Byla L2-1678-675/2014
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei J. L. dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus UAB „Kapitalo valda“ pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei J. L. dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditorius kreipėsi į teismą dėl 2454,64 Lt skolos, 3272,29 Lt delspinigių, 245,46 Lt baudos, 80,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 45,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininkės J. L..

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4LR CPK 435 str. 2 d. numatyta, jog teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką, t.y. teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 435 str. 3 d.), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto teisinio reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismui yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03).

5Pagal Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnį 16 punktą vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs esminius vartojimo sutarties požymius, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įgyja fizinis asmuo; antra fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniais (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo veikiantis verslo tikslais) (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo nutartis civilinėje byloje 2012 m. gruodžio 19 d., civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012).

6Pažymėtina, kad vartojimo sutartys, kaip sutarčių grupė, išskiriamos atsižvelgiant į specifinę sutarties šalių (vartotojo ir verslininko) padėtį bei vartotojo tikslus. Vartojimo sutarties instituto tikslas – dėl nelygiavertės vartotojo ir verslininko padėties iškreiptos sutarties šalių interesų pusiausvyros atkūrimas, specialiu teisiniu reguliavimu užtikrinant vartotojo, kaip silpnesniosios šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Vartojimo sutartims greta bendrųjų prievolių teisės bei sutarčių teisės normų taikomos specialios taisyklės sutarčių sudarymo, aiškinimo, sutarties šalių teisių ir pareigų, nesąžiningų sutarčių sąlygų, sutarčių pabaigos ir kt. klausimams reguliuoti, palyginus su kitomis sutartimis, nustatomos platesnės silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) interesų garantijos ir pažeistų teisių gynimo būdai. Teismai, spręsdami iš vartojimo teisinių santykių kylančius ginčus, turi pareigą užtikrinti, kad vartojimo sutartys būtų identifikuotos, o vartotojo teisės tinkamai ginamos. Teismas ginčo sutartį turi kvalifikuoti vartojimo sutartimi ex officio (CPK 265 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 19 d. Vartotojų teisių apsauga sutartiniuose teisiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismo praktikos apžvalga II Nr. AC-33-1 (Teismų praktika Nr. 33)).

7Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai, todėl tarp šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis.

8Kreditorius iš skolininko prašo priteisti 2454,64 Lt skolos, 3272,29 Lt delspinigių, 245,46 Lt baudos, 80,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 5 procentų metinių palūkanų, 45,00 Lt žyminio mokesčio (LR CK 6.71 str. 1 d.). Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, viršija pagrindinės skolos sumą, taip pat laikotarpis už kurį prašoma priteisti delspinigius yra beveik 7 metai, nesąžiningos, leidžiančios praturtėti skolininko sąskaita. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorius ilgai nesikreipė į teismą, nors šiam veiksmui netrukdė jokios kliūtys, todėl darytina išvada, jog skolininko ilgas prievolių nevykdymo laikotarpis susijęs ir su kreditoriaus neveikimu, todėl prašymas jas priteisti prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, įtvirtintiems LR CK 1.5 str., o kreditoriaus prašymas priteisti šias netesybas- aiškiai nepagrįstas (CK 6.258 str. 3 d.).

9Pažymėtina tai, kad siekiant apsaugoti silpnesniosios finansinio susitarimo šalies, t.y. vartotojo, interesus mokėjimo (pelno) palūkanų dydis gali būti mažinamas esant dviem pagrindams: kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams. Teismas gavęs pareiškimą dėl teismo įsakymo, kuriame prašoma aiškiai per didelių netesybų ar palūkanų atsisako priimti tokį pareiškimą kaip aiškiai nepagrįstą, kadangi bylų dėl teismo įsakymo išdavimo institutas yra specifinis ir dėl jo specifikos negali būti taikomos netesybų ir palūkanų mažinimo normos.

10Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms kreditoriaus reikalavimai negali būti tenkinami visiškai, o LR CPK XXIII skyriaus nuostatose nėra numatyta teismui galimybė, priimant teismo įsakymą tenkinti kreditoriaus pareiškimą iš dalies, todėl kreditoriaus pareiškimą, kaip aiškiai nepagrįstą ir pažeidžiantį šalių teisių ir pareigų pusiausvyros principą, atsisakytina priimti (CPK 435 str. 2 d.).

11Vadovaujantis LR CPK 87 str. str. 1 d. 3 p. nuostatomis, kreditoriui grąžintinas už teismui pateiktą pareiškimą sumokėtas 45,00 Lt žyminis mokestis.

12Pažymėtina tai, kad kreditorius turi teisę pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

13Vadovaudamasis LR CPK 435 str. 2 d., teismas

Nutarė

14atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Kapitalo valda“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei J. L. dėl įsiskolinimo išieškojimo.

15Grąžinti UAB „Kapitalo valda“, į.k. 126308223, sumokėtą 45,00 Lt (keturiasdešimt penkis litus) žyminį mokestį.

16Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai