Byla 2-220-436/2009
Dėl restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovui S.R. Š., atsakovui J. I., atsakovų J. I., L. J. ir kitų atstovei advokatei S. S., atsakovo Lietuvos Respublikos Valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovui R. P., Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovui L. V., atsakovo Marijampolės rajono savivaldybės atstovei Z. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Stanislovo R. Š. bei O. S. (procesinis teisių perėmėjas S.R. Š.) ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Marijampolės apskrities viršininko administracijai, Marijampolės rajono savivaldybei, Liucinavo žemės ūkio bendrovei, Užgirių žemės ūkio bendrovei, Šešupės žemės ūkio bendrovei, V. J. (A. J. ir O. J. teisių perėmėjas), S. J. (A. J. ir O. J. teisių perėmėjas), F. B., E. L. Baronienei, A. T. B. (J. B. teisių perėmėja), O. V., J. P., K. M., L. J., J. I., D. M., tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, J. Š., R. Š., dėl restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovai S.R. Š. ir O. S. patikslintu ieškiniu prašė panaikinti Marijampolės rajono valdybos 1992 m. birželio 16 d. potvarkio Nr. 13-1 3.2 punktą, pripažinti negaliojančia 1992 m. birželio 30 d. patvirtintą pajų pasirašymo sutartį Nr. dėl Žemaitės žemės ūkio įmonės Buitinių-kultūrinių paslaugų gamybinio-technologinio komplekso privatizavimo, taikyti restituciją ir atkurti ieškovams nuosavybės teises į mūrinį malūną su priklausiniais, esančius Gustaičių kaime, Marijampolės r. sav., juos grąžinant natūra (T.VI, 71 -75 b.l.).

4Atsakovas L. J. priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia ginčo pastatų teisinę registraciją ieškovų vardu, panaikinti 2000 m. liepos 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 6497, sudarytą tarp ieškovų, dėl dalies ginčo pastatų dovanojimo.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu S. R. Š. ir O. S. ieškinį atmetė. Taip pat teismas iš dalies patenkino L. J. priešieškinį ir panaikino 2000 m. liepos 25 d. dovanojimo sutartį, kuria O. S. dovanojo S.R. S. ginčo pastatą su priklausiniais.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovų apeliacinį skundą, 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - ieškovų S.R. Š. ir O. S. ieškinį patenkino, o atsakovo L. J. priešieškinį atmetė: panaikino Marijampolės rajono valdybos 1992 m. birželio 16 d. potvarkio Nr. 13-1 3.2 punktą; pripažino negaliojančia 1992 m. birželio 30 d. pajų pasirašymo sutartį Nr. 3, kuria buvo privatizuotas Buitinių-kultūrinių paslaugų gamybinis-technologinis komplektas, esantis Gustaičių (buv. Tarašiškių) kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės rajone. Klausimą dalyje dėl restitucijos atsakovų atžvilgiu dydžio perdavė spręsti Kauno apygardos teismui iš naujo; atkūrė S.R. Š. ir O. S. nuosavybės teises į mūrinį malūną, esantį Gustaičių kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės rajone, unikalus Nr. 5192-8008-6019, su priklausiniais – kiemo statiniais, unikalus Nr. 5192-8008-6020, grąžinant šį turtą natūra; atmetė ieškovų apeliacinio skundo reikalavimus pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimo rezoliucinės dalies formuluotę bei panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimo dalį dėl ginčo pastato teisinės registracijos.

7Teisėjų kolegija sprendime konstatavo, kad klausimas dėl atsakovų atžvilgiu taikytinos restitucijos susideda iš dviejų dalių: grąžinimo atsakovams jų sumokėtų grynųjų pinigų ekvivalentą bei atlyginant už turtą perduotų investicinių čekių vertę. Šis klausimas susijęs su atsakovų turtinės padėties atstatymu į iki ginčo pajų pasirašymo sutarties buvusią padėtį. Dėl to, sprendžiant šį klausimą labai svarbi yra pačių ginčo šalių pozicija dėl grąžintinų sumų dydžio. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. birželio 25 d. nutartimi grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo išaiškino, kad investicinių čekių vertė gali būti nustatyta pagal tuo metu buvusią investicinių čekių perkamąją galią, bei nurodė, jog restitucija yra neatskiriama ieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dalis, todėl ūkinės-komercinės paskirties pastatų pirkėjams grąžintiną pinigų sumą litais privalo paskaičiuoti ir pateikti teismui šalys, pareiškusios ieškinį dėl 1992 m. birželio 30 d. pajų pasirašymo sutarties Nr.3 pripažinimo negaliojančia ir atsiliepimus į šį ieškinį (1964 m. CPK 146 str., CPK 111, 112 str.).

8Pažymėtina, kad sprendžiant šį klausimą iš esmės, būtina atsižvelgti į tai, jog ginčo turto privatizavimo procese buvo panaudota 22 551 rub. atsakovų grynųjų pinigų (T.I, 181 b. l.). Šie pinigai buvo pervesti Žemės ūkio ministerijai (T.III, 94 b. l.) ir buvo skirti Agrarinės reformos fondui (Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymo 6 str. 2 d.). Šis fondas buvo likviduotas 2000 m. lapkričio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1353, o jame buvę lėšų likučiai pervesti į valstybės iždo sąskaitą, tvarkomą Vyriausybės (Vyriausybės įstatymo 22 str.). Dėl to, taikant restituciją, atsakovų pervesti grynieji pinigai turi būti priteisti iš Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, konvertuojant rublius santykiu 1:100. Tokiu būdu atsakovų sumokėtų grynųjų pinigų dalyje atsakovams priteistina 225,51 Lt. Kita dalis atsakovams priteistinos sumos turi būti nustatoma išsprendus anksčiau nurodytą klausimą dėl ginčo sandorio sudarymo metu buvusios investicinių čekių perkamosios galios.

9Taigi, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu liko neišnagrinėtas tik restitucijos taikymo atsakovų- fizinių asmenų - atžvilgiu klausimas, todėl byloje nagrinėjamas tik šis klausimas.

10Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija restituciją prašo taikyti pagal jo poziciją, kuri išreikšta raštu procesiniame dokumente (T.VIII,145-150 b.l.), t.y. priteisti atsakovams – fiziniams asmenims - piniginį ekvivalentą už grynaisiais pinigais (rubliais) sumokėtą dalį, konvertuojant rublius santykiu 1:100. Atsakovai – fiziniai asmenys – grynaisiais pinigais sumokėjo 22551 rublį, todėl jiems priteistini 225,51 Lt, paskirstytini tarp atsakovų proporcingai jų sumokėtų grynųjų pinigų dalims. Nustatant investicinių čekių perkamąją galią, buvusią sandorio sudarymo metu, atsakovas siūlo atsižvelgti į tai, kokios vertės turtas už investicinius čekius buvo nupirktas. Be to, kiekvienam atsakovui – fizinio asmens – priteisti piniginį ekvivalentą už investicinių čekius įvertinus jo įmokėtą investicinių čekių sumą.

11Restitucija yra civilinių teisių gynimo būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavusi kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką ši nepagrįstai gavusi. Civilinio kodekso 6.145 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu nuo sudarymo pradžios arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. CK 6.146 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė, kad restitucija taikoma natūra, t.y. šalis gautą iš kitos šalies konkretų individualiais požymiais apibūdintą daiktą taikant restituciją turi grąžinti. Restituciją natūra, kai ši neįmanoma (daiktas žuvo, perleistas kitiems asmenims, arba jos taikymas prieštarautų sąžiningumo, protingumo ar teisingumo principams), galima pakeisti pinigine kompensacija. Šioje byloje restitucija taikyta natūra, 1992 m. birželio 30 d. pajų pasirašymo sutartį pripažinus negaliojančia, turtas, perleistas pagal šią sutartį, grąžintas valstybei ir perduotas Marijampolės apskrities viršininko administracijai, kuri turi teisę priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Taigi, tokiu atveju atsakovams - fiziniams asmenims, kurie už turtą atsiskaitė iš dalies grynaisiais pinigais, iš dalies investiciniais čekiais, - turi būti grąžintas už turtą sumokėtų pinigų ekvivalentas ir atlyginta investicinių čekių vertė, atitinkanti sandorio sudarymo metu buvusią jų perkamąją galią.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendime nustatė, kad ginčo turto privatizavimo procese buvo panaudota 22 551 rub. atsakovų - grynųjų pinigų (T. I, 181 b. l.). Šie pinigai buvo pervesti Žemės ūkio ministerijai (T. III, b. l. 94) ir buvo skirti Agrarinės reformos fondui (Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymo 6 str. 2 d.). Šis fondas buvo likviduotas 2000 m. lapkričio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1353, o jame buvę lėšų likučiai pervesti į valstybės iždo sąskaitą, tvarkomą Vyriausybės (Vyriausybės įstatymo 22 str.). Dėl to, taikant restituciją, atsakovų pervesti grynieji pinigai turi būti priteisti iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, konvertuojant rublius santykiu 1:100. Tokiu būdu atsakovų sumokėtų grynųjų pinigų dalyje atsakovams priteistina bendra 225,51 Lt suma.

13Pasisakydamas dėl investicinių čekių vertės, atitinkančios sandorio sudarymo metu buvusią jų perkamąją galią, teismas pažymi, kad ekonomine prasme perkamoji galia yra suprantama kaip tam tikras prekių ar paslaugų kiekis, kurį galima įsigyti už tam tikrą pinigų sumą. Kaip žinia, valstybės vienkartinės išmokos (investiciniai čekiai) ir kitos tikslinės kompensacijos buvo skirtos visiems Lietuvos piliečiams kaip vienkartinė išmoka vieninteliam tikslui – suteikti galimybę dalyvauti pirminiame valstybinio turto privatizavime. Taigi, vienkartinių išmokų (investicinių čekių) perkamoji galia pasireiškė Lietuvos piliečių galimybe įsigyti turto pirminiame valstybinio turto privatizavime. 1992 m. birželio 30 d. Pajų pasirašymo sutarties 7 punkte nurodyta, kad privatizavimo objekto įsigijimo vertė 473578,- rubliai (T.I, 181 b.l.). Sutarties 2 punkte nurodyta, kad privaloma įmoka už privatizavimo objektą grynaisiais pinigais sudaro 22551,- rublį. Įvertinęs privatizavimo objekto vertę (473578,- rubliai), buvusią sandorio sudarymo metu, ir privalomos įmokos grynaisiais pinigais dalį (22551,- rublis), teismas konstatuoja, kad atsakovai – fiziniai asmenys – investiciniais čekiais įsigijo turto už 451027,- rublius. Todėl darytina išvada, kad sandorio sudarymo metu, investicinių čekių perkamoji galia atitiko 451027,- rublių vertę. Kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendime rubliai konvertuotini į litus santykiu 1:100, vadinasi atsakovų panaudotų investicinių čekių perkamoji galia sandorio sudarymo metu ekvivalentiška 4510,27 Lt vertei.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovams – fiziniams asmenims – už 1992 m. birželio 30 d. Pajų pasirašymo sutarties sudarymo metu panaudotus investicinius čekius, kurių perkamoji galia sandorio sudarymo metu atitiko 451027,- rublių vertę, taikant restituciją grąžintina bendra 4510,27 Lt suma. Sprendžiant koks subjektas šią sumą atsakovams turi grąžinti, teismas akcentuoja, kad 1992 m. birželio 30 d. pajų pasirašymo sutartis buvo sudaryta su Liudvinavo apylinkės agrarinės reformos tarnyba (T.I, 181 b.l.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 785 apylinkių agrarinės reformos tarnybos buvo reorganizuotos, įtraukiant jas į atitinkamos apskrities viršininko administracijos žemės ūkio departamento rajono žemės ūkio valdybų sudėtį. Tai reiškia, kad Liudvinavo apylinkės agrarinės reformos tarnybos teisių ir pareigų perėmėja yra Marijampolės apskrities viršininko administracija. Be to, pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo (galiojusio iki 1997 m. gruodžio 1 d.) 15 straipsnio 4 dalį investiciniai čekiai, panaudoti valstybiniam turtui įsigyti, į privatizavimo fondus nepervedami. Tokiu būdu, investiciniai čekiai, panaudoti privatizavimo procese, netekdavo savo galios ir vertės. Todėl teismas sprendžia, kad taikant restituciją atsakovams – fiziniams asmenims – panaudotų investicinių čekių perkamosios galios ekvivalentą litais turi grąžinti Marijampolės apskrities viršininko administracija, nes yra Liudvinavo apylinkės agrarinės reformos tarnybos teisių ir pareigų perėmėja.

15Įvertinusi aukščiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovų sumokėtų grynųjų pinigų 225,52 Lt vertė grąžintina iš Lietuvos Respublikos, o atsakovų investiciniais čekiais sumokėta privatizuojamo objekto vertė, kurios bendra suma 4510,27 Lt, grąžintina iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos.

16Kartu teismas pažymi, kad kiekvienam atsakovui - fiziniam asmeniui – asmeniškai turi būti priteista suma, proporcinga pagal 1992 m. birželio 30 d. Pajų pasirašymo sutartį konkretaus atsakovo įsigytai pajų daliai. 1992 m. birželio 30 d. Nuosavybės teisės liudijimas patvirtina, kad atsakovai – fiziniai asmenys - pagal 1992 m. birželio 30 d. Pajų pasirašymo sutartį įsigijo tokią pajų dalį procentais: 1) J. B. (teisių perėmėja A. T. B.) 3,27 0/0, 2) E. L. B. 5,59 0/0, 3) F. B. 4,43 0/0, 4) J. P. 13,08 0/0, 5) A. J. (teisių perėmėjai V. J. ir S. J.) 20,19 0/0, 6) O. J. (teisių perėmėjai V. J. ir S. J.) 2,00 0/0, 7) J. I. 15,52 0/0, 8) O. V. 10,20 0/0, 9) K. M. 8,87 0/0, 10) D. M. 6,65 0/0, 11) L. J. 10,20 0/0 (T.I, 24 b.l.). Atsižvelgiant į įsigytų pajų dalį privatizavimo objekte, taikant restituciją atsakovams – fiziniams asmenims – grąžintina: 1) J. B. (teisių perėmėja A. T. B.) iš Lietuvos Respublikos 7,37 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 147,49 Lt, 2) E. L. Baronienei iš Lietuvos Respublikos 12,61 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 252,12 Lt,, 3) F. B. iš Lietuvos Respublikos 9,99 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 199,80 Lt, 4) J. P. iš Lietuvos Respublikos 29,50 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 589,94 Lt, 5) A. J. (teisių perėmėjai V. J. ir S. J.) iš Lietuvos Respublikos 45,53 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 910,62 Lt, 6) O. J. (teisių perėmėjai V. J. ir S. J.) iš Lietuvos Respublikos 4,51 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 90,21 Lt, 7) J. I. iš Lietuvos Respublikos 35,00 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 700,00 Lt, 8) O. V. iš Lietuvos Respublikos 23,00 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 460,05 Lt, 9) K. M. iš Lietuvos Respublikos 20,00 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 400,06 Lt, 10) D. M. iš Lietuvos Respublikos 15,00 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 299,93 Lt, 11) L. J. iš Lietuvos Respublikos 23,00 Lt, o iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos 460,05 Lt.

17Pasisakydamas dėl atsakovų – fizinių asmenų – prašymo taikyti restituciją, priteisiant dabartinę turto vertę, teismas konstatuoja, kad jie iš esmės prašo atlyginti patirtą žalą. Restitucija nėra žalos atlyginimas. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama, kad restitucija (lot. restitutio – grąžinimas į pradinę padėtį) yra civilinės teisės gynimo būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavė kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką jį perdavusi kitai šaliai. Taigi restitucija yra šalių grąžinimas į status quo (CK1,138 straipsnio 2 punktas, 6.145 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad pripažinus sandorį negaliojančiu kiekviena iš sandorio šalių privalo grąžint antrajai šaliai viską, ką yra gavusi pagal sandorį. Todėl atsakovams – fiziniams asmenims – restitucijos būdu gali būti priteista tik sandorio sudarymo metu sumokėtų grynųjų pinigų ir investicinių čekių vertė, buvusi sandorio sudarymo metu.

18Kartu teismas pažymi, kad CK 6.147 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad grąžintino turto sunaikinimo ar perleidimo atveju piniginis ekvivalentas skaičiuojant atsižvelgiant į laiko kriterijus, taikoma tais atvejais, kai nėra galimybės taikyti restitucijos natūra. Kuris iš trijų kriterijų bus pasirinktas, priklauso nuo skolininko sąžiningumo. Jeigu skolininkas sąžiningas, pasirenkamas piniginis ekvivalentas, kuriuo vadovaujantis piniginė kompensacija bus mažiausia. Ir priešingai, jeigu skolininkas yra nesąžiningas, kompensacija bus didžiausia. Kadangi šioje byloje nekilnojamasis turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, yra grąžintas natūra, tai teismas sprendžia, kad nėra CK 6.147 straipsnio 2 daliai taikyti nustatytų sąlygų, todėl ir dėl šios priežasties atsakovų - fizinių asmenų – reikalavimas taikyti restituciją, priteisiant dabartinę turto vertę, atmestinas. Tai nereiškia, kad jų teisės neginamos, nes atsakovams – fiziniams asmenims, manantiems, kad jiems padaryta žala, neužkirstas kelias reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais ir 307 straipsniu, teismas

Nutarė

20Restitucijos taikymo pagrindu priteisti J. B. teisių perėmėjai A. T. B. (gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 7,37 Lt (septynis litus 37 ct), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 147,49 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt septynis litus 49 ct).

21Restitucijos taikymo pagrindu priteisti E. L. Baronienei (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 12,61 Lt (dvylika litų 61 ct), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 252,12 Lt (du šimtus penkiasdešimt du litus 12 ct).

22Restitucijos taikymo pagrindu priteisti F. B. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 9,99 Lt (devynis litus 99 ct), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 199,80 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt devynis litus 80 ct).

23Restitucijos taikymo pagrindu priteisti J. P. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 29,50 Lt (dvidešimt devynis litus 50 ct), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 589,94 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 94 ct).

24Restitucijos taikymo pagrindu priteisti A. J. (a/k ( - ) teisių perėmėjams V. J. (a/k ( - ) gyv. ( - )) ir S. J. (a/k ( - ) gyv. Vienybės g. 19, Vilkaviškis) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 45,53 Lt (keturiasdešimt penkis litus 53 ct), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 910,62 Lt (devynis šimtus dešimt litų 62 ct).

25Restitucijos taikymo pagrindu priteisti O. J. teisių perėmėjams V. J. (a/k ( - ) gyv. ( - )) ir S. J. (a/k ( - ) gyv. Vienybės g. 19, Vilkaviškis) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 4,51 Lt (keturis litus 51 ct), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 90,21 Lt (devyniasdešimt litų 21 ct).

26Restitucijos taikymo pagrindu priteisti J. I. (a/k ( - ) gyv. Liudvinavo km., Marijampolės r. sav.) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 35,00 Lt (trisdešimt penkis litus), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 700,00 Lt (septynis šimtus litų).

27Restitucijos taikymo pagrindu priteisti O. V. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 23,00 Lt (dvidešimt tris litus), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 460,05 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt litų 05 ct).

28Restitucijos taikymo pagrindu priteisti K. M. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 20,00 Lt (dvidešimt litų), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 400,06 Lt (keturis šimtus litų 06 ct).

29Restitucijos taikymo pagrindu priteisti D. M. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 15,00 Lt (penkiolika litų), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 299,93 Lt (du šimtus devyniasdešimt devynis litus 93 ct).

30Restitucijos taikymo pagrindu priteisti L. J. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš Lietuvos Respublikos (kodas 111105555) 23,00 Lt (dvidešimt tris litus), iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (kodas 188640086, buveinė Vytauto g. 28, Marijampolėje) 460,05 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt litų 05 ct).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3. Ieškovai S.R. Š. ir O. S. patikslintu ieškiniu prašė panaikinti... 4. Atsakovas L. J. priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia ginčo... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu S. R. Š. ir O. S.... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 7. Teisėjų kolegija sprendime konstatavo, kad klausimas dėl atsakovų... 8. Pažymėtina, kad sprendžiant šį klausimą iš esmės, būtina atsižvelgti... 9. Taigi, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu liko... 10. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija restituciją... 11. Restitucija yra civilinių teisių gynimo būdas, kai šaliai grąžinama tai,... 12. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendime nustatė, kad... 13. Pasisakydamas dėl investicinių čekių vertės, atitinkančios sandorio... 14. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovams –... 15. Įvertinusi aukščiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 16. Kartu teismas pažymi, kad kiekvienam atsakovui - fiziniam asmeniui –... 17. Pasisakydamas dėl atsakovų – fizinių asmenų – prašymo taikyti... 18. Kartu teismas pažymi, kad CK 6.147 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 20. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti J. B. teisių perėmėjai A. T. B.... 21. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti E. L. Baronienei (a/k ( - ) gyv. ( - ))... 22. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti F. B. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš... 23. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti J. P. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš... 24. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti A. J. (a/k ( - ) teisių perėmėjams... 25. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti O. J. teisių perėmėjams V. J. (a/k (... 26. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti J. I. (a/k ( - ) gyv. Liudvinavo km.,... 27. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti O. V. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš... 28. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti K. M. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš... 29. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti D. M. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš... 30. Restitucijos taikymo pagrindu priteisti L. J. (a/k ( - ) gyv. ( - )) iš... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...