodo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, bendrosios kompetencijos teismas negali įsiterpti į viešosios teisės reglamentuojamų santykių sritį. ABTĮ 71 straipsnyje numatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra skirtos užtikrinti teismo sprendimą, kuris bus vykdomas viešosios teisės reglamentuojamų santykių srityje, todėl šios priemonės negali būti laikomos analogiškomis CPK 145 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose numatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ su atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį tenkinti.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo, galimai palankaus ieškovui, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

15Kaip matyti iš Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties, laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos atsakovų Neringos savivaldybės ir fizinių asmenų A. N., A. N., E. K., I. L., A. S. atžvilgiu, uždraudžiant atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadus bei statybų leidimus poilsio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukcijai, o kitiems atsakovams uždraudžiant disponuoti šiuo pastatu.

16Skundžiama 2008 m. sausio 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas atmetė Neringos savivaldybės administracijos prašymą spręsti klausimą dėl išskirtoje į atskirą bylą jos dalyje Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

17Po bylos išskyrimo ir jos dalies perdavimo nagrinėti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, bendrosios kompetencijos teismo žinioje likusios civilinės bylos dalykas yra kelių sutarčių dėl nekilnojamojo turto, sukurto ir įteisinto administracine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčijamų administracinių aktų pagrindu, perleidimo ginčijimas, reikalavimas taikyti restituciją ir nugriauti pastatą (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). 2006 m. spalio 23 d. nutartimi, taikydamas nurodytiems atsakovams draudimus, teismas siekė apriboti suinteresuotų asmenų teises vykdyti statybas pagal ginčijamą detalųjį planą bei apriboti galimybę perleisti nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims. Taigi, šia nutartimi, siekiant užtikrinti būsimo, galimai palankaus ieškovo ginamam viešajam interesui, teismo sprendimo įvykdymą, laikinosios priemonės buvo taikytos apsaugoti ieškinio reikalavimus, susijusius ne su ginčijamais administraciniais aktais, o reikalavimus, kurių išsprendimas yra susijęs su civiliniais teisiniais santykiais ir yra priskirtas bendrosios kompetencijos teismui. Tokią išvadą patvirtina ir Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartį palikusi galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartis, kurioje konstatuota, kad neuždraudus išduoti projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų pastato rekonstrukcijai, galėtų būti vykdomi statinio rekonstrukcijos darbai, kurie sukurtų įvairius teisinius santykius, ir dėl to ieškinio patenkinimo atveju būsimas teismo sprendimas galėtų tapti realiai neįvykdytas arba jo vykdymas būtų apsunkintas, o net ir esant galimybei įvykdyti reikalavimą nugriauti statinį, jo rekonstravimas sukeltų papildomas neigiamas turtines pasekmes tretiesiems asmenims.

18Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad draudimas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybų leidimą nekilnojamojo turto, kurio perleidimo sandorius ieškovas ginčija ir kurį reikalauja nugriauti, rekonstrukcijai, yra skirtas apsaugoti iš civilinių teisinių santykių kilusiems ieškinio reikalavimams.

19Tiek taikant laikinąsias apsaugos priemones, tiek sprendžiant jų panaikinimo klausimą svarbiausias vaidmuo tenka teismui, kuris privalo siekti, kad būtų užtikrinama ir ieškovo, ir atsakovo interesų pusiausvyra. Šiuo atveju svarbus bendrasis teisinio stabilumo principas, t. y. siekis apsaugoti teisinio santykio subjektų teises, gerbti teisėtus interesus ir lūkesčius, be to nagrinėjamoje byloje svarbu atsižvelgti ir į tą aplinkybę, kad taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra užtikrintas byloje pagal viešąjį interesą ginantį ieškinį būsimo sprendimo įvykdymas.

20Bylos nagrinėjimo eigoje taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikinamos joje dalyvaujančių ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi tuomet, kai išnyksta aplinkybės, kurios buvo pagrindu tokias priemones taikyti. Bylą išnagrinėjus iš esmės, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą teismas turi išspręsti priimdamas sprendimą (CPK 150 str.).

21Apeliantė nei pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme, nei atskirajame skunde, nenurodė jokių aplinkybių, kurios suteiktų teismui pagrindą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Bylos dalį perdavus nagrinėti administraciniam teismui, bendrosios kompetencijos teismo žinioje likusios bylos dalies procesas nenutrūko, todėl, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo ir be pagrindo panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, būtų akivaizdžiai pažeistas viešasis interesas, kuriam apginti pareikšto ieškinio apsaugai ir taikytos laikinosios priemonės.

22Tokiu būdu teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytos aplinkybės paneigia vienintelį atskirojo skundo argumentą, jog ankstesne, nei byla išskirta į atskiras, nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis bendrosios kompetencijos teismas įsiterpė į viešosios teisės reglamentuojamų santykių sritį. Atskirajame skunde nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse esančiu teisės taikymo aiškinimu remtis nagrinėjamoje byloje negalima dėl teisinių situacijų skirtingumo.

23Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartis, kuria atmestas Neringos savivaldybės administracijos prašymas spręsti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, yra teisėta ir pagrįsta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. CPK 49 straipsnio pagrindu Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras... 4. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo prašymu... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskyrė į... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. nutartimi Klaipėdos... 8. 2008 m. sausio 8 d. į Klaipėdos apygardos teismą kreipėsi atsakovė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 22 d. nutartimi šį prašymą... 10. Atskiruoju skundu atsakovė Neringos savivaldybės administracija prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Ūkio banko investicinė... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 14. Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų... 15. Kaip matyti iš Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties,... 16. Skundžiama 2008 m. sausio 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas atmetė... 17. Po bylos išskyrimo ir jos dalies perdavimo nagrinėti pagal teismingumą... 18. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad draudimas... 19. Tiek taikant laikinąsias apsaugos priemones, tiek sprendžiant jų panaikinimo... 20. Bylos nagrinėjimo eigoje taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti... 21. Apeliantė nei pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme, nei... 22. Tokiu būdu teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytos aplinkybės paneigia... 23. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartį nepakeistą....