Byla 2S-101-212/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. S., E. B., O. L., L. Š., V. Š., V. Š., V. Š., A. Š. atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. S., E. B., O. L., L. Š., V. Š., V. Š., V. Š., A. Š. prašymą dėl proceso atnaujinimo Anykščių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-252-02/2001 ir sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, suinteresuotiems asmenims Utenos apskrities viršininko administracijai, R. T..

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjai prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-252-02/2001 dėl įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytus pastatus ( - ) ir sustabdyti Anykščių rajono apylinkės teismo 2001-08-03 sprendimo vykdymą, nes naujai paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti jiems žinomos bylos nagrinėjimo metu, t.y. tik įsiteisėjus 2001-08-03 sprendimui sužinojo, kad panaikinta žemės po ginčo pastatais pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206, kurią jie būtų galėję išsipirkti, bei kad R. T. 2002-04-09 šią žemę vėl išpirko. Kaip proceso atnaujinimo pagrindą taip pat nurodė, kad priimdamas ginčijamą sprendimą teismas netaikė materialinės teisės normos, kurią reikėjo taikyti, t.y. Lietuvos Respublikos 1990-11-27 įstatymo Nr.I-806 „Dėl kaimo vietovėje nuosavybės teise turinčių namų savininkų žemėnaudos ir bendrosios nuosavybės teisės“ ir Lietuvos Respublikos 1991-06-18 įstatymo Nr.VIII-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 12 str. 3 p. Be to, įsiteisėjus sprendimui, žemės po šiais statiniais savininkas R. T. 2001-10-23 atsiuntė raštą, kuriame nurodė, jog ginčo statiniai jam netrukdo, o 2007-09-14 raštu patvirtino, kad nebeprieštarauja išnuomoti arba kitaip perleisti nuosavybėn žemės sklypą. Ginčijamas teismo sprendimas įsiteisėjo galiojant 1964 m. CPK, todėl nėra praėjęs 10 m. terminas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei 3 mėnesių terminas nuo naujai paaiškėjusių aplinkybių sužinojimo.

6Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė. Nustatė, kad 1989-1990 m. pareiškėjai ( - ) , savavališkai pasistatė vasarnamį ir ūkio pastatą, neturėdami nustatyta tvarka suderinto statybos projekto bei neturėdami leidimo statybai. Utenos apskrities viršininko administracijos 1997-03-28 įsakymu Nr. 10-03-53 pareiškėjai buvo įpareigoti nustatyta tvarka parengti ir suderinti statinių statybos dokumentus ir gauti leidimą statybai bei įspėti apie sankcijas, jei neįvykdys šių įpareigojimų. Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimu pagal pareiškėjų ieškinį 1996-03-20 0,44 ha žemės po ginčo pastatais pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P 34/96-0206 pripažinta negaliojančia. Teismo sprendimas įsiteisėjo 1999-09-28. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2000-04-18 sprendimu patenkintas R. T. skundas dėl statinio priėmimo naudoti akto panaikinimo ir teisinės pastato registracijos panaikinimo, 2000-10-30 įvykdytas teisinės registracijos panaikinimas. Utenos apskrities viršininko administracijos 2000-10-04 įsakymu Nr. 10-03-204 pareiškėjai įpareigoti iki 2000-12-01 nugriauti vasarnamį, o 2001-01-22 įsakymu Nr. 10-03-15 - pakartotinai įpareigoti iki 2001-03-01 suderinti statinių projektą ir gauti leidimą statybai bei įspėti, kad neįvykdžius reikalavimų bus kreiptasi į teismą dėl vasarnamio nugriovimo. Tačiau pareiškėjai ir pakartotinų įpareigojimų neįvykdė. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2001-03-05 sprendimu atmetė pareiškėjų skundą dėl Utenos apskrities viršininko 2000-10-24 įsakymo Nr.10-03-204 panaikinimo. Anykščių rajono apylinkės teismas, remdamasis LR CK 114 str. (1964 m. redakcija) normomis, 2001-08-03 sprendimu pareiškėjus įpareigojo iki 2002-01-01 nugriauti savavališkai pastatytą vasarnamį ir ūkio pastatą (bitininko namelį). 2002-04-09 tarp suinteresuotų asmenų sudaryta 43,73 aro valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis. Tačiau 2001-08-03 teismo sprendimas neįvykdytas.

7Teismas, spręsdamas proceso atnaujinimo klausimą, vadovavosi CPK 37118 str. 1 d. 2 p. (1964 m. red.) ir CPK 366 str. 9 p. (2003 m. red.), nes jame praplėsta pareiškėjų teisė. Pareiškėjų argumentus, kad tik įsiteisėjus 2001-08-03 sprendimui sužinojo, jog panaikinta žemės po ginčo pastatais pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206, kurią jie būtų galėję išsipirkti ir tai būtų turėję esminės reikšmės priimant sprendimą, teismas atmetė kaip nepagrįstus, prieštaraujančius bylos medžiagai, nes tenkinant pačių pareiškėjų ieškinį Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimu 1996-03-20 0,44 ha žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P 34/96-0206 buvo pripažinta negaliojančia. Tokiu būdu sprendė, kad pareiškėjai priimant ginčijamą sprendimą žinojo šias aplinkybes ir galėjo jomis pasinaudoti. Pažymėjo, kad faktas, jog pati ginčo šalis nerūpestingai įgyvendino savo procesines teises, negali būti pripažintas pakankamu pagrindu atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių pagal CPK 37118 str. 1 d. 2 p (1964 m. red.). Sprendė, jog suinteresuotų asmenų Utenos apskrities viršininko administracijos ir R. T. 2002-04-09 sudaryta 43,73 aro valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis bei tai, kad įsiteisėjus sprendimui žemės savininkas R. T. 2001-10-23 atsiuntė raštą, kuriame nurodė, jog ginčo statiniai jam netrukdo, o 2007-09-14 raštu patvirtino, kad nebeprieštarauja išnuomoti arba perleisti pareiškėjų nuosavybėn sklypo dalį iki 0,5 ha, negali būti pripažinta pagrindu procesui atnaujinti, kaip atsiradusi po ginčijamo sprendimo priėmimo, nes naujai paaiškėjusios aplinkybės negali būti tapatinamos su naujai atsiradusiomis aplinkybėmis, t.y. tokiais faktais, kurių nebuvo nagrinėjant bylą, o kurie atsirado tik įsiteisėjus teismo sprendimui byloje. Be to, R. T. raštai parašyti jau priėmus teismo sprendimą, ir šie jo raštai tėra komercinis pasiūlymas pareiškėjams, o ne naujai paaiškėję aplinkybės.

8Nurodė, kad atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytu pagrindu galima, tik tada, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Kadangi Utenos apskrities viršininko administracijos 1997-03-28 įsakymu Nr. 10-03-53 bei 2001-01-22 įsakymu Nr. 10-03-15 pareiškėjai buvo įpareigoti nustatyta tvarka parengti ir suderinti statinių statybos dokumentus ir gauti leidimą statybai bei buvo įspėti apie sankcijas, tačiau šių įpareigojimų neįvykdė, projekto nesuderino ir leidimo negavo, todėl laikė, jog teismas 2001-08-03 priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, o LR 1990-11-27 įstatymo Nr.I-806 „Dėl kaimo vietovėje nuosavybės teise turinčių namų savininkų žemėnaudos ir bendrosios nuosavybės teisės“ ir LR 1991-06-18 įstatymo Nr.VIII-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 12 str. 3 p. netaikymas nėra aiški (esminė) klaida.

9Teismas laikė, jog buvo praleistas įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, kadangi apie tai, jog panaikinta žemės po ginčo pastatais pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206, pareiškėjai žinojo bylos nagrinėjimo metu, o kad teismas netaikė aukščiau paminėtų įstatymų, pareiškėjai sužinojo paskelbus 2001-08-03 sprendimą. Netenkindamas prašymo dėl proceso atnaujinimo, teismas netenkino ir pareiškėjų prašymo dėl sprendimo vykdymo sustabdymo.

10Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-01-11 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas bylos nagrinėjimo metu pažeidė materialines bei procesines teisės normas. 1991 metais jie padavė pareiškimus dėl žemės grąžinimo, bet žemė nebuvo grąžinta, o statiniai iki šiol liko neįteisinti dėl žemės savininko veiksmų. 1995 m. trečiasis asmuo apgaulės būdu įsiteisino ir įregistravo Registrų centre jų pastatytus statinius. Įteisinti statinių negalėjo, nes neturėjo žemės.

11Mano, kad nepraleido 3 mėnesių termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nes nepaneigti paaiškinimai apie tai, kad civilinėje byloje Nr. 3A-652/99 priimtas sprendimas turi reikšmės jų teisėms, tapo žinoma tik 2007 m. rugpjūčio mėn. nuvykus į apskrities administraciją ir susipažinus su 1996-01-25 įsakymo Nr.7-6 realiu panaikinimu. Tuo labiau nepraleido 1964 m. CPK 37117 str. 2 d. nustatyto naikinamojo dešimties metų termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Be to, pagal nusistovėjusią teismų praktiką, procesas turi būti atnaujintas, jei yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjų nurodytų aplinkybių, kurias jie įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismo sprendimai gali būti neteisėti ar nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Teisėjų kolegijos 2001-02-21 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-183/2001, L. M. v I. D.,), todėl pareiškėjų nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalėjo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste.

12Nurodo, kad faktiškai pareiškėjų pastatyti statiniai buvo registruoti pagal LR Vyriausybės 1991 m. liepos 25 nutarimo Nr. 297 patvirtintą Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukciją. Nors teisinė registracija pagal 1964 m. CK 149 str. buvo vienas iš juridinių faktų nuosavybės teisei atsirasti, tačiau visi įregistravimai buvo panaikinti teismo sprendimais.

13Mano, kad buvo pažeistos jų (pareiškėjų) teisės (CPK 111 str.2 d.), kadangi suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija nepareiškė savo nuomonės dėl pareiškimo, o antrasis suinteresuotas asmuo į bylą neatvyko dėl nepateisinamų priežasčių, tačiau teismas jo atsiliepimą pateikė teismo salėje be priedų, pridedamų prie pateikiamo procesinio dokumento.

14Atsiliepimais į pareiškėjų atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys R. T. ir Utenos apskrities viršininko administracija prašo atskirąjį skundą atmesti, o apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą.

15R. T. nurodo, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 1997-02-20 priėmė atskirąją nutartį, kuria nustatė, kad pareiškėjai 1989-1991 metais, neturėdami reikiamų dokumentų, savavališkai pastatė gyvenamąjį namą, ūkio pastatus. 1996-03-20 tarp jo (R. T.) ir Utenos apskrities valdytojo administracijos sudaryta Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206 buvo panaikinta dar Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimu pačių apeliantų prašymu. Šis sprendimas 1999-09-28 Panevėžio apygardos teismo nutartimi buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka teismo posėdžio metu dalyvaujant patiems apeliantams, todėl visos šios aplinkybės apeliantams buvo žinomos iki 2001-08-03.

16Apeliantų pateiktoje Utenos apskrities valdytojo administracijos įsakymo 1996-01-25 Nr. 7-6 kopijoje spaudas „Kopija tikra“, spaudas su 2001-07-06 data, reiškia kopijos patvirtinimą, kas yra privaloma teikiant ne dokumento originalą, o prierašas „Panaikinta“ reiškia tik informaciją, jog įsakymas negalioja. Apeliantų teiginys, jog 1996-03-20 Žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206 faktiškai administracijoje ir Žemėtvarkoje buvo panaikinta po dviejų metų, t.y. 2001-02-06, nepagrįstas ir paneigiamas pačių apeliantų pateiktu 1999-12-21 statinių įregistravimo pažymėjimu Nr. 90/32232. Anykščių rajono Žemėtvarkos skyriaus pasirašytas 1999-12-07 raštas Nr. 1000, taip pat paneigia teiginį, jog sutartis Žemėtvarkos skyriuje buvo panaikinta tik po dviejų metu, t.y. 2001-02-06.

17Nurodo, jog apeliantų prašyme dėl proceso atnaujinimo paminėtos esminės aplinkybės procesui atnaujinti jiems buvo gerai žinomos iš Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimo, Panevėžio apygardos teismo 1999-09-28 nutarties, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2000-04-18 sprendimo, 2000-10-17 administracinio teismo nutarties bei Panevėžio apygardos administracinio teismo 2001-03-05 sprendimo. Šių procesų metu apeliantai turėjo CPK 42 str. įtvirtintas šalių procesines teise, tačiau jomis nepasinaudojo. Be to, nurodo, kad prieš nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, per įstatymo numatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškėjų prašymą, pridėjo visą eilę dokumentų, tinkamai patvirtintų kopijų, kas leidžiama pagal procesines teisės normas.

18Utenos apskrities viršininko administracija nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime teisingai nurodyta, jog 1996-03-20 tarp R. T. ir Utenos apskrities valdytojo administracijos sudaryta valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206 panaikinta 1999-06-28 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu pačių pareiškėjų iniciatyva. Teismo sprendime taip pat pažymima, jog pirkimo - pardavimo sutarties pagrindas buvo 1996-01-25 Utenos apskrities valdytojo įsakymas Nr. 7-6. Tokiu būdu, apie šių aktų panaikinimą pareiškėjams jau turėjo būti žinoma 2001-08-03 Anykščių rajono apylinkės teismui priimant sprendimą dėl įpareigojimo nugriauti pastatus. Be to, atmestini pareiškėjų argumentai dėl žemės pirkimo - pardavimo sutartyje bei Utenos apskrities valdytojo įsakyme Anykščių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo padarytų įrašų „Panaikinta“, nes priešingai, nei teigia pareiškėjai, šie įrašai neturi jokios juridinės galios, jie skirti žemėtvarkos skyriaus vidaus naudojimui bei informacijai, todėl nereiškia jokio realaus minėtų aktų panaikinimo. Vienintelį kartą ir realiai šie aktai panaikinti 1999-06-28 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu.

19Atskirasis skundas atmestinas, Anykščių rajono apylinkės teismo 2007-11-23 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

20Pareiškėjai 2007-09-28 pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-252-02/2001 ir panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2001-08-03 sprendimą, kuriuo jie buvo įpareigoti nugriauti savavališkai pastatytus pastatus ( - ). Pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje nurodė naujai paaiškėjusias bylos aplinkybes, kurios nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, t. y. iki 2001-08-03, o būtent: 2007 m. rugpjūčio mėnesį sužinojo, kad žemės sklypo po ginčo pastatais pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206 yra panaikinta. Mano, kad civilinės bylos baigtis būtų kitokia, jei ši aplinkybė būtų žinoma. Taip pat mano, kad teismas, priimdamas sprendimą 2001-08-03, netaikė materialinės teisės normos, kurią turėjo taikyti, t. y. 1990-11-27 įstatymo „Dėl kaimo vietovėje nuosavybės teise turinčių namų savininkų žemėnaudos ir bendrosios nuosavybės teisės“, 1991-06-18 įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, pagal kurio 12 str. 3 d. žemė, suteikta prie sodybų kaimo vietovėje buvo priskirta prie išperkamos. Šią žemę turėjo išsipirkti jie, o ne R. T.. Mano, kad prašymas turi būti nagrinėjamas pagal 1964 m. normas ir grindžia jį CPK 37118 str. 1 d. 2 p., CPK 366 str. 1 d. 2 p.

21Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnio nuostatas prašymai atnaujinti procesą, priimti po Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo (2003-01-01), nagrinėjami pagal naujojo CPK XVIII skyriaus nuostatas. Prašymo atnaujinti procesą priėmimo momentu laikytina tinkamai paduoto tokio prašymo priėmimo teismo žinion data, nurodyta teismo nutartyje ar rezoliucijoje. Kolegija nesutinka, kad prašymas atnaujinti procesą turi būti nagrinėjamas pagal 1964 m. CPK nuostatas. Pareiškėjai prašymą atnaujinti procesą pateikė 2007-09-28 (t. 3, b. l. 3-4, 40), todėl jis nagrinėjamas pagal naujojo CPK nuostatas.

22Atnaujinti procesą galima ir reikia, jeigu nustatomas proceso atnaujinimo pagrindas. Tik nustačius bent vieną iš Lietuvos Respublikos CPK 366 straipsnyje nustatytų pagrindų, galima atnaujinti procesą. Pareiškėjai proceso atnaujinimo pagrindu nurodo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu.

23Pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. procesas gali būti atnaujintas, jeigu paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios pareiškėjams nebuvo ir negalėjo būti žinomos nagrinėjant bylą. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos aplinkybės, kurios: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) nagrinėjant bylą nei pareiškėjams, nei teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitoks sprendimas. Siekiant atnaujinti procesą šiuo pagrindu, nepakanka pateikti naujų dokumentų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą. Naujai pateikti įrodymai turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos nagrinėjant bylą ir yra esminės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, ne kartą yra pažymėjęs, kad naujai pateikti įrodymai yra pagrindas atnaujinti procesą tik tuo atveju, kai jie patvirtina buvus aplinkybes, atitinkančias naujai paaiškėjusių aplinkybių požymius. Naujai paaiškėję faktai (aplinkybės) ar įrodymai turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui. Vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės. Be to, siekiant nustatyti, ar šios aplinkybės galėjo būti žinomos, būtina išsiaiškinti ir tai, ar, esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2006).

24Pareiškėjai esmine aplinkybe, kuri paaiškėjo nurodo tai, kad tik 2007-08 sužinojo, jog žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206, panaikinta. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 1999-06-28 išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-11/1999 pagal G. S., V. Š., O. L., E. B., V. Š., A. Š., L. Š. ir V. Š. ieškinį atsakovams Anykščių rajono savivaldybės merui, Utenos apskrities viršininko administracijai, R. T., trečiajam asmeniui O. K. dėl Anykščių rajono mero potvarkio pripažinimo iš dalies negaliojančiu, rajono valdybos sprendimų, pirkimo-pardavimo sutarties, žemės sklypo ir gyvenamojo namo įregistravimo pripažinimo negaliojančiais. Teismo 1999-06-28 sprendimu pripažinta negaliojančia 1996-03-20 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P34/96-0206, pagal kurią Utenos apskrities viršininko administracija pardavė, o R. T. nupirko 0,44 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (t. 3, b. l. 73 – 75). Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 1999-09-28 (t. 3, b. l. 69 – 72), kuomet Panevėžio apygardos teismas išnagrinėjo apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimo. Taigi, pareiškėjai buvo iniciatoriais, kad 0,44 ha žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis būtų panaikinta. Kolegija daro išvada, kad tai, jog ieškovams apie Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimo įvykdymą tapo žinoma, kaip teigia ieškovai, tik 2007-08 nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė. Pareiškėjai dalyvavo teismo posėdžiuose, dalyvavo apeliacinės instancijos 1999-09-28 posėdyje, apie ginčo baigtį ir teismo sprendimą žinojo, todėl privalėjo elgtis rūpestingai, siekti, kad šis sprendimas būtų tinkamai įvykdytas. Duomenų, kad teismo sprendimas buvo nevykdomas, kad pareiškėjai kreipėsi dėl vykdomojo rašto išdavimo, nėra, vadinasi pareiškėjams buvo žinoma, kad Anykščių rajono apylinkės teismo 1999-06-28 sprendimas įvykdytas. Beje, šios aplinkybės pareiškėja G. S., o vėliau ir visi pareiškėjai (t. 3, b. l. 3-4, 20-21), nenurodė.

25Pareiškėjai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl proceso atnaujinimo CPK 399 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujintas tik tuomet, kai pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Byloje nustatyta ir pareiškėjai patys tai patvirtina, kad teisminiai ginčai dėl savavališkai pastatytų pastatų tęsiasi nuo 1996-08-21. Pareiškėjai ne kartą buvo raginami parengti ir suderinti gyvenamojo namo ir ūkio pastato statybos dokumentus, gauti leidimą statybai, tačiau neatliko veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti. Be to, byloje nustatyta, kad pareiškėjai jokios nuosavybės ginčo žemėje neturi, nes 1963-07-15 S. Š., pareiškėjų motina, namą pardavė S. Š.. Kadangi pareiškėjai neturėjo nuosavybės, savavališkos statybos tinkamai neįteisino Anykščių rajono apylinkės teismas, priimdamas 2001-08-03 sprendimą pagrįstai netaikė 1990-11-27 įstatymo „Dėl kaimo vietovėje nuosavybės teise turinčių namų savininkų žemėnaudos ir bendrosios nuosavybės teisės“, 1991-06-18 įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nuostatų.

26Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias civilinio proceso kodekso taisykles ir neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Šioje stadijoje byla nagrinėjama pakartotinai ir turi būti tikrinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas pagal civilinio proceso kodekso nustatytas bendrąsias bylos nagrinėjimo taisykles. Atnaujinus procesą, teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjų nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik šitaip galima atsakyti į klausimus, ar pareiškėjų nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) teisėtumu ir pagrįstumu.

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė nagrinėjamo prašymo svarbias aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 338, 185, 263 str. 1 d.).

28Kadangi atskirasis skundas atmetamas, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu priteisiamos iš apelianto (CPK 88, 96 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies, 1 punktu

Nutarė

30Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą..

31Priteisti iš G. S. a. k. ( - ) E. B. a. k. ( - ) O. L. a. k. ( - ) L. Š. a. k. ( - ) V. Š. a. k. ( - ) V. Š. a. k. ( - ) V. Š. a. k. ( - ) A. Š. a. k. (duomenys neskelbtini) po 4, 75 Lt (keturis litus 75 ct.) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Pareiškėjai prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-252-02/2001... 6. Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 11 d. nutartimi... 7. Teismas, spręsdamas proceso atnaujinimo klausimą, vadovavosi CPK... 8. Nurodė, kad atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytu pagrindu... 9. Teismas laikė, jog buvo praleistas įstatymo nustatytas trijų mėnesių... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės... 11. Mano, kad nepraleido 3 mėnesių termino prašymui dėl proceso atnaujinimo... 12. Nurodo, kad faktiškai pareiškėjų pastatyti statiniai buvo registruoti pagal... 13. Mano, kad buvo pažeistos jų (pareiškėjų) teisės (CPK 111 str.2 d.),... 14. Atsiliepimais į pareiškėjų atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys R. T.... 15. R. T. nurodo, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 1997-02-20 priėmė... 16. Apeliantų pateiktoje Utenos apskrities valdytojo administracijos įsakymo... 17. Nurodo, jog apeliantų prašyme dėl proceso atnaujinimo paminėtos esminės... 18. Utenos apskrities viršininko administracija nurodo, kad pirmosios instancijos... 19. Atskirasis skundas atmestinas, Anykščių rajono apylinkės teismo 2007-11-23... 20. Pareiškėjai 2007-09-28 pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje... 21. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso patvirtinimo,... 22. Atnaujinti procesą galima ir reikia, jeigu nustatomas proceso atnaujinimo... 23. Pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. procesas gali būti atnaujintas, jeigu paaiškėja... 24. Pareiškėjai esmine aplinkybe, kuri paaiškėjo nurodo tai, kad tik 2007-08... 25. Pareiškėjai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 26. Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė... 28. Kadangi atskirasis skundas atmetamas, išlaidos, susijusios su bylos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 11 d. nutartį palikti... 31. Priteisti iš G. S. a. k. ( - ) E. B. a. k. ( - ) O. L. a. k....