Byla e2S-1326-258/2017
Dėl taikos sutarties vykdymo procese patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų J. įmonės „JONAS“ ir J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria netenkintas antstolio Roberto Vasiliausko pareiškimas dėl taikos sutarties vykdymo procese patvirtinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Antstolis Robertas Vasiliauskas teismui pateikė tarp skolininkų J. įmonės „JONAS“ ir J. J. ir išieškotojo UAB „Saudema“ sudarytą 2017-03-16 taikos sutartį vykdomosiose bylose Nr. 0179/16/01055, 0179/16/01404, 0179/16/01943, 0179/16/01944, kurią antstolis prašė teismo patvirtinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi netenkino antstolio Roberto Vasiliausko pareiškimo dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese.
 2. Teismas, išanalizavęs šalių pateiktą taikos sutartį, nustatė, kad taikos sutartis prieštarauja CK 6.983 straipsnio nuostatoms. Nurodė, kad teismui pateiktos Taikos sutarties 14 punktu šalys numatė, kad pasirašius šią taikos sutartį ieškovas stabdo išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0179/16/01055, 0179/16/01404, 0179/16/01943, 0179/16/01944, o atsakovams įvykdžius šios sutarties 3 punkte numatytus įsipareigojimus, ieškovas atsiima vykdomuosius dokumentus aukščiau minėtose bylose. Taikos sutarties 15 punktu šalys sutaria, kad atsakovams neįvykdžius savo įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 3 punkte, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį išsiųsdamas registruotą pranešimą. Pagal CK 6.985 straipsnį, teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, yra priverstinai vykdytinas dokumentas, todėl šalims nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, negali būti nutraukta. Taikos sutarties 16 punkte nustatyta, kad tvirtinti taikos sutartis pateikiama tik įvykdžius 3 punkte numatytą pareigą, t. y. ieškovo naudai įkeitus (sutartinė hipoteka) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,0713 ha, adresu ( - ), Vilnius. Teismui nėra pateikti įrodymai apie sutarties 3 punkte nustatytos pareigos įvykdymą, todėl prašymo patvirtinti taikos sutartį teismas netenkino.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskiruoju skundu apeliantai J. įmonė „JONAS“ ir J. J. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-06 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp J. įmonės „JONAS“, J. J. ir UAB „Saudema“.
 2. Apeliantai teismui pateikė 2017 m. sausio 24 d. Sutartinės hipotekos susitarimą, kuriuo ieškovui yra įkeistas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,0713 ha, adresu ( - ), Vilniuje. Apeliantų teigimu, taikos sutarties sąlyga, dėl kurios įvykdymo teismui kilo abejonių, yra įvykdyta prieš daugiau nei du mėnesius.
 3. Atsiliepimai į atskirąjį skundą negauti.

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas tenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

6Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo

 1. CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė atsisakyti priimti į bylą naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 straipsnis).
 2. Apeliantai su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė naują įrodymą - 2017 m. sausio 24 d. Sutartinės hipotekos susitarimą, kuriuo ieškovui yra įkeistas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,0713 ha, adresu ( - ), Vilniuje.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas atskirąjį skundą su jos priedais, įskaitant ir 2017-01-24 sutartinės hipotekos susitarimą persiuntė kitoms šalims šioje byloje ir šalys su apeliantų pateiktu rašytiniu įrodymu yra susipažinusios, apeliacinės instancijos teismas šį rašytinį įrodymą priima ir vertina kartu su kitais bylos duomenimis.

7Dėl taikos sutarties sudarymo vykdymo procese

 1. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas atsisakė patvirtinti taikos sutartį vykdymo procese, pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Įstatymas numato, kad vykdymo proceso šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Procesinė šalių teisė sudaryti taikos sutartį ir tokiu būdu baigti vykdymo procesą – viena iš civiliniame procese galiojančio šalių dispozityvumo principo, kuris šalims suteikia teisę disponuoti procesinėmis teisėmis, išraiškų. Taikos sutarčiai, kaip ir bet kuriai kitai civilinei sutarčiai, galioja sutarties laisvės principas (CK 6.156 str.). Teismas, prieš tvirtindamas taikos sutartį, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Todėl dispozityvumo principas nėra absoliutus ir tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais gali būti ribojamas. CPK 42 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.
 3. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tvirtinti šalių vykdymo procese sudarytą taikos sutartį, nes su antstolio pateikta taikos sutartimi nebuvo pateikti įrodymai apie įvykdytą šalių sudarytos taikos sutarties 3 punkte numatytą pareigą, t. y. ieškovo naudai įkeistą (sutartinė hipoteka) žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,0713 ha, adresu ( - ), Vilnius. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, neturėdamas tokių duomenų, pagrįstai netenkino antstolio Roberto Vasiliausko pareiškimo dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese. Apeliantams pateikus šiuos duomenis apeliacinės instancijos teismui, neliko kliūčių taikos sutarties patvirtinimui. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o antstolio pateikta taikos sutartis pirmosios instancijos teismui tvirtintina.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti 2017 m. kovo 16 d. taikos sutartį, sudarytą tarp J. įmonės „JONAS“, J. J. ir UAB „Saudema“ vykdomosiose bylose Nr. 0179/16/01055, 0179/16/01404, 0179/16/01943, 0179/16/01944:

10„UAB „SAUDEMA“, juridinio asmens kodas 124100476, adresas Ateities g. 15, LT-08303 Vilnius, atstovaujama, direktoriaus R. G. (toliau - Ieškovas), ir J. įmonė „Jonas“, juridinio asmens kodas 120545468, adresas Buivydiškių g. 26, Vilnius ir J. J., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), Vilnius (toliau- Atsakovai), Ieškovas ir Atsakovai toliau kartu vadinami taikos sutarties Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 140 str. 3 d., 595 str. ir 629 str. 1 d. 2 punktu susitarė sudaryti taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) vykdymo procese ir užbaigti vykdomąsias bylas Nr. Nr. 0179/16/01055, 0179/16/01404, 0179/16/01943 ir 0179/16/01944, esančias antstolio Roberto Vasiliausko žinioje, žemiau nurodytomis sąlygomis:

 1. Šia Taikos sutartimi yra galutinai išsprendžiamas ginčas, kilęs tarp Šalių dėl neapmokėtų sąskaitų pagal 2015 m. spalio 2 d. pasirašyta sutartį Nr. 2015/10/02.
 2. Šia Taikos sutartimi Šalys sutaria, kad Atsakovai solidariai iki 2018 m. vasario 28 d. sumoka Ieškovui 44.254,62 EUR skolą, 4.699,88 EUR delspinigių (iki 2016-12-01), 2.528,90 EUR išlaidų už advokato teisinę pagalbą, 572 EUR žyminio mokesčio, 1.570,95 EUR palūkanų, paskaičiuotų vykdymo procese bei 519,98 EUR antstolio Roberto Vasiliausko vykdymo išlaidų. Iš viso, bendra mokama suma iki 2018 m. vasario 28 d. yra 54 146,33 EUR.
 3. Taikos sutarties 2 dalyje numatytos piniginės prievolės įvykdymo užtikrinimui atsakovas J. J. įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo taikos sutarties pasirašymo momento Ieškovo naudai įkeisti (sutartinė hipoteka) žemės sklypą, kurio unikalus numeris yra ( - ), bendras plotas 0,0713 ha, esantis adresu ( - ), Vilniuje (toliau - Žemės sklypas).
 4. Atsakovas J. įmonė „Jonas“, pasitelkiant trečiuosius asmenis, įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 18 d. pastatyti daugiabučius gyvenamuosius namus, taip kaip jie aprašyti Sutarties Priede Nr. 1 žemės sklype, esančiame adresu ( - ), Vilniuje ir už skolos sumą (jeigu skolos suma nebus sumokėta Ieškovui iki 2018 m. vasario 28 d.) Ieškovui nuosavybės teise perleisti du nekilnojamojo turto objektus - butus (toliau -Turtas), t. y. butą, kurio projektinis plotas yra 35,59 kv. m., daugiabučio gyvenamojo pastato projekte pažymėtą indeksu BĮ, esantį 4 (ketvirtame) aukšte, ir butą, kurio projektinis plotas yra 35,59 kv. m. daugiabučio gyvenamojo pastato projekte pažymėtą indeksu B2, esantį 5 (penktame) aukšte. Jei pagal Priede Nr. 1 aptartas sąlygas Ieškovui perduotini butai yra didesnės vertės, nei Atsakovo skola ieškovui, ieškovas ne vėliau kaip per 90 dienų primoka likusią kainos dalį.
 5. Tuo atveju, jeigu ieškovui perleidžiamo Turto kaina (nepadengus skolos sumos) perdavimo metu bus didesnė negu atsakovų negrąžinta skolos suma (ir skola ar jos dalis iki perleidimo momento nebus sumokėta ieškovui), ieškovas atsakovui J. įmonei „Jonas“ įsipareigoja sumokėti perleidžiamo Turto kainos ir nesumokėtos skolos sumos likučio skirtumą turto pirkimo - pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas J. įmonė „Jonas“ įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti ieškovui rezervuoto ir aukščiau aprašyto Turto, išskyrus atvejus, jeigu bus gautas Ieškovo raštiškas prašymas ar kitoks patvirtinimas, jog jis atsisako nurodyto Turto arba skolos suma yra sumokama anksčiau.
 6. Atsakovai solidariai šios Taikos sutarties pagrindu nuo nesumokėtos skolos sumos nuo Taikos sutarties pasirašymo dienos iki visiško atsiskaitymo su ieškovu moka ieškovui 7 % metinių palūkanų.
 7. Perdavus Ieškovui aukščiau aprašytą Turtą arba iki 2018 m. vasario 28 d. atlikus visišką atsiskaitymą Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (darbo) dienas išregistruoti Žemės sklypo hipoteką.
 8. Iki 2018 m. vasario 28 d. nesumokėjus Ieškovui Sutarties 2 punkte numatytos sumos, arba neperdavus Sutarties 4 punkte numatyto nekilnojamojo turto, Atsakovai įsipareigoja sumokėti Ieškovui 10.000 EUR baudą.
 9. Pasirašydamos šią Taikos sutartį Šalys patvirtina, kad įvykdžius šios taikos sutarties sąlygas daugiau jokių reikalavimų viena kitai neturi ir šalių ginčas yra galutinai išsprendžiamas.
 10. Ši Taikos sutartis įsigalioja ir šalims pareigas sukelia nuo jos pasirašymo dienos, o teisiškai priverstinai vykdytinu dokumentu tampa nuo nutarties, kuria patvirtinta šį Taikos sutartis, įsigaliojimo dienos.
 11. Ši Taikos sutartis pasirašoma keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas pateikiamas antstoliui Robertui Vasiliauskui, bei po vieną egzempliorių paliekama šios Taikos sutarties Šalims.
 12. Pasirašydamos šią Taikos sutartį, Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios su visomis šios Taikos sutarties nuostatomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jas sąžiningai vykdyti.
 13. Taikos sutarties Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos bei suprantamos CPK 140 str. nuostatos.
 14. Pasirašius šią taikos sutartį Ieškovas stabdo išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0179/16/01055, 0179/16/01404, 0179/16/01943 ir 0179/16/01944, o Atsakovams įvykdžius šios sutarties 3 punkte numatytus įsipareigojimus, Ieškovas atsiima vykdomuosius dokumentus aukščiau minėtose bylose.
 15. Šalys sutaria, kad Atsakovams neįvykdžius savo įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 3 punkte, Ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį išsiųsdamas registruotą pranešimą.
 16. Teismui tvirtinti taikos sutartis pateikiama tik įvykdžius sutarties 3 punkte numatytą pareigą.
 17. Jei Atsakovai nevykdo savo įsipareigojimų arba dalies įsipareigojimų pagal šią sutartį, Šalys sutinka, kad Ieškovas nedelsiant turi teisę prievolę arba prievolės dalį įvykdyti priverstine tvarka, naudojantis aukščiau nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
 18. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Šalys teikia šią taikos sutartį vykdymo procese tvirtinimui (CPK 595 str.).“

Proceso dalyviai