Byla 2-737-390/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovo BUAB vaistinės „Grindelija“ atstovui administratoriui Arūnui Gedeikiui, trečiojo asmens UAB „Tamro“ atstovei advokato padėjėjai Alvai Puniškienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB vaistinė „Grindelija“ ieškinį atsakovei G. B. P., trečiasis asmuo UAB „Tamro“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas BUAB vaistinė „Grindelija“ patikslintu ieškiniu (b.l. 18-22, 71-72) prašo priteisti iš atsakovės G. B. P. 82 906,76 Lt žalos. Nurodo, kad 2008 m. sausio 1 dienai UAB „Grindelija“ buvo skolinga UAB „Tamro“ 113 644,24 Lt. Sausio-liepos mėnesiais UAB „Tamro“ pateikė ieškovui produkcijos už 38 757,90 Lt. Tokiu būdu įsiskolinimas padidėjo iki 152 402,14 Lt. 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. UAB „Grindelija“ pilnai atsiskaitė su UAB „Tamro“. Sprendimą pilnai atsiskaityti su UAB „Tamro“ priėmė G. B. P., kuri tuo laikotarpiu buvo ieškovo direktorė. Šis sprendimas ir jo vykdymas pažeidė kitų kreditorių interesus ir padarė jiems didelę žalą. Iš visų didmeninių vaistinių preparatų tiekėjų pilnai buvo atsiskaityta tik su UAB „Tamro“, kurio tiekiamų didmeninių vaistinių preparatų vertė 2008 m. sausio-liepos mėnesiais buvo mažiausia iš visų tiekėjų. 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. vaistinė buvo nemoki ir apmokėdavo vidutiniškai apie 50% skolų už gautas prekes. UAB „Limedika“ 2008 m. buvo didžiausias ieškovo didmeninių vaistinių preparatų tiekėju. 2008 m. ieškovo įsiskolinimams UAB „Limedika“ padidėjo 394 198,24 Lt. Šiomis lėšomis, gautomis realizavus UAB „Limedika“ pateiktas prekes, atsakovė atsiskaitinėjo su UAB „Tamro“. Kai juridinis asmuo neturi pakankamai lėšų padengti atsiradusius piniginius įsipareigojimus, juridinis asmuo privalo vadovautis Laikinuoju mokėjimų eilės tvarkos įstatymu (LAT 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-105/2009). Ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo pati atsakovė konstatuoja, jog jau 2007 m. įmonė buvo nemoki ir nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. UAB vaistinė „Grindelija“ turėjo įsiskolinimų ne tik kreditoriams, bet ir VSDFV Kauno skyriui bei Kauno apskrities VMI, kurių reikalavimai, vadovaujantis laikinuoju mokėjimų eilės tvarkos įstatymu, turėjo būti tenkinami pirmiau už UAB „Tamro“, be to minėtame įstatyme nustatyta, kad tos pačios eilės reikalavimai turi būti tenkinami proporcingai, todėl visas UAB „Tamro“ kreditorinio reikalavimo patenkinimas yra akivaizdus įstatyme nustatytos tvarkos pažeidimas. Nepažeidžiant mokėjimų proporcingumo principo, teisėtas UAB „Tamro“ reikalavimo tenkinimas galėjo sudaryti tik 45,60 % nuo bendro įsiskolinimo dydžio, o tai sudaro 69 495,38 Lt. Išskaičiavus pagrįstai ir teisėtai išmokėtas lėšas (69 495,38 Lt) iš visos UAB „Tamro“ išmokėtos lėšų sumos (152 402,14 Lt) gauname, jog dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovo kreditoriams padaryta 82 806,76 Lt dydžio žala. Teigia, kad nuo to momento, kai atsakovė suprato, kad įmonė nemoki, jai atsirado papildoma pareiga – apsaugoti kreditorių interesus iki bankroto bylos iškėlimo teisme ir administratoriaus paskyrimo, t.y. pasikeitė įmonės vadovės fiduciarinės pareigos – nuo nemokumo momento ji privalėjo veikti geriausiems kreditorių interesams. Atsakovė, būdama apdairi, rūpestinga ir sąžininga įmonės vadovė, privalėjo prekių iš UAB „Limedika“ bei kitų kreditorių neimti jau nuo 2008 m., kadangi suprato ar turėjo suprasti, jog su tiekėjais pilnai atsiskaityti negalės, tačiau atsakovė toliau vykdė įmonės veiklą bei didino įmonės skolas stambiausiems tiekėjams taip stengdamasi atsiskaityti su smulkesniais tiekėjais. Atsakovė, vykdydama jai priskirtą fiduciarinę pareigą veikti protingai, dar 2007 m. privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau nepaisydama įmonės nemokumo, ne tik, kad nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau ėmėsi drastiškų ir teisiškai nepagrįstų verslo sprendimų – atsiskaityti su savo pasirinktais kreditoriais, kitų kreditorių sąskaita. Nurodo, kad atsakovės medicininis išsilavinimas bei sukaupta gyvenimiška patirtis rodo, jog atsakovė galėjo ir turėjo suvokti, kad savo atliekamais veiksmais, t.y. įmonei esant nemokiai, didindama įsipareigojimus kreditoriams ir nesikreipdama į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, daro didelę žalą įmonės kreditoriams bei susilaikyti nuo jų. Atsakovės pareigos veikti sąžiningai nevykdymą rodo ir tai, kad nei vienas iš didžiausių vaistinių preparatų tiekėjų nebuvo perspėtas dėl įmonės nemokumo bei negalėjimo pilnai atsiskaityti su jais už tiekiamą produkciją, taip didinant įmonės skolas bei mažinant tiekėjų-kreditorių galimybes patenkinti savus reikalavimus. Atsakovė, tęsdama įmonės veiklą, didindama skolas kreditoriams bei su vienais kreditoriais atsiskaitydama kitų kreditorių sąskaita pažeidė fiduciarinę pareigą veikti lojaliai. Nors atsakovę ir įmonę sieja sutartiniai santykiai, tačiau fiduciarines pareigas įtvirtina įstatymai, jos taip pat traktuojamos kaip įstatyminiai imperatyvai, kurių sutartimi išvengti negalima, todėl privataus juridinio asmens vadovui pažeidus fiduciarines pareigas, jam turėtų būti taikytinos deliktinės civilinės atsakomybės taisyklės.

4Atsakovė G. B. P. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 28-33) prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei paskiri ieškovui maksimalią baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Teigia, kad ieškovo argumentai grindžiami bendro pobūdžio paskaičiavimais ir tokie įrodymai negali būti laikomi tinkamais. Vien UAB „Limedika“ 2008 metų laikotarpyje buvo pervesta apie 675 958,31 Lt, kas yra 4 kartus daugiau nei už tą patį laikotarpį sumokėta UAB „Tamro“, todėl vien pateiktų paskaičiavimų pagrindu nėra galimybės kalbėti apie žalos buvimą ar atsiradimą kitiems kreditoriams. Šioje situacijoje būtinas teisinis aplinkybių vertinimas, tai yra konkrečių sutarčių bei jų nuostatų dėl atsiskaitymo terminų buvimo, atsikaitymo aplinkybių, pradelstų įsipareigojimų, skolų dengimo teisinė analizė. Tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl šių faktų patvirtinimo/paneigimo, tokiu būdu visą įrodinėjimo naštą perkeldamas atsakovei. Yra neaišku, kokių dokumentų pagrindu padaryti pateikti ieškovo skaičiavimai, be to, visiškai nėra pasisakyta, ar atsakovė dengė pradelstus įsipareigojimus, ar nesumokėtoms sumoms buvo suėję mokėjimo (atsiskaitymo) terminai ir pan. Pateikti faktai, kad buvo atsiskaityta su UAB „Tamro“ pažeidžiant kitų kreditorių interesus yra neįrodyti, pateikti skaičiavimai visiškai nepagrindžia žalos padarymo fakto. Finansiniai dokumentai - balansas 2008-06-30 - fiksuoja situaciją būtent šiai datai. Balansas sudaromas metų gruodžio 31 dienai, jau po finansinių metų pabaigos, balansas už 2007 metus sudaromas iki kitų metų gegužės pirmos dienos, o tai reiškia, kad tuo momentu, kai buvo vykdomi atsiskaitymai su preparatų tiekėjais tikslūs įmonės finansiniai rodikliai nebuvo žinomi, o įmonė, nors ir turėjo finansinių sunkumų (finansinių sunkumų vertinimas šiuo atveju netapatintinas su Įmonių bankroto įstatyme įteisinta nemokumo sąvoka), bandė šiuos klausimus spręsti palaikant įmonės komercinę veiklą ir imantis priemonių dėl kreditorių reikalavimų apsaugos. Paaiškėjus, kad įmonė negalės įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, jau 2008 m. liepą atsakovė inicijavo bankroto bylos iškėlimą, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovė, žinodama, kad įmonė yra nemoki, veikė nelojaliai savo įmonės ir kreditorių atžvilgiu. Taip pat nurodo, kad pateikti argumentai dėl Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nuostatų pažeidimo yra visiškai neįrodyti, be to, jie neatitinka tikrovės. Per nurodomą ieškovo 2008 metų laikotarpį atsakovė tinkamai vykdė savo pareigas dėl atsiradusių prievolių darbuotojų ir biudžeto atžvilgiu. Įsiskolinimai susidarė už paskutinį mėnesį, kai jau buvo paduotas teismui ir nagrinėjamas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB vaistinei „Grindelija“. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotų delspinigių suma sudaro 0,88 Lt, o Kauno VSDFV — 7,79 Lt. Teigia, kad atsakovė, būdama vaistinės vadove, negalėjo veikti netinkamai, nes tokiu būdu būtų pažeisti jos, kaip akcininkės interesai. Ji labiausiai buvo suinteresuota, kad įmonė veiktų sėkmingai bei pelningai. Taip pat nurodo, kad ieškovas teigdamas, jog vaistinės veikla turėjo būti sustabdyta, nepateikia jokių skaičiavimų, ar toks veiklos modelis būtų geresnis kreditorių interesų gynimo prasme. Atsakovė, organizuodavo verslą, siekė veiklos vykdymo tęstinumo, ko pasekoje buvo atsiskaitoma su kreditoriais ir mokami visi privalomi einamieji mokėjimai, pvz., UAB „Limedika“ per nagrinėjamą laikotarpį gavo net 675958,31 Lt pajamų, kurių ji negalėtų gauti, kaip ir kiti tiekėjai, jeigu būtų įgyvendinamas ieškovo siūlomas veiklos stabdymo modelis. Nagrinėjamu atveju ieškovas žalos buvimo fakto neįrodo, o pateikti žalos buvimo paaiškinimai yra nepakankami tam, kad tai galima būtų laikyti įrodytu faktu ir pagrindu taikyti atsakomybę. Kreditorinių reikalavimų tenkinimas bankroto byloje priklauso nuo esamo turto pardavimo bei debitorinių įsiskolinimo išieškojimo rezultatų, ar padaryta žala ir kokia negali būti nustatyta tol, kol nėra aišku, kokia bendra lėšų suma bus gauta realizavus bankrutavusios įmonės turtą, kokia apimtimi bus patenkinti atskirų kreditorių turtiniai reikalavimai (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-328/2008). Atsakovė neteisėtų veiksmų neatliko ir žalos ieškovui nepadarė, todėl ieškinys yra atmestinas, kadangi neįrodytos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Atsakovės nuomone, ieškovas, nemotyvuodamas savo argumentų bei teikdamas ieškinyje visiškai paviršutinišką informaciją, pagrįstą tik jo pamąstymais bei paskaičiavimais neaiškių dokumentų pagrindu, demonstruoja akivaizdų piktnaudžiavimą teise ir užkerta kelią atsakovei tinkamai atsikirsti į pareikštą ieškinį. Visiškai nepagrįstų ieškinių teikimas teismui bankroto administratoriui nepadaro jokios žalos, o tik pagrindžia jo neva atliktą darbą, kuris reikalauja apmokėjimo, tuo tarpu atsakovė, turėdama dalyvauti šiame procese turi patirti nemažai išlaidų. Kadangi teismas bankroto procese gina ir viešąjį interesą, turi būti atkreiptas dėmesys į ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei kreditorių interesų pažeidimą šioje byloje, kadangi jų sąskaita yra atliekami visiškai nepagrįsti bankroto administratoriaus veiksmai.

5Tretysis asmuo UAB „Tamro“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 37-40) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškinyje teigiama, jog ieškovo patirtą žalą (nuostolius) sudaro UAB vaistinė „Grindelija“ trečiajam asmeniui už patiektas prekes sumokėta pinigų suma. Jokių kitų nuostolių, leidžiančių daryti išvadą apie ieškininių reikalavimų pagrįstumą, BUAB vaistinės „Grindelija“ neįrodinėja. Skolininko skolos už patiektus produktus sumokėjimas kreditoriui civilinės teisės prasme negali būti laikomas skolininko patirta žala (nuostoliais), prievolės atsiskaityti už patiektas prekes įvykdymas nelaikytinas turtiniu skolininko praradimu. Ieškovui neįrodžius patirtos žalos dydžio, toks reikalavimas negali būti tenkinamas. Vadovaujantis LR laikinojo mokėjimų eilės įstatymo nuostatomis tos pačios eilės įsipareigojimai, vykdomi pagal jų atsiradimo laiką, ir tik jei įsipareigojimu atsiradimo laikas sutampa, jie tenkinami proporcingai (3 str. 3 d.). UAB „Tamro“ kreditoriniai reikalavimai ieškovui atsirado anksčiau nei kitų ieškovo tiekėjų reikalavimai, kurie liko neįvykdyti iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Kuomet ieškovas atsiskaitinėjo su UAB „Tamro“, ieškovas atsiskaitinėjo ir su kitais tiekėjais, ir įsiskolinimus, kurie buvo atsiradę iki 2008m. sausio l d., pilnai likvidavo daugumai tiekėjų. Kadangi UAB „Tamro“ patiekė ieškovui prekių tik už 38 757,90 Lt, kai tuo tarpu kiti tiekėjai patiekė ieškovui prekių už ženkliai didesnes sumas, ieškovas savo įsiskolinimą trečiajam asmeniui likvidavo visiškai. Didžiausia pinigų suma už patiektas prekes buvo sumokėta UAB „Limedika“ - 675 958,31 Lt. Kitų ieškovo tiekėjų reikalavimai, likę nepatenkinti iki ieškovo bankroto bylos iškėlimo, atsirado jau po ieškovo atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu.

6Į teismo posėdį neatvyko nei atsakovė G. B. P. nei jos atstovė advokatė Jolanta Voroneckienė, joms apie teismo posėdį pranešta teismo pranešimu, neatvykimo priežastys nežinomos. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių – patikslintą ieškinį patenkinti.

7Atsakovė be pateisinamos priežasties neatvyko į teismo posėdį, todėl ieškovo prašymu, teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, priima sprendimą už akių.

8Patikslintas ieškinys atmestinas.

9Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. UAB vaistinė „Grindelija“ iškelta byla (b.l. 10). Ieškovas reikalavimą priteisti žalą grindžia tuo jog, UAB „Grindelija“ 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. pilnai atsiskaitė su UAB „Tamro“. Sprendimą pilnai atsiskaityti su UAB „Tamro“ priėmė G. B. P., kuri tuo laikotarpiu buvo ieškovo direktorė. Ieškovo teigimu šis sprendimas ir jo vykdymas pažeidė kitų kreditorių interesus ir padarė jiems didelę žalą. Iš visų didmeninių vaistinių preparatų tiekėjų pilnai buvo atsiskaityta tik su UAB „Tamro“. Kadangi 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. vaistinė buvo nemoki ir apmokėdavo vidutiniškai apie 50% skolų už gautas prekes, atsakovė, atlikdama mokėjimus, privalėjo vadovautis Laikinuoju mokėjimų eilės tvarkos įstatymu. Teigia, kad laikantis proporcingumo principo UAB „Tamro“ buvo galima apmokėti tik 45,60 % skolų. Ieškovo nuomone padarytos žalos dydis yra skirtumas tarp visos UAB „Tamro“ išmokėtos lėšų sumos bei tų lėšų, kurios buvo pagrįstai ir teisėtai išmokėtos.

10Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai).

11Žala, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga, reiškiasi vienu iš CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatytų būdų: asmens turto netekimu arba sužalojimu, jo turėtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliai), taip pat negautomis pajamomis. Taigi, reikia nustatyti kaip konkrečiai pasireiškė atsakovės padaryta žala ir nustatyti jos dydį. UAB vaistinė „Grindelija“ pervedus lėšas vienam iš įmonės kreditorių sumažėjo įmonės turimų lėšų, tačiau lygiai tiek pat sumažėjo ir jos kreditorių reikalavimai (skolos). Todėl negalima konstatuoti, kad bendra įmonės turtinė padėtis pablogėjo ir buvo padaryta žalos bankrutuojančiai įmonei. LR laikinojo mokėjimų eilės įstatymo nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos pažeidimo įtaka atskirų kreditorių turtinėms teisėms (ar padaryta žala ir kokia) negali būti nustatyta tol, kol nėra aišku, kokia bendra lėšų suma bus gauta realizavus bankrutavusios įmonės turtą, kokia apimtimi bus patenkinti atskirų kreditorių turtiniai reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byla Nr. 3K-3-328/2008). Įrodyti žalos faktą ir dydį pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles turi ieškovas (bankrutuojančios įmonės administratorius), kadangi įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ne tik žalos dydžio, bet ir paties žalos atsiradimo fakto neįrodė.

12Bendrovės vadovo veiksmai turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi, pagal nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus, bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas, kaip toks, yra ne tik viena iš būtinųjų atsakovės civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas (prielaida) šioje byloje nagrinėjamus konkrečius atsakovės veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus (CK 2.87 str.). Nenustačius bendrovei padarytos žalos fakto ir dydžio nespręstini ir atsakovės, kaip bendrovės valdymo organo, veiksmų teisėtumo (neteisėtumo), taip pat dėl žalos ir atitinkamų veiksmų priežastinio ryšio bei atsakovės kaltės klausimai.

13Teismas sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, patikslintas ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas (CK 2.87 str., 6.245 str.-6.249 str. CPK 178 str.)

14Vadovaujantis CPK 246 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Patikslintą ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai